ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Söndrums socken : Halmstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 295 Naturnamn : 184 Bebyggelsenamn : 224 Naturnamn : 151
Söndrum sn Abilde agir åker Söndrums sn sn Bastaskär klippuddar, stenbrott
Söndrum sn *Abilde agir f. åker Söndrum sn Bastaskär stenbrott
Söndrum sn *Bedismarck Saknas Söndrum sn Bastakärr stenbrott
Söndrum sn Bergsgård berg o. triangelpunkt Söndrum sn Bastaskärsbrotten stenbrott
Söndrum sn Blacken ö Söndrum sn Bastelider landsvägsbacke
Söndrum sn Blacken ö Söndrum socken Bergalyckan åker
Söndrum sn »Dagronnen», »Dagronnen» åker resp. äng Söndrum sn Blacken holme (rev?)
Söndrum sn *Dag ronnen f. åker Bergsgård Saknas Black skär
Söndrum sn Stora Degnne ageren åker Bergsgård gård Bockaboden strand
Söndrum sn /Se *Degnne ageren, Store f. åker Bergsgård gård Bockaboen vik, långstrand
Söndrem sn »Degnne rÿidtt» åker Bjärsgård gård i Trottaberg Bockaboden tångtäkt /Se
Söndrum sn sn *Degnne ryidtt f. åker Björkegård gård i Fammarp Bockaboen inbuktning
Söndrum sn Ekeberget berg Björkegård, se 5 Fammarp Saknas Bockaboen tångplats
Söndrum sn *Eketången ä. namn för Långenäs udde Bondagård gd Bokehagen bokdunge
Söndrum sn Eketången Saknas Bondegård, se 4 Eketånga Saknas Byggesastycket åkrar
Söndrum sn *Fammarpa bäck bäck Bonnagård gård i Eketånga Bokeshatten del av Onsjöberg
Söndrum sn *Fammarps bäck bäck Båtsmansstugan stuga Bokeskroken åker
Söndrum sn *Fammarps å å Bäckagård gård Bokesängen äng
Söndrum sn Flaggberget berg Bäckagård gårdar Bruddalen dal
Söndrum sn Giildis brede åker Bäckagård Saknas Bruddalen dal
Söndrum sn *Güldis brede jord Bäckagård gd Brudslätten åker
Söndrum sn »Giömme eng», »Giömmes engen» åker Bögeshättan, se 9 Onsjö gård Båtsmansbacken höjd
Söndrum sn *Giömme eng f. äng Danmark utmark Erlandshögarna ättehögar
Söndrum sn Gulde lÿcke åker Eketånga Saknas Erles eller Erlandshögarna Saknas
Söndrum sn *Gulde lycke f. åker Eketånga Saknas Erlandshögarna ättehögar
Söndrum sn »Gunde lÿckis eng» åker Eketånga Saknas Figärdet åker
Söndrum sn *Gunde lyckis eng f. äng Eketånga by Frösakulla berg
Söndrum sn (förr även län) Haffskiene Saknas Eketånga by Fågelsångsåkern åker
Söndrum sn, förr även län *Haffskiene f. äng Eketånga gård Gatåkern åker
Söndrum by soch sn *Hallarna Saknas Eketånga gård Getamossen mosse
Söndrum sn Halmstadbukten del av Laholmsbukten Eketånga gård Grötvik hamn
Söndrum sn Halmstadviken vik Eketånga gård Grötvik vik, nu båthamn
Söndrum sn *Halmsted wong f. vång Eketånga gård Grötvikshålan vik
Söndrum sn *Halmsteds gierre Saknas Eketånga gård Gåsamossen mossmark
Söndrum sn Hofmannez udde Saknas Eketånga Saknas Gärdesbäcken bäck
Söndrum sn /Se Horsafallet höjd Eketånga by Görvik vik, tångplats
Söndrum sn Häggesåker åker Eketånga kronoflygsandsfält, se 28 Eketånga Saknas Hanen åker
Söndrum sn *Heggis agir f. åker Erlandsgård, se 2 Eketånga gård Hasasprånget brant
Söndrum sn Högehalds eng äng Erlandsgård gård i Eketånga Helveteshålan tångplats
Söndrum sn *Högehalds eng f. äng Erlandsgård gd Häggesåker åker
Söndrum sn »Jomfruen» Saknas Eskilsgård, se 7 Onsjö Saknas Högaskel åker
?Söndrum sn /Se *Jomfruen f. åker Fammarp Saknas Hönan åker
Söndrum sn Kattegatt hav Fammarp Saknas Isaknyltan sten
Söndrum sn *Kircke agir f. åker Fammarp Saknas Kanehall berg
Söndrum sn *Kircke eng f. äng Fammarp by Kanehall klippa
Söndrum sn »kolhaffnen» Saknas Fammarp by Kleven klippa
Söndrum sn *Kohauffen hage Fammarp gård Kohall udde?
