ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ysby socken : Höks härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 114 Naturnamn : 105 Bebyggelsenamn : 93 Naturnamn : 174
Ysby sn /Se *Aarnabek bäck Ysby sn sn Abborrasjön sjö
Ysby sn *Aarnabek bäck Sagesmän förteckning Abborrasjön sjö
Ysby sn Abborrasjön sjö Ysby sn Abborrasjö sjö
Ysby sn Lil Abborra Sjö sjö Ysby by o. sn Abborrasjön sjö
Ysby sn Stor Abborra sjö sjö Ysby sn Aspelångsbredan äng
Ysby sn Bengtsmossen, Stora och Lilla mossar Ysby sn Aspelångsåkern åker
Ysby sn Bramsenahult höjd Ysby sn Banken vägbank
*Ysby sn *Brohusbron bro Ysby sn Bare hall berg
?Ysby sn *Brohuus åhn Saknas Ysby kyrka kyrka Bengtsmossen, Lilla mosse
Ysby sn *Dyrhög höjd Björka hmd Bengtsmossen, Stora mosse
Ysby sn sn *Dyrhög höjd? Björkhult bebyggelse Bjällahålan åker
Ysby sn Edenbergaån å Björkhult gd Björkesägran ängsmark
Ysby sn sn Enastiga hög fornlämning Björkhult by Borstakull gravhög
?Ysby sn *Galgehögen höjd Brogård hmd Brödåkra krokar åkerbitar
Ysby sn *Galgehögen höjd? Brohuset hmd Byxan åker
Ysby sn Gatubäcken bäck Brödåkra bebyggelse Dragbon slätt
Ysby sn *Gubben holme eller klippa Brödåkra by Dragbron bro, plats
Ysby sn *Gällehögen berg Bygget bebyggelse Dragbron bro
Ysby sn *Hishultsvägen väg Bygget bebyggelse Drejet ställe
Ysby sn Hjörneredssjön, Hornare siön sjö Bygget torp Dräget? fall
Ysby sn Hjörneredssjön sjö Börkilt, se 1 Björkhult Saknas Egebjär, Lilla berg
Ysby kyrka o. sn /Se Hjörneredssjön sjö Börkilt bebyggelse Egebjär, Stora berg
Ysby by o sn /Se Hjörneredssjön sjö /Se Fredrikstorp gd? Egebjär berg
Ysby sn /Se Hornaresjön sjö Glenninge äng Saknas Ekebjer berg
Ysby sn /Se Hulta åh å Gosterbygget gd Ekeberg, Lilla berg
Ysby by o. sn /Se *Hulta å å Gosterbygget gård Ekeberg, Stora berg
Ysby sn /Se *Hulta å å Gosterbygget Saknas Enstegahög ättehög
Ysby sn /Se Hästabäck bäck Gosterbygget by Flyåkern åker
Ysby sn /Se Hästabäcken bäck Harabacken hmd Fägatan väg
Ysby sn /Se Högaltet berg Hjörnered bebyggelse Gatehålan åker
Ysby kyrka, se Ysby, kyrka o. sn Saknas Höggoster höjd, höjder? Hjörnered by Grinden fiske
Björkhult by /Se Höggoster berg o triangelpunkt Hov by Grinden fiske
Brödåkra by Höggostret berg, triangelpunkt Hov by Grinden fiske
Brödåkra by Höggoster berg /Se Hov bebyggelse Gräingbacken backe
Brödåkra by Höggostret berg /Se Hov by Gubbasjön sjö
Brödåkra by Höggoster (Höggostret) berg /Se Hålldal Saknas Gubben sten
Brödåkra by *Högostre höjder Höggoster gd Gubben sten
Brödåkra by *Järnlyuff äng Kassefors lhtr Gådebäcken? bäck
Brödåkra Saknas Jättenshall berg Klintahus, Lilla försvunnet torp Gäddevik mark, vik
Brödåkra Saknas (Kalvefors) ström Klintahus, Stora försvunnet torp Hagåker åker
Brödåkra gdr /Se Karakull gravhög Klinten hmd Hjälmerydsåker åker
Brödåkra gd /Se (Karlsfors), se Karseforsen Saknas Klågstorp, se Klägstorp Saknas Hjörneredssjön sjö
Brödåkra by /Se Karseforsen fors Klägstorp bebyggelse Hjörneredsjön sjö
Bygget Saknas Kassefors laxfiske Klägstorp gd Hjörneredssjön uppdämd sjö
