ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eldsberga socken : Tönnersjö härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 150 Naturnamn : 113 Bebyggelsenamn : 146 Naturnamn : 25
Eldsberga sn *Alslövsvägen väg Eldsberga sn sn Brunnerör skogsmark
Eldsberga sn Alslövsån å Eldsberga sn Daggeberg höjd
Eldsberga sn Alslövsån å Eldsberga sn Gebevadsån å
Eldsberga sn Alslövsån å Eldsberga sn Genevadsån å
Eldsberga sn *Backstens hed hed Eldsberga sn Genevadsån å
Eldsberga sn Biörnne hier äng Eldsberga sn Genevadsån å
Eldsberga sn Biörnnekers ager åker Eldsberg(a) församl. Genevadsån å
Eldsberga sn *Biörnnekers ager f. åker Eldsbärga socken sn Genevadån å
Eldsberga sn Brede ager åker Andersfält gd Genevadån å
Eldsberga sn *Brede ager f. åker Andersfält gd Gullbranna strand strand
Eldsberga sn Brunerör fornlämning? Björkelund Norra, se 28 Perstorp Saknas Göstorpaån, se Genevadsån å
Eldsberga sn Brunskog skogsområden Björkelund Södra, se 35 Perstorp Saknas Julafton terräng med stenbrott
Eldsberga sn Brölengenn åker Bosagården nu försv. gd Kejsersdamm damm
Eldsberga sn *Brölengenn f. åker Brunskog bebyggelse Kohagadammet damm
Eldsberga sn Daggeberg? höjd? /Se Brunskog bebyggelse Kohagaledet grind
Eldsberga sn *Dalabron bro Brunskog gd Kohagen skog
Eldsberga sn *Eldsberga ängar terräng Bäcken, se 24 Perstorp Saknas Laxahallen häll o udde
Eldsberga sn *Fladje gata väg Böslid, Lilla å Laxviks håla djupt städe
Eldsberga sn Flintrings ager åker Böslid, Stora gård Laxviks håla djupt ställe
Eldsberga sn *Flintrings ager f. åker Böslid, Lilla gd Rothugget åkerskiften
Eldsberga sn Fylleån å Böslid, Stora gd Tasket nu skog (förr hus)
Eldsberga sn *Genevadbro bro Bösling(e) gård Tönnersa fälad fälad
Eldsberga sn Genevadsbro bro Bösling, L, St gdr Tönnersaån, se Genevadsån å
Eldsberga sn Genevadsbro bro Claestorp, se Klastorp Saknas Tönnersaån, se Genevadsån å
Eldsberga sn Genevadsbron bro Djäknebol bebyggelse Älvaberg Saknas
Eldsberga by och sn /Se Genevads bro bro Djäknebol gård  
Eldsberga sn /Se Genevadsbron bro Djäknebol bebyggelse  
Eldsberga sn /Se Genevadsbro bro Djäknebol gd  
Eldsberga sn /Se Genevadsbron bro Dyet skogv. bost  
Eldsberga by o. sn /Se *Genevadsbron bro Ekelund, se 2 Djäknebol Saknas  
Eldsberga sn /Se *Genevadsbro bro Eldsberga bebyggelse  
Eldsberga sn /Se Genevads bro landsvägsbro Eldsberga bebyggelse  
Eldsberga sn /Se Genevads bro bro Eldsberga bebyggelse  
Eldsberga sn /Se *Genevadsbron bro Eldsberga bebyggelse  
Ighilsberg sn Genevadsån å Eldsberga bebyggelse  
*Anders Jonssons gaardtt f. gd Genevadsån å Eldsberga bebyggelse  
Brunskog gård, by Genevadsån å Eldsberga bebyggelse  
Brunskog by Genevadån å Eldsberga bebyggelse  
Brunskog hg o by Genevadsån å /Se Eldsberga bebyggelse  
Brunskog by Graa ryggenn åker Eldsberga bebyggelse  
?Brunskog by *Graa ryggenn f. åker Eldsberga bebyggelse  
Brunskog Saknas Groffnin äng Eldsberga by  
Brunskog by *Groffnin f. äng Farmen bebyggelse  
Brunskog by Gyllebäcken bäck Farmen gård  
Brunskog Saknas *Haglabäcken bäck Farmen gd  
Brunskog gd /Se Hampe agir åker Fladje by  
Brunskog by *Hampe agir f. åker Fladje gård  
Brunskog gd /Se *Huids ager mark /Se Fladje bebyggelse  
Brunskog by /Se *Hönsabro vadställe? Fladje by  
*Degnnegaardenn f. kockaregård Inle afften åker Fladje by  
Djäknebol Saknas *Jule afften f. åker Lilla Fladje gård  
Djäknebol klockarboställe /Se Kirckebiergs ager åker Stora Fladje gård  
Eldsberga by *Kirckebiergsager f. åker Furulund bebyggelse  
Eldsberga by *Kircke Engh f. äng Fäladen gårdar  
Eldsberga by Kohagadammet damm Gallared gård  
Eldsberga by Konehög förr gränsmärke? Gallared bebyggelse  
Eldsberga Saknas *Lagaos Lagaåns mynning Gallared gd  
Fladje by Lagaoset Lagans mynning Genevad torp  
Fladje by *Lagaviken vik Gullbranna by  
Fladje by Lagaviken vik Gullbranna bebyggelse  
Fladje Saknas Löckenn åker Gullbranna by  
Fladje Saknas Löcke eng äng Gullbranna by  
Fladje (Lilla o. Stora) gdr /Se *Löcke eng f. äng Gullbranna by  
Fladje. St:a o L:a gd:ar /Se *Löckenn f. åker Gunnebo bebyggelse  