Söndrum sn *Kolhaffuen f. kålgård Fammarp gård Kohall klipp-parti
Söndrum sn Kvarnabäcken bäck Fammarp gård Komlessten Saknas
Söndrum sn En eng vik kvarnen äng Fammarp Saknas Kumlesten sten
Söndrum sn /Se *Kvarnen kvarn Fammarp by Kvarnabäcken bäck
Söndrum sn /Se *Kyrkojorden Saknas Fammarps kronoflygsandsfält, se 8-9 Fammarp Saknas Källebäck lht
Söndrum sn /Se »Kyrkoåkern, *Kyrkoängen åker resp. äng Frösakull traktnamn Långenäs udde
Söndrum sn /Se Landa Saknas Frösakull gårdar Långenäsabukten vik
Söndrum sn /Se *Lande ängsmark Frösakull, se 4 Fammarp gård Långenäsgrundet grund
Söndrum sn /Se »Langager» åker Frösakull gård i Fammarp Långenäskroken bukt
Söndrum sn /Se *Langager f. åker Frösakull lht Långenäsa udde udde
Söndrum sn /Se *Liung egre Saknas Frösakull traktnamn Långenäs udde udde
Söndrum sn /Se »Liunge marcke» Saknas Gatorna stugor Långenäsaviken vik
Söndrum sn /Se *Liunge marck Saknas Gatorna torp Långenäsviken, se Långenäsabukten vik
Söndrum sn /Se Långenäs udde Gunnagård hmd Långåkrarna åker
Söndrum sn /Se ?Långenäs udde, se Eketången udde Gunnagård, se 5 Onsjö Saknas Malen strand
Söndrum gd, by o. sn /Se Långenäsudde udde Gunnagård gård Malen strand
Söndrum by och sn /Se Långenäs udde udde Gunnagård gd Marberg höjd
»Amaas» Saknas Långenäsviken vik Hackspetten, se 7 Tylösand Saknas Marbergsängen åker
Bergsgård gd Långenäsviken vik Hallaberg, se 31 Onsjö Saknas Mellbyån å
Bergsgård Saknas *Markaskilshögen, se Onsjöberg höjd Halmstads slottsjord emd Tyludden Saknas Musten åker
Bergsgård Saknas *Mjällby bro Saknas Heagård Saknas Myrjamsbacken åker
Bergsgård gdr /Se *Mielby broë bro Heagård gård Möllegårdså, se Nyrebäcken Saknas
Björkegård gd /Se Nyran äng /Se Heagård herrgård Njurebäcken, se Nyrebäcken Saknas
»bolliit» Saknas Nyrebäcken bäck Hedagård gd Nyran bäck
»Bollet» Saknas Nyrebäcken bäck Hovgård gård Nyran ängsmark
Bondagård gd /Se Nyrebäcken bäck Hovgård gård i Söndrum Nyårsåsen ås
Bäckagård by Nyrebäcken bäck /Se Hovgård gd Onsjöberg triangelpunkt
Bäckagård by Nyårsåsen Saknas Hovgård, se 3 Sönderum Saknas Onsjöberg berg
Bäckagård by Nyårsåsen Saknas Högåsen, se 8 Tylösand Saknas Onsjöberget höjd
Bäckagård gd Nyårsåsen ås Josefinero, se 29 Eketånga Saknas Onsjöbjär »berg»
Bäckagård Saknas Onsjöberg höjd Josefinero, se 30 Eketånga Saknas Patmus åker
Bäckagård Saknas Omsjöberg höjd Jutagård Saknas Portastycket åker
Bäckagård gd /Se Onsjöberg berg o. triangelpunkt Jutagård, se 3 Eketånga gård Ringenäs näs
Bögeshättan gd Onsjöberg triangelpunkt Jydagård gd Ringenäs udde
