ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Knäreds socken : Höks härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 442 Naturnamn : 1515 Bebyggelsenamn : 356 Naturnamn : 192
Knäred socken Abborrasjön sjö Knäreds sn sn Abborrasjön sjö
Knäred sn /Se Abborrasjön sjö Knäred sn Abborrasjön Saknas
Knäred sn Ala hed hed /Se Knäred sn Abborrasjön sjö
Knäred sn *Albo jeder gränsmärke /Se Knäred sn Amsjön sjö
Knäred sn sn *Albojer f.d. gränsmärke Knäred sn Amsjön sjö
Knäred sn Allekrok »albevuxen sidd vid bäck» /Se Knäreds socken Saknas Andsjön sjö
Knäred sn Allet aldunge /Se Knäred sn Andsjön sjö
Knäred sn Alletjocken ängsmark /Se Knäred sn och by Bassaltefallet utbyggt fall
Knäred sn Amhökebacken backe /Se Knäred sn och by Bastaltesjön sjö
Knäred sn Amselt- fled i naturnamn /Se Knäred sn Bergahålan grushåla
Knäred sn Amselt skogsbacke /Se Knäred sn och by Björkeredsbäcken bäck
Knäred sn Amsjön sjö Knäred sn Björkeredsbäcken bäck
Knäred sn Amsjön sjö Knäred sn och by Björkeredsbäcken bäck
Knäred sn Andsjön sjö Knäred sn Blankan å
Knäred sn Andsjön sjö Knäred sn Blankan å
Knäred sn Anledsåker åker /Se Knäred sn Blankan å
Knäred sn Askekärrs-seken sidlänt mark /Se Knäreds prästgård Saknas Blankan biflöde
Knäred sn Aspekroken aspmark /Se Jonsnahultare inbyggarbeteckning Brudadalen dal
Knäred sn *Aspemossen Saknas knärbo inbyggarbeteckning Brunsbäcken bäck
Knäred sn Aspet aspdunge /Se Knäredbor inbyggarbeteckning Bursjö sjö
Knäred sn Assrabygget terräng Knäredbo inbyggarbeteckning Bållalta ängar ängar
Knäred sn *Axell Dall åkrar Knäredsbo inbyggarbeteckning Bårsjö sjö
Knäred sn *Axell dall f. åker Körsvekabo inbyggarbeteckning Bårselt skogsbackar
Knäred sn Backabjäret backe /Se Assrabygget bebyggelse Bästaltesjön sjö
Knäred sn Backakrokarna, Övre bäckstränder /Se Assabygget gd Dovra sten sten
Knäred sn *Backar (gräns)? gränsmärke Baggabygget by Dovra sten sten
Knäred sn Backarumpan åker /Se Baggabygget gd Dyreborg klinten backe
Knäred sn Backasegen, Tjocke seke /Se Baggabygget by Egernahultsfallet fall
Knäred sn Backasnippen backända /Se Baggabygget Saknas Emtekolken sjö
Knäred sn *Backen höjd? Baggabygget Saknas Farhultssjön sjö
Knäred sn Bagarebolet åker/äng /Se Baggabygget by Flackesjön sjö
Knäred sn Baggajären, baggagåsen backås /Se Backagård gård Flammarna ängar
Knäred sn Baggers hål gungfly /Se Bassalt gd Flammarna sanka ängar
Knäred sn Baggershålsbäcken bäck Bassalt Saknas Flammarna sanka ängar
Knäred sn *Barkaregiutz sänka? och gränsmärke Bassalt Saknas Flybäck bäck
Knäred socken *Barnahall sten Bassalts kraftstation Saknas Fällshult backrygg
Knäred sn *Barnehall gränsmärke Björkered Saknas Gallaltebacken backe
Knäred sn /Se Bassakärr ägomark Börkered, se 1-9 Björkered Saknas Gatsjön sjö
Knäred samhälle o. sn /Se Bastallesjön sjö Björkered by Getaryggarna lider
Knäred sn /Se Bastaltesjön sjö /Se Björkered by Gobbenahultet skogsbacke
Knäred sn /Se Bastutrånget skogsbacke /Se Björkered by Gravalt backe
Knäred sn /Se Bengtsa flamme ljungmark /Se Björkered Saknas Gravalt skogsbacke
Knäred sn /Se Beningen, Lilla o Stora åkrar /Se Björkered by Gravaltesjön sjö
Knäred sn /Se Berkebjäret backe /Se Björkered by Gravaltssjön sjö
Knäred sn /Se Berkeltamossen mosse Björkered by Gravaltsliden backe
Knäred sn /Se Berkeltamossen mosse Björkereds gathus Saknas Gravaltsliden vägbacke
Knäred sn /Se Berkeltna berg Björkhult Saknas Grönasjön sjö
Knäred sn /Se Berkeltna terräng Blankered by Gröna sjö sjö
Knäred sn /Se Berket björkdunge /Se Blankered by Grötsjön sjö
Knäred sn /Se Bertas vrå stugtomt /Se Blankered Saknas Grö(t)sjö sjö
Knäred sn /Se Bibackaäckran nedlagd åker /Se Blandered gd Gungasjön, Lilla sjö
Knäred sn /Se Bimossen mosse /Se Blankered Saknas Gungasjön, Stora sjö
Knäred sn /Se Bjurbäck (Sjöaredsbäcken) bäck Blankered by Gungasjön sjö
Knäred sn /Se Bjurbäck bäck Brånalt by Gunnarsbygget triangelpkt
Knäred sn /Se *Bjurbäcken bäck Brånalt Saknas Gölsjön sjö
Abull ortn.element /Se Bjurbäcken, se Sjöaredsbäcken bäck Brånalt by Hagabäcken bäck
akralt ort.element /Se *Bjurbäcken förr namn på Sjöaredsbäcken Brånalt by Hallaborg backe, höjd
Assabygget gd /Se *Bjellebacke berg Brånalt Saknas Hallaborg berg
Baggebygget Saknas Bjällebacken backe /Se Brånalt by Havaråsen backe
Baggabygget Saknas Bjällemossen mosse Bållalt by Horsa killan källa
Baggabygget by /Se Bjällemossen mosse Bållalt Saknas Hovshult triangelpkt
Baggabygget by /Se Bjällemossen betesmosse /Se Bållalt by Hovshult, se Högshult triangelpkt
Saknas Saknas Bjärabäcken bäck Bollalt Saknas Husaltebäcken bäck
Bassalt Saknas Bjäradalsäckran nedlagd åker /Se Bållalt by Husaltesjön sjö
Bassalt by Björbäck bäck Bållalt by Husaltesjön sjö
Bassalt Saknas Björbäcken bäck /Se Bållaltabyggestugan stuga Högshult triangelpunkt
Bassalt by Björbäcksängarna ängar? /Se Bållaltebygget bebyggelse Högsjön sjö
Bassalt by Björkebjär berg Bållaltsbygget gård Högsjö sjö
Bassalt by /Se *Björkekärrs kärr Saknas Bållaltebygget Saknas Högs ränna fall
Bassalt by /Se Björkeredsbäcken bäck Bållaltsbygget by Höjda liden landsvägslid
Bassalt gd /Se Björkeredsbäcken bäck Bästhult Saknas Jansa kvarnafall kvarnfall
bastalt ortn.element /Se Björnalt terräng Bästhult by Jonsnahults vång Saknas
berk ortn.element /Se Björnalt berg Bästilt, se 1 Bästhult Saknas Jordbobacken höjd
bjär ortn.element /Se Björnaskog skogsområde Bästilt Saknas Jordelden sidd, halvmosse
Björkered Saknas »biørnæ syo» riksgränsmärke Bästilt Saknas Jättastenen sten
Börkered Saknas *Biornsiö sjö Bästilt by Karakull berg
Björkered by /Se *Biørnæ syo, se Gölsjön sjö Bästhult Saknas Killebergssjön sjö
Börkereds gathus Saknas Biörsiön, se Båssjön sjö Bästiltsbygget gd Klintabäcken bäck
*Blankenborg gd Biprsiöh sjö Bästiltsbygget Saknas Klockesjön sjö
*Blankenborg f. gd i ? *Biörsiön sjö Bästiltsbygget torp Klockesjön sjö
Blankered Saknas *Björsjön sjö eller utvidgning av Lillån Börkered Saknas Knutstorp triangelpkt
Blankered Saknas *Björsjön, se Gölsjön sjö Börkered lht Knutstorpssjön sjö
Blankered by /Se *Björsjön sjö Djäknebol bebyggelse Knäreds brunn brunn
Blankered by /Se Biörsiön, se Båssjön Saknas Dyrebar Saknas Kolken sjö
bol ortn.element /Se Biörsiön, se Båssjön Saknas Dyreborg by Kolken sjö
Bolet bebyggelsenamn /Se Björsjön, se Gölsjön sjö Dyreborg Saknas Kolken sjö
Bollalt by /Se Bladbacken backe /Se Dyreborg Saknas Kolken sjö
brimmen ortn.element /Se Blankan å Dyreborg gård Kolken dyhåla
Brånalt Saknas Blankan å Egernahult by Kolken sjöpuss
Brånalt by Blankan bäck Egernahult Saknas Kopparebacken backe
Brånalt Saknas Blankan å /Se Egernahult gd Kopparhölen hölj
Brånalt by /Se Blåknappaäckran nedlagd åker /Se Ekrahult by Krokån å
Brånalt by /Se Bläsingalyckan terräng Ekernahult Saknas Krokån å
Brånalt by /Se *Blöta Kärr kärr Ekernahult by Krokån å
Brånalt gd /Se Boalt berg Ekernahult by Krokån å
Brännilt gd /Se Boalt terräng Ekernahult by Kronan backe
-bygget Saknas Boalt ås /Se Ekernahult by Kvarnabäcken bäck
bålabro ortn.element /Se Boaltamossen mosse Ekeråsen by Kåbilt, S. triangelpkt
?Bållall by Boaltamossen mosse Ekeråsen gårdar Kåbilta flyer ängsmark
Bållalt Saknas Bobba kärr, Bubba kärr kärr /Se Elmtonsgård, se Emtön Saknas Kåbiltasjöarna sjöar
Bållalt Saknas *Boledtt åker Emtön gd Lagabron bro
Bållalt by /Se *Bolet åker Elmtön Saknas Laveredsfallet utbyggt fall
Bållaltebygget Saknas *Boledtt f. åkrar Emtön by Lavaredskolken sjöpuss
Bållaltebygget Saknas *Bolett f. åker Erlandsbygget torp Laverredskolken sjöpuss
Bållaltebygget hmd /Se Bolet f. åker /Se Flammabygget gd Laveredsmosse mosse
