ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hallands län : Årstads härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 134 Naturnamn : 30 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn : 5
Årstad hd /Se Bobergsån = Suseån Saknas Söderbygden del av hd Slien å
Årstads hd hd Eftaån = Suseån Saknas   Susån å
Årstad hd *Eftaån å /Se   Suseån å
Årstad hd Eftån å, avlopp för Eftsjön /Se   Susån å
Årstad hd eghalsbæe riksgränsmärke   Susån å
Årstad hd Falckenbergs åån, se Ätran Saknas    
Årstad hd fälleas riksgränsmärke    
Årstad hd Holken sjö    
Årstad hd Slien å    
Årstad hd Slien å    
Årstad hd Suseån flod    
Årstad hd /Se Suseån flod    
Årstad hd Suseån flod    
Årstad hd Suseån flod    
Årstad hd Suseån flod    
Årstad hd Suseån flod    
Årstad hd Suseån flod    
Årstad hd Suseån flod    
Årstad hd Suseån flod    
Årstad hd Suseån å    
Årstad härad hd Suseån å    
Årstad hd Suseån å /Se    
Årstad hd hd Suseån, se Äften Saknas    
Årstad hd undærn as riksgränsmärke    
Årstad hd *Undærn as ås /Se    
Årstad hd *Vegeå å    
Årstad hd Älptar a å /Se    
Årstad härad hd *Älptar a å /Se    
Årstad hd Ätran älv    
Årstad hd Ätran å    
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstads härad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstads härad hd      
Årstads hd hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstad hd      
Årstads län län      
Årstad hd /Se      
Årstad hd /Se      
Årstad hd /Se      
Årstads härad hd /Se      
Årstad hd /Se      
Babierigsholm Saknas      
Børgebierssholmb Saknas      
Dyrebarre Saknas      
Erlandtzøn Saknas      
Aff Faaraass laxegordt Saknas      
Laxegaardt Saknas      
?Foddenn Saknas      
Giennss Saknas      
Haassebollit Saknas      
Homilt Saknas      
Hørssaas Saknas      
Lyeholdt Saknas      
?Mossegaarden Saknas      
norby Saknas      
Puffholtt Saknas      
Reffserøed Saknas      
Slaugaard Saknas      
Sørby Saknas      
Thermerødt Saknas      
Thraasholt Saknas      
Tranemosholtt Saknas      
Underaase gd      
*Underås Saknas      
weholdt Saknas      
Wrengegaard Saknas      
Wrungrydt Saknas      
?Ydeegaarden gd      
Espoltt Saknas      
Årstads hd hd /Se      
Årstad hd /Se      

  ^  

Hallands läns härader m.m.