ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hallands län : Halmstads härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 194 Naturnamn : 27 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn : 28
Enslöv sn Frostorpa skog bergås Halmstads hd hd Ale å å
Halmstad hd /Se *Halmstad vik del av Laholmsbukten   Frostorps skog storskog
Halmstads hd hd *Halmstavik del av Laholmsbukten   Kattegatt Saknas
Halmstads hd *Lagafjord bukt   Mjällbyå, se Nyran å
Halmstad hd Laholmsbukten vik   Nissan å
Halmstad hd Laholmsbukten bukt   Nyran bäck
Halmstad hd Laholmsbukten bukt   Nyran bäck
Halmstad hd *Lunds agir, Lille och Stora f. åkrar   Nyran bäck
Halmstad hd *Mard(h)esjö, se marthæsye gränsmärke   Nyran bäck
Halmstad hd marthæsyo gränsmärke /Se   Nyrebäcken bäck
Halmstad st. ?Myran å   Nyrorna bäck
Halmstad hd *Mälbyå vattendrag   Nyårsåsen höjdsträckning
Halmstad hd Nissa fierden mynning   Nyårsås höjdsträckning
Halmstad hd Nissa fiord mynning   Nyårsåsen ås
Halmstad hd Nissa fiorden mynning   Nyårsåsen ås
Halmstad hd Nissan å /Se   Nyårsåsen ås
Halmstad hd Nyårsåsen ås /Se   Nyårsåsen ås
Halmstad hd Nyårsåsen ås /Se   Nyårsåsen ås
Halmstad hd /Se Nyårsåsen berg   Oshultet skogsmark
Halmstad hd saxæwich riksgränsmärke   Skintan å
Halmstad hd /Se Slien å   Skogby å å
Halmstad hd Suseån å   Slien å
Halmstad hd Suseån å /Se   Suseån å
Halmstad hd *Syringe skog Saknas   Suseån å
Halmstad hd Wadna gränsmärke /Se   Suseån å
Halmstad hd *Viksforsen fors   Suseån å
Halmstad hd *Viksforsen fors   Suseån å
Halmstad hd     Suseån å
Halmstad Härad härad      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad härad härad      
Halmstad härad      
Halmstad härad härad      
Halmstad hd      
Halmstad hd hd      
Halmstad hd      
Halmstads härad härad      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstads hd hd      
Halmstads hd      
Halmstads hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstads hd hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstads hd hd      
Halmstads härad härad      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstads härad härad      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstadshärad hd      
Halmstad hd      
Halmstads härad härad      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstad hd      
Halmstads härad härad /Se      
Halmstad hd /Se      
Halmstads härad hd /Se      
Halmstad hd /Se      
Halmstads härad härad /Se      
*Arsslose Saknas      
»Bendsenn» Saknas      
»Bernnerödtt» Saknas      
»Dael» Saknas      
*Edhræby sn      
*Fagridt Saknas      
»Fasmøelle» Saknas      
»fellefors» riksgränsmärke      
»Gaardtzbecksboell» Saknas      
»Grisebecksboell» Saknas      
»Hestrilt» Saknas      
*Kupebo Saknas      
»Meibye» Saknas      
*Nelslø Saknas      
»Quuid» Saknas      
»Rakkebergh Thing» Saknas      
*Rakkebergh ting Saknas      
»Sammerup» Saknas      
?S. Laurentii Bol Saknas      
?Skadtkier by, gd      
Skipsholm, se Holm sn      
»Skudgaardenn» Saknas      
»Slättinge» Saknas      
?Slettinge by      
*Slettinge Saknas      
*Slättinge Saknas      
»ydregnsiltt Saknas      

  ^  

Hallands läns härader m.m.