ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Karups socken : Höks härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 280 Naturnamn : 160 Bebyggelsenamn : 217 Naturnamn : 113
Karup, Östra sn /Se *Abille ager, Hos äng Östra Karup sn Allgustorpa fälad samf. mark
Östra Karup sn *Abille agerenn åkrar Karup, Östra sn Annebacke backe
Karup, Östra sn *Abille agerenn f. åker Karup, Östra sn Bastehultet dunge?
Karup, Östra sn Allmänning Saknas Karup, Östra sn Birkebacken åker
Östra Karup sn *Becken bäck Karup, Östra sn Boadalen åker
Östra Karup sn *Berckeknall höjd Östra Karup sn och by Byxorna åker
Karup, Östra sn *Boerödtt Saknas Karup sn Dunabro bro
Östra Karup sn *Borødtt, eng paa äng Östra Karup sn o. by Dunabron bro
Karup, Östra sn Bramarpe åh Saknas Karup sn Dövabäck bäck
Karup, Östra sn *Bredingen åker Östra Karup sn Ellemosse mosse
Östra Karup sn *Bredingen äng Karup, Östra sn Ellemosse torvmosse
Karup, Östra sn *Bredingenn f. åker Östra Karup sn och by Enebacken triangelpkt.
Karup, Östra sn *Bulebro bro Underlidare inbyggarbeteckning Enebacken sluttning
Östra Karup sn *Bulebro gränsmärke Underåsare, se Underlidare inbyggarbeteckning Flackebjär bergskulle
Östra Karup sn *Bålbron Saknas Åsbor inbyggarbeteckning Flyängarna sankmark
Östra Karup sn Båstadbukten del av Laholmsbukten Överåsare inbyggarbeteckning Flyängarna sankmarker
Östra Karup sn Båstadviken vik Augustas vid bron hus Frestensfälla mosse mosse
Östra Karup sn *Båstadsviken vik Bergagården bebyggelse Gatelyckan åker
? Östra Karup sn *Båstadviken vik Bockahuset, se Bäckahuset Saknas Getaknappen bergknalle
Östra Karup sn *Båstadvägen väg Brännalt by Godängen åker
Östra Karup sn Båtestadsvik bukt Brännalt gd Hallamossen mosse
Karup, Östra sn *Bäckabron bro Brännalt Saknas Hallamossen mosse
Östra Karup sn *Bäckaledet led(?) Brännalt by Hallandsås ås
Östra Karup sn /Se Djäknebol Saknas Brännalt by Harahög hög
Karup sn /Se Dunabron bro Bränneslätt gd Hemmeslöv fly översvämningsområden
Östra Karup sn /Se Dövabäck bäck Bränneslätt Saknas Hunnestorpa mosse mosse
Karup, Östra sn /Se Ellermosse mosse Bränneslätt by Husarefäladen betesmark
Karup, Östra sn /Se Ellemosse mosse /Se Brödalt gd Hägnaden skog
Östra Karups kyrka Saknas /Se Ellemosse mosse /Se Brödalt gd Hälede dalgång
Bieret Saknas Ellemossen torvmosse /Se Brödalt Saknas Hälede (Helvetet) dalgång
Bockahuset frälsetorp /Se Ellemåsen torvmosse /Se Brödalt by Hälede dalgång
Bockahuset frälsetorp /Se *Främsta Elen vatten Brödalt by Högaskog skog och gd
Bockahuuset = Bäckahuset torp /Se *Yttersta Elen vatten Buskagården bebyggelse Karupsbäcken bäck
Brännalt Saknas Enebacken berg o. triangelpunkt Bäckahuset torp Karupabäcken bäck
Brännalt Saknas Enebacken triangelpunkt Bäckahuset torp Karupa lider landsvägslider
Brännalt by /Se Eskilstorpsstrand sandstrand Bäcka-Stinas hus Östra Karups lider stigning
Brämmeslätt Saknas Flackebjär höjd Lilla Bökehuset gård Klacken Saknas
Bränneslätt Saknas *Gade was hull, En eng østen äng Charlottenlugn, se Harahög Saknas Klacken Saknas
Brämmeslätt = Bränneslätt gdr /Se *Gade was hull f. äng Djäknebol gd Klacken berg
Bränneslätt (Brämmeslätt) gdr /Se *Gertred ager åker Djäkneåkern kyrkojord Klacken berg
