ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ränneslövs socken : Höks härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 169 Naturnamn : 192 Bebyggelsenamn : 178 Naturnamn : 193
Ränneslöv sn /Se *Aassagernn åker Ränneslöv sn sn Saknas Saknas
Ränneslöv sn Abborra sjön, L. Saknas Ränneslöv sn Allesmad förr betesmark
Ränneslöv sn *Aarnabek bäck Ränneslöv sn Altarstenen sten
Ränneslöv sn *Aarnabek bäck Ränneslöv sn Apelahög gravhög
Renneslöf sn sn Abborra sjön, St. Saknas Ränneslöv sn Blomme backe backe
Ränneslöv sn Abborrasjön sjö Ränneslöv sn Blåhålorna sänka
Ränneslöv socken Abborrasjön sjö Ränneslöv socken och by Blåhålorna svackor
Ränneslöv sn Altarstenen sten Ränneslöv sn Bockasten sten
Renneslöf sn sn Boahög fornlämning Ränneslöv sn Bockastenen sten
Renneslöf sn sn Bockasten sten Ränneslöv sn Bockasten Saknas
Ränneslöv sn *Brede vattz enge äng Ränneslöv sn Bockasten flyttblock
Ränneslöv sn *Brede vatz enge f. ängar Ränneslöv by och sn Bya backar backar
Ränneslöv sn *Brohusbron bro ränslebo inbyggarbeteckning Bålbrokärret kärr
Ränneslöv sn *Bäckabron bro Arvidsbygget lht Bögebacken del av skog
Ränneslöv sn Bökebacken backe Arvidsbygget, se Per-Arvidshus t Bökehattasjön sjö
Ränneslöv sn *Edenbergabro bro? Arvidsbyggets ägor jord Bökehattasjön sjö
Ränneslöv sn Edenberga nya kvarn kvarn Björkenäs, se Staffnastorp traktnamn Dammbacken åker
Ränneslöv sn *Edenberga vång åkrar Björkhagen, se Ränneslöv traktnamn Dammbacken åker
Ränneslövs sn sn Edenbergaån å Bockabygget del av Perstorp Dammen åker
Ränneslöv sn /Se Edenbergaån å Bockabygget gård Dammen åker
Ränneslöv sn /Se *Esk ager åker Bockastensbygget Saknas Det smala sund
Ränneslöv sn /Se *Esk ager f. åker By Saknas Edenberga fere skog
Ränneslöv sn /Se Festehög fornlämning By Saknas Edenberga ån å?
Ränneslöv sn /Se Flammamossen myr By by Edenbergaån å
Ränneslöv sn /Se Flammamossen mosse Båtsmanshuset hus Edenbergaån å
Ränneslöv sn /Se *Flamma måse torp Båtsmanstorpet, se Ränneslöv traktnamn Edenberga-ån å
Ränneslöv sn /Se Flammamossen mosse Celidal, se Vallberga traktnamn Feslehög gravhög
Alsterup, se Ålstorp Saknas Flammamossen mosse /Se Christinero, se Ränneslöv traktnamn Flammamossen mosse
Arvidsbygget Saknas *Flans aassen åker Djäknebol Saknas Flammamossen mosse
Arvidsbygget gd? /Se *Flans Aassenn ås Djäknebol gd Flatehallakillan källa
Bockastensbygget bebyggelse Flathallsmossen mosse Dodal t Flate hallar hällar
Bockastensbygget gd /Se Furet, Västra och Östra skogar Edenberga Saknas Fogdabacken backe
By Saknas *Gaards engen äng Edenberga Saknas Fogdaledet Saknas
By Saknas *Gaarads engenn f. äng Edenberga Saknas Furet, V., Ö., se Edenberga fere skog
By Saknas /Se Gamla landsvägen, se Ödes eller gamla landsvägen Saknas /Se Edenberga by Furet, Östra o. Västra skog
By by /Se ?Gatesjön Saknas Edenberga gård Fårabron bro
Djäknebol Saknas Gatesjön sjö Edenberga traktnamn Fåralyckan område
Djäknebol (el. »Klockaregården») gd /Se Gatesjön mosse Edenberga gård = 12 Edenberga Saknas Fäladen ängsmark
Edenberga by Glänninge sjö sjö /Se Edenbergagården gård Fäladen f.d. betesmark
Edenberga Saknas Grönabergsmossen mosse Edenbergagården gård Gatebäcken bäck
Edenberga by *Grönberg berg? Edenberga gästgivaregård Saknas Gatesjön sjö
Edenberga by *Gullefylle eng äng Edenberga Mölla bebyggelse Gatesjön förr sjö?
