ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Harplinge socken : Halmstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 316 Naturnamn : 223 Bebyggelsenamn : 391 Naturnamn : 147
Harplinge by Abille agir åker Harplinge sn sn Aggaredsberg berg
Harplinge sn *Abille agir f. åker Bolsingarna inbyggarbeteckning Aggaredsberg berg
Harplinge sn Aggaredsberg berg Eneskarlar inbyggarbeteckning Aggareds berg berg
Harplinge sn *Agares Berg Saknas Lockareden Saknas Aggaredsbjär berg
Harplinge sn Agaledsberget berg Harplinge sn Ale funte flyttblock
Harplinge sn Aggaredsberg berg o. triangelpunkt Harplinge sn Beteshagen åker
Harplinge sn Aggaredsbjär berg o. triangelpunkt Harplinge sn Björnen flyttblock
Harplinge sn Allare sten Saknas Harplinge socken Björnen försv. flyttblock
Harplinge sn Allmänningen Saknas Harplinge sn Blomberg berg
Harplinge sn sn Biergs agir åker Harplinge sn Blombjär höjd
Harplinge sn /Se *Biergs agir f. åker Aggared by Blombjär berg
Harplinge sn sn *Biergs hed åker Aggared Saknas Blombjär berg
Harplinge sn *Biergs leed led Aggared by Branter brant ställe
Harplinge sn *Blomberg berg Altasgård, se 3 Risarp Saknas Busör grusig udde
Harplinge sn sn *Blomberget berg Anneberg, se 23 Lynga Saknas Busör udde
Harplinge sn Blombjär berg Attasgård, se 3 Risarp Saknas Busör näs, grund
Harplinge sn Bollebro haffne äng Attasgård gård Bussör udde
Harplinge sn *Bollebro haffue f. hage Bengtsgård, se 8 Särdal Saknas Busörsrev rev
Harplinge sn Bratter berg Bengtsgård bebyggelse Bussörsrevet rev
Harplinge sn, Harpelinnge sognn sn Breding åker Bengtsgård gård Båtabacken strandbacke
Harplinge sn *Breding f. åker Björkhaga, se 19 Skintaby Saknas Båtabacken strand
Harplinge sn *Bränberget berg Björsgård gård Dättan vattenkvarn
Harplinge sn *Brännaregapet råsten Blomberg t. Ekebjäret berg
Harplinge sn Busör udde Blomberg gårdar Ekebjäret berg
Harplinge sn Busör udde Bolet, se 1 Mannarp Saknas Ekesmossen mosse
Harplinge sn Busörereven grund Bolet bebyggelse Ekes mosse mosse
Harplinge sn Busören udde /Se Bolet gård Enespynten bergspets
Harplinge sn *Busörenshamn hamn Bolet, se 3 Skintaby Saknas Folläng äng
Harplinge sn Busören ö Bolet, se 11 Skintaby Saknas Frisagårdsbjär del av Nyårsåsen
Harplinge sn Busörsrevet grund Bonkatorpet t Frisagårdsån å
Harplinge sn *Båsören, se Busörereven grund Bonnagård bebyggelse Gellisäng äng
Harplinge sn Båtan Kåren berg Bonnagård, se 5 Särdal Saknas Grågåsaviken vik
Harplinge sn /Se Båtakåsen berg /Se Borgasgård bondgårdar Grönalund Saknas
Harplinge samhälle o. sn /Se Båtaviken vik Brinkastugan hus Gullesåker åker
Harplinge sn /Se *Bökesbäck-slätten Saknas Brinken hmd Hinnberg jordstycke
Harplinge sn /Se Saknas Saknas Brinken gård Homan tångställe
Harplinge sn /Se *Degnnehulen f. äng Bron, se Haveldal Saknas Hågena stenar flyttblock