Bygget Saknas Karsefors fors Källstorp t Hjörneredsjön sjö
Bygget, (»Vippenatorpet») torp /Se Karseforsen fors Källstorp gård Hoen fiskeplats
Börkilt Saknas Karsefors vattenfall Kövlinge gd Hovbojorden mark
Börkilt by /Se Karsefors vattenfall Kövlinge gd Hovbolyngar, Höbolynga ljungmarker
Börkilt gd /Se Karsefors vattenfall Kövlinge bebyggelse Hovbo ljungar slätter
Gosterbygget Saknas Karsefors vattenfall Kövlinge by Hovbo lynga odl. ljungmarker
Gosterbygget Saknas Karsefors vattenfall Kövlingehus torp Hovs ljungar slätter
Gosterbygget by /Se *Karsefors Laxfiske fall Kövlingehus torp Hushallarna berg
Gosterbygget hmn /Se Karseforsen fors Långevad bs Hålan fiske
Gosterbygget gård /Se Karsefors fors Lögnäsäng avs. Hålan fiske
Hjörnered Saknas Karseforsen fors /Se Maden gdr Hålan fiske
Hjörnered gd Karseforsen (Kasseforsen) fors /Se Maden gårdar Höbbo, se Hovbo Saknas
Hjörnered Saknas Kasse- el. Karsafors fors /Se Mattsgård hmd Höggostret berg
Hjörnered gdr /Se Kasseforsen fors /Se Munkagård bebyggelse Höggostret berg
*Hjörneredsbygget Saknas *Kasteberg, L. höjd Munkagård gd Höggosteret bergsparti
Hov by *Kasteberg, Lilla berg Munkagård gård Höggoster höjd
Hov(?) by Klintahall berg Munkagård Saknas Höggostret berg
?Hov by Klövahall berg Munkagård by Karseforsen fors
Hov by Lagan flod /Se Neregård gd Karsefors fall
Hov by Lagan flod /Se Rävabacken bebyggelse Karsefors fall
Hov by *Lillekasteberg berg Stensberg lägenhet Killeberg berg
Hof by *Ljungön ö Svaneholm hus Klintahallen bergstopp
Hof by Lunnaberget berg /Se Såghuset hus Klintahall berg
Hov by Långavad terräng Timmerhult gd Kvarnfallen fall
Hov by *Långavadsbro bro? Timmershult by Kyrkehallar bergsparti
Hov Saknas *Långavads bro bro Timmershult bebyggelse Källeberg björkbacke
Hov by Långavadsbäcken bäck Timmershult by Käringen sten
Hov by Mossasjön sjö Timmershult bebygelse Käringen sten
Hov Saknas Norremadsmossen mosse Torrmaden gd Käringåkern, Lilla åker
Hov by /Se Odens kammare terräng Torvmaden? gård och kvarn Käringåkern, Stora åker
Hov by /Se *Perstorps skog skogsparti Torvmaden? hmd Kövlinge fere dunge
Hov by /Se *Pärstorps skog skogsmark? Torvmad mölla(?) kvarn Lillesjö sjö
Hov gd /Se Redlamossen, Edenberga mossar, Kartebergs mad mossar Trälora gd Lilleö ö
Hov by /Se Revlamossen mosse Uddekulla gd Lille västre åker åker
Klixtorpa by Ringelhög fornlämning Uddekulla bebyggelse Långavad ställe där landsvägen skär bäcken
Klyxtorp by *Rishall gränsmärke Uddekulla by Långavad vad
Klägstorp by *Rödevad vad? Vallbergahus bebyggelse Långavad plats där vägen korsar Ysby bäck
Klägstorp Saknas Skallingasjön sjö Vallbergahus, se Brohuset Saknas Långa vad väg
Klägstorp Saknas Skäppehög gravhög Vasen mosse o. försvunnen gård Långavadsliden landsväg
Klägstorp by /Se Spishall berg Vippenatorpet, se Bygget Saknas Långavadsliden lid
Kövlinge Saknas Stegasiön sjö Vippenatorpet torp Lången åker
Kövlinge Saknas Stegesjön sjö Vippentorpet torp Mallbäck, Närmsta bäck
