ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hallands län : Himle härad

Arkivkort med dubbelsidig information

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 4 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Kroneskogen skogsparti    
  *Källeberg höjd    
  *Trasle kärr f.d. myr    
  *Ullsö kärr f.d. myr    

  ^  

Hallands läns härader m.m.