Bästilt Saknas Bolet åker/äng /Se Flammabygget bebyggelse Lavereds rås skogsbackar
Bästilt (Bästhult) Saknas Bones äckra nedlagd? åker /Se Flammabygget torp Laveredsrås, se Tomaredsrås backar
Bästilt by /Se Borstabjäret berg Forshult t Lavereds ö ö
Bästilt by /Se Borstabjärsmossen mosse Fridhem villa Laxhultssjön sjö
Bästilt by /Se Braan åker /Se Grevabygget bebyggelse Laxhultasjön sjö
Bästilt gd /Se Bragesbäcken bäck Greva bygget Saknas Liasjön sjö
Bästiltsbygget Saknas Braingen åker /Se Grönafly bebyggelse Liasjön sjö
Bästiltsbygget gd /Se Bramsenahult höjd Gröna fly gård Lillån å
Bästiltsbygget torp /Se Brassamossen mosse /Se Grönafly by Lillå å
Börkered by /Se *Breaberg berg Gunnarsbygget by Lillån, se Brunsbäcken bäck
damm ortn.element /Se [Breastre fors] fors Gunnarsbygget bebyggelse Lyckekrokabäcken, se Hagabäcken bäck
Danska Sjöared (Sjöared) by /Se *Breastrefors fors Gunnarsbygget by Långsjön sjö(ar)
Djäknebol (Klockaregården) gd /Se Breddningen åker /Se Gunnarsbygget Saknas Långsjön, se Västersjön sjö
Dyrebar (Dyreborg) by /Se *Brede wads holtet äng Gunnarsbygget by Långsjön, se Kåbiltasjöarna sjö
Dyreborg Saknas Brede seken mosskant /Se Gästgivaregården Saknas Lögehöljen vattensamling
Dyreborg (Dyrebor) Saknas Brede sekesmossen mosse /Se Gästgivareplanen, se 17 Knäred Saknas Lövehöljen vattensamling
Dyreborg by /Se *Brede wads holtet f. äng Hagabygget Saknas Mariafallet utbyggt fall
Dyreborg by /Se Bredingen åker /Se Hallaborg bebyggelse Mellansjön sjö
Egernahult Saknas Bredlången åker /Se Hult by Mellomsjön sjö
Egernahult Saknas Bredningen åker /Se Hult Saknas Mellansjön sjö
Egernahult by /Se Bremmena-, Bremmes- fled i naturnamn /Se Hult Saknas Norrebäcken bäck
Egernahult gård o. by /Se Bremmenakullen kulle? /Se Hult by Norebäcken bäck
Egernahult gd /Se Bremmenamaden mad? /Se Husalt gd Norra lid grind
Elmtons gård = Ämtån Saknas Bremmesåker åker? /Se Husalt Saknas Norrebäcken, se Husaltebäcken bäck
Emtön (Älmtönsgård) by /Se Brimmenabackarna backar /Se Husalt by Norre Vång vång
Erlandsbygget Saknas Brimsabackarna backar /Se Hushult by Parkån, se Vänneån å
Erlandsbygget by /Se Brudadalen dal Högshult lht Prästaveken odl. mark
Erlandsbygget gd /Se Brune backe backe /Se Jonsnahult by Putseredssjön sjö
Erlandsbygget gd /Se Brunfors bäck Saknas Jonsnahult gd Putseredssjön sjö
Saknas Saknas Brunhalla mad mad /Se Jonsnahult by Pyltebjäret berg
Flammabygget Saknas Brunhallamaden mad /Se Jonsenahult Saknas Rigenshög sandkulle
Flammabygget gd /Se Brunnsbäck bäck Jonsnahult Saknas Rompan slåtteräng
flamme ortn.element /Se *Brusesten råm. Jonsnahult by Råcknesjön sjö
flat ortn.element /Se Bråkull kulle /Se Jordtaget avs. Rävaltssjön sjö
floe ortn.element /Se Brånalte å, se Vänneån å Klockaregården, se Djäknebol Saknas Röholt backe
fly ortn.element /Se Bräken- fled i naturnamn /Se Knallen gård Sjöaredsbäcken bäck
gnadd ortn.element /Se Bräkenabackarna backar /Se Knallen hmd Sjöaredsbäcken bäck
Grevabygget bebyggelse Brännet, Västra avbränd ljungmark /Se Knutstorp gård Sjöbjär sjö Saknas
Gräving- f.led i ortnamn /Se *Bränningahultet skogsm. Knutstorp bebyggelse Skölvelt mark
Grönafly by /Se Bränningarna backar /Se Knutstorp(sbygget) gd Skölveltsbackarna, se Skölvelt backar
Gunnersbygget, Gutsered Saknas Bränningarna, Höga backar /Se Knutstorpsbygget Saknas Slottet höjd
Gunnarsbygget by /Se Bränningen svedjeåker /Se Knäred Saknas Smörsjön sjö
Hagabygget Saknas Bränningeåker, Lille ljungsvedjeåker /Se Knäred by o. sn Smörsjön sjö
Hagabygget torp /Se Bränningsåker, Store åker /Se Knäred by Spångasjön sjö
Hallagården gård /Se Brännvinsbacken backe /Se Knäred Saknas Spångasjön, se Västraltesjön sjö
Hejda- f.led i ortnamn /Se Brödlången åker /Se Kyrkhult by Spånseltasjön sjö
Hopa- f.led i ägonamn /Se Byallmänningen Saknas Kyrkhult Saknas Spånsjön sjö
hors ortn.element /Se Byamossen mosse Kyrkhult by Spånsjön, se Spånseltasjön sjö
Hors-, Häst- f.led i ortnamn Byttingen åkervall /Se Kyrkhult Saknas Svarta sjö sjö
Hult by Byxan åker /Se Kyrkhult by Svartasjön sjö
Hult Saknas Bålabro bro /Se Kyrkhult by Sågmöllebacken backe
Hult Saknas Båshult betesmark? Kåbilt Saknas Sänke mosse mosse
Hult by /Se Båssjön sjö Kåbilt by Tjuvahålan grotta
Hult by /Se Båssjön sjö Kåphult by Tomaredsrås backar
Hus- f.led i ortnamn /Se Båssjön sjö Kåbelt by Tomaredssjön sjö
Husalt Saknas Båssjön sjö Kåbilt, se 1-12 Kåphult Saknas Tomaredsjön sjö
Husalt Saknas Båssjön sjö Kåphult Saknas Tomaredssjön sjö
Husalt by /Se Båssjön göl Kåphult Saknas Trollastuliana höjder?
Husalt by /Se Båssjön sjö Kåphult, se Kåbilt Saknas Saknas Saknas
Husalt by /Se Båtastycket strand /Se Kåphult by Trollastugulidarna plats
hylt ortn.element /Se Bäckakrokarna starräng /Se Kåphult by Troshultbacken triangelpkt
Håle- f.led i ortnamn /Se Bäckakroken strandäng /Se Kölandsberg, se Sjölandsberg Saknas Trälshults bro bro
hölj ortn.element /Se Bäckakärret kärr Kölveshult, se Sköldvetstorp torp Uddared triangelpkt
Saknas Saknas Bäckalandet åker /Se Körsveka by Uddaredssjön sjö
Jonsnahult Saknas Bäckalt berg Körsveka Saknas Unnefors fors
Saknas Saknas Bäckalände åker /Se Körsveka gd Vannåsa kolken sjö
Jonsnahult by /Se Bäckaråsen dalgång /Se Körsveka Saknas Varhalla berg
Jonsnahult gd /Se Bäckasidden sluttning /Se Saknas by Vasakärret nu odl. kärr
jär ortn.element /Se *Bäckilt råst. Körsveka by Vasakärrssjön sjö
Kaapolt, Kåbilt by Bäcksflyet, Svarte strömosse /Se Körsveka by Vasakärrssjön sjö
Kamp-, Kamper- f.led i ortnamn /Se Bänkarna mossodling /Se Körsveka by Vekamossen mosse
Kille- f.led i ortnamn /Se Bänken, Nya nyodling /Se Lavered by Vekarna ängsmarker
Klockaregården (Djäknebol) gd /Se Bärlesbacken backe /Se Lavered Saknas Vänneån å
Knuttorpsbygget gd /Se Bärlesängen äng /Se Lavered by Vänneån å
Knutstorp (Knutstorpsbygget) gd /Se *Bästhults fors fors Laxhult by Värmån å
Knutstorpsbygget Saknas [Bestholts fors] fall Lagered Saknas Västersjöarna sjöar
Knutstorpsbygget (Knutstorp) gd /Se Bökedal dal /Se Lagered by Västersjön sjö
?Knäred kyrkby /Se Bökehattasjön sjö Laxhult Saknas Västralt triangelpkt
Knäred by Bökeshatta sjö Saknas Laxhult Saknas Västraltesjön sjö
Knäred by Bökehattasjön sjö Laxhult gd Åsbygget triangelpkt
?Knäred samh. Bökehatten bokbacke /Se Laxhultsbygget gd Emtesjön sjö
Knäred by Bökehultet björkskog /Se Laxhults bygget torp Ämtesjön Saknas /Se
Knäred by o sn Bökestenen flyttblock /Se Lekarebygget Saknas Önskolken sjö
Knäred by o. sn Bökestjocken bokbacke /Se Lekarebygget torp Önskolken, se Laveredskolken sjöpuss
Knäred gård, sn Böket mark /Se Lidarna by Östersjön sjö
Knäred by Börsiö, se Båssjön sjö Linghult Saknas Östrasjön, se Bästaltesjön sjö
Knäred by Börsiön, se Båssjön göl Linghult Saknas Östrasjön, se Bastaltesjön sjö
Knäred by Börsjö sjö, gränsmärke /Se Linghultsbygget Saknas  
Knäred by Börsjö sjö, gränsmärke /Se Lingilt, se 1 Linghut Saknas  
Knäred by *Börsjö, se Gölsjön sjö Lingilt, se 3 Linghult Saknas  
Knäred by Börsjön, se Gölsjön sjö Lingiltsbygget, se 1-3 Linghultsbygget Saknas  
Knäred sn o. by *Börsmosse mosse Lingilt by  
Knäred by Dagsverket äng /Se Lingilt Saknas  
Knäred by Dagsverket nyodling /Se Lingilt gd  
Knäred by Dalen åker /Se Lingilt by  
Knäred by o. sn /Se Dalen hårdvallsäng /Se Linghult Saknas  
?Knäred kyrkby /Se *Dalle Saknas Linghult by  
Knäreds utjord Saknas *Dalle Saknas Lingiltsbygget Saknas  
Kolk ortn.element /Se Dalshålan åker /Se Lingiltsbygget t  
krok ortn.element /Se Dalängsträngslet snåräng /Se Majenforsfallet, se 11 Putsered Saknas  
-kull e.led i ortnamn /Se Dammen terräng Majenforsfallet avs.  
