ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skummeslövs socken : Höks härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 154 Naturnamn : 67 Bebyggelsenamn : 73 Naturnamn : 19
Skummeslöv sn *Aaboe Saknas Skummeslövs sn sn Allarpe fly översvämningsområde
Skummeslöv socken *Bredhusåen å Skummeslöv sn Allarpe fälad allmänning
Skummeslöv sn *Brimes engen äng Skummeslöv sn Allarpe kullar sanddyner
Skummeslöv sn *Brimes engenn f. äng Skummeslöv sn Bredamjäl plats
Skummeslöv sn /Se Edenbergaån å Skummeslöv socken Bredamjäl plats
Skummeslöv sn Flyängarna ängar Skummeslöv sn Bredamjäl gd
Skummeslöv sn *Grönberg berg? Skummeslöv sn Bredhusån å
Skummeslöv sn *Handkleditt åker Skummeslöv sn Flyet översvämningsområde
Skummeslöv sn *Handkläitt äng Skummeslöv sn Flymarken sankmark
Skummeslöv sn *Handkleditt f. åker Skummeslöv sn Flymarken översvämningsområde
Skummeslöf sn sn *Haslebro bro Allarp Saknas Hallandsås Saknas
Skummeslöv sn *Hoss Aaenn åker Allarp gd Laholmsbukten Saknas
Skummeslöv sn *Kamps ell Lödre Saknas Allarp by Mulahög gravhög
Skummeslöv sn *Kund trindtt äng Allarp traktnamn Mullahög gravhög
Skummeslöv gdr och sn *Kund trindtt f. äng Breamjäl Saknas /Se Sjön Saknas
Skummeslöv sn Laholmsbukten bukt ?Bredamjäl plats Skottorpe fly, Nya- översvämningsområde
Skummeslöv sn *Lang ager åker Breamjäl ställe Smedbron bro
Skummeslöv sn *Lang agir f. åker En kyrkojord, se Allarp traktnamn Smedjeån å
Skummeslöv sn *Lie ager åker Gula hus posthus Stensån å
Skummeslöv sn *Lie ager f. åker Hansagård, se Skummeslöv traktnamn  
Skummeslöv sn *Löyekers eng äng Johnsfarm, se Skottorp traktnamn  
Skummeslöv sn *Løyekers eng äng Krogen förr gästgivargård  
Skummeslöv sn *Lyekers eng f. äng Kronobetet Saknas  
Skummeslöv sn *Melbyå å Kronobetet bebyggelse  
Skummeslöv sn Mula hög fornlämning Lindesfält, se Skottorp traktnamn  
Skummeslöv sn *Nordre å Saknas Lögnäs gård  
Skummeslöv sn *Nørre kulle äng Lögnäs Saknas  
Skummeslöv sn *Nörre kulle f. äng Lögnäs gård  
Skummeslöv sn *Portt agre åker Lögnäs gd  
Skummeslöf s:n *Portt agre f. åkrar Marbäck by  
Skummeslöv sn /Se *Preste breingen åker Nyhem, se Skottorp Saknas  
Skummeslöv sn /Se *Prestebreingenn f. åker Petersfält, se Skottorp Saknas  
Skummeslöv sn /Se Pråmbron bro Rosenhill, se Skottorp Saknas  
Skummeslöv sn /Se *Renneness egren äng Rännenäs gd  
Skummeslöv sn /Se *Rännenäs å å Rännenäs gård, se Skottorp Saknas  
Skummeslöv sn /Se Rännenäs å, se Smedjeån å Rännenäs Saknas  
Skummeslöv sn /Se Skottorps bro bro Rännenäs by  
Skummeslöv sn /Se *Skummeslöv sand kustremsa Rännenäs by  
Allarp Saknas Skummeslövsstrand terräng Skottorp by  
Allarp by Smedbron bro Skottorp herrgd  
Allarp by Smedjeån å Skottorp, Nya gd  
Allarp by Smedjeån å Skottorp, Nya Saknas  
Allarp by Smedjeån å, biflod Skottorp Saknas  
Allarp Saknas Smedjeån å Skottorp gård o samhälle  
?Allarp by Smedjeån (=*Vrang-ã) å /Se Skottorp samhälle  
?Allarp by *Spundett äng Skottorp by  
Allarp Saknas *Spundett f. äng Skottorp samhälle  