Edenberga by *Gullefyllenn åker Edenberga nya kvarn, se Staffanstorp traktnamn Gatesjön uppdämd sjö
Edenberga by *Gullefyllenn f. åker Ekeberg, se Staffanstorp traktnamn Gatesjön förr sjö
Edenberga by »Gullefyllen» f. åker /Se Eket, se Edetsbygget gd Godmåtta åker
Edenberga by *Hishultsvägen väg Eketsbygget Saknas Godmåtta åker
Edenberga Saknas *Hiörningenn f. åker Eketsbygget Saknas Grönabergsmossen mosse
Edenberga by Hjörneredssjön sjö Eketsbygget gd Gåsahuvudet förr udde
?Edenberga by Hjörneredssjön Saknas Ekudden hus Gåsahuvudet strand o. udde
Edenberga by Hjörneredssjön sjö Eriksdal, se Ränneslöv traktnamn Gäddevik udde
Edenberga Saknas *Hiörningen åker Eriksro, se Ränneslöv traktnamn Horsakrok hage(?)
Edenberga by /Se *Hiörningen äng Eskabygget bebyggelse Hyltamossen mosse
Edenberga gd /Se Hjörneredssjön sjö Eskhem, se Perstorp traktnamn Hyltemossen mosse
»Eket» (el. Eketsbygget) by /Se *Holms ager åker Flammabygget Saknas Hyltan Saknas
Eketsbygget Saknas *Holms agger f. åker Flammabygget Saknas Hålavad bäcksänka
Eketsbygget (el. »Eket») by /Se *Holms engen äng Flammabygget gd Högebacke backe
Eskabygget gd /Se Hornaresjön, se Hjörneredssjön sjö Fredhäll, se Edenberga traktnamn Högen höjd
Flammabygget Saknas *Hornaresjön, se Hjörneredssjön sjö Glänninge lht Höjderna småbackar
Flammabygget by /Se *Huedsteen äng Gravarebygget hmd Höjdena parti av väg
Glänninge gd /Se *Huedsteenn f. äng Grisamöllan Saknas Höjen höjd
Hultabygget Saknas *Huedstenin äng Grisamöllan Saknas Hördalen ängsmark
Hultabygget gdr /Se *Hulle dal, Lille äng Gråberg, se Edenberga traktnamn Höradalen åker
Hultabygget gd /Se *Hulle dall, Lille f. äng Gästgivaregården gd Ingeborgs land åker
Jedinbiera, se Edenberga by *Hulta å å Hultabygget Saknas Ingeborgs land åker
Kassabygget, Karsabygget Saknas *Hylte måse Saknas Hultabygget gd Kalvamossen mosse
Kassabygget by /Se Hyltemossen mosse Hultabygget gårdar Karnes kulle kulle
Karsabygget gd /Se *Hellebergs hall berg Hängehuset försvunnet torp Karnes pjyck, se Karnes kulle kulle
»Klockaregården» (el. Djäknebol) gd /Se *Kalle randen äng Hängehuset hus Kassasjön sjö
Kövlinge by /Se *Kalle raandenn f. äng Karlslund, se Ränneslöv traktnamn Kassasjön sjö
Kövlinge poststation /Se *Karlbergs mad Saknas Karlsro, se Vallberga traktnamn Kassasjön sjö
Ljunghem lht /Se Kassesjön sjö Karlsro, se Ränneslöv traktnamn Kastebergsmossen mosse
Lunnagården Saknas Kassasjön sjö /Se Karsabygget gd Killemosse odling