Bögeshättan Saknas Onsjöberget berg /Se Kaggagård gård Ringenäs udde
Bögeshättan = 9 Onsjö Saknas »Ormhöÿs Engh» äng Kaggagård hmd Ringenäsa udde udde
Bögeshättan (el. Styrdal) gd /Se *Ormhöys Engh f. äng Kaggagård gd Rödrännel bäck
Bögeshättan gd /Se »Piils agir» åker Klockaregården gård i Söndrum Röda rännel vik o. tångplats
Bøkisgardh Saknas *Piils agir f. agir Kohög t. Röda rännel (bäck och) vik
»Bøkisgardhæ» Saknas *Rauns Moësse ängsmark Kohög lht Rörvik vik
Böckagård (Bäckagård) by Ringenäs näs Kristineberg Saknas Rörvikshålan vik
*Degnnegaarden f. klockaregård Ringenäs näs Kristineberg herrgård Sandhamn vik, tångplats
Djäknegård Saknas Rinnäs Saknas Kristineberg gd Sandhamn hamn
Eketånga by »Rouglandtt» Saknas Kullagård gård i Fammarp Sandhamnsbergen berg
Eketånga by *Rouglandtt f. åker Kullagård, se Eketånga Saknas Sandhamnsbjären berg
Eketånga by »Rouglandtt» åker /Se Kullagård, se 3 Fammarp gård Sandkroken vik
Eketånga by »Rouglands eng» äng Kullens hmd Skaklagärde åker
Eketånga by »Rums Moësse» äng Käjgård gd Skarvik vik
Eketånga by »Rörkulds eng» äng Lanna, se Kristineberg Saknas Skitesten jättesten
Eketånga Saknas *Rörkulds eng f. äng Lanna, se Kristineberg gd Skräddaregärdet åker
Eketånga by Sandhamn vik Ljunghem, se 8-9 Söndrum Saknas Spritkullen kulle
Eketånga by Sandhamn vik Lundsgård gård Spritkullen höjd
Eketånga by »Skagle agir» åker Långenäs gård i Kullagård Stegelhögen hög
Eketånga by *Skagle agir f. åker Marken gd Stegelhögen gravhög
Eketånga by Skarvik vik Masten gd Stegelhögen höjd
Eketånga by »Skinder eng» äng Mjällby Saknas Steglehög backe
Eketånga by *Skiinder eng f. äng Mjällby by Stenadrätten laxsätt, tångplats
Eketånga by Sprithögen gravhög (nu borttagen) /Se Mellby by Stenadrätten vik
Eketånga by »Starsabildtt» åker Mjällby, Lilla gård Stenolen udde
Eketånga by *Starsabildtt Saknas Mossastugan stuga Strandliden backe
Eketånga by Starsabildtt Saknas /Se Mosten gård Svanhalsberget berg
Eketånga Saknas Steens eng äng Mosten gd Svantehögen hög
Eketånga by /Se *Steens eng f. äng Möllegård Saknas Svinabodyngan tångtäkt
Eketånga gd /Se »Sten ketten» åker Möllegård gård Svärjarehålan tångplats
»Ehrlendzgårdh» Saknas *Stenketten f. åker Möllegård gårdar Sälhundrastenen sten
Erlandsgård gd /Se »Stiiss agir» åker Mölleåkern kyrkojord Sönnerängen åker
Eskilsgård (= Styrdal) gd /Se *Stiissagir f. åker Njurbäcksängen kyrkojord Timjansbacken backe, åker
Fammarp by Svärjarhålan bukt Nyberg gd Tjuvhålan tångplats
