ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Våxtorps socken : Höks härad : Hallands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 61 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Barnasten terrängföremål    
  *Björkesten gränssten    
  *Björnsten märkesten    
  Bockesten gränssten    
  *Brännemossen myr    
  *Brötalid bergshöjd    
  *Brötalid höjd    
  Bymossen myr    
  *Bökeholssten gränssten    
  *Davön, St. trol. en höjd    
  *Davön, St. höjd    
  Djur- Udamossa (el. Ydermåsa) myr    
  Djur- Udamossa (el. Ydermåsa) myr    
  *Drakakull trol. höjd    
  *Drakakulla höjd    
  *Dynemossen myr    
  *Eglaberg höjd    
  *Fermossen myr    
  *Furefällesten höjd    
  *Hornberget höjd    
  *Hornbäcksgär höjd    
  *Hällasten höjd eller gränssten    
  *Hällasten gränssten    
  *Hällasten möjl. gränssten    
  *Hässlebergssten gränssten    
  *Hörkull höjd    
  *Jokasten trol. en gränssten    
  *Klinten höjd    
  *Källemossen myr    
  *Kärsebergssten gränssten    
  *Kärsebröhallar föremål    
  *Långemossa myr    
  *Långön gränsmärke    
  *Moamossen myr    
  *Ållonmärkesberg höjd    
  *Ollenmärketsberg höjd    
  Oxhultasjön sjö    
  *Råbockahallen förmodl. höjd    
  *Rönackevad vad    
  *Simpöje möjl. trol. f.d. sjö    
  *Sinbergestält terrängföremål    
  *Skacklana höjd    
  *Snipeö synbarl. en ö    
  *Snibbö föremål    
  *Snibön föremål    
  *Snibbö föremål    
  *Staversbäck bäck    
  Stavsjöarna sjöar    
  Stavsjöarna sjöar    
  *Storedotsten trol. gränssten    
  *Turefallssten gränssten    
  *Uddekilla föremål    
  *Uddekälla källa    
  *Vallerbäcksvad vad    
  *Viggasten höjd eller gränssten    
  *Viggasten möjl. gränssten    
  *Vikorran gränssten    
  *Vikälla källa    
  *Vikiälb föremål    
  *Vårbergshög höjd    
  *Ön gren av å    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.