ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hallands län : Höks härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 144 Naturnamn : 196 Bebyggelsenamn : Naturnamn : 43
Höks hd hd Bålsta wijk   underlidarna inbyggarbeteckning
Hök hd /Se *Båtstavik del av Laholmsbukten   åsborna inbyggarbeteckning
Hök hd *Fit iunk förr riksgränsmärke /Se   Hallandsås höjd
Hök hd Saknas riksgränsmärke   Kråkesjöarna sjöar
Hök hd ?Hallandsåsen ås   Lagan å
Hök hd Hallandsås berg   Lagan älv
Hök hd Hallandsås bergås   Lagan flod
Hök hd Hallandsås Saknas   Lagan å
Höks hd hd Hallandsås ås   Lagan å
Hök hd Hallandsås ås /Se   Lagan älv
Hök hd Hallandsås höjdsträcka   Lagan å
Hök hd Hallands ås Saknas   Lagan å
Hök hd /Se Hallandsåsen höjdsträckning   Lagan å
Hök hd Hallandsås ås   Lagan flod
Hök härad Hallandsåsen ås   Lagan å
Hök hd Hallandsåsen bergås   Lagan å
Höks härad härad Hallandsåsen bergås   Lagan å
Höks hd hd Hallandsås Saknas   Lagan å
Hök hd Hallandsås ås   Lagan å
Hök härad Hallandsås Saknas   Lagan å
Höks hd hd Hallandsåsen ås   Smedjeån å
Hök hd Hallandsåsen ås   Smedjeån å
Höks hd hd Hallandsås ås   Smedjeån å
Hök hd Hallandsås ås   Smedjeån å
Hök hd Hallandsås höjdsträckning   Smedjeån å
Hök hd Hallandsås höjdsträckning   Smedån å
Hök hd Hallandsås Saknas   Smedjeån å
Hök hd Hallandsås Saknas   Smedjeån å
Hök hd Hallandsås Saknas   Smedjeån å
Hök hd Hallandsås berg   Smedjeån, Ränneslövån Saknas
Höks hd Hallandsås ås   Smedjeån å
Hök hd Hallandsås ås   Stensån å
Hök hd Hallandsås berg   Stensån å
Hök hd Hallandsås ås   Stensån å
Hök hd Hallandsås berg   Stensån å
Hök hd Hallandsås berg   Stensån å
Hök hd Hallandsås Saknas   Stensån å
Hök hd Hallandsås Saknas   Stensån å
Hök hd »Hallandsaas» Saknas   Stensån å
Hök hd Hallandsås Saknas   Stensån å
Hök hd Hallands ås ås   Stensån å
Hök hd Hallandsås ås   Under liden slätt
Höks hd hd Hallandsås ås   Vekavägen väg
Höks hd hd Hallandsås ås    
Hök hd Hallandsås ås    
Höks hd hd Hallandsås ås    
Hök hd Hallandsås ås    
Höks hd hd Hallandsås ås    
Hök hd Hallandsås ås    
Hök hd Hallands ås ås    
Hök hd Hallandsås Saknas    
Hök hd Hallandsås Saknas    
Hök hd Hallandsås Saknas    
Hök hd Hallandsås Saknas    
Hök hd Hallandsås Saknas    
Hök hd Hallandsås Saknas    
Höks hd hd Hallandsås Saknas    
Höks härad härad Hallandsås Saknas    
Hök hd Hallandsås Saknas    
Hök hd Hallandsåsen ås    
Hök hd Hallandsås ås    
Hök hd Hallandsås ås    
Hök hd Hallandsås berg    
Höks härad härad Hallandsås ås    
Hök hd Hulmgyærthorp Saknas /Se    
Höks hd hd Hultån Saknas    
Höks härad härad Kararuth Saknas /Se    
Hök hd *Kristianstadsvägen väg    
Hök hd Krokån å /Se    
Hök hd Lagan å    
Hök hd Lagan å    
Hök hd Lagan flod    
Hök hd Lagan flod    
Hök hd Lagan flod    
Hök hd Lagan å    
Hök hd Lagan flod    
Hök hd Lagan flod    
Hök hd Lagan å    
Hök hd Lagan flod    
Hök hd Lagan å    
Hök hd /Se Laga ån vattendrag    
