ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hallands län : Tönnersjö härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 87 Naturnamn : 69 Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn :
Tönnersjö hd /Se Diupedall gränsmärke Tönnersjö hd  
Tönnersjö hd hd Djupadal gränsmärke /Se Tönnersjö hd  
Tönnersjö hd Dybedall gränsmärke    
Tönnersjö hd Frillen sjö    
Tönnersjö hd Fulla, se Fylleån Saknas    
Tönnersjö hd *Fulla förr namn på Fylleån /Se    
Tönnersjö hd *Fullaå å    
Tönnersjö hd *Fulleå å    
Tönnersjö hd Fulleån å    
Tönnersjö hd Fullhövden sjö /Se    
Tönnersjö hd Fylleån flod    
Tönnersjö hd Fylleån å    
Tönnersjö hd Fylleån å    
Tönnersjö hd Fylle ån vatten    
Tönnersjö hd Fulla åh å    
Tönnersjö hd Fylleån å    
Tönnersjö härad hd Fylleån å    
Tönnersjö hd Fylleån å    
Tönnersjö hd Fylleån å    
Tönnersjö hd Fylleån å    
Tönnersjö hd hd Fylle ån å    
Tönnersjö hd Fylle ån flod    
Tönnersjö hd Fylle ån flod    
Tönnersjö hd Fylle ån flod    
Tönnersjö hd Fylle ån flod    
Tönnersjö hd ?Fylleån å    
Tönnersjö hd hd Fylle å å    
Tönnersjö hd Fylle å å    
Tönnersjö hd Fylle å å    
Tönnersjö hd Fylleån å    
Tönnersjö hd Fylle ån vatten    
Tönnersjö hd Fylleån å    
Tönnersjö hd Fylleån å    
Tönnersjö hd Fylleån å    
Tönnersjö hd Fylleån å    
Tönnersjö hd Fylleån å    
Tönnersjö hd Fylleån å    
Tönnersjö hd hd Fylleån å /Se    
Tönnersjö hd hd Fylleån å /Se    
Tönnersjö hd Fylleån å /Se    
Tönnersjö hd Fylleån å /Se    
Tönnersjö hd Fylleån å /Se    
Tönnersjö hd Fylleån å /Se    
Tönnersjö hd Fylleån å /Se    
Tönnersjö hd Fyllan å /Se    
Tönnersjö hd Fylle å /Se    
Tönnersjö hd Fylle å /Se    
Tönnersjö hd Genevadsån flod    
Tönnersjö hd Genevadsån flod    
Tönnersjö hd Genewadsån Saknas    
Tönnersjö härad hd Genevadsån å /Se    
Tönnersjö hd Genevadsån å /Se    
Tönnersjö hd Genevadsån, Alslöfsån å    
Tönnersjö hd *Halmstad vik vik    
Tönnersjö hd *Halmstad vik del av Laholmsbukten    
Tönnersjö hd *Halmstavik del av Laholmsbukten    
Tönnersjö hd Hasjön, Norra och Stora sjöar    
Tönnersjö hd ?Hunsberget bergshöjd    
Tönnersjö hd Kattegatt Saknas    
Tönnersjö hd Klohall gränsmärke /Se    
Tönnersjö hd Korssahall gränsmärke /Se    
Tönnersjö hd *Lagafjord bukt    
Tönnersjö hd Laholmsbukten Saknas    
Tönnersjö hd Laholmsbukten bukt    
Tönnersjö hd Laholmsbukten vik    
Tönnersjö hd Nissan å    
Tönnersjö hd *Rölewadh gränsmärke, vad /Se    
Tönnersjö hd Simlången sjö /Se    
Tönnersjö hd *Utrygger sjö /Se    
Tönnersjö härad hd      
Tönnersjö hd      
Tönnersjö hd      
Tönnersjö hd /Se      
Tönnersjö hd /Se      
Tönnersjö hd /Se      
Tönnersjö hd /Se      
Tönnersjö hd /Se      
Tönnersjö hd /Se      
Tönnersjö hd /Se      
Tönnersjö hd, sn, by o. gd /Se      
Tönnersjö hd /Se      
»birkiøø» beb.      
Tönnersjö hd hd      
Tönnersjö hd hd      
*Sivisthorp Saknas      
*Siwisthorp Saknas /Se      
*Vraksnäs gränsmärke      

  ^  

Hallands läns härader m.m.