kulle ortn.element /Se Dammkroken mark /Se Myllehyltan by  
Kyrkan kyrka Dammrumporna ängar /Se Myllehyltan gd  
Kyrkhult by Dammsryden backe /Se Myllehyltan Saknas  
Kyrkhult Saknas Dansedalen dal /Se Möllehyttan Saknas  
Kyrkhult Saknas Dignedalen äng /Se Saknas by  
Kyrkhult by /Se Dragåker åker /Se Norekvarn, se 9 Trälshult Saknas  
Kyrkogården jordlht /Se Drakajären, Dragagären Saknas /Se Norekvarn avs.  
Kåbilt (Kåphult) by /Se Dyngebiten åker /Se Norrlian gd  
Kåphult (Kåpilt) by Dörrakullsåker, Lille åker /Se Norrlian Saknas  
Kåbilt by Dövra sten sten Norrlian by  
Kåbilt Saknas Dövrastenen flyttblock /Se Norrlida by  
Saknas Saknas Ebbaledsåker åker /Se Norrlida by  
Kåphult Saknas Efterhöstamossen »strömosse» /Se Norrlida Saknas  
Kåphult (Kåbilt) by /Se Egeltahöljen »djup håla i Putseredsbäcken» /Se Norrlidabygget gård  
Kåphult by /Se *Ekeliderne bergb. Olofsbygget by  
Saknas Saknas Ekelunden äng m. ekbestånd /Se Olofsbygget gårdar  
Körsveka Saknas Ekenäs backudde /Se *Parkabygget Saknas  
Körsveka by Ekestaden båtplats /Se Parken Saknas  
Körsveka Saknas Ekeveken bäckmark /Se Parken Saknas  
Körsveka by /Se Ekeveksjären backar /Se Parken gd  
Körsveka by /Se Elsas lycka mark /Se Parken gd  
Körsveka gd /Se Emtekolken sjö Parktorpet gård  
*Körsvekabygget Saknas Emtesjön sjö Per-Larsbygget t  
Lagered by Enelandet åker /Se Pråmen Saknas  
Lagered by /Se Enet mark /Se Pråmhus bs  
lagg, lugg ortn.element /Se *Eslareds bro bro Pråmhuset Saknas  
Lavared by Espra fälle skogsmark /Se Pråmhuset hus  
Lavared by Falkenbjärsbacken backe /Se Pråmhuset hus  
?Lavared by *Faralsbyggekullen berg Prästgården Saknas  
?Lavered by Farhultssjön sjö Putsered Saknas  
Lavered by Farmors vilsten sten /Se Putsered Saknas  
Lavered Saknas Fejlarna ängsmark /Se Putsered by  
Lavered Saknas Femskäppesåker åker /Se Putsered Saknas  
Lavered (Lagered) by /Se Fere- fled i naturnamn /Se Putsered by  
Laxhult by Ferebacken backe? /Se Putsered Saknas  
Laxhult by Feret mark /Se Putsered Saknas  
Laxhult Saknas *Fiirehiørning åker Putsered by  
Laxhult by /Se *Fiirehiörning f. åker Putsered by  
Laxhult by /Se Fiskestredet »småfall» /Se Putseredsfallet, se 12 Putsered Saknas  
Laxhultsbygget Saknas Fjäderhanabackarna backar /Se Puttabygget bs  
Laxhultsbygget by /Se Fjälabro bro /Se Sibbalt by  
Laxhultsbygget torp /Se Fjärhanabackarna Saknas /Se Sibbalt Saknas  
led ortn.element /Se Fjärhanabackarna ägor /Se Sibbalt gd  
Lekarebygget Saknas Fjärhanamossen mosse? /Se Sibbalt by  
Lekarebygget gdr /Se *Flacke back(e)? gränsmärke Sibbalt Saknas  
Lingilt by *Flackebäck bäck Sibbalt by  
Lingilt Saknas *Flackebäck bäck Sibbhult by  
Linghult (Lingilt?) Saknas *Flacke bäck bäck Sibbhult by  
Lingilt by /Se *Flackebäcks bro bro Sjöaljung gård  
Lingilt by /Se Flackesiö Saknas Sjöared Saknas  
Lingilt by /Se Flacke sjö torrlagd sjö Sjöared gd  
Lingilt by /Se Flackesjö sjö Sjöared Saknas  
Lingiltsbygget torp /Se Flackesjö sjö Sjöared by  
Lingiltsbygget, Linghultsbygget Saknas Flacke sjö igenvuxen sjö Sjöared by  
Lingiltsbygget gd /Se Flacke sjö utdikad(?) sjö Sjölandsberg Saknas  
lip ortn.element /Se Flackesjön sjö Sjölandsberg torp  
lugg, lagg ortn.element /Se Flacke sjö torrlagd sjö Kölandsberg gård  
mad ortn.element /Se Flackesjön sjö /Se Skansen skans  
Myllehyltan Saknas Flahulta kvarn kvarn Skenabygget by  
Myllehyltan Saknas *Flakebäcken bäck? Skenabygget Saknas  
Myllehyltan by /Se Flammafallet vattenfall(?) Skenabygget Saknas  
Myllehyltan gd /Se Flammakärret kärr /Se Skenabygget by  
Märkes- f.led i ortnamn /Se Flammarna sanka ängar /Se Skenabygget Saknas  
Saknas Saknas Flammarna ljungmark /Se Skenabygget Saknas  
nabb ortn.element /Se Flammen åker /Se Skölvelstorp torp  
Norrbyggena gårdar /Se Flata lycka slätmark /Se Snorrslian Saknas  
Norrlian (Nor(r)lida) by /Se Flatan åker /Se Snorrlian gd  
Norrlian Saknas Flatstockaåker åker /Se Snorralida Saknas  
Norrlian (Norrlida) Saknas Flatäckran nedlagd åker /Se Spånselt gd  
Nor(r)lida (Norrlian) by /Se Floarna vattensamlingar /Se Stenbergsbygget t  
Nybygget t. Floebackarna backar /Se Stenlarsbygget torp  
nyländ ortn.element /Se *Floga Ljungberg höjd Svenshult by  
Parken Saknas *Floga Ljungberg höjd Svenshult Saknas  
Parken by /Se Floglelungeberg gränshöjd Svenshult Saknas  
Perlarsbygget Saknas Flybäcken bäck Svenshult Saknas  
Perlarsbygget gd /Se Flybäcken bäck Svenshult by  
Pirkatorpet torp /Se Flybäcken, Store bäck /Se Timmershult Saknas  
Pjuck- f.led i ortnamn /Se Flyerna flyn /Se Tomared by  
Polserøtt, se Putsered by Flyet vattensjuk äng /Se Tommared Saknas  
Pråmhuset jordlht /Se Flykroken bäckstrand /Se Tommared by  
Prästgården Saknas Flymåse mosse Tomared by  
Prästgården gd *Flymosse mosse Tomared Saknas  
Prästgården prästgård Flåbackarna backar /Se Tomared by  
Prästgården kyrkoherdeboställe /Se Fläskhålebackarna skogsgömma /Se Torsakulla by  
*Prästtorp Saknas *Flässeryds kvarn f.d. kvarn Torsakulla Saknas  
Pulseryt, Pulseroth, se Pulsered by *Foglelungeberg berg Torsakulla by  
Putsered by Forsalt terräng Torsakulla Saknas  
Putsered by Fredagskärret kärr /Se Torsakulla by  
Putsered by Fröahagen ängsmark /Se Trälshult Saknas  
Putsered by Fröakärret kärr /Se Trälshult Saknas  
Putsered by Fröakärrsmossen mosse Trälshult by  
Putsered by *Fuglalund punkt på den forna riksgränsen Trälshult by  
Putsered by Fuglalund berg /Se Trälshult Saknas  
Putsered by *Fuglelunde berg Saknas Trälsilt by  
Putsered Saknas Fuglelunnabergh berg Trälsilt Saknas  
Putsered by *Fuglelundberg berg Trälshult by  
Putsered by *Fuglunna berg gränshöjd Trälsilt, se 1-8 Trälshult Saknas  
Putsered Saknas *Fuglunnaberg höjd Tygared by  
Putsered by /Se *Fuglelunnaberg berg Tygared gd  
Putsered by /Se Fyrhjörningen åker /Se Tygared by  
Putsered by /Se Fyrskäppesåker åker /Se Tygared Saknas  
Putsered gd /Se *Fåglalunda berg kulle Tygared Saknas  
Putsered by /Se Fåglalundsbacken backe /Se Tygared by  
Puttabygget Saknas Fållahalsen hage? /Se Uddared by  
Puttabygget torp /Se Fållen åker, »inhägnad» /Se Uddared by  
ramm ortn.element /Se Fäbacken backe /Se Uddared Saknas  
rumpa ortn.element /Se Fägatan passage /Se Uddared gd  
ortn.element /Se *Fällesbacken berg Uddared Saknas  
rås ortn.element /Se Fälshult hult /Se Uddared by  
seke ortn.element /Se Fästrätet passage /Se Uddared by  
Sibbalt Saknas Försöket åkrar /Se Uddasbygget gd  
Sibbalt Saknas Gadebäcken bäck Uddasbygget gd  