Kövlinge by /Se Storesjö sjö Ysby by o. sn Mallbäck, Yttre Saknas
Kövlinge by /Se Storsjön sjö Ysby by Mallbäckshallen berg
Kövlinge gd /Se Stora ö ö Ysby Saknas Midsommarsdalen dal
Kövlingehus torp /Se Storesiö sjö Ysby by och sn Midsommarstugan grotta
Munkagård Saknas Svarta bäck bäck Ysby by och sn Midsommarstugan klippgrotta
Munkagård Saknas *Söndre ström del av Lagan Ysby gård bebyggelse Midsommarsstugan stengrotta
Munkagård gd /Se *Söndre ström del av Lagan Ängarna bebyggelse Midsommarstugan grotta
Perstorp by *Tvestena märkestenar   Mossasjön sjö
Perstorp by Tvåstenarna bautastenar /Se   Nedre toft åker
*S:t Knuts kyrka kyrka Tvästenarna fornlämning   Norre håla åker
Timmerhult by (Una fors) fall   Norrgårdstycket äng
Timmershult by Valhall berg /Se   Norråker åker
Timmershult by *Vallberga ån å, biflöde   Orrhanapjucken backe
Timmershult Saknas Vallsbacken gravhög?   Pepparliden backe
Timmershult by /Se Varhalla terräng   Pepparlyckan öppen plats i skogen
Uddekulla gd Ålagårdsön ö   Pepparlyckan lekplats
Uddekulla by Älgakärret kärr   Peparelyckan lekplats
Uddekulla Saknas *Östholtbäcken bäck   Peparelyckan lekplats
Uddekulla(?) by *Östoltbäcken bäck   Pukasjön sjö
Uddekulla Saknas     Revelen område
Uddekulla gd /Se     Revlamossen mosse
Vallbergahus Saknas     Rumpbredan äng
Vallbergahus torp /Se     Sanddalen dalgång
*Vikulla by     Sanddalen dal
»Vippenatorpet» (Bygget) torp /Se     Skallingasjön sjö
Ysby by     Skripan äng
Ysby by     Smedliden landsvägsbacke
Ysby by /Se     Snickarliden landsvägsbacke
      Sommarstugan grotta
      Spishall bergtopp
      Spishall stenhäll
      Spishall hög punkt
      Spishall Saknas
      Spishall berg
      Stegasjön sjö
      Stegasjön sjö
      Stensvikekällan källa
      Stenängen äng
      Storesjö sjö
      Storesjö sjö
      Store västre åker åker
      Store äng äng
      Stränten del av vattenfall
      Strömfors Saknas
      Stughultet skogsparti
      Stängesbacken ängsbacke
      Suget ställe
      Svarta hallar berg
      Svinabomossen mosse
      Sväbben del av Karsefors´ vattenfall
      Sväbben fall
      Såghusdalarna dalar
      Södergårdstycket äng
      Södra fisket fiskeplats
      Södra håla mosse
      Toften åker
      Torpareberget berg
      Torvmossasjön sjö
      Torvmossesjön sjö
      Torvmossasjön sjö
      Torvmossesjön sjö
      Trappberget berg
      Trehörningen åker
      Tvillingahålan åker
      Tvähögastenarna stenar
      Tvästena stenar
      Tvestena två väldiga stenar
      Tvästena stenar
      Uddekulla krokar åkerbitar
      Varhalla klippstup
      Varhalla branta klippstup
      Varhalla berg
      Varhalla ättestupa
      Varhallarna berg
      Vasaliderna backar
      Vasaslätt ägor
      Vasen förr gd
      Västerkroksåker åker
      Västra Lycka åker
      Ysby bäck bäck
      Ysby bäck bäck
      Ysby vång åkerområde
      Örnakull berg
      Örnakullen höjd
      Örnakullen berg
      Östra åker åker
      Östraåkershålan åker
      Övre toft åker

  ^  

Hallands läns socknar m.m.