ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tjärby socken : Höks härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 99 Naturnamn : 91 Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 43
Tjärby sn /Se *Abild agerenn åker Tjärby sn sn Daggan bäck
Tjärby sn *Abild agerenn f. åker Tjärby sn Daggeberg berg
Tjärby sn Attahög gravhög Tjärby sn Daggebjär höjd?
Tjärby gård o. sn *Annafloen Saknas Tjärby, annex församling Daggeberg berg
?Tjärby sn *Dagerupp agerenn åker Tjärby sn Daggeberg samling backar
Tjärby sn *Dagerup agerenn f. åker Tjärby sn Daggebjär urberg
Tjärby sn *Dagerupp enge äng Tjärby sn Dagge bjär höjd
Tjärby sn Daggan bäck Tjärby sn Dagge bjärslid landsvägslid
Tjärby sn Daggan å Tjärby sn Drottningaberget f.d. avrättningsplats
Tjärby sn o. by Dagge Bäck vatten Tjärby sn Drottninghall berg
Tjärby sn Dranningeberg berg Blomsterdal avs. Drottninghall, se Tre högar gravhögar
Tjärby sn *Driis dalenn åker Daggarp by Fyllebro bro
Tjärby sn *Driis dalenn f. dal Daggarp Saknas Genevadån å
Tjärby sn Drottninghall höjd Daggarp by Genevadsån å
Tjärby sn Drottninghall berg o triangelpunkt Djäkneåkren, se 17-18 Tjärby Saknas Grödhöga höjd?
Tjärby by o. sn /Se Drottninghall gravhögar Djäkneåkern åker? Grödehög gravhög
Tjärby sn /Se Saknas ?höjd Djäkneåkern Saknas Hallen berg
Tjärby sn /Se *Dugge hamn vik Djäkneåkern Saknas Horseberg berg
Tjärby sn /Se Dunahög gravhög Drottningatorpet t? Horsebjär berg
Tjärby by och sn /Se *Eggeren åker Elestorp Saknas Kalvaberget berg
Tjärby sn /Se *Eggerenn f. åker Elestorp Saknas Kalvabjäret stenbacke
Tjärby sn /Se »Eggerenn» åker /Se Gatan hmd Kapellshög hög?
Tjärby sn /Se *Fafvaberg berg Genevad station Kapellshög Saknas
Tjärby sn /Se Fåratrapperne berg Genevad jv-station Konungshög ättehög
Daggarp by *Gallahallaberg berg Genevad jvstation Konehög hög
Daggarp by *Genewasbro vägövergång Gästgivaregården bebyggelse Konehög ättehög o grustäkt
Daggarp by Genevads bro bro Kärragård Saknas Lussehög hög
Daggarp by Genevads bro bro Kärragård gd Lussehög gravhög
Daggarp by Genevadsån å Legabron bostadskasärn Lyngaliden ättehög
Daggarp by Genevadsån å Madabacken gd Lyngaliden backe
Daggarp by Genevadsån å Noregård skolhemman Ramshall berg
Daggarp by Genevadsån å /Se Ramsdal gård Ramshall häll
Daggarp Saknas *Grödehöys Agerenn åker Ramsdal lht Ramshall berg
Daggarp Saknas *Grödehöys Agerenn f. åker Ramsdal nu gård Ramshall berg
Daggarp by /Se Gröthögarna gravhögar Seglaberga by Rödesbron bro
Daggarp gdr /Se Hunekull gravhög Segla berga gd Sandfloen nu utdikad sjö
Dagerup = Daggarp? by /Se *Hylle nødenn åker Seglaberga by Seglaberga hall berg
*Degnne Bolett f. klockaregård *Hylle nödenn f. åker Seglaberga Saknas Seglaberga hall berg
Djäknebolet Saknas *Kircke ager åker Seglaberga by Skåningastugan stenar
Djäkneåkren Saknas Kircke ager åker Stomgården gd Skåningastugan grotta
Djäkneåkern åker /Se *Kircke ager f. åker Stomgård hemman Trehöga höjd?
Elaffstrop, se Elestorp by *Kircke eng äng Stomgården gd Tre högar gravhögar
Elestorp by Kircke Eng äng Tabernaklet missionshus Träppet skogshöjd
Elestorp by *Kircke Eng f. äng Tingshusbacken, se 19 Tjärby Saknas  
?Elestorp by Kone hög ättehög Tjärby Saknas  
Elestorp by Konehög förr gränsmärke Tjärby Saknas  
Elestorp by Krokstenen fornlämning Tjärby by o. sn  
Elestorp by *Kulds agerenn åker Tjärby by  
Elestorp by *Kulds agerenn f. åker Lilla Tjärby by  
Elestorp by *Laae agerenn åker Tjärby tingsplats  
?Elestorp by *Leer ageren åker Tjärby kyrka, se Tjärby Saknas  
Elestorp by *Laaë Agerenn f. åker Tjärby ängar nu gdr  
Elestorp by *Leer agerenn f. åker Täppet nu gård  
Elestorp Saknas Lussehög gravhög Vasadal avs.  
Elestorp by *Luushöys agerenn åker Vasadal, se Vasan Saknas  
Elestorp Saknas *Luus höys agerenn f. åker Vasan beb.  
Elestorp Saknas Lövsalahögen gravhög Vasaslottet hyreskasärn  
Elestorp by /Se Ramshall berg? o skog Västergården gd  
Elestorp gdr /Se Ramshall berg Öringaled gård  
Genevad stationsamhälle /Se Sandfloen terräng Öringaled gård  
Genevad stationssamh. /Se Skåningastugan »stenar med en gång under» /Se Saknas gård  
Genevad gd /Se *Smörhög berg    
Högen gravhög /Se *Smörkulle berg    
Kyrkan kyrka Snippen Saknas    
Kärragård Saknas *Sonen åker    
Tjerragård, Kärragård Saknas *Sonen f. åker    
Kärragård (»Norra Kärragård») gdr /Se *Tage bröndenn åker    
»Norra Kärragård» (Kärragård) gdr /Se *Tage bröndenn f. åker    
Prästgården prästgård Tage bröndenn Saknas /Se    
Seglaberga by *Thund äldre namn på Genevadsån /Se    
Seglaberga by *Tierreby enge äng    
Seglaberga by Tjärbysjön, lilla sjö    
Seglaberga by Tjärby ängar ängar?    
Seglaberga by Tjärby ängar ängsmark    
Seglaberga by *Trehöga höjder    
Seglaberga Saknas Trehögarna gravhögar    
Seglaberga Saknas *Täpperberget berg    
Seglaberga by /Se *Tönnersjö sand sandfält    
Seglaberga by /Se Tönnersa skog planterat sandfält?    
Seglaberga by /Se *Vasabackarne skog    
Tjärby by Vessingeån å    
Tjärby by Vessingeån å    
Tjärby by Vessingeån å    
Tjärby by *Vibergshög höjd    
Tjärby by *Vomendtt åker    
Tjärby by o sn »Womendtt f. åker    
Tjärby by Ängabjärshögen gravhög    
Tjärby by Ärtahögen gravhög    
Tjärby by Äskehögarna gravhögar    
?Tjärby by Örelids stenar fornlämning    
Tjärby Saknas Örlingaledskullen kulle    
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby by      
Tjärby by o. sn /Se      
Tjärby by o. sn /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.