Mellan Ärna gd /Se *Kasteberg, Lilla berg Karsabygget Saknas Klare källa Saknas
Munkabygget Saknas *Lilla Kasteberg berg Karsabygget by Klare killa förr källa
Munkabygget gd /Se *Stora Kasteberg berg Kassabygget gd Knärbovägen väg
?Møllegaard gd *Stora Kasteberg berg Klockaregården, se Djäknebol gd Knärbovägen väg
Nybygget Saknas Kastebergsmossen mosse Kludahusen hmdr Kålkasjön sjö
Nybygget (ä. Skallingabygget) gd /Se Kastebergsmossen mosse Komadsmossen, se Staffanstorp traktnamn Kolken sjö
?Ogelund gd *Kindbeens enge äng Kristineborg, se Ränneslöv traktnamn Kolken sjö
Perstorp by *Kindbeens Enge f. ängar Lilla Fridhem, se Ränneslöv traktnamn Kolken sjö
Perstorp by *Klocke ager åker Lillhem, se Ränneslöv traktnamn Komadmossen mosse
?Perstorp by *Klocke ager åker Ljunghem, se Perstorp traktnamn Komadsmossen mosse
Perstorp by *Klocke ager f. åker Lugnet, se Ränneslöv traktnamn Krassowska mossen mosse
?Perstorp by *Klocke agger f. åker Lunnagården bebyggelse Krassows mosse mosse
Perstorp Saknas *Kneppe engen äng Marbäxkull, se Ränneslöv traktnamn Krassows mosse mosse
Perstorp Saknas *Kneppe engen f. äng Mariehill gård Kvarnabäcken försvunnen bäck
Perstorp (el. »Perstorpagården») by /Se *Kneppen, Lille äng Mellan ärna gd Kyrkekulla höjd
»Perstorpagården» (= Perstorp) by /Se *Kneppenn, Lille f. äng Mula bjär gård Kyrkekulla backe
Pigemöllan Saknas *Kneppe sticket äng Munkabygget gd Kyrkohögar backe
Pigemöllan torp /Se *Kneppe stickedtt f. äng Munkabygget Saknas Källemossen Saknas
Prästgården Saknas Kolken sjö Munkabygget gård Lagan å
Prästgården kyrkoherdeboställe /Se Kolken sjö Mölleberg hus Lunnaberg grusberg
Randerslöv, se Ränneslöv by o sn Kolken sjö /Se Möllestället hus Lunnabjär grushöjd
Ränneslöv by o. sn Komadmossen, Komadmåse Saknas Neregården gd Lunnabjäret berg
Ränneslöv by Komadsmossen myr Norbäcks mölla kvarn Långe backe åker
Ränneslöv by Komadsmossen mosse Norreket, se 1 Eketsbygget Saknas Långe åker åker
Ränneslöv by *Koma måse Saknas Nybygget Saknas Långstyckemossen mosse
Ränneslöv by Komadsmossen mosse Nybygget gd Maden åker
Ränneslöv sn Komadmossen mosse Nygård hmd Maden f.d. mossmarker
Ränneslövs by Krassowska mossen mosse Nyhem, se Ränneslöv traktnamn Madmossen mosse
Ränneslöv by /Se Krassows mosse mosse Per-Arvidshus t Mellan ärna område
Ränneslöv poststation /Se Krigsdalen dal Perbonäs bebyggelse Mosseberg, Lilla berg
Ränneslövs län by o. sn *Krog engenn äng Perbonäs lht? Mulabjär backe o. ställe, gd?