Brödalt by *Gertred ager f. åker Djäkneåkern Saknas Klacken bergshöjd
Brödalt by *Gertreds ager, Östen äng Dunavadshuset(?) torp Klackestugan grotta
Brödalt gd *Gertridde eng äng Enehuset torp Klackestugan grotta
Brödalt by *Gressrie gadeledtt, Vesten äng Enehuset Saknas Klintabäcken bäck
Brödalt gd *Groffue eng äng Enehuset torp Klinten skog
Brödalt gd *Groffue eng f. äng Enehuset, se Karup traktnamn Kohagen täppa
Brödalt gd *Haffuene hagar Erenstorp, se Ärenstorp Saknas Korshöga högar
Brödalt gd Hallamossen mosse Eskilstorp by Korshöga högar
Brödalt by *Handleds eng äng Eskilstorp by Korshöga gravhögar
Brödalt by *Handkleds eng f. äng Eskilstorp Saknas Kotäppan inhägnat område
Brödalt Saknas *Hiortabacken berg Finsbo by Kroken betesmark
Brödalt gd *Hulrugereds bro bro Finsbo by Kungavägen landsväg
Brödalt Saknas Hulrugeryds åh å Finnsbo Saknas Kyrkdalen däld
Brödalt gård /Se Hulrugeredsån å Finnsbo by Kyrkhult fäladsbacke
Brödalt by /Se *Hulrugereds å Saknas Finnsbo by Kyrkhult fäladsbacke
Brödalt by /Se *Hyltett åker Finsbo by Kyrkhult fäladsbacke
Bäckahuset Saknas *Hyltet äng Finnsbo traktnamn Ladugårdshögarne Saknas
Bäckahuset (Bockahuuset) torp /Se *Hyltett f. åker Finsbo, se Finnsbo traktnamn Lyadalen dalgång
»Bäckahuset» frälsetorp /Se Hålrugereds bro bro Finsbo skola, se Finnsbo traktnamn Lya mossar mossmark
*Degnnegaardenn f. klockaregård *Indteckerne Saknas Firkappan stuga Lyaris skog
*Degnne gaardenn f. klockaregård *Jugmossen myr Frestensfälla by Lyaris skog
Djäknebol Saknas *Jugmossen mosse Frestensfälla by Muggan källa
Djäknebol (Klockaregården) gd /Se Karupsbäcken bäck Frestensfälla Saknas Muggan källa
Dunahuset torp /Se Karupsån å Frestens fälla by Norde mosse mosse
Dunavadshuset torp /Se *Kircke agger f. åker Getahus Saknas Norremossen mosse
Dunavadshuset t. /Se *Klacken berg Getahus t. Norre Finsbo mossen mosse
Enehuset torp /Se Klacken berg Getahuset torp Pinkarebrunnen hål
Enehuset t. /Se Knutshaghögen fornlämning Goahult Saknas Pråmbron bro
Eskilstorp by Kongsskogen trakt Gravaregården bebyggelse Rackarelyckan åker
Eskilstorp by Korshögarna fornlämn. Grimmelunda Saknas Rävehögarna Saknas
Eskilstorp by *Krokhö(ll) udde Grimmelunda Saknas Rödhög ättehäg
Eskilstorp by *Krokhö[lg] udde(?) Gropemöllan Saknas Röhög kvarn
Eskilstorp by *Krämarebäcken bäck Gropemöllan torp Rödhögsbäcken bäck
Eskilstorp by Käglebäcken bäck Gropamyllan f.d. kvarn Röla backe
Eskilstorp by *Ladugårdshögarne råst. Gropemöllan torp Röla backe
Eskilstorp Saknas Ladugårdshögarna högar Gräsryd by Röla brant backe
Eskilstorp by Ladugårdshögarna gränsmärke Gräsryd by Rörman bäck
Eskilstorp by *Ladugårdshögsröset gränsröse Gräsryd Saknas Rörmaden sank slätt
Eskilstorp Saknas *Lagårdshöjderna höjder Gräsryd by Rövarebron bro
Eskilstorp by /Se *Langerøds kier, Ved äng Gräsryds kvarn, se Karup traktnamn Skåneliderna landsvägslider
Eskilstorpshus torp /Se *Langeröds kier kärrmark Gunnared by Skärmossen, Västra mosse
Finsbo by Lekhögen fornlämning Gunnaröd Saknas Skärmossen, Östra mosse
Finsbo by *Liafors gränsmärke Gunnaröd gd Snapphanalyckorna åker
Finsbo by *Lien lid Göranstorp lht Stenlid backe