Harplinge sn /Se Saknas Saknas Brostugan ställe Högen höjd
Harplinge sn /Se »Dette eng» äng Brunnaber(r) torpställe Högseredsbron bro
Harplinge sn /Se *Dette eng f. äng Bunkastugan torp Höjsarebäcken bäck
Harplinge sn /Se Dilegre haffue Saknas /Se Bunkastugan torp Jättestugan grotta
Harplinge sn /Se »Dijlegre» äng Båtsmanstorpet, se 20 Skintaby Saknas Jättestugan stenblock
bolsingar inbyggarbeteckning /Se *Dilegre haffue hage Bäckamo bebyggelse Jättastugan grotta
Aggared gd *Dyne, Store och Lille f. åkrar Bäckamo gård Kalåker åker
Aggared Saknas *Dybenn f. åker Bögesgård gård Killebäcken bäck
Aggared Saknas Ekesmossen mosse Bökesgård hemman Klämman ställe
Aggared by /Se *Elline leid f. led Bögesgård Saknas Knipan ställe
Bengtsgård gd /Se »Ett enge sticke in den Elline leid» äng Bögesgård gd Knyttslyckan lycka
»Biorsgår» Saknas »Fiire hiörning» åker Dränggård bebyggelse Kohallen udde
Björsgård gd /Se *Fiire hiörning f. åker Dränggården, se 14 Skintaby Saknas Kohall udde
Bolet Saknas *Getåsen berg Dränggård gårdar Koppargärdet ägoskifte
Bolet gd /Se »Giillis agir» Saknas Ekeberg, se 21 Skintaby Saknas Kroksten sten
Bolet gd /Se *Giillis agir f. åker Ekelund torpställe Kyrkeberget Saknas
Bolet bebyggelsenamn /Se Grågåsaviken vik Ekemosse bebyggelse Kyrkoåkern åker
Bolet gd /Se *Haand öxen åker Ekes mosse hemman Lerhåletäkten åker
Bonnagård gd /Se Harplinge berg berg Enet bebyggelse Lilla rev, se Busörsrev rev
Bunkastugan torp *Haurdaskalla bergshöjd Enet gård Lundhögen ättehög
Bunkastugan torp /Se Haver berg /Se Fjällalund hus Lundhögen gravhög
Bökesgård gd *Haverdals gärde gärde Fjällalund torpställe Lundkilla källa
Bökesgård gd *Havrdaskalla bergshöjd Fjällaregården gård Lyngåkra hed ljunghed
Bökesgård gd Saknas äng Fjällaregården Saknas Lyngåkra hed hed?
Bökesgård gd *Hee eng, Lille och Store f. ängar Fjällaregården gård Lövahall badställe
Bökesgård gd *Hjortasten gränsmärke Fjälldalen bebyggelse Lövehall badställe
Bökesgård gd *Holka måsen Saknas Fjälldal herrgård Lövehall klippa
Bögesgård Saknas *Hovmansudden (Huvudmans-?) udde Fnattagård gård Natten den store jordstycke
Bögesgård Saknas »Den lille hule», »Den store hule» Saknas Fnattagård, se 7 Skintaby Saknas Norberget berg
Bökesgård gd »Hulen» Saknas Fogdagård bebyggelse Norberget berg
Bögesgård gd /Se »Hule, Lille och Store f. ängar Fogdagård, se 15 Skintaby Saknas Nyårsåsen ås
?Dammen Saknas Hufwenääs bergsparti /Se Fogdagård bondställen Nyårsåsen ås
*Degnnegaarden f. klockaregård Hufvenääs Udde, se Skallen Saknas Fredhem, se 13 Lyngåkra Saknas Pitkällan källa
Dränggård gd /Se *Huvenäs udde, se Skallen udde Fridhem, se 33 Harplinge Saknas Pitkillan källa
»Ened» Saknas *Huvudnäs udde Frisagård gård Plönninge bjär del av Nyårsåsen