Sibbalt by /Se Gaddan slåttersidd /Se Uddasbygget gård  
Sibbalt by /Se Galantsåker åker /Se Vegefors bebyggelse  
sidd ortn.element /Se Gamla gata jordstycke /Se Vekabygget gd  
?Sjöared by /Se Gamla-länding nyodling /Se Vekabygget bebyggelse  
Sjöared by Gatan utmark /Se Vekabygget gd  
Sjöared Saknas *Gatsjön sjö Vekabygget gård  
Sjöared by Gatsjön sjö Vångedal by  
Sjöaryd by /Se Gatubackarna backar /Se Vångedal Saknas  
Sjöared Saknas Gatufållen åker /Se Vångadal Saknas  
Sjöared (Danska Sjöared) by /Se Gatuintaget ägomark /Se Vångedal Saknas  
Sjöared by /Se Gatumossen mosse Vångadal by  
Sjöared by /Se Gatusträtet fägata /Se Västralt by  
Saknas Saknas Gatängen äng? /Se Västralt Saknas  
Sjölandsberg gd /Se Gavlen backända /Se Västralt by  
Skenabygget Saknas Gavlen backe /Se Västralt Saknas  
Skenabygget by /Se Getaryggarna lider Västralt by  
Snorrlian Saknas Getaryggarna rullstensåsar /Se Åkehansbygget t  
Saknas Saknas Giseltabacken höjd Åkroken by  
Snorrslida, Snorrlia Saknas Giseltabacken höjd Åkroken bebyggelse  
Snorrslian by /Se Glädjan »hårdvallsäng» /Se Åkroken by  
snära ortn.element /Se Gnaddan slåttermark /Se Åkroken Saknas  
stegel, stegle ortn.element /Se Gnaddeseken slåttermark? /Se Åsabygget by  
Stenlarsbygget Saknas Gnaddeveken terräng /Se Åsabygget Saknas  
Stenlarsbygget gd /Se Gnaskan slåtterbacke /Se Åsbygget Saknas  
Strede ortn.element /Se Gnaskekroken strandäng /Se Åsbygget by  
Strätet ortn.element Gobonna- fled i naturnamn /Se Åsbygget by  
stänge ortn.element /Se Gobonnabackarna backar? /Se Åsbygget by  
stätta ortn.element /Se Gobonnahult skogsmark? /Se Älmhult by  
Svenshult by Gobonnahultet skogsmark? /Se Elmhult Saknas  
Svenshult Saknas Gobonnamossen mosse? /Se Älmilt gd  
Svenshult Saknas Godbiten åker /Se Älmilt Saknas  
Svenshult by /Se *Gommene hult äng Älmhult by  
*Thorsvonge Saknas *Gommene hultt f. äng Älmtönsgård Saknas  
Threlsrodht, se Trälsilt by *Gormossan myr Ämtön Saknas  
*Thryolsæ, se Trälsilt by Gravalt berg Öen, se 1 Ön Saknas  
To- f.led i ortnamn /Se Gravaltesjön sjö Ön Saknas  
toft ortn.element /Se Gravaltssjön sjö Ön Saknas  
Tommared by Grissjön, se Grötsjön sjö Ön Saknas  
Tommared by Gropamaden mad /Se    
Tommared by Gropamåssen mosse    
Tomared by *Gropa mossen kärr    
Tomared Saknas Grusjärarna grusbackar /Se    
Tomared Saknas *Grytsjö, se Grötsjön sjö    
Tommared by /Se Gruvan mad /Se    
Tomared by /Se Gräbbelipen slåttermark? /Se    
Torsakull by Gräbbelipsbackarna backar /Se    
Torsakulla Saknas Grävingabackarna backar /Se    
Torsakulla by Grönan berg    
Torsakull Saknas Grönan terräng    
Torsakulla by Grönasjön sjö    
Torsakulla by Grön siöh sjö    
Torsakulla Saknas Grönasjön sjö    
Torsakulla by /Se Grönasjö sjö    
Torsakulla gd /Se Grönasjö sjö    
Torsakulla by /Se Gröne backe backe /Se    
?Thorsvonge by Grönåker åker /Se    
Trelsrydh, Trälsilt by Grötafatet åker /Se    
Trälsilt by Grötsjöhult terräng    
Saknas Saknas Grötsjöhult berg    
Trälsilt by Grötsjön sjö    
Trälshult? Saknas Grötsjön sjö    
?Trälshult by Grötsjön sjö    
Trälsilt by Grötsjön sjö    
Trälsilt by Gubbalandet åker /Se    
?Trälsilt by [Guldbjerge fors] fors    
Trälsilt by *Guldbergefors fors    
Trälsilt Saknas Gullbjärabackarna backar /Se    
Trälsilt, Trälshult Saknas Gungasjön sjö    
Trälsilt by /Se Gungasjön sjöar /Se    
Trälsilt by /Se Gungasjön, Stora och Lilla sjöar    
Trälsilt by /Se Gunnar åkrar /Se    
Trälshult by /Se Gunnarsbygget berg o triangelpunkt    
Twmmeryt, Tommared by Gunnarsbygget höjd o. triangelpunkt    
Tunnby torp /Se *Gunneli höjd    
Tygared Saknas *Gunneli höjd    
Tygared Saknas Gårdsplatsåker åker /Se    
Tygared by /Se Gårdstaden äng /Se    
Tygared by /Se Gåsanabben udde /Se    
Uddared by Gäddan åker /Se    
Uddared Saknas Gäddekroken krök av Krokån /Se    
Uddared Saknas Gäddelandet åker /Se    
Uddared by /Se Gällshult skogsområde /Se    
Uddared by /Se Göingelyckan terräng    
Udda(red)sbygget Saknas Gökabjär berg    
Uddasbygget gd /Se Gölsjön, se Båssjön sjö    
Vasa- f.led i ortnamn /Se Gölsjön (förr Björsjön) sjö /Se    
Vekabygget Saknas Gölsjön sjö    
Vekabygget gd /Se Gölsjön sjö    
Vekabygget gd /Se Gölsjön sjö    
veke, pl. vekar ortn.element /Se Gölsjön sjö    
Vångadal Saknas Gölsjön sjö    
vång ortn.element /Se Gölsjön sjö /Se    
Vångagården gård /Se Hackan åker /Se    
Vångedal Saknas *Hackebäck vattendrag eller sjö    
Vångedal by /Se Hackelandet åker /Se    
Vångedal by /Se Hackeluten åker /Se    
Västralt Saknas Hagafloen marksänka, tidvis vattenfylld /Se    
Västralt Saknas *Hagaberg berg    
Västralt by /Se *Store Haga mossen Saknas    
Åshuset bebyggelse Hagarammen hagmark /Se    
Åkehansbygget Saknas Hagaråsen vattensjuk dalgång /Se    
Åkehansbygget torp /Se Hagen trädgårdstäppa /Se    
Åkroken gård el. by *Hakasten gränsmärke /Se    
Åkroken gd Hakasten gränsmärke /Se    
Åkroken gd:ar /Se Hakebek bäck    
Åsbygget Saknas *Hakesten f.d. gränsmärke    
Åsbygget gd *Hakesten råmärke    
Åsabygget hmd /Se *Hakesten gränssten    
äckra ortn.element /Se *Hakesten gränssten    
Elmilt by *Hakesten gränssten    
Älmilt Saknas *Hakesten f.d. gränssten    
Älmilt Saknas *Hakensten gränssten    
Älmhult by /Se *Haleborg äng    
Älmilt by /Se *Haleborg ö med ängsmark    
Älmilt gd /Se Hall- fled i naturnamn /Se    
Älmilt gd /Se *-halla gränsmärke    
Älmtönsgård (Emtön) by /Se Hallabacken backe    
*Öbygget Saknas Hallaborg höjd /Se    
?Ön by Hallalandet åker /Se    
Ön Saknas Hallarna backe m. urberg /Se    
Ön by Halleborg berg    
Öen Saknas Halleborg berg    
Ön by /Se Hallaborg ö    
Ön by /Se *Hallafors fors, gränsmärke /Se    
  Hallaforss gränsmärke /Se    
  Halsen åker /Se    
  Halvnaden åker /Se    
  Halvskäppeset åker /Se    
  Halvvägsbackarna backar /Se    
  Halvvägsstenen »jättesten» /Se    
  Hampakull backe /Se    
  *Hampe land åker    
  *Hainpe landtt f. åker    
  *Handkledit åker    
  *Handkleditt f. åker    
  Harabackasvalet passage /Se    
  Harlidarna terräng    
  Hatten berg    
  Havabjär berg    
  Hel(g)rakull, se Hårdakull kulle    
  Hejdajären backe /Se    
  Hejdaledet grind /Se    
  Hejrakull gränshöjd    
  Hejrakull gränsmärke    
  Hejrakull höjd    
  Hejrakull berg    
  *Herdakull kulle, gränsmärke /Se    
  *Herakull berg    
  *Herakullen höjd    
  Saknas berg    
  *Herakullen höjd    
  *Herakull höjd    
  *Herakull höjd?    