Finsbo Saknas *Longerödtt Saknas Hallahuset bebyggelse Stenlid backe
Finsbo Saknas *Longerødtt, Öster paa åker Harahög t. Stenlid vägbacke
Finsbo by /Se Lyabäcken bäck Heahusen Saknas Stensån å
Finnsbo by /Se Lyaris skog Heahuset, se Pråmhuset traktnamn Stollabäcken bäck
Frestens fålla by Märkesström vattendrag /Se Hedhuset t. Stollabäcken bäck
Frestensfälle by Möllebackshögen fornlämning Hedhuset t. Stollabäcken bäck
Frestensfälla Saknas Norre mosse terräng m. sankmark Hemmeslöv Saknas Storemossen mosse
Frestensfälla Saknas *Orme snagen äng Hemmeslöv by Sällesbacka Saknas
Frestensfälla Saknas *Orme snagen f. äng Hemmeslöv traktnamn Sällesbacka backar
Frestensfälla by /Se *Penningevägen väg Hemmeslövsgården Saknas Sällesbacka lyngbacke
Frestensfälla gdr /Se Pråmbron bro Hemmeslövsgården gård Åldermansbackarna, -en backe
Frestensfälla by /Se *Rykälla gränsmärke Hemmeslövs strandbad, se Hemmeslöv traktnamn Åslidar Saknas
Frestensfälla gd /Se *Rävahögen, Ö höjd Holmagården bebyggelse Älabäcken bäck
Frestensfälla by /Se *Rävahögen, V. höjd Hulrugered by Älen, se Älabäcken bäck
Fårahus torp /Se *Räfwahögar råst. Hulrugered gd Älen bäck
Fårahus frälsetorp /Se Rävehögarna högar Hulrugered Saknas Älen bäck
Fårahus frälsetorp /Se Räfve[-] och Ladugårdshögarne Saknas Hulrugered Saknas Älemosse mosse
Getahus Saknas Rödskallen klippa Hulrugeröd by Älemossen mosse
Getahus torp /Se Röeskallesten klippa Hulrugered by Ällemosse mosse
Getahus frälsetorp /Se Rörmaden terräng Hulrugered gd Ällemossen mosse
Getahus frälsetorp /Se *Röskall föremål (trol. gränsmärke) Hulrugered by Ällmossen mosse
Grimmelunda gd *Rökall gränsmärke Hunnestorp by Ällmossen mosse
Grimmelund Saknas *Salensmossen myr Hunnestorp by Ängabacken åker
Grimmelunda Saknas *Salensmossen myr Hunnestorp Saknas Ängaleskärr bäck?
Grimmelunda f. gd *Sandvik bukt Hunnestorp by Ängelkärrsbäcken, se Stollabäcken bäck
Grimmelunda bebyggelsenamn /Se *Simonstorps Vanghorn gränsmärke(?) Hunnestorp by Öabacken backar
Grimmelunda gd /Se Simontorpa åh landskillnad Hunnestorp traktnamn Öbacka Saknas
Grimmelunda gd /Se Skillnadsbäcken bäck Häljahus bebyggelse Öbacka Saknas
Gropemöllan Saknas *Skinnen äng Högaskog gd Örebackarna backar
Gropemöllan f.d. kvarn *Skinnen f. äng Högaskog gd  
?Gropemöllan torp Skråbäck bäck Högaskog gård  
Gropemöllan gdr /Se Skärmossarna myr Högaskog Saknas  
Gropekvarn f.d. kvarn Skärmossen, Västra och Östra mossar Högaskog by  
Gropemöllan f.d. kvarn *Östra Skäremåssen mosse Högaskog by  
Gropemöllan f.d. kvarn *Smøer hulle enge äng Högaskog gd o. skog  
?Gräsryd by *Smörhullen åker Hönalt gd  
Gräsryd by *Smörhullen f. åker Hönalt gd  
Gräsryd by *Stenscule råsten Hönalt Saknas  
Gräsryd Saknas Stensån å Hönalt gd  
Gräsryd Saknas Stensån å Karlsro lht  
Gräsryd by /Se Stensån å Karup by  
Gunnaröd Saknas Stensån å Karup Saknas  
Gunnared Saknas Store mosse myr Karup by  
Gunnaröd by /Se Storemossen mosse Karup traktnamn  
Gunnaröd by /Se *Sällebacken bokskog Karup traktnamn  
Gunnaröd by /Se Sönnermarken skog o. mossar Karups bank sparbank  
Gunnarödshus torp /Se Tjuvavadet vadställe Karups kyrka Saknas  
Gunnarödshus t. /Se *Tjuvavadsstenen gränssten Killebacken avs.  