Höks hd hd /Se Lagan älv    
Hök hd /Se Lagan älv    
Höks hd hd /Se Lagan älv    
Hök hd /Se Lagan älv    
Höks härad härad /Se Lagan å    
Hök hd /Se Lagan å    
Hök hd /Se Lagan å    
Höks hd /Se Lagan å    
Hök hd /Se Lagan å    
Hök hd Lagan å    
Hök hd /Se Lagan å    
Höks hd /Se Lagan å    
Höks hd hd /Se Lagan å    
Höks hd hd /Se Laga ån Saknas    
Höks härad hd /Se Lagan flod    
Hök hd /Se Lagan å    
Hök hd /Se Lagan å    
Hök hd /Se Lagan å    
Saknas Saknas Lagan å    
Saknas Saknas *Laga vik f.d. vik    
*Bønerym Saknas Laga ån å    
*Dynestrup Saknas Lagan å    
Elleskov Saknas Lagan å    
*Ploghstorp ort /Se Lagan å    
Gunnarp Saknas Laga ån å    
Gymmerup Saknas Laga ån Saknas    
?Hafranølta Saknas Lagan flod    
Hafranölta Saknas Lagan flod    
»Hersloff» Saknas /Se Lagan flod    
*Hulmgyærthorp Saknas Lagan flod    
*Hulmgyærthorp Saknas Lagan flod    
Saknas Saknas Lagan flod    
Jonstorp by hgd? Lagan flod    
*Kararuth Saknas Lagan flod    
*Kararuth Saknas Lagan flod    
*Kararyth gd /Se Lagan flod    
Saknas Saknas Lagan flod    
Saknas Saknas Lagan flod    
Saknas Saknas Lagan flod    
*Lindolt Saknas /Se Lagan flod    
Saknas Saknas Lagan flod    
?Nørranølta Saknas Laga å Saknas    
Nørranøltæ Saknas Lagan å    
Ornnerup Saknas Lagan å    
Pennabotha Saknas Lagan å    
*Ploghstorp Saknas /Se Lagan flod    
*Ploghsthorp Saknas Lagan flod    
Reyolt Saknas Lagan flod    
Ræffve gordhæ Saknas Lagan å    
*Sinder Saknas Lagan å    
*Stenolt Saknas Lagan å /Se    
*Sømesta f. falkläger Lagan flod /Se    
*Trwolth Saknas Lagan flod /Se    
*Twetisfalla Saknas Lagan å /Se    
?Tyrnälte Saknas Lagan å /Se    
Saknas Saknas Lagan å /Se    
Saknas Saknas Lagan å /Se    
Hök hd /Se Lagan å /Se    
Höks härad härad Lagan å /Se    
Hök hd Laholmsbukten vik    
Hök hd Norra Åsen Saknas    
Hök hd Ploghsthorp Saknas /Se    
Hök hd *Skottarpa å vattendrag    
  Smedjeån åh    
  Smedjeån åh    
  Smedjeån å    
  Smedjeån å    
  Smedjeån å    
  Smedjeån å    
  Smedjeå å    
  Smedjeån(?) flod    
  Smedjaå å    
  Smedjeån å    
  Smedjeån å    
  Smedjeån å    
  Stensbro bro    
  Stensbro bro    
  Stensbro bro    
  Stensbro bro    
  Stensbro bro    
  Stensbro bro    
  Stensbro bro    
  Stensån å    
  Stensån å    
  Stensån å    
  Stenså å    
  Stenså å    
  Stenså å    
  Stenså å    
  Stenså å    
  *Stensåh å    
  Stensån å    
  Stensån vattendrag /Se    
  Stensån flod    
  Stensån flod    
  Stensån å    
  Stensån å    
  Stensån å    
  Stensån vatten    
  Stens ån å    
  Stens ån å    
  Stensån å    
  Stensån å    
  Stensån å    
  Stensån å    
  Stensån å    
  Stensån å /Se    
  Saknas riksgränsmärke    
  *Swinæør förr riksgränsmärke /Se    
  ?Tømenes Saknas    
  Saknas riksgränsmärke    
  *Ulfsbæc förr riksgränsmärke /Se    
  ?Vaxmosse Saknas    
  Vita sten Saknas    
  Örken skog /Se    

  ^  

Hallands läns härader m.m.