*Rätnaberga = Edenberga? gårdar *Krog engenn f. äng Perstorp by Mölleberg berg
*Rätnaberga Saknas *Kroge sticket äng Perstorp Saknas Norre backe åker
Rätnäberga Saknas *Kroge stickedtt f. äng Perstorp Saknas Norre backe åker
Skallingabygget (nu Nybygget) gd /Se *Kulkemossen myr Perstorp säteri Norregårdsäng vik
Skogbygget Saknas Kulokemossen, se Flammamossen mosse Perstorp by Norregårdsängaå å
Skogbygget gd /Se Kulos måse Saknas Perstorp traktnamn Norremadsmossen mosse
Skudgården gd *Lange ager åker Pigemöllan torp Norreå å
Skudgården by o. sn *Lange ager f. åker Pigemöllan Saknas Norreån å
Skudgården = 1 Ränneslöv Saknas *Lillekasteberg, se Kasteberg, Lilla berg Pigemöllan kvarn Norrå å
Skudgården Saknas Linnebergh berg Prästgården Saknas Nyckelön dränkt ö
?Schudgaard gd *Linneberg berg? Prästgården gd Nyckelön ö
Staffanstorp by *Liung ager åker Revlamossen bs. Pelles hägnad terrängparti
Staffanstorp Saknas *Liung ager f. åker Ränneslöv by o. sn Perstorps sjöar sjöar
Staffanstorp by *Långavadsbro bro? Ränneslöv by Perstorpa Gatesjö, se Gatesjön sjö
Staffanstorp Saknas *Långavads bro bro Ränneslöv by Perstorps skog Saknas
Staffanstorp Saknas Långavadsbäcken bäck Ränneslöv traktnamn Perstorpa skog skog
Staffanstorp Saknas /Se *Långe mosse Saknas Ränneslöv traktnamn Planteringen del av Perstorpa skog
Staffanstorp by /Se Långstyckemossen mosse Sandvad bs. Portåker åker
?Stämme by /Se *Länkes måse Saknas Sandvik, se Ränneslöv traktnamn Portåker åker
Stäme by *Megle ager åker Skallingabygget, se Nybygget Saknas Pugasjön sjö
Stämme by *Megle ager f. åker Skallingabygget, se Nybygget Saknas Ramnhultkärret kärr
Stämme by *Mielle enge äng Skallingabygget Saknas Revlamossen mosse
Stäme Saknas *Mielle Enge f. ängar Skogbygget gd Revlamossen mosse
Stäme Saknas Mossasjön sjö Skogsbygget gd Risön Saknas
Stäme by /Se Mossebjär, Lilla triangelpunkt Soldal, se Ränneslöv traktnamn Risön ö
*Stämebygget Saknas Mossebjär, Lilla berg o triangelpunkt Soldal, se Ränneslöv traktnamn Robacken gamla lekplatser
Wadbergh, se Vallberga by *Mosseengen äng Solgården, se Ränneslöv traktnamn Ryorna ljungmark
Vallberga hg *Mosse engenn f. äng Staffanstorp Saknas Ryorna höjder
Vallberga by Norremadsmossen mosse Staffanstorp by Råglyckan åker
Vallberga by *Norråbro bro Staffanstorp traktnamn Ränneslövs dansbana Saknas
Vallberga Saknas Norrån å Staffanstorp traktnamn Ränneslöv fälad betesmark
Vallberga Saknas *Nöthögsbron bro Stäme Saknas Ränneslövån, se Smedjeån å
Vallberga samh. /Se Ornabäck, se *Aarnabäck bäck By, se Stäme traktnamn Ränneslöv ängar ängsmark
Vallberga samhälle /Se Pugasjön sjö Stäme traktnamn Rävbacken mark
Vallberga bjär höjd /Se *Ramnhultasjön, se Skallingasjön sjö Stäme by Rävabacken åker
Vårberg gd /Se Revlamossen mosse Stäme Saknas Röde åker åker
Värestorp by Revlamossen mosse Stäme Saknas Röde åker åker
Värestorp by *Ringskulle berg Stäme (?) by Savsastock vik
Värestorp Saknas Ränneslövs bro bro Svingen hus Saxa stock sträcka av strand