Heahuset o. Pråmhuset (nu Pråm- och Heahuset) jordlägenhet /Se *Tuerüs Eng f. äng Klackastugan Saknas  
Heahuset t. /Se Täppesås sankmark Klacken klippa  
Hedhuset t. *Under lien åker Klintahuset Saknas  
Hemmeslöv by *Under lijen äng Klockaregården, se 1 Djäknebol Saknas  
Hemmeslöv by *Vesten for Kagerupp äng Klämmedagården bebyggelse  
Saknas Saknas Saknas äng Knallen torp  
Himmelslöf by Saknas f. äng Korup by  
Hemmeslöv by Witahall råm. Korup Saknas  
?Himmeslöv by /Se *Vitahall gränsmärke Korup gd  
Hemmeslöv Saknas *Välle? äng Kyrkhult avs.  
Himmeslöv by *Wælle Saknas Ledstugan Saknas  
Himmelslöv by Västervångsmossen myr Ledtorpet lht  
Hemmeslöv Saknas *Wästrewångsmossen mosse Lilla Kalkbrottet, se Hemmeslöv traktnamn  
Hemmeslöv by /Se Åslidar backar Lya by  
Hemmeslöv gd /Se Älabäcken bäck Lya by  
Hemmeslöv by /Se Älemossen myr Lya Saknas  
Hemmeslöv Saknas /Se Älemossen sankmark Lya by  
Hulrugered by Ällmossen myr Lybo avs.  
Hulrugered by Ällmossen mosse Mäshult traktnamn  
Hulrugered Saknas Ällmossen mosse Mäsilt gd  
Hulrugered by /Se *Älvasten gränssten Mäsilt Saknas  
Hulrugered by /Se *Örbäck bäck Mäsilt gd  
Hulrugered gd /Se Örbeck vatten Mäsilt, se Mäshult traktnamn  
Humlahus torp /Se *Örbäcken bäck Möllegården gd  
Humlahus t. /Se *Örbäcken gränsbäck Möllegårdshus Saknas  
?Hunnestorp by /Se Örebäcken bäck /Se Nidingstorp by  
?Hunnestorp by Öresjö sjö Nidingstorp by  
Hunnestorp Saknas Örliden berg? Nidingstorp Saknas  
Hunnestorp Saknas   Nidingstorp by  
Hunnestorp by /Se   Nidingstorp by  
Hunnestorp by /Se   Per-Mårtensgården bebyggelse  
?Hunnestorp by /Se   Perstorp avs.  