Allarp by /Se Stensån å Skottorp traktnamn  
Allarp gd /Se Stensån å Gamla Skottorp gård  
Lilla Dömestorp gd /Se *Suerte, Lille äng Skottorps stationsområde, se Skummeslöv traktnamn  
*Fiskarehuset Saknas *Suerte, Store äng Skottorps väderkvarn, Skottorp Saknas  
Kronobetet Saknas *Suerte, Store och lille f. ängar Skummeslöv by o. sn  
Kronobetet Saknas /Se Svarvarskogen skogsområde Skummeslöv by  
Kyrkan kyrka »Syndir kulle åker Skummeslöv by  
Lögnås by *Syndre kulle f. åker och äng Skummeslöv traktnamn  
Lögnäs Saknas Sånbergh berg Skummeslövsstrand pst  
Lögnäs Saknas *Sånberg berg Stamgården Saknas  
Lögnäs by /Se *Söndre kulle äng Stomgården bebyggelse  
Nymansgården gd /Se *Torss ager åker Sävet hmd  
Prästgården prästgård *Torss ager f. åker Sävet del av bebyggelse  
Rännenäs gd /Se Vekabäcken bäck Sävet hmn  
Rännenäs Saknas *Vrang-ã (=Smedjeån) å /Se Sävhuset bebyggelse  
Rännenäs gd *Vrångarpeå, se Smedjeån del av å Sävhuset lht  
Rännenäs gd *Östre kulle åker Veka by  
Rännenäs herrg. *Østre kulle f. åker Veka gd  
Rännenäs hg *Öxenn åker Veka by  
Rännenäs gd Øxenn f. åker Veka Saknas  
Rännenäs hgd   Veka by  
Rännenäs by   Veka by  
Rännenäs Saknas   Veka by  
Rännenäs Saknas   Vimmenskaftet torp  
Rännenäs gd /Se   Vrångarp Saknas  
Rävgärde Saknas   Vrångarp by  
Räfwagärde hemman      
Rävagärde »frälsehmn» /Se      
Skottorp hg /Se      
Skottorp Saknas      
Skottorp, Gamla hg      
Skottorp hg      
Skottorp hrgd      
Skottorp hg      
Skottorp hg      
Skottorp hg      
Skottorp hg      
Skottorp hg      
Skottorp hg      
Skottorp, Gamla hg      
Skottorp hrgd      
Skottorp Saknas      
Skottorp hrgd      
Skottorp hg      
Skottorp Saknas      
Skottorp samh. /Se      
Skottorp samhälle /Se      
Skottorp samhälle och gods /Se      
Skummeslöv by, folkläger      
Skummeslöv by      
Skummeslöv by      
?Skummeslöv (by) folkläger      
?Skummeslöv by, folkläger      
Skummeslöv by      
Skummeslöv by      
Skummeslöv by      
Skummeslöv by o. sn      
Skummeslöv by      
Skummeslöv by      
Skummeslöv by      
Skummeslöv Saknas      
Skummeslöv by o. sn /Se      
Skummeslöv by /Se      
Skummeslövstorp Saknas      
Skummeslövstorp torp /Se      
Smedjehuset Saknas      
Veka by      
Veka by      
Vega Saknas      
Veka by      
Veka by      
Veka by      
Veka by      
Veka förr gård, nu by /Se      
Veka by      
Veka by      
*Wika Saknas      
?Veka by      
Veka by      
Veka by      
Veka Saknas      
Veka by      
Veka by      
Veka by      
Veka by      
Veka Saknas      
Veka Saknas      
Veka by /Se      
Veka by /Se      
Veka by /Se      
Vika, se Veka by      
Vrångarp by      
Vrångarp Saknas      
Vrångarp Saknas      
Vrångarp by      
Vrångarp by      
Vrångarp gd      
Vrångarp by      
Vrångarp by      
Vrångarp by      
Vrångarp Saknas      
Vrångarp gd      
Vrångarp gd      
Vrångarp by      
Vrångarp Saknas      
Vrångarp by /Se      
Vyghe, se Veka by      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.