Värestorp by Ränneslövs kvarn kvarn Saknas gd Sissa terrängparti
Värestorp by Ränneslövaån annat namn på Smedjeån Trälora lht Sissa åker
Värestorp by *Skade maen äng Trälora nu gd, urspr. jordområde Sissas håla Saknas
Värestorp by *Skade maenn f. äng Tvärbäck by Sjöbäcken bäck
Värestorp Saknas Skallingasjön sjö Underlund, se Ränneslöv traktnamn Sjöåker åker
Värestorp by Skallingasjön sjö Vallberga hgd Sjöåker åker
Värestorp Saknas Skallingasjön sjö Vallberga by Skabbemossen slåttermosse
Värestorp by *Skind engen äng Vallberga Saknas Skallingasjön sjö
Värestorp by *Skind engenn f. äng Vallberga Saknas Skallingasjön uppdämd sjö
Värestorp Saknas Skogängen terräng Vallberga by Skallingasjön sjö
Värestorp Saknas Skogängen myr Vallberga traktnamn Skatebjär höjd
Värestorp Saknas /Se Skogängsmossen mosse Vallberga andelsmejeri, se Vallberga traktnamn Skenegata väg
Värestorp by /Se *Slöddings engen äng Vallbergagården gård Skogledet grind
Värestorp by /Se *Slöddings engenn f. äng Vallberga station, se Vallberga traktnamn Skogliderna backar
Värestorp by /Se Smedjeån å Verkstadstomten, se Ränneslöv traktnamn Skogängen äng
Värestorp by /Se Smedjeån å Vrån t Skogängen terräng
Watinberga, se Edenberga by Smedjeån å Vållerbäck gd Smedjeån å
Watinberga Saknas /Se Smedjeån å Vårdbjär gd Snickebjer backe
Ålstorp by Smedjeån å Vägen, se Ränneslöv traktnamn Snickebjär berg
Saknas Saknas Stegesjön sjö Värestorp by Snickebjärs håla grotta?
Ålstorp by Stegesjön sjö Värestorp Saknas Stegesjön sjö
Ålstorp Saknas Stegesjön sjö Värestorp Saknas Stegasjön uppdämd sjö
Ålstorp Saknas Stekasjön sjö Värestorp Saknas Stegesjön sjö
Ålstorp by /Se Storesjö sjö Värestorp gård Stenabjer kulle
Ängarna Saknas Storsjön sjö Västergård bebyggelse Stenabjär höjd
Äskabygget bebyggelse Storsjön sjö Västergård gd Stenlo bergstup
Äskhem lht /Se Storö ö Zandersbo, se Vallberga traktnamn Storesjö sjö
  *Stäme bro bro Åhus bs. Storsjön sjö
  Söderån å Ålstorp by Storsjön sjö
  *Toris engen äng Ålstorp by Storesjö sjö
  *Toris engenn f. äng Ålstorp Saknas Store åker åker
  Torvmossesjön sjö Ålstorp Saknas Store ö ö
  *Trehöga höjder Ängarna hmdr Store ö ö
  *Trehöga höjd? Ängarna gd Stämekulla förr kullar
  *Tue engen äng Ängatorpet, se Vrån Saknas Stäme kullar område omkr. by
  *Tue engenn f. äng Ödgården gd Svängestället udde
  *Tuerskødenn åker   Svängastället färr badsälle
  *Tuersködenn f. åker   Söndre å å
  *Tvärbäcks bro bro   Söndreån å
  *Vallbergabro bro?   Tackhög gravhög
  *Wallberga åh   Vallberga bjär grushöjd
  *Vallberga å å   Varbergspjuck höjd
  *Vallbergaån å   Vrångarps å å
  *Vass agerenn f. åker   Vårbjers pjuck höjd
  Vrångarpe å, se Smedjeån å   Vårdbjära kulle kulle
  *Wållerbäck vatten   Ålstorps backar Saknas
  Vårbjär fornlämning   Ålstorps killa källa
  Värestorps kvarn kvarn   Ålstorpsån å
  ....årbergsskog skog?   Ängen åker
  *Ödes eller gamla landsvägen väg   Östra håla åker
      Östra håla åker

  ^  

Hallands läns socknar m.m.