Fladje gd /Se *Musse eng äng Gyllestugan torp  
Fladøø by Månsse eng äng Gyllestugan lht  
Gallared Saknas *Musse eng f. äng Göransdal bebyggelse  
Gallared gd /Se Möllerör fornlämning Hålegården gård  
Gallared gd /Se Nörre eng äng gårdHålegården Saknas  
*Gudmands gaardtt f. gd *Nörre eng f. äng Högen bebyggelse  
Gullbranna by Plettindtt äng Karlsfält gård  
Gullbranna by *Pleltindtt f. äng Klastorp arr  
Gullbranna by Plögnings ager åker Klastorp bebyggelse  
Gullbranna Saknas *Plögnings ager f. åker Klastorp gd  
Gullbranna by Prestebackenn äng Klockaregården gd  
Gullbranna Saknas *Prestebackenn f. äng Krontorp bebyggelse  
?Gullbranna by *Prästvägen väg Kronetorp gård  
Gullbranna by Pugestens hög åker Krontorp gd  
Gullbranna by /Se *Pugestens hög f. höjd Krontorps grustag bebyggelse  
Gullbranna by /Se *Rätta Landamärket gränssten Kuskatorpet t  
*Hans Perssons Gaardtt f. gd Rönnedals ager åker Kuskatorpet torp  
?Klastorp gård *Rönnedals ager f. åker Laxvik t  
Klastorp gd *Röslinge kulle höjd Liagården gd  
Glanstorp Saknas *Röslingekulle höjd Liljedal bebyggelse  
Klastorp nu försv. gård Skiollenn åker Lugnet bebyggelse  
Klastorp gd *Skiollenn f. åker Lundsgård gård  
Klastorp gd Smedjebolsmossen mosse Mellangården bebyggelse  
Klastorp försv. gd Staffshöijs agir åker Mossen bebyggelse  
?Klagstorp Saknas *Staffshöys agir f. åker Muraretorpet t  
Klastorp nu försv ort Stavrör fornlämning Muraretorpet torp  
Klastorp arrende /Se Stengis agir åker Mårtensgård gd  
Lingilt gd /Se *Stengis agir f. åker Norregården bebyggelse  
*Mogens Duues gaardtt f. gd *Stjärnarps brygga bro Nygård gård  
*Per Alfastssens gaardtt f. gd Stue ager åker Nygård gd  
Perstorp Saknas *Stue ager f. åker Nygårdstorp t  
Perstorp Saknas Suinedals agir åker Nytorp bebyggelse  
Perstorp by /Se *Suinedals agir f. åker Perstorp bebyggelse  
Prästgården Saknas Söndre eng äng Perstorp bebyggelse  
Prästgården kyrkoherdeboställe /Se *Söndre eng f. äng Perstorp bebyggelse  
Sandgården Saknas Tornn agir åker Perstorp bebyggelse  
?Skadgaarden gd *Tornn agir f. åker Perstorp bebyggelse  
Sandgården hmd /Se Trehögarne Saknas Perstorp bebyggelse  
*Skudgården Saknas Tönnersaskog skogsområde Perstorp bebyggelse  
Skudgården Saknas *Tönnersjö sand område mell. två åar Perstorp bebyggelse  
?Stjärnarp hg *Tönnersjö sand kustremsa Perstorp bebyggelse  
Stjärnarp by *Tönnersjösand kustremsa Perstorp bebyggelse  
Stjärnarp hg Tönnersa skog planterat sandfält? Perstorp bebyggelse  
Stjärnarp Saknas Tönnersa skog flygsandfält Perstorp by  
Stjärnarp gd /Se Wasle eng äng Perstorp bebyggelse  
Stjärnarp gd /Se *Wasle eng f. äng Perstorp by  
Stjärnarp gods /Se Vom ager åker Perstorps källa bebyggelse  
?Tordatorp Saknas *Vom ager f. åker Prästgården gård  
*Thordhathorp Saknas Älvaberg Saknas Prästgården gd  
*Thordorp Saknas   Prästgården gd  
Torup Saknas   Sandgården bebyggelse  
Torup Saknas   Sandgården gd  
?Torup by   Skogsgård gd  
Torup by   Skogstomten bebyggelse  
Torup hg   Solhem bebyggelse  
Torup by   Stjernlid bebyggelse  
Torup gd /Se   Stjärnarp bebyggelse  
Tönnersa by   Stjärnarp hg  
Tönnersa by   Stjärnarp säteri  
Tönnersa by   Stjärnarp gård  
Tönnersa by   Stjärnarp bebyggelse  
?Tönnersjö by   Stjärnarp hgd  
Tönnersa Saknas   Stjärnarps kyrkväg bebyggelse  
Tönnersa by   Stjärnarps skola bebyggelse  
Tönnersa Saknas   Södergården bebyggelse  
Tönnersa by   Torup arr  
Tönnersa by /Se   Torup torp  
Tönnersa gd /Se   Tre Högar t  
Tönnersa by /Se   Tre Högar bebyggelse  
Tönnersa gd /Se   Tre högar torp  
Tönnersa by /Se   Tönnersa by  
Tönnersa by /Se   Tönnersa by  
Tönnersa by /Se   Tönnersa bebyggelse  
Tönnersa by /Se   Tönnersa by  
Tönnersa by /Se   Västergård gd  
Tönnersa gd, by /Se   Ågård bebyggelse  
*Wegre gård   Ågård gd  
*Vegee Saknas   Åkroken t  
*Wegee Saknas   Älvaberg bebyggelse  
Wegee Saknas   Älvaberg lht  
*Vege Saknas   Älvaberg gård  
?Veka Saknas   Älvaberg lht  
*Veka Saknas      
Veka nu försvunnet bebyggelsenamn /Se      
Ydersberg by      
?Öringe gd      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.