ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hallands län : Viske härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 126 Naturnamn : 65 Bebyggelsenamn : Naturnamn : 16
Viske hd /Se Saknas Saknas   Eksjö sjö
Viske hd /Se »»biærnædal riksgränsmärke   Hornsjön = Hosjö(n) Saknas
Viske hd *Havkullen höjd   Hosjö(n) sjö
Vviskardal Saknas *Klosterån å   Klosterfjorden fjärd
?Viske hd *Kononxfors Saknas   Klosterfjorden fjärd
Viske hd ?Kononxfors Saknas   Kärrafjorden fjord
Viske hd Kärrafjorden fjord /Se   Kärrafjorden fjärd
Viske hd Skuttran å   Kärrafjorden fjord
Viste hd? Skuttraå å /Se   Lillån, se Ävjan å
Viske hd Skyttran, se Skuttra å å   Nordfjorden = Kärrafjorden fjord
Viske hd Veselången sjö /Se   Skuttran, se Ävjan å
Viske hd Veselången sjö /Se   Skuttran å
Viske hd Veselången sjö /Se   Viskan flod
Viske hd Veselången sjö /Se   Viskan å
Viske hd Viskan å   Ån, se Ävjan å
Viske hd Viskan flod   Ävjan = Skuttran å
Viske hd Viskan å    
Viske hd Viskan fl.    
Viske Saknas Viskan älv    
Viske hd Viskan älv /Se    
Viske hd Viskan flod    
Viske hd Saknas Viskan å    
Viske hd Viskan å    
Viske hd Viskan å    
Viske hd Viskan flod    
Viske hd Saknas Viskan älv    
Viske hd Viskan älv    
Viske hd Viskan älv    
Viske hd Viskan å    
Viske hd Viskan å    
Wiske hd Viskan flod    
Viske hd Viskan flod    
Viske hd Viskan flod    
Viske hd Viskan flod    
Viske hd Viskan flod    
Viske hd Viskan flod    
Viske hd Viskan flod    
Viske hd Viskan flod    
Viske hd Viskan flod    
Viske hd Viskan å    
Viske hd Viskan å    
Viske hd Viskan å    
Viske hd Viskan å    
Viske hd Viskan å    
Viske hd Viskan å    
Viske hd Viskan å /Se    
Viske hd Viskan å /Se    
Viske hd Viskan å /Se    
Viske hd Viskan å /Se    
Viske hd Viskan å /Se    
Viske hd Viskan å /Se    
Viske hd Viskan å /Se    
Viske hd Viskan å /Se    
Viske hd Viskan älv /Se    
Viske hd Viskan å /Se    
Viske hd Viskan å /Se    
Viske hd Viskan å /Se    
Viske hd Viskan å /Se    
Viske hd Viskan å /Se    
Viske hd Viskan å /Se    
Viske hd *Vissån å    
Viske hd Saknas Saknas    
Viske härad Viske härad härad    
Viske hd Viske hd    
Viske hd *øfræ riksgränsmärke    
Viske hd      
Viske hd      
Viske hd /Se      
Viske härad hd /Se      
Viske härad hd /Se      
Viske hd /Se      
Viske härad hd /Se      
Viske hd /Se      
Viske hd /Se      
Viske hd /Se      
Viske hd /Se      
Viske hd /Se      
Viske hd /Se      
Viske hd /Se      
Viske hd /Se      
Viske hd /Se      
Viske hd /Se      
Nisif, se ?Viske hd      
Viskardal, se Viske hd      
Saknas Saknas      
Anonns laeg Saknas      
Annons leeg Saknas      
Backholdt Saknas      
Baunn Saknas      
Bierssgierde Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
?Gaunn Saknas      
Saknas Saknas      
gortzholtt Saknas      
Saknas Saknas      
Hollegiere Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Kerberg Saknas      
Kierre Saknas      
Saknas Saknas      
Lumebrór Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Sletten Saknas      
Saknas Saknas      
Storegaard Saknas      
*Sätuna Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Treslóff Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      

  ^  

Hallands läns härader m.m.