Enet gd /Se *Hårsa Svampan berg Frisagård Saknas Prästahålan grushåla
»Thostins fadagre» Saknas Högakullsberget berg Frisagård by Pölsemaden äng
Fjellaregården Saknas *Ilasjö Kullen berg Furulund, se 34 Harplinge Saknas Ramlerör stenrör
Fjällaregården gd /Se Jonge Col berg /Se Fäberga gård Ramlerör stenrör
Fjällaregården gd /Se *Jättestugan råsten Fäberga Saknas Ringenäs näs
Fnattagård = 7 Skintaby Saknas Jonghe Col bergsparti /Se Fäberga gård Ringenäs udde
Fnattagård gd /Se »kampeagir» åker Gillestugan lht Ringenäs udde
*Fodegården Saknas *Kampeagir f. åker Gillestugan torp Ringenäsa udde, se Ringenäs udde
Fogdagård gd »Kastere eng» äng Gillestugan Saknas Runnslid lid
Fogdagård gd /Se »Kastere eng f. äng Gubbilt Saknas Ryds berg berg
Frisagård gd »kieldagre» åker Gubbilt Saknas Rydsberg berg
Frisagård gd *Kieldagre åkrar Gubbilt kyrkojord Sanddrevjan flygsandsfält
Frisagård Saknas *Kircke agir f. åker Gubbilt Saknas Sandkroken vik
Frisagård gd /Se »Kiörnis agir» åker Gubbilt, se 1-3 Särdal Saknas Sankt Nicolai äng äng
Fäberga Saknas *Kiörnis agir f. åker Gubbilt, se 20-21 Särdal Saknas Själarevet rev
Fäberga gd /Se Kohall udde Gullbrandstorp gård Själarevet rev
Fäberga gd /Se Kohallen udde Gullbrandstorp by Själarevet udde
Gillestugan Saknas Koppargärdet gärde Gullbrandstorp Saknas Själrevet? rev
Gillestugan torp Koppargärdet ägomark Gustendal, se 35 Harplinge Saknas Självik? vik
Gillestugan torp /Se »kors agir» åker Gårdsbacka bebyggelse Skallen bergudde
Gubbilt kyrkojordar *Kors agir f. åker Gårdsbacka bs Skallen udde
Gubbilt, se Särdal 1-3 Saknas »Korss eng» äng Gårdsbacka gårdar Skallen berg
Gubbilt gdr /Se »Korss eng f. äng Gårdsbacka, se 10 Skintaby Saknas Skallen bergsbacke
Gubbilt (el. Särdal) gdr /Se »Kringelenn» åker Gärdet bebyggelse Skallen, se Skalludden udde
Gullbrandstorp by Krokstensviken vik Gärdet, se 6 Särdal Saknas Skallknutan »knuta», höjd
Gullbrandstorp by *Kulermåssen Saknas Gärdet gård Skallkroken vik
Gullbrandstorp by Kyrkberget berg Haga, se 24 Lynga Saknas Skallrevet rev
Gullbrandstorp gd *Kårke Hallar berg Hallagård Saknas Skallrevet rev
Gullbrandstorp Saknas Landala terräng Hallagård gård Skalludden udde
Gullbrandstorp by Leeds agir in den Biergs leed åker Hallagård gård Skarvik vik
Gullbrandstorp Saknas *Leeds agir f. åker Hallen, se 2 Risarp Saknas Skintan bäck
Gullbrandstorp Saknas Lillereds eng äng Hallsberg, se 14 Lyngåkra Saknas Skintan å
Gullbrandstorp by /Se *Lillereds eng f. äng Hansagård gård Skintan å
Gullbrandstorp by /Se Saknas åker Hansagård bebyggelse Skintan Saknas
Gårdsbacka = 10 Skintaby Saknas *Ljungberget berg Hansagård gårdar Skintan å
?Gårdsbacka bs *Lundekrogenn åker Harplinge by o. sn Skälarevet rev
Gårdsbacka gd /Se *Lundekrogenn åkermark Harplinge by Skälrevet rev