  Herdakulle, se Hejrakull berg    
  *Herekullen bergform.    
  Herekull röse, landskillnad    
  Herdakull, se Hårdakull kulle    
  *Södra Herda Kull berg    
  *Herekullen gränshöjd    
  *Herekullen kulle    
  *Hermanshultehögen höjd    
  *Hermmanshultehögen höjd?    
  Hermanshyltehögen berg (som gränsmärke) /Se    
  Herregården bostadstomt, f.d. /Se    
  Hinnaliden lid /Se    
  *Hjortaberg gränsmärke /Se    
  *Hiortaberg berg    
  *Hjortaberg höjd    
  *Hjortaberg berg    
  Hiortabergh, se Hjortabjär gränsmärke    
  Hiortaberg, se Hjortabjär berg    
  Hjortabjär gränsmärke    
  Hjortabjär gränshöjd    
  Hjortabjär berg    
  Hjortabjär terräng    
  *Hjortön holme    
  Hjulbökesbackar, Norre bokbacke /Se    
  *Hoffuitt dynen åker    
  *Hoffuit dynen f. åker    
  Holkängen äng /Se    
  *Hollenn åker    
  *Hollenn f. åker    
  Holmamossen mosse    
  Homossen mosse /Se    
  Hopahagalandet åker /Se    
  Horsan hästhage /Se    
  Horsan hästhage /Se    
  [Hortefors] fors    
  *Hortefors fors    
  Hovsbjär höjd    
  Hovshult berg o triangelpunkt    
  Hovshult berg o. triangelpunkt    
  Hovs ränna, Högs ränna del av Krokån /Se    
  *Hukesten gränsmärke    
  Hultabacken backe    
  Hultamossen mosse    
  *Hulta å å    
  Hultet ägomark    
  Hultet skogshult /Se    
  Hungehall häll?    
  Hungermossen mosse    
  Hunnamosse mosse    
  Husalt-sjön Saknas    
  Husaltesjön sjö    
  Husaltesjön sjö    
  Husbacken, Lille o. Store backar /Se    
  Huslibackarne berg    
  Hyltan lövskogsmark /Se    
  Hyltebacken höjd    
  Hyltejären lövskogsbackar /Se    
  Hylteluggen mosskant /Se    
  Hyremossen mosse /Se    
  Hyreshagen hage /Se    
  *Håckestycket mosse    
  *Håkesten gränssten    
  Hålabäck bäck /Se    
  Hålabäcksråsen vattensjuk dalgång /Se    
  Hålakärr kärr /Se    
  Hålan åker /Se    
  Hålan åker /Se    
  Hålebacken backe /Se    
  Hålledammen »kvarndamm» /Se    
  Hårdakull kulle /Se    
  *Hårdakull, se Herdakull kulle, gränsmärke    
  *Hårdakull kulle, gränsmärke /Se    
  Hägnen markäga /Se    
  Hällningen åker /Se    
  Härakull, se Hejrakull gränsmärke    
  *Häreshulte hög berg, gränsmärke /Se    
  Häresshulte högh berg (gränsmärke) /Se    
  Hässlelid terräng    
  Hässlet mark /Se    
  Häsle- fled i naturnamn /Se    
  Stora Högagälimåsse mosse    
  Högalid höjd    
  Högalt höjd    
  Högalt höjd /Se    
  Högalt, L. berg    
  Högalt, St. berg    
  Högaltemaden mad /Se    
  Högaltemossen mosse    
  *Högalteskog skogsparti    
  Högaltet skogsmark    
  *Högaltskog skogsparti    
  Höga Långalts mosse mosse    
  Höga ren brant mel. åkrar /Se    
  Höga sjö sjö /Se    
  Höge klint backkrön /Se    
  Högshult berg    
  Högsjö sjö    
  Högsjön sjö    
  Högsränna farled(?)    
  Höjden »höjdplatå», dansplats /Se    
  Höljdalen dal /Se    
  *Höningarÿ berg    
  Hönson- fled i naturnamn /Se    
  Hönsonahultet skogsbacke /Se    
  Hönsonamossen mosse? /Se    
  Hör-, = Humle- f-led i ortnamn /Se    
  Hörabredan äga? /Se    
  Hörabredan mark /Se    
  Höralandet linåker /Se    
  Höralyckan linåker /Se    
  Höramaden mad? /Se    
  *Höra måssen Saknas    
  Hörasänkeshålan »håla i ån Blankan» /Se    
  Hörbäcken bäck    
  Hörmossen mosse /Se    
  Hörsänkeshålan håla i å /Se    
  Hörtorresbacken backe /Se    
  Höstakärrsvägen väg /Se    
  Höstaled område /Se    
  Intaget åker /Se    
  Intäppet område /Se    
  *Joanshylta hög berg, gränsmärke /Se    
  Joansshylta högh gränsmärke /Se    
  *Jonshulta knöl kulle    
  *Jonshultehögen höjd    
  *Jonshultehögen gränsmärke    
  Jordbäcken bäck /Se    
  Jordbäralyckan åker /Se    
  Jordeldsmossen mosse /Se    
  Joringsmossen mosse    
  Josafats dal dal /Se    
  Järalt skogshult /Se    
  Järarna backåsar /Se    
  Jären backås /Se    
  Järnlandet åker /Se    
  *Kalfhagamosse Saknas    
  Kalla kärr kärr, slåtter? /Se    
  Kalla mossarumpa markst. /Se    
  Kallan kärr /Se    
  Kallingen åker /Se    
  Kalvahuvudet åker /Se    
  Kamperåker åker /Se    
  Kamphålan åker /Se    
  Kassåsjön sjö    
  Kattaklämman jordäga /Se    
  Kattakärret kärr /Se    
  Kavlingabron bro /Se    
  *Kiklamossen Saknas    
  Killebergssjön sjö    
  Killebergssjön sjö    
  Killebergssjö sjö    
  Killebergsån å    
  Killekärren kärr /Se    
  Killåker åker /Se    
  *Killinghage hage    
  Klammerkullen kulle /Se    
  *Klintabron bro    
  Klintabäcken bäck    
  Klintabäcken bäck    
  Klinten berg    
  Klinten tvärbrant /Se    
  Klockesjö sjö /Se    
  Klockesjön sjö    
  Klockesjön sjö    
  Kloen kulle /Se    
  Klunsan åker /Se    
  Klyndan åker /Se    
  Klyndesåker, Östre, Västre åker /Se    
  Klyndingen åker /Se    
  Klövabjär backe /Se    
  *Klövehalla gränsmärke?    
  *Klövesten gränsmärke    
  *Klöfhallarne råg.rös    
  Knaggebacken backe /Se    
  Knallen åker /Se    
  Knallåker åker /Se    
  Knaperhallsbacken backe /Se    
  Knaperhallshålan sänka /Se    
  Knappåker åker /Se    
  Knivittekärren kärr /Se    
  Knutstorp berg o triangelpunkt    
  Knutstorp triangelpunkt    
  Knutstorpssjön sjö    
  Knutstorpssjön sjö    
  Knäbäcken bäck /Se    
  Knäbäcken bäck /Se    
  *Knäbäcks bro bro    
  *Knäreds bro bro    
  Knölen backe /Se    
  Kobacke backe    
  *Kockebäcks bro bro    
  Koddabackarna backar /Se    
  Kolastredet strömdrag /Se    
  Kolastredsåker åker /Se    
  Kolkabäcken bäck    
  *Kolka kärret kärr    
  Kolkamaden sank mark    
  Kolkamaden mosse    
  *Kolka måssen mosse    
  Kolkamossen mosse    
  Kolken sjö    
  Kolken göl    
  Kolken sjö    
  Kolken sjö    
  Kolken tjärn    
  Kolken sjö /Se    
  Kolken sjö /Se    
  Komossen mosse    
  Kopparhöljan utbuktning av Krokån    
  Kopparhöljen hål i Krokån /Se    
  *Korsbro vägpunkt i råg    
  Kosträtet passage /Se    
  Krikan åker /Se    
  Kringelåker åker? /Se    
  Kringlamossen mosse? /Se    
  *Krog ager åker    
  *Krog ager f. åker    
  *Krog nögelen åker    
  Krog nögelenn f. åker    
  Krokarna ängsmark, strandäng /Se    
  ?Krokån, se Mästaån å    
  Kroka ån å    
  Krokån å    
  Krokån å    
  Krokån å    
  Krokån å    
  Krokån å    
  Krokån å    
  Krokån å    
  Krokån å    
  Krokån å /Se    
  Krokön höjd    
  Åen Kråkan vatten    
  Kråkebacken backe /Se    
  *Kråkebäcksbro bro    
  Kråkefly mosse    
  Kråkemossen mosse    
  Kråkeån, se Krokån å    
  Krösonabacken lingonbacke /Se    
  Kullaflängan nyodling /Se    
  *Kullesten gränsmärke /Se    
  *Kurahall f.d. gränsmärke    
  *Kursten gränsmärke /Se    
  Kursteen gränsmärke /Se    
  *Kusesten f.d. gränssten    
  *Kusten gränssten    
  *Kusteen gränsmärke    
  Kvarnabäcken bäck    
  Kvarnadalen dalgång /Se    
  Kvarnamossen mosse    
  *Kvarnbacken berg    
  *Kvarnmåssen mosse    
  Kvällsmaden, Lilla åkermark    
  Kvällsmaden, Stora åkermark    
  Kvällmaden, Stora odlad mark    
  Kyrkbäcken bäck    
  Kyrkhult höjd? o triangelpunkt    
  Kyrkospjället åker /Se    
  *Kysahälla gränsmärke?    