Fammarp by *Thue eng, Store och Lille f. äng Nyelund stugor Tjuvahålan vik
Fammarp Saknas Tjuvahålan vik Olasgård gd Tjuvahålan vik
Fammarp by Tjuvahålan bukt Olasgård, se 1 Villshärad Saknas Tjuvahålan område vid kust
Fammarp by Tjuvahålan vik Onsjö, se Frösakull traktnamn Tjuvahålan vik
Fammarp by Tjuvahålan vik /Se Onsjö Saknas Tjuvahålebjären berg
Fammarp by »Tofftebierge gierde» åker Onsjö Saknas Tjuvahåleudden udde
Fammarp Saknas *Tofftebierge gierde f. åker Onsjö Saknas Tokalyckan åker
Fammarp by »Tords agger» åker Onsjö Saknas Trollberget höjd
Fammarp by /Se *Tords agger f. åker Onsjö Saknas Trumpalyckan Saknas
Frösakull Saknas »Torpeleds eng» äng Onsjö by Trångabjären berg
*Torpeleds eng f. äng Onsjö gård Trången båthamn
Frösakull gd /Se Trången (resp. Trångudden) udde Onsjö gård Trången vik, båtplats
Frösakull gd /Se Trångudden udde Onsjö gård Trångudden udde
Frösekull gd /Se Trångudden udde Onsjö gård Tyla fyr fyr
Frösakull hmn /Se Saknas äng Onsjö gård Tylarevet rev
Gunnagård gd /Se *Tylabergen berg Onsjö gård Tylen ö
*Hallarna Saknas *Tylan, se Tylen ö Onsjö gård /Se Tylasand strand
Halmstads slottsjord med Tyludden Saknas *Tylan, se Tylen ö Onsjö gård Tylavägen väg
Heagård Saknas Tylen ö Onsjö gård Tylegrundet, se Tylerevet Saknas
Heagård hrgd Tylen, se Tylö ö Onsjö by Tylerevet rev
Heagård hg Tylen, se Tylö ö Onsjö Saknas Tylön ö
Heagård Saknas Tylen Saknas Onsjö by Tylen fyrtorn
Heagård gd /Se Tylen, se Tylö ö Onsjö kronoflygsandsfält, se 32 Onsjö Saknas Tylön ö
»heskeaas» Saknas Tylön ö Onsjö nytäppet kyrkojord Tylen ö
Hovgård bebyggelse Tylen ö Onsjömöllan Saknas Udraboen inbuktning
Hovgård Saknas Tylen ö Onsjömöllan kvarntomt Ulvan åker
Hovgård gd /Se Tylö ö Onsjö Ranagård gård Vången åker
»Hogården» Saknas Tylö ö Plurren hmd Vårdhögen gravhög
»Jydagården» Saknas Tylö ö Prästagården gård i Söndrum Vårdhögen berg
Jutagård stomhmn /Se Tylö ö Ranagård, se 1 Onsjö Saknas Vårdhögsberget höjd
Kaggagård gd /Se Tylö ö Ranagård Saknas Åran bäck
Klockarebol = 2 Söndrums Kockarebohl Saknas Tylen ö Ranagård gård i Onsjö Äreberget höjd
Klockarebolet (numera Klockaregården) lht /Se Tylö ö Ranagård gd i Onsjö Örnäs udde udde
Klockaregården klockarboställe /Se Tylen ö Ranagård gård i Trottaberg Örnäsudden udde
Knebildstorp by Tylen ö Skeaberg stuga Örnäsudden udde
Kullagård gd /Se Tylö ö Skrivarens gård i Trottaberg Örnäsakroken bukt
Kyrkan Saknas Tylö ö Skrivarens gård i Trottaberg  
Kyrkan Saknas Tylön ö Skräddaregård gård i Onsjö  
»Kyrkejorden» (el. Nytäppet) kyrkojord /Se Tylön ö Skräddaregården gård  