Gärdet (el. Jönsgård) gd /Se Lövehall udde? Harplinge torp Skälvik vik
?Hallagård by Lövehall berg Harplinge gård Skälvik vik
Hallagård Saknas *Mannakulls-slätten mark Harplinge gård Stabbes hög ättehög
Hallagård gd /Se Saknas Saknas Harplinge Saknas Stabbes hög bronsåldershög
Hallen = 2 Risasp Saknas *Moess lycke f. åker Harplinge Saknas Stabbes kulle ättehög
Hallen gd /Se Mörckenn Saknas Harplinge Saknas Stenrör udde
Hansagård gd /Se *Mörckenn f. åker Harplinge Saknas Stockabäcken bäck
Harplinge by Norberg, Skallens berg i triangelpunkt Harplinge Saknas Stockabäcken bäck
Harplinge by Norberget triangelpunkt Harplinge Saknas Stockabäcken bäck
Harplinge by *Norrebierg åker Harplinge Saknas Stubbamossen mosse
Harplinge by »Norrebierg höjd Harplinge Saknas Stubbamossen mosse
Harplinge by Norrelund Saknas Harplinge Saknas Svinaboen inbuktning
Harplinge by *Norrelund ängsmark Harplinge Yttra gård Synnra vik vik
Harplinge by o sn Nyårsåsen Saknas Harplinge Yttra, se 7 Harplinge Saknas Topplyckor åkerstycken
Harplinge Saknas Nyårsåsen ås Harplinge Jakobsgård gård Tyrelycke äng äng
Harplinge Yttra (el. Skogagård) gd /Se Nyårsåsen bergsträckning Harplinge Klockaregård gård Tångvik havsvik
Harplinge kyrkby, sn /Se Nyårsåsen berg Harplinge Klockaregård, se 2 Harplinge Saknas Törnehall berg
Harplinge by o sn /Se Oluffs Lÿcke Saknas Harplinge Prästgården gård Törnahall klippudde
Harplingehus, Harplingehus el. Hedstugan torp, kyrkojord *Oluffs lycke f. äng Harplinge Prästgård, se 1 Harplinge Saknas Törnehall badställe
Harplingehus (el. Heastugan) kyrkojord /Se Ormaberget berg Harplinge Sören Jönsgård gård Törnehall bergudde
Harplingehus torp /Se *Oset Saknas Harplinge Västergård gård Vegahög gravhög
Haverdal by Pella berget berg Harplinge Västregård, se 4 Harplinge Saknas Vegahögslid backe
Hafverdal by *Pellaslätten trakt Harplingehus Saknas Vegehögslid lid
Haverdal by Pitkällan källa Harplingehus torp Vegahögslid backe
Haverdal Saknas »Preste ager wed Norrebierg» Saknas Harplingehus avs Viken vik
Haverdal by *Presteager f. åker Harplingehus, se 36 Harplinge Saknas Vrånglabäcken bäck
Haverdal by Pugebeckis haffne, Pugebecks eng äng Harplingehus, se 37 Harplinge Saknas Vårhögen hög
Haverdal by /Se *Pugebeckeshauffue f. hage Harplingehus eller Hedstugan kyrkojord Vårdhögen höjder
?Havdeby by Puge engenn äng Haverdal by Vårhögen röse
Haverdal Saknas *Puge engenn f. äng Haverdal by Vårhögen borttagen gravhög
Haverdal Saknas Ringenäs udde Haverdal gård Västerhagarna plantering
Haverdal by /Se Ringenäs udde Haverdal gård Västerhagen skog
Haverdal by /Se Ringenäs näs Haverdal Saknas Ådran? Saknas
Haverdal gd /Se *Ringnäsudd, se Ringenäs udde Haverdal Saknas Åkerspjället jord
Haverdals backstuga kyrkojord Rydsbjär berg Haverdal Saknas Ävjan vik