  *Kyssehalla rösen, gränsmärke /Se    
  *Kyssehalla gränsmärke    
  Kyssehalla gränsmärke /Se    
  Kåbilt, Södra berg o triangelpunkt    
  Kålhagen grönkålsodling /Se    
  Käjsabackarna backar /Se    
  Käringahallen ägomark    
  Kärrbänkarna mossodlingar /Se    
  *Kölfwels Kålk vatten    
  Kölvelt, o. Kölvelt, Lilla o. Stora skogsbackar /Se    
  Kölveltaliden lid /Se    
  Lagan å    
  Lagereds rås ås    
  Lagereds ö terräng    
  -land eled i naturnamn /Se    
  Landbobolet jordstycke /Se    
  *Larpasten gränssten    
  Lassarummet ängsmark /Se    
  Latmaden slåttermad /Se    
  Latmaden mad /Se    
  *Laveredsberg höjd    
  *Lavereds berg berg    
  Laxhults sjö Saknas    
  Laxhultssjön sjö    
  Laxhultasjön sjö    
  Ledkrokarna äga /Se    
  *Södra Ledskärr kärr    
  Liasjön sjö    
  Lidabäcken bäck    
  Lidasjön sjö    
  *Lilla forsbron bro    
  Lillebäck bäck    
  Lille flamm åker /Se    
  Lille floe vattensamling, tidvis avdunstad /Se    
  Lille fåll åker /Se    
  Lille ruter åker /Se    
  Lille toft åker /Se    
  Lillån å    
  Lillån å    
  *Limfors fors    
  Linas lycka terräng    
  Lindtan åker /Se    
  *Lingeberg berg    
  Lingebjär terräng    
  Lipeknall slåtterbacke /Se    
  Lipeknall äga /Se    
  *Liung egre åker    
  *Liung Egre f. åkrar    
  *Liung ägre åker    
  *Liung ægre f. åkrar    
  *Ljungfors fors    
  *Ljungsforsen fall    
  *liungfors bergf.    
  *Ljungfors fors    
  *Ljungfors fors    
  Liungfors, se Majenfors fors o. kraftstation    
  *Ljungforsen, se Mariefors fors    
  *Ljungforsen fors, (vattenfall)    
  Ljuva dal dal /Se    
  Logfyllan åker /Se    
  Loghallen »urbergsklack» /Se    
  Lohallamossen mosse    
  Lucias åker åker /Se    
  Lunden åker /Se    
  *Lunnaberg Saknas    
  *Lunfors fors    
  Lyckan åker /Se    
  *Lycken åker    
  *Lyckenn f. åker    
  Lyckåker åker /Se    
  Lyftestenen sten /Se    
  Lyseknöl skogsbacke /Se    
  Långahult, Norra terräng    
  Långalt Höga skogsmark    
  Långalt Lilla skogsmark    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  *Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Läktesbackarna skogsäga /Se    
  Löghöljen håla i Vänneån /Se    
  Lövliden lövtäckt /Se    
  Majefors, se Majenforsfallet fall    
  Majenfors, (Mariefors) vattenfall    
  Majenfors fors och kraftstation, gränsmärke /Se    
  Majenfors (Mariefors) vattenfall    
  Majenfors fors och kraftstation /Se    
  Majenfors fors    
  Majenfors nu kraftverk    
  Majenfors fors    
  Majenfors fors och kraftstation    
  Majenfors fors    
  Majefors vattenfall    
  Majefors vattenfall    
  Mariefors fors    
  ?Majenfors fors    
  Majenfors kraftstn /Se    
  Majenfors, se Mariefors fors    
  Majenfors, se Mariefors fors    
  Majenfors, (resp. *Mejefors), se Mariefors fors    
  Majenfors (resp. Mariefors), se *Breastrefors fors    
  Majenfors vattenfall /Se    
  Majenfors vattenfall /Se    
  Majenforsfallet fors    
  ?Majenforsfallet vattenfall    
  Majenforsfallet fall    
  Mariefors fors    
  Mariefors fors    
  Mariefors, se Majenfors fors    
  *Markarydsvägen väg    
  Matbökabredan slätmark /Se    
  Matböken bok, matställe /Se    
  Mejefors, se Mariefors fors    
  Mejenfors, se Majenforsfallet fors    
  Mellan sjön Saknas    
  Mellansjön sjö    
  Mellomsjön sjö    
  *Menefors, se Mariefors fors    
  Milstensbacken backe /Se    
  Mossaklyvesdalen dal /Se    
  *Muggekärr kärr    
  Myggnabben sankäng /Se    
  *Muncka skogh skog    
  Muråker åker /Se    
  Myrdingahålan lönngrav /Se    
  Myrdingakärret kärr? /Se    
  Myrebacken backe /Se    
  Månsa pjuk backe /Se    
  Måsaluggen kärr    
  *Mäjeforsen, se Majenfors fors    
  Märkesbacken backe m. gränssten /Se    
  Märkesbäcken gränsbäck /Se    
  Märkesferen fura, gränsmärke /Se    
  Märkesåker åker /Se    
  Mäsleån, se Krokån å    
  Mästa ån Saknas    
  *Mästa ån (möjl = Krokån) å    
  Mökhagen hage /Se    
  Mökla Siön, se Storsjön sjö    
  *Mölle hultet äng    
  *Mölle hultett f. äng    
  Nabbåker åker /Se    
  Nedre-felen äng /Se    
  *Nol..källa källa?    
  Norra hult bokbacke /Se    
  Norrebäcken bäck    
  Norrebäcken bäck    
  Norrebäcken bäck    
  Norrefors fors    
  Norregårdsflyet mosse    
  Norregårdsflyet sank mark    
  Norrlidabäcken bäck    
  Norräng åkermark    
  Norrängsbäcken bäck    
  Noräng terräng    
  Nylänna åker /Se    
  Näbbåker åker /Se    
  Nältelandet åker /Se    
  Nötalyckan inhägnad /Se    
  Olsmässekroken äng /Se    
  Onda fly slåttermark /Se    
  Onda fly fly /Se    
  Onda kärr kärr /Se    
  Onde backe backe /Se    
  Onde Skåragång slåttermark /Se    
  Ormabjär slåttermark /Se    
  Osbacken, Västre backe /Se    
  Pila Kärr kärr /Se    
  Pilen slåtterbacke /Se    
  Pillekrok slåtteräng /Se    
  Piltebjäret terräng    
  Pinstycket slåttermad /Se    
  Pinstycket äga /Se    
  Pirum äng äng /Se    
  Pjucken backe /Se    
  Porsmossen mosse    
  Portåker åker /Se    
  Predikstolen flyttblock /Se    
  *Preste wiigenn äng    
  *Preste wiigenn f. äng    
  Prickebacken backe /Se    
  Pugamossen mosse    
  Puka- fled i naturnamn /Se    
  Pukahålet markäga /Se    
  Pukamossen mosse? /Se    
  Pulkabäcken bäck /Se    
  Pusseryds fly, se Putsereds fly myr    
  Putseredsbäcken bäck    
  Putseredsbäcken bäck    
  *Putsereds fly myr    
  Putseredssjön sjö    
  Putseredssjön sjö    
  Putseredssjön sjö    
  Pyselt skogshult /Se    
  Pågalipen slåttermark /Se    
  Pålsa land åker /Se    
  Påskakull höjd    
  Påskakull kulle /Se    
  Rakan åker /Se    
  Rammarna vattensjuka backar /Se    
  Rammnabben åker /Se    
  Rammningen åker /Se    
  *Resesten råmärke    
  Resestenen gränsmärke    
  *Restenen gränssten    
  *Restenen gränssten    
  *Resesten f.d. gränsmärke    
  *Resesten gränssten    
  *Resesten gränssten    
  *Resesten f.d. gränssten    
  Rickestenen flyttblock /Se    
  Rigens hög backe /Se    
  Rigens höjd höjd? /Se    
  Rigens äng äng /Se    
  Rikens hög ättehög    
  Rikenshög kulle    
  [Ringfors] fors    
  *Ringfors fors    
  »Ringlehall råm.    
  *Rishalla höjd    
  *Rishall gränsberg    
  *Risehalla höjd    
  *Rÿsehalla bergf.    
  *Risehall höjd o. gränsmärke    
  *Risehalla, resp. Risthalla höjd    
  Rockekärren kärr /Se    
  Rocknesjön sjö /Se    
  Rognahufuudet gränsmärke /Se    
  Rokna Siö, se Ronasjön Saknas    
  Romosse mosse    
  Romosse mosse    
  *Rompebackarne Saknas    
  Ronasjön, se Råcknesjön sjö    
  Ronasjön sjö    
  Ronasjön sjö    
  Ronasjön sjö    
  Rovegården åker /Se    
  Rullebacken »folknöjesbacke» /Se    
  Rumpan åker /Se    
  Rumpefållen betesmark? /Se    
  *Rungehall f.d. gränssten    
  Rungehall flyttblock /Se    
  *Runnehall gränsmärke?    