*Lundsgård förr gd Tylen ö Skräddaregård gård  
*Lundsgård f. gd Tylön ö Skummaregård, se 33 Onsjö Saknas  
*Lumxgård gårdar Tylön ö Strandbo, se 9 Tylösand Saknas  
*Lundsgård f. gd Tylen ö Strandlida lht  
»Lundzgården» Saknas Tylö ö Strandliden gd  
Lundsgård försvunna gdr /Se Tylön ö Styrdal gård  
Lynga by Tylen ö /Se Styrdal gård  
Lynga Saknas Tylön ö /Se Styrdal herrgård  
»lynget» Saknas Tylön ö /Se Styrdal gård i Onsjö  
Saknas Saknas Tylön ö /Se Styrdal gd  
Mjällby by Tylön ö /Se Susegård gård  
Mjällby by Tylen ö /Se Susegård gård  
Mjellby by Tylön ö /Se Susegård gård  
Mjällby by [Tylö hamn] hamn Susegård hmd  
Mjällby by *Tylle udde Saknas Susegård gd  
Mjellby Saknas Tyludden udde Söndrum Saknas  
Mjällby by Tylö udde udde Söndrum Saknas  
Mjällby by Tyludden udde Söndrum Saknas  
Mjällby Saknas Tyludden udde o. triangelpunkt Söndrum Saknas  
Mjällby by Tyludden näs /Se Söndrum Saknas  
Mjällby Saknas *Tyleviken vik Söndrum by o. sn  
Mjällby by /Se Tylösand, se Tyludden udde Söndrum by  
Mjällby gd /Se Tylösand sandstrand Söndrum gård  
Mjällby by /Se Villshärad berg o. triangelpunkt Söndrum Saknas  
Möllegård gd *Villshärads vålhög berg Söndrums Hovgård gård  
Möllegård gd *Vålaberget, se Onsjöberg höjd Söndrums klockarebol, se 2 Söndrum Saknas  
Möllegård Saknas Vårdhögen berg /Se Söndrums Klockarebol gård  
Möllegård by Vårdhögsberget, se Onsjöberget Saknas Söndrums kronoflygsandsfält, se 6 Trottaberg Saknas  
Möllegård Saknas Örnäs udde udde Söndrums prästgård, se 1 Söndrum Saknas  
Möllegård gd o. kvarn /Se Örnäs udde udde Söndrums prästgård, se 4 Söndrum Saknas  
Nytäppet = 10 Onsjö nytäppet Saknas   Söndrums prästgård, 6-7 Söndrum Saknas  
Nytäppet (el. »Kyrkejorden») kyrkojord /Se   Söndrums Prästgård gård  
Odensiø by   Tennispaviljongen, se 10 Tylösand Saknas  
Odenssjöse, se Onsjö by   Tokagård gård i Onsjö  
Onsjö by   Tokagård, se 2-3 Onsjö Saknas  
Onsjö by   Tokagård gård  
Onsjö by   Trasten, se 11 Tylösand Saknas  
Onsjö by   Trottaberg Saknas  
Onsjö by   Trottaberg by  
Onsjö by   Trottaberg by  
Onsjö Saknas   Trottaberg gård  
Onsjö by   Trottaberg Saknas  
Onsjö Saknas   Trottaberg by  
Onsjö by   Tunet, se 12 Tylösand Saknas  
Onsjö by   Tylen Saknas  
Onsjö by   Tylen Saknas  
Onsjö by   Tyludden Saknas  
Onsjö by   Tyludden Saknas  
Onsjö by   Tylösand Saknas  
Onsjö Saknas   Tylösand Saknas  
Onsjö by   Tylösand Saknas  
Onsjö by   Tylösand Saknas  
Onsjö by   Tylösand Saknas  