Haverdals backstuga kyrkojord /Se Räwa Kisne Hallar berg Haverdals Backstuga kyrkojord Ävjan bäck
Heastugan (el. Harplingehus) kyrkojord /Se Sandkullen Saknas Haverdal Backstuga, se 14 Haverdal Saknas Ävjan sankmark
Hedstugan, se 2 Harplingehus el. Hedstugan Saknas Sankt Nicolaj enge ängar Heastugan, se 37 Harplinge Saknas Ävjan vik
Holabäck by *Sankt Nicolaj enge f. ängar Hornagård gård  
»Hurragår Saknas Sellis eng äng Hurragård, se 9 Skintaby Saknas  
Hurragård gd /Se *Sellis eng f. äng Hurragård Saknas  
Härberg Saknas Siigenn Saknas Hurragård bebyggelse  
Jakobsgård = 6 Harplinge Saknas »Siigenn f. åker Högen, se 8 Särdal Saknas  
Jakobsgård gd /Se Själarevet grund Högen bondgård  
Jönsgård (el. Gärdet) gd /Se Skallaknutan (el. Skallen) bergsparti /Se Högsered hus  
Klockaregård = 2 Harplinge Saknas ?Skallen, se Hovmansudden udde Johannelund, se 22 Skintaby Saknas  
Klockaregård klockarboställe /Se Skallen bergshöjd Jönsgård, se 6 Särdal Saknas  
»Koberkulle» Saknas Skallen udde med berg Jöns Jönsgård, se 6 Skintaby Saknas  
*Kopparkull Saknas Skallen bergshöjd Kalvakärr torp  
Kråkegård gd /Se Skallen udde Karlsfrid, 15 Haverdal Saknas  
Kulla Saknas Skallen näs Killebäcken hmd  
Kulla gd /Se Skallen berg Killestugan backstuga  
?Kullagård = 5 Skintaby Saknas Skallen (el. Skallaknutan) bergsparti /Se Klockaregården Saknas  
Kullagård = 5, 12 Skinteby Saknas Skallen berg /Se Klämman torpställe  
Kullagård, (el. Västerby-Kullagård) gdr /Se Skallen berg /Se Knipan torpställe  
Kullagård (el. Österby-Kullagård) gd /Se *Södra, Mellersta, Norra Skallen berg Krigen hmd, gård  
Kulsegård gd /Se Skallen Haverdal bergshöjd Kriken gård  
Kyrkan Saknas Skallens Norberg berg o. triangelpunkt Kristiansgård, se 4 Risarp Saknas  
Kyrkobyn Saknas Skallkroken vik Kristjasgård gård  
Kyrkobyn gd /Se Skallkroken vik Kråkegård bebyggelse  
?Kärragård gd Skarvik vik Kråkegård, se 11 Särdal Saknas  
Kärragård = 1 Skintaby bebyggelse Skintan å Kråkegård gårdar  
Kärragård Saknas Skintan å Kulla gård  
Kärragård = 1 Skintaby Saknas Skintan å Kulla Saknas  
Kärragård gdr /Se Skintan å /Se Kulla gård  
Lockared Saknas Skälvik vik Kullagård Saknas  
Lockared Saknas Slett agir åker Kullagård gårdar  
Lockared gd /Se *Slett agir f. åker Kullagård, se 5 Skintaby Saknas  
Lyckan gd /Se »Slettis leedtt» Saknas Kullagård, se 12 Skintaby Saknas  
?Lynga gd *Slettis leedtt f. led Kullen, se 25 Lynga Saknas  
Lynga Saknas Slättignälla udde Kulsegård gård i Särdal  
Lynga by *Snickersmosse mosse Kulsegård, se 4 Särdal Saknas  
?Lyngåkra by Stabbes hög fornlämning Kullsegård gård  
Lynga by Steens agir åker Kyrkobyn gård  
Lynga (Storalynga o. Lillalynga) gdr /Se *Steens agir f. åker Kärragård bebyggelse  
?Løngby by Stette agir åker Kärragård, se 1 Skintaby Saknas  
Lyngåkra by *Stette agir f. åker Kärragård gårdar  