?Hunderup by   Perstorp byar  
Hurukuryth, se Hulrugered by   Petersberg gd  
Högaskog Saknas   Petersberg gård  
Högaskog Saknas   Petersberg gård  
Högaskog gd /Se   Petersberg, se Hemmeslöv traktnamn  
Högaskog gd /Se   Petersbergs plantering, se Hemmeslöv traktnamn  
Högaskog gd:ar /Se   Pråmhuset lht  
Hönalt gd   Pråmhuset traktnamn  
?Hönalt Saknas   Pråm- och Heahuset Saknas  
Hönalt Saknas   Pråmhuset avs  
Hönalt gd /Se   Pråmhuset lht  
Hönalt gd /Se   Pråmhuset hus  
Karlsro Saknas   Prästagården Saknas  
Karlsro jordlägenhet /Se   Prästgården Saknas  
Karup, Östra by   Prästgården gd  
Karup by   Revagärdet Saknas  
Karup, Östra by   Riviera strandområde  
Karup by   Rolstorp by  
Karup by   Sebbarp t  
Karup by   Skottorp by  
Karup by   Stillalugn lht  
Karup, (Östra) by o. sn   Stora Kalkbrottet, se Hemmeslöv traktnamn  
Karup by   Stämskull torp  
Karup, Östra by   Tegelbrännarehuset Saknas  
Karup by   Tiahagen by  
Karup by   Tiahagen Saknas  
Karup, Östra by   Tiahagen gd  
Karup, Östra by o. sn /Se   Tiahagen gd  
Karup by /Se   Tiahagen by  
Östra Karup by /Se   Tjärby Saknas  
Karupstorp torp /Se   Tvehöga Saknas  
Klintahuset t. /Se   Tvehöga gd  
Klintehus, se Klintahuset t.   Tvehöga gd  
Klintehus torp /Se   Täppesås gd  
Klockaregården (Djäknebol) gd /Se   Täppesås gd  
Korup Saknas   Täppesås Saknas  
Korup Saknas   Täppesås by  
Korup gd /Se   Täppesås gd  
Korup gdr /Se   Åhus Saknas  
Kyrkan kyrka   Åkren i Karup kyrkojord  
Kyrkan Saknas   Åkren i Karup, se Karup traktnamn  
Lassahus torp /Se   Århult avs  
Lassashus t. /Se   Åvarp Saknas  
Ledstugan torp /Se   Åvarp gd  
Lya by   Ällmossehuset bebyggelse  
?Lya by   Ärenstorp Saknas  
Lya Saknas   Ärenstorp gd  
Lya by   Ärenstorp gård  
Lya by   Ärenstorp by  
Lya by   Örlid fastighet  
?Lya by /Se   Örlid avs.  
Lya Saknas   Örli avs.  
Lya by   Örlid, se Hunnestorp traktnamn  
Lya by      
Lya Saknas      
Lya by /Se      
Lya by /Se      
Lya by /Se      
?Mäshult by      
Mäsilt Saknas      
Mässilt Saknas      
Mäsilt by /Se      
Möllegården t. /Se      
Möllegårdshus torp /Se      
Möllegårdshus t. /Se      
Nidingstorp by      
Nidingstorp by      
Nidingstorp by      
Nidingstorp Saknas      
Nidingstorp Saknas      
Nidingstorp by /Se      
Nidingstorp by /Se      
Nidingstorp by /Se      
Nidingstorpshus Saknas      
Nidingstorpshus torp /Se      
Nybygget torp /Se      
Perstorp torp /Se      
Pråm- och Heahuset jordlägenhet /Se      
Pråmhuset o. Heahuset (nu Pråm- och Heahuset) jordlägenhet /Se      
Pråmhuset t. /Se      
Prästgården Saknas      
Prästgården Saknas      
Prästgården kyrkoherdebost. /Se      
?Refuegiere Saknas      
Rolstorp by /Se      
Skottorp samh. /Se      
Skräddarehuset torp /Se      
Skräddarehuset t. /Se      
Tegelbrännarehuset torp /Se      
Tegelbrännarehuset t. /Se      
Tiahagen Saknas      
Tiahagen by /Se      
Tiahaga Saknas      
Tiehaga gd /Se      
Torbjörnshuset torp /Se      
Torbjörnshuset gd /Se      
Torbjörnshuset t. /Se      
Tvehöga by      
Tvehöga Saknas      
Tvehöga Saknas      
Tvehöga by /Se      
Tvehöga gd /Se      
Täppesås Saknas      
Täppesås Saknas      
Täppesås gd /Se      
Täppesås gd /Se      
Åhus torp /Se      
Åhus t. /Se      
Åkern i Karup jordlägenhet /Se      
Åsen torp /Se      
Åvarp Saknas      
Åvarp Saknas      
Åvarp gd /Se      
Erenstorp Saknas      
Ehrenstorp Saknas      
Ärenstorp gdr /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.