ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hasslövs socken : Höks härad : Hallands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 21 Bebyggelsenamn : Naturnamn : 2
  *Askogekälla (f.d.) sjö   Klacken berg
  *Askomskälla källa   Stenkitteln offerkälla
  *Barnasten gränssten    
  *Björnbäck bäck    
  *Bokeholtsgrav föremål    
  *Brötahall gränssten    
  *Dögehöljer (f.d.) sjöar    
  *Ekestenshall höjd    
  *Hallahultsgrav terrängfördjupning    
  *Hjortebacken höjd    
  *Hälle höjder    
  *Högkullen höjd    
  Kajmossen myr    
  *Konungs(näs) föremål    
  *Märksten gränssten    
  *Märksten gränssten    
  *Nattstalla myr    
  *Råkullen höjd    
  *Rävahall höjd    
  *Utterbäck bäck    
  *Vållerbäcksvad vad    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.