Lyngåkra by /Se Stockabäcken bäck Kärragård, se 1 Skintaby Saknas  
Lyngåkra Saknas Stockabäcken bäck Lars Bengtsgård, se 1 Lyngåkra Saknas  
Lyngåkra by Store ager åker Ljunglid, se 26 Lynga Saknas  
Lyngåkra by *Store ager f. åker Lockared gård  
Lyngåkra by Stubbamossen mosse Lockared herrgård  
Lyngåkra by Stubbamossen mosse Lockared Saknas  
Lyngåkra by Stue agre åkrar Lockared gd  
Lyngåkra gd o. by /Se *Stue agre f. åker Lund gård  
Lyngåkra by /Se Svartemossen mosse Lunden Saknas  
Mannarp by Svartemosse mosse Lundakroken gård  
Mannarp Saknas *Svinbandmarken trakt Lunden lht  
Mannarp Saknas *Swineberg Saknas Lundslätt ställe  
Mannarp by Svärdalyckan höjdsträckning Lunnaholm, se 3 Dyngåkra hmd  
Mannarp Saknas Synneravik vik Lunnaholm gård  
Mannarp by /Se Särdalshamn hamn Lunnahåla hus  
Margreteberg säteri Trehiörning Saknas Lyckan, se 7 Särdal Saknas  
Margreteberg gd /Se »Trehiörning f. åker Lyckan gård  
Margreteberg gd /Se *Tralleberg berg Lyckedal gård  
Plönninge hg Tÿre lÿcke eng äng Lyckåker, se 23 Skintaby Saknas  
Plönninge Saknas *Tyrelycke f. äng Lynga Saknas  
Plönninge Saknas Törne Hall berg Lynga by  
Plönninge gd /Se Törnahall udde Lynga by  
Plönninge gd /Se Törnehall berg Lynga Saknas  
Plönninge gd /Se Vegahög forngrav Lynga Saknas  
Plöninge hemman /Se Saknas äng Lynga Saknas  
Prästgården = 1 Harplinge Prestgård Saknas *Westre wege Saknas Lynga Saknas  
Prästgården prästgård Wiekiers agre åker Lynga Saknas  
Prästgård kyrkoherdeboställe /Se *Wiekiers agre f. åkrar Lynga Saknas  
Risarp Saknas *Vitesten gränssten Lynga kronoflygsandsfält, se 27-28 Lynga Saknas  
Risarp by Vrånglabäcken bäck Lyngåkra by  
Risarp Saknas Wårdaberget berg Lyngåkra Saknas  
Risarp by /Se *Vård Hög Saknas Lyngåkra by  
»Siibeaas» Saknas Vårhögen forngrav? Lyngåkra Saknas  
»Siinntheby» Saknas Västerhagen skogsmark Lyngåkra gård  
Skee by Ävjan å Lyngåkra gård  
Ske by Ävjan bäck Lyngåkra bebyggelse  
Skee Saknas *Örnabosten Saknas Lyngåkra Saknas  
Skee by   Lyngåkra Saknas  
Skee by   Långared bebyggelse  
Skee by   Långared gård  
Skee, Skee el. Skve gård Saknas   Mannarp Saknas  
Skee by   Mannarp Saknas  
Skee Saknas   Mannarp by  
Skee (Storaskee o. Lillaskee) gdr /Se   Mannarp gård  
Skee gd:ar /Se   Margreteberg säteri  
Skintaby by   Margreteberg Saknas  
Skintaby Saknas   Margreteberg herrgård  
Skintaby by   Margreteberg, se 1 Lockared Saknas  
Skintaby by   Mariedal, se 29 Lynga Saknas  
Skintaby Saknas   Marskog bebyggelse  
?Skintaby by   Marskog gård  
Skintaby by   Massagård gårdar  
Skintaby by   Masten gårdar  
Skintaby by   Mölleheden lht  
Skintaby by   Nils Andersgård, se Haverdal Saknas  
Skintaby by   Norralund mark, ev. gård  
Skintaby by   Nydal, se 22 Särdal Saknas  
Skintaby Saknas   Nygård gård  
