ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Laholms socken : Höks härad : Hallands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn : 15 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
*Bondetorp Saknas *Ishög liten höjd    
  *Kalvefors fors    
  Karseforsen (resp. Kassefors) fors    
  Karseforsen fors    
  *Killemosse myr    
  *Käringen klippholme    
  *Laga vik synbarl. i huvudsak f.d. vik    
  *Lagholm holme    
  *Laholmsforsen fors    
  *Ljungön liten holme    
  Småsjöarna en grupp små sjöar    
  *Tomaforsen fors    
  *Tönnersjö sand område mellan två åar    
  *Vallberga å å    
  *Ålagårdsön holme    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.