  Runnehall berg    
  *Runnehall gränsmärke    
  Rutan åker(lapp) /Se    
  Ruter, Lille åker /Se    
  Rydsflyet sankmark    
  Rydsmaden betesmark    
  *Råcknahuvudet åsutsprång, gränsmärke /Se    
  Råcknahuvudet åsutsprång /Se    
  Råcknasjö sjö, gränsmärke /Se    
  Råcknasjö sjö, gränsmärke /Se    
  Rocknesjön Saknas    
  Råcknesjön sjö    
  Råcknesjön sjö    
  Rocknesjön, Råne-siön sjö    
  Rocknesjön, Räkna siö Saknas    
  Rocknesjön, Råcknesjön sjö    
  Råckna siö sjö /Se    
  Rådalen rågångsdal /Se    
  Rågan äng /Se    
  Rågemosse mosse    
  *Södra Rågsberg berg    
  Rågzmåze mosse    
  Råknasiön, se Ronasjön sjö    
  Råsen, Östre dalgång /Se    
  Råsta bjär höjd    
  Råsta mosse mosse    
  Räntan gräsbacke /Se    
  Rävabackarna sankmark    
  Rävabackarna, Rävabacken backar /Se    
  Rävabacken terräng    
  Rävahidesbacken backe /Se    
  Rävaltssjön sjö    
  Rävaltssjön sjö    
  *Rävsgöl göl    
  Rävängen äng /Se    
  Röbäcken bäck    
  *Röda ådra bäck    
  Rödbro terräng    
  Röde blöte kärr /Se    
  Röhult berg    
  Rör- fled i naturnamn /Se    
  Rörkrokarna kärräng /Se    
  Rörkärret kärr? /Se    
  Rörmaden mad? /Se    
  Rörtoppamaden mad? /Se    
  Röråker åker /Se    
  Röråkersängen äng /Se    
  *Röådre myr    
  *Röådre myr    
  Sablakärret kärr /Se    
  Sablakärret kärr /Se    
  Salle- sälg, fled i naturnamn /Se    
  Sallebacken backe /Se    
  Sallebacksåker åker /Se    
  Sallelandet sälgbevuxen mark /Se    
  Sallesåker åker? /Se    
  Sallesåker åker? /Se    
  Salsåker åker /Se    
  Sekabackarna backar /Se    
  Sekesmaden mad /Se    
  Sekängen äng /Se    
  Sekängsmaderna mader /Se    
  Sibbalts backe-Sibbalts backar »parnamn» /Se    
  Sidden »låg mark» /Se    
  Sidden, Västra »låg mark» /Se    
  Siddkrokarna ängsmark /Se    
  Silverskålen fältspatshäll /Se    
  Sinders backe slagghög /Se    
  Singershög råm.    
  *Sissas hola kärr    
  *Sjunklo sten    
  *Sjunkeklo f.d. gränsmärke    
  *Sjunkeklo sten    
  *Sjunkeklo f.d. vattenpuss o. gränsmärke    
  *Sjunkeklos backe kulle    
  *Sjöareds bro bro    
  Sjöaredsbäcken, Biörbäck vatten    
  Sjöaredsbäcken bäck    
  Sjöaredsbäcken bäck    
  Sjöaredsbäcken bäck    
  Sjöaredsbäcken bäck    
  Sjöaredsbäcken bäck    
  Sjöaredsbäcken bäck    
  Sjöaredsbäcken bäck    
  Sjöareds bäcken, se Bjurbäck Saknas    
  *Sjöareds sjö Saknas    
  Sjöaresseken mark /Se    
  Sjökroken strandäng /Se    
  Sjönabben landtunga /Se    
  *Sjöängen Saknas    
  Skabban slåttermark /Se    
  Skabban slåtteräng /Se    
  Skabbe backe slåtterbacke /Se    
  Skaftas åker-Skaftas backar ägonamn, »parnamn» /Se    
  Skaleberg slåtterbacke /Se    
  Skalebjär berg    
  Skalebäck bäck /Se    
  Skallan åker /Se    
  Skalle backe backe /Se    
  Skallebacken backe /Se    
  Skallemossen mosse /Se    
  Skamsmosse mosse    
  Skansbacken rullstensås /Se    
  Skarpe backe backe /Se    
  Skarpingen åker /Se    
  Skarpåker åker /Se    
  Skattan åker /Se    
  Skeda-, Skedes- fled i naturnamn /Se    
  Skedabacken backe /Se    
  Skedabjäret backe /Se    
  Skedabjärsryden ljungbacke /Se    
  Skedabjärsrydsmossen mosse /Se    
  Skedahagen hage /Se    
  Skedakroken strandäng /Se    
  Skenebäcken bäck /Se    
  Skene lid lid /Se    
  Skintan äng /Se    
  Skitebacken backe /Se    
  Skitenbenan dyäng /Se    
  Skitesåker åker /Se    
  Skogfloen mark m. vattensaml. /Se    
  Skoghöljen håla i Vänneån /Se    
  Skogsnuvans skåp »nischformig inskäring i urberget» /Se    
  Skogssnuvebacken backe? /Se    
  Skogssnårebackarna backar? /Se    
  Skongre lid markäga /Se    
  Skrabban slåtter? /Se    
  Skrape lid väglid /Se    
  *Skulle maderne Saknas    
  Skumpelid väglid /Se    
  Skumpelidsbackarna backar /Se    
  Skuttan slåtteräng /Se    
  Skyledalen lövskogsdal /Se    
  *Skÿtare Berget Saknas    
  Skångre lid lid /Se    
  Skåragången slåtterkärr /Se    
  Skåraseken markremsa /Se    
  Skäppeland åker /Se    
  Skäppeset åker /Se    
  Skäppesåker åker /Se    
  Slagåker åker /Se    
  *Sletting åker    
  *Sletting f. åker    
  Slottet höjd    
  Slyndronakärret blåbärsmark /Se    
  Slyndronaängen blåbärsäng /Se    
  Slättabacken, Norre slåtterbacke /Se    
  Slättavägen »slåtterväg» /Se    
  Slättskåragång slåtterkärr /Se    
  Smedbackarna backar /Se    
  Smedbacken backe /Se    
  Smedje- fled i naturnamn /Se    
  Smedjelandet åker /Se    
  Smedsbäcken bäck    
  Smedsbäcken bäck    
  Småbackarne berg    
  Smörhålan kitteldal /Se    
  Smörrumpan åker /Se    
  Smörsjön sjö    
  Smörsjön sjö    
  Snärebackarna backar /Se    
  Snäre backe åker /Se    
  Snärehultet skogsmark /Se    
  Soändan backe /Se    
  Speting, Lille o Store åkrar /Se    
  Spetshallar klippor /Se    
  Spjället åker /Se    
  Spjälstenen sten    
  Spruttemaden mad /Se    
  Sprängstycket slåttermark /Se    
  Sprättemaden slåttermad /Se    
  Spångsjön Saknas    
  Spångasjön sjö    
  Spångasjön sjö    
  Spångemossen mosse    
  Spångselt backäng /Se    
  Spångsjön sjö    
  Spångsjön sjö    
  Stabohult terräng    
  *Stackareputs f.d. sjö    
  *Stackareputs sjö(?)    
  *Stackarspöl göl    
  *Stackare pöl sjö, gränsmärke /Se    
  *Stackare pöl sjö, gränsmärke /Se    
  Stockarspöhl sjö    
  *Stackare(puts eller -sints) sjö    
  *Stackarepöl (f.d.) sjö    
  Stackare Pööll sjö /Se    
  *Stackarpöl f.d. göl    
  Stakagärdsliderna ägomark /Se    
  Stampekärr kärr /Se    
  Starrshultabacken höjd    
  Starshult berg    
  Starshult terräng    
  Starshultamossen mosse    
  Starshultamossen mosse    
  Steglabacken backe /Se    
  Stenflammen ljunghed /Se    
  Stengetakull mosse    
  Stenklämman ängsmark /Se    
  Stenlagorsåkern åker /Se    
  Stenskull höjd    
  Stenväggen råm.    
  Stersbacken backe /Se    
  Sterselt skogshult /Se    
  *Stiigs ager åker    
  *Stiigs agger f. åker    
  Stingen åker /Se    
  Stockabacken backe /Se    
  Stockabroarna kavelbro? /Se    
  Stockakärret kärr m. stockväg /Se    
  *Stockare puts sjö    
  Stockavägen väg /Se    
  *Stockpöl f.d. vattensamling    
  Store bök markäga /Se    
  Store damm ängsmark /Se    
  Store knall åker /Se    
  Store toft åker /Se    
  Store trång lövskogsmark /Se    
  Storsjön sjö    
  Storåkershuvudet åkerände /Se    
  Stripen åker /Se    
  Stripen hårdvallsäng /Se    
  Strängen åker /Se    
  Strätet »fägata» /Se    
  Strömossarna mossar /Se    
  Strömossen mosse    
  Strömsmossen mosse    
  Stubbakärret kärr /Se    
  Stubbamaden sank mark /Se    
  *Stunckakloo gränsmärke /Se    
  Stunckakloo gränsmärke /Se    
  Stängesbacken backe /Se    
  Stängesflyen mark /Se    
  Stängesledsbacken backe /Se    
  Stängesåker åker /Se    
  Stängesängen äng /Se    
  Stänkekärret kärr /Se    
  *Suerds egrer åkrar    
  *Suerds Egrer f. åkrar    
  Sumpåker åker /Se    
  Sundran åker /Se    
  Suraland åker /Se    
  Sura stycke ängsmark /Se    
  Sure bit åker /Se    
  Sure lugg »vattensjuk mosskant» /Se    
  Sure mosse »våt mosse» /Se    
  Suringen åker /Se    
  Surlugg, Store »våt mosskant» /Se    
  Sutte backe slåttermark /Se    
  Suringen åker /Se    
  Svalehult berg    
  Svale hult skogsmark /Se    
  Svalehög höjd /Se    
  Svale myr myr    
  Svalens myr myr /Se    
  Svalens myr myr /Se    
  Svalet vägsträcka /Se    
  Svalet åker /Se    
  Svalet dalgång /Se    
  *Svallemosse o. Svallemosse, V., se Svale myr myr    
  Svarta håla åker /Se    
  Svarta kärr kärr /Se    
  Svartasjö sjö    
  Svarta sjö sjö /Se    
  Svartasjön sjö    
  Svartasjön sjö    
  *Svartebacken berg    
  Svarte bäck bäck /Se    
  Svarte ljung, Lille o. Store åkrar /Se    
  *Svartesjö, se Grönasjön sjö    
  Swarte-siön Saknas    
  Svarttuppabacken backe /Se    
  Svensa krokar ängsmark /Se    
  Svinabackaråsen vattensjuk dalgång /Se    
  Svinabodarna terräng    
  Svinabodarna ollonsvinfålla /Se    
  Svinabodbacken backe /Se    
  Svingsäckran dans- o. lekplats /Se    
  Svären ljungmark /Se    
  Syringen åker /Se    
  Säckmaden terräng    
  Sämjerumpan åker /Se    
  Sänkan äng /Se    
  Sänkesmossen mosse /Se    
  Sänkesåker åker /Se    
  Sänkesåker, Lille åker /Se    
  *Sölffsteenn åker    
  *Sölffsteenn f. åker    
  *Søltofften åker    
  *Söltofften f. åker    
  Sölvstenen åker /Se    
  Söndra lycka åker /Se    
  Söndra lycka inhägnad /Se    
  Söndre bänkar mossodling /Se    
  *Tangahög höjd?    
