ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hishults socken : Höks härad : Hallands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 34 Bebyggelsenamn : Naturnamn : 2
  *Askeos något föremål   Möllebäcken bäck
  *Björnholmen synbarl. holme i myr   Stubbaltesjön sjö
  Grötsjön sjö    
  Gårdsjön sjö    
  *Högarydsjön sjö (ev. f.d.) /Se    
  *Kåckevad vad    
  *Tjärgravbacken förmodl. höjd    
  *Tjärgravbacken backe?    
  *Tjärgravbacken höjd /Se    
  *Kägrabacken höjd    
  Landön udde    
  *Långemosse myr    
  *Mjelasjö sjö    
  Mellansjön sjö    
  *Rundgrav föremål på gräns    
  *Ryggehall sten    
  *Rännegrav föremål på gräns    
  *Skateberg höjd    
  *Skateberg höjd    
  *Skateberg höjd    
  *Skatteberga synbarl. bergshöjd    
  *Stenberg höjd    
  *Stenbergen höjder    
  *Stenberg höjd    
  Storsjön sjö    
  *Tångahög höjd    
  *Viggesten höjd eller gränssten    
  *Vigsten gränssten    
  *Viggesten möjl. gränssten    
  *Västermosse myr    
  Ybbön ö    
  *Älvesten gränssten    
  *Örkull höjd    
  *Örnekullen höjd    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.