Onsjö by   Tylösand Saknas  
Onsjö by   Tylösand pst, vxt  
Onsjö hrgd   Tylösand Saknas  
Onsjö hrgd   Tylösand badort  
Onsjö hrgd o. by   Tågagård gård i Onsjö  
Onsjö by (hrgd)   Tångvägsstugan, 10 Fammarp Saknas  
Onsjö Saknas   Villshärad Saknas  
Onsjö hrgd (och by)   Villshärad gård  
Onsjö by   Villshärad by  
Onsjö Saknas   Västergård, se 6 Eketånga Saknas  
Onsjö gd o. by /Se   Västergård gård i Eketånga  
Onsjö by /Se   Västergård gdr  
Onsjö by /Se   Ödeshögsbadet badort  
Onsjö gd /Se   Ösjöbadet, se Tylösand badort  
Onsjö by /Se   Östergård, se 1 Eketånga Saknas  
Onsjö by /Se   Östergård gård i Eketånga  
Onsjömöllan kvarntomt   Östergård hmd  
Onsjömöllan gdr /Se      
Prästgården prästgård      
Prästgården Saknas      
Prästgården = 1 Sönderums Prestgård Saknas      
Prästgården kyrkoherdeboställe /Se      
Ranagård gd /Se      
Saknas Saknas      
»Skomagaregårdhen» Saknas      
Skräddaregård gd /Se      
»Sporsboll» Saknas      
Styrdal gd /Se      
Styrdal (el. Bögeshättan) gd /Se      
Styrdal, (Eskilsgård) gd /Se      
Styrdal gd /Se      
Styrdal gd /Se      
*Susegården Saknas      
Susegård gd /Se      
»Suenninnge» Saknas      
Söndrum by      
Söndrum gd      
Söndrum by      
Söndrum by      
?Söndrum by      
Söndrum Saknas      
Söndrum by o. sn      
Söndrum Saknas      
Söndrum Saknas      
Tokagård gd /Se      
»Torstrup» Saknas      
Trottaberg by      
Trottaberg (by), folkläger      
Trottaberg lhtr      
Trottaberg by      
Trottaberg f. folkläger      
Trottaberg (by), folkläger      
Trottaberg lhtr      
Trottaberg by      
Trottaberg (by), folkläger      
Trottaberg lhtr      
Trottaberg folkläger (by)      
Trottaberg by      
Trottaberg folkläger (by)      
Trottaberg folkläger (by)      
Trottaberg by, (folkläger)      
Trottaberg Saknas      
Trottaberg by      
Trottaberg Saknas      
Trottaberg Saknas /Se      
Trottaberg gdr /Se      
Tylesand jordlhtr /Se      
Tylen ö      
Tylön ö /Se      
Tyludden, se 1 Halmstrads slottsjord med Tyludden Saknas      
Tyludden jordlht /Se      
Tylön fiskeläge /Se      
Tylösand samhälle /Se      
Tylösand samh. /Se      
»Töllestrup» Saknas      
Villshärad by      
Villshärad by      
?Villshärad by      
Villshärad Saknas      
Villshärad Saknas      
Villshärad by      
Villshärad by /Se      
Villshärad by /Se      
Villshärad by /Se      
Västergård gd /Se      
Saknas Saknas      
»Östastufwan» Saknas      
Östergård gd /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.