  *Tangana gränsmärke /Se    
  Tangana gränsmärke /Se    
  Tiggarebiten ängsmark /Se    
  Tilleselt terräng    
  Titte backar, l. Tittebackarna backar /Se    
  Tjockarna skogsmark /Se    
  Tjocken skogsbacke /Se    
  Tjurakärren slåtterkärr /Se    
  Tjurekohålan betesdäld /Se    
  Tjurhall ägomark    
  *Tjushalla f.d. gränsmärke    
  *Tjusehall f.d. gränssten    
  *Tjusehultet skogsmark    
  Tjuvahålan grotta    
  Tjuvastugan »klippkammare», »utmark» /Se    
  Tjuvhyttemossen mosse    
  Tjuvhyttemossen mosse    
  Tjörnesåker åker /Se    
  Toften åker /Se    
  Tolandet linåker /Se    
  Tomareds sjö Saknas    
  Tomaresbänkarna mossodlingar /Se    
  Tomare sjö Saknas    
  Tomaredssjön sjö    
  Tommaredssjön f.d. sjö    
  Tomtabacken backe    
  *Tookier äng    
  *Tookier f. äng    
  Tornåker åker /Se    
  Torumpan linåker /Se    
  Torumpan linåker /Se    
  Trehjörningen åker /Se    
  Trekanten åker /Se    
  Trekanten äng /Se    
  Tresnippen åker /Se    
  Trinda lycka åker? /Se    
  Trindekulle höjd    
  Trindingen åker /Se    
  Troshultbacken berg o triangelpunkt    
  Troshultbacken triangelpunkt    
  Trång, Store markäga /Se    
  Trånge backe backe /Se    
  Trånget ängsmark /Se    
  Trälshults bro bro    
  Trälshults åkergierdesgrind f.d. grind    
  *Trälsilts åkergärdesgrind f.d. grind    
  Tränget backe /Se    
  Trängslebackarna, Norre backar /Se    
  *Trängsle backe Saknas    
  *Trängslemad kärr    
  Trängslet backe /Se    
  Trättesbackarna backar /Se    
  Trättestycket markäga /Se    
  Tröselt skogsmark /Se    
  Tröseltabjäret berg /Se    
  Tröseltamossen mosse /Se    
  Tröskebärsängen äng /Se    
  Tröskekärren kärr /Se    
  *Tue eng äng    
  *Tue eng f. äng    
  *Tuer egre åker    
  *Tuer egre f. åkrar    
  *Tungasten gränssten    
  *Tungesten sten?    
  Tuven tuvig mark /Se    
  Tuvet åker /Se    
  Tuväckran nedlagd åker /Se    
  Tvärbacken backe /Se    
  Tvärledsbackarna backar /Se    
  Tvättesbäcken bäck    
  Tygaredsbäcken bäck    
  *Tångarna f.d. gränsmärke    
  Tångarna terräng    
  Tångarna terräng    
  Tångarna småbackar, uddar /Se    
  Törneshyltan skogsbacke /Se    
  Törneshyltan backterräng /Se    
  Törnesyltan skogsbacke /Se    
  Uddared berg o triangelpunkt    
  Uddared berg o. triangelpunkt    
  *Uddaredsbäck bäck    
  Uddaredssjön sjö    
  Uddaredssjön sjö    
  Uddaredssjön sjö    
  Uddaredssjön sjö    
  Uddarna backmark /Se    
  *Ulvahultet skogsmark    
  »Ulvahults knall gränsstenar    
  Ulfwalsknall berg    
  *Ulfvalsknall berg    
  *wlffæbæcs rør riksgränsmärke    
  Ulvalt hult /Se    
  *Ulvebäcks rör, se wlfæbæcs rør gränsmärke    
  *Wlffæbæcs rør punkt på gräns /Se    
  »wlfæbæcs rør» gränsmärke /Se    
  Ulvamaden betesmark    
  Ulvamossen mosse    
  Ulvansön ö    
  Ulvaryden backar /Se    
  *Unafors fors    
  Utangårdsåker åker /Se    
  Utbytet markäga /Se    
  Vallhagen fårhage /Se    
  Wanås Kälk vatten    
  Wanås Kålk vatten    
  Vannåsakolken sjö    
  Vannåsakolken sjö /Se    
  Varhalla berg    
  Varhalla klippvägg /Se    
  Vasabackarna backar /Se    
  Vasabacken backe /Se    
  Vasakärren kärr /Se    
  Vasakärrssjön sjö    
  Vasakärrsjön förr sjö    
  Vasakärrsjön sjö /Se    
  Vasamossen mosse /Se    
  Vasarna backe /Se    
  Vattningen vattningsplats /Se    
  Vedbacken vedbacke /Se    
  Vekabackaängen äng /Se    
  Vekabacken backe /Se    
  Vekabolet äng /Se    
  Vekabänkarna nyodling /Se    
  Veken äng /Se    
  Veken »sidvall, delvis gammal åbotten» /Se    
  Veksåker åker /Se    
  Vekåker åker /Se    
  Vekäckran nedlagd åker /Se    
  Videbuskafloen marksänka /Se    
  Videkroken strandäng /Se    
  Viggastycket markäga /Se    
  Vigra- fled i naturnamn /Se    
  Vigramossen mosse m. björk /Se    
  Vigramossen mosse m. björkbestånd /Se    
  Vigraängen äng m. björkbestånd /Se    
  Vigraängsbackarna backar /Se    
  Vigsängen dal /Se    
  Vinterrågsåker åker /Se    
  *Winterslätta-kärret kärr    
  Vinterstättakärret kärr /Se    
  Vitehalla sten /Se    
  *Vångamossen Saknas    
  Vångasjön sjö    
  Vången inägor /Se    
  Vädurhornet åker /Se    
  *Wägaskillsbackarne Saknas    
  Vägaskälsrammen mark /Se    
  Vägsåker åker /Se    
  Vältelid vägsträcka /Se    
  Vänneån å    
  Vänneån å    
  Vänneån å    
  Vänneån å    
  Vänneån å    
  Vänneån å    
  Vänneån å    
  Vänneån å    
  Vänneån å /Se    
  *Vänningabro bro    
  Västerjären backås /Se    
  Västersjöarna sjöar    
  Västersjöarna sjöar    
  Västersjön sjö    
  Västralt berg o triangelpunkt    
  Västre råsen vattensjuk dal /Se    
  Yxen åker /Se    
  Yxebladet åker /Se    
  Åbackakroken strandäng /Se    
  Åbackarna backar /Se    
  Åkrokamaden mad    
  Åkrokarna ängsmark /Se    
  Åkrokarna, Lilla strandmark /Se    
  Åkroken strandäng /Se    
  -ålla eled, naturnamn /Se    
  Ållan dal /Se    
  Ållan »trång dalfåra» /Se    
  Ållebacken backe /Se    
  Ålledalen dal /Se    
  Ållehällorna, Söndre dalsluttningar /Se    
  Ålöparebacken backe /Se    
  Ålöpet backe /Se    
  Åratalsferen »märkesfura» /Se    
  Åsagärdsåker åker /Se    
  Åsbygget berg o triangelpunkt    
  Åsbygget berg o. triangelpunkt    
  Åstredet strömdrag /Se    
  Åstycket ängsmark /Se    
  Äckran åker /Se    
  Äckrebacken backe m. nedlagd åker /Se    
  Äckreskiftet, Östra mark /Se    
  Äckreåker åker /Se    
  Äckreåkern åker /Se    
  Äckreåkrarna åkrar /Se    
  *Älmhults backar backar    
  Älvamossen mosse    
  Ämtökolken tjärn    
  Ämtökolken ägomark    
  Ämtökolken dysjö /Se    
  Ämtösjön sjö    
  Ämtösjön sjö    
  Ängatäppet slåtteräng /Se    
  Ängen slåtteräng /Se    
  Ängsbackaållan däld /Se    
  Ängtäppet markäga /Se    
  Äpplehagen fruktträdgård /Se    
  Äskekärren kärr /Se    
  Äspebjär berg    
  Äsperkroken markvrå /Se    
  Äspingen åker /Se    
  Öaflyet vattensjuk mark /Se    
  Öakolken, Önskolken dysjö /Se    
  *Öa Källe vatten    
  Öa Kålk vatten    
  Öapälen vägvisare /Se    
  Öarna madäng /Se    
  Önskolken sjö    
  Önskolken sjö    
  Örarebäcken bäck    
  Örliderna lider /Se    
  »Örlidskärret kärr    
  Örlidskärret kärr /Se    
  Össjöabäcken bäck    
  Österdala höjd    
  Östermosse mosse    
  Östersjön sjö    
  Österäng ägomark    
  Österängskroken backäng /Se    
  Österängstjocken skogsdunge /Se    
  *Östoltbäcken bäck    
  Östra fåll åker /Se    
  Östra hackan åker /Se    
  Östra räntan »god åker» /Se    
  Östrasjön sjö    
  Östrasjön sjö /Se    
  Östre bänk nyodling i mosse /Se    
  *Östre eng äng    
  *Østre eng f. äng    
  Östre flammen ljungäng /Se    
  Östre krokar gräsvall /Se    
  Östre långe åker /Se    
  Östre vekar lågmark /Se    
  Öåker åker /Se    
  Öåkrarna åkrar /Se    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.