Skintaby Saknas   Nytäppet torp  
Skintaby by /Se   Per Larsgård, se 8 Harplinge gård  
Skintaby by /Se   Saknas gård  
Skintaby gd /Se   Plönninge Saknas  
Skintaby by /Se   Plönninge gård  
Skintegården = 16 Skinteby Saknas   Plönninge herregård  
Skintegården gd   Lilla Plönninge stathus  
Skintegården gd /Se   Prästagård, se 5 Särdal Saknas  
Skoegård = 2 Skee el. Skoegård Saknas   Prästgården Saknas  
Skogagård (el. Harplinge Yttra) gd /Se   Pålsgård gårdar  
Skäpparp by   Risarp Saknas  
Skäpparp by   Risarp by  
Skäpparp by   Risarp by  
Skäpparp by   Risarp gård  
Skäpparp Saknas   Risarp Hallen bebyggelse  
Skäpparp Saknas   Risarp bebyggelse  
Skäpparp by /Se   Risarp bebyggelse  
Smeastugan torp   Risarp Saknas  
Smeastugan torp /Se   Rosenberg gård  
Smeegård = Skintaby Saknas   Rosenlund gård  
Smeegård gdr /Se   Rönnbo, se 24 Skintaby Saknas  
Steninge by /Se   Rönslid, se 25 Skintaby Saknas  
Storegård = 2 Skintaby Saknas   Skallkroken lht  
Storegård Saknas   Skattagård gård  
Storegård gd /Se   Skee Saknas  
Svallebo = 4 Skinteby Saknas   Skee bebyggelse  
Svallebo gd   Skee Saknas  
Svallebo gdr /Se   Skee eller Skoegård bebyggelse  
*Svennebo Saknas   Skintaby Saknas  
Särdal Saknas   Skintaby by  
Särdal by   Skintaby by  
Särdal by   Skintaby Kärragård gård  
Särdal by   Skintaby Storegård gård  
Särdal by   Skintaby gård  
Gubbilt bebyggelse   Skintaby gård  
Särdal el. Gubbilt gd   Skintaby gård  
Särdal by   Skintaby gård  
Gubbilt Saknas   Skintaby gård  
Särdal Saknas   Skintaby gård  
Särdal (el. Gubbilt) gdr /Se   Skintaby gård  
Särdal by /Se   Skintaby bebyggelse  
Särdal gd /Se   Skintaby gård  
Särdal gd /Se   Skintaby Saknas  
Sören Jönsgård = 3 Harplinge Saknas   Skintaby Saknas  
Timmersjö Saknas   Skintaby Saknas  
Timmersjö Saknas   Skintaby Saknas  
Timmersjö gd /Se   Skintaby Saknas  
Toftagård gd /Se   Skintaby Saknas  
Villshärad Saknas   Skintaby Saknas  
Villshärad by   Skintaby Saknas  
Vilshärad by, falkläger   Skintaby Saknas  
Villshärad by   Skintaby Saknas  
Villshärad by   Skintaby Saknas  
Villshärad by, falkläger   Skintaby Saknas  
Vilshärad by   Skintaby Saknas  
Vilshärad by   Skintaby Saknas  
Vilshärad by   Skintaby Fnattagård gård  
Vilshärad by   Skintaby Fnattagård, se 7 Skintaby Saknas  
Vilshärad by   Skintaby Kullagård gård  
Vilshärad by   Skintaby Kullagård gård  
Vilshärad by   Skintaby Kullagård, se 5 Skintaby Saknas  
Vilshärad by   Skintaby Kullagård, se 12 Skintaby Saknas  
Villshärad Saknas   Skintaby Kärragård, se 1 Skintaby Saknas  
Villshärad by /Se   Skintaby Skintegården gård  
Villshärad by /Se   Skintaby Skintegården, se 16 Skintaby Saknas  
Villshärad gd /Se   Skintaby Storegård, se 2 Skintaby Saknas  
Villshärad by /Se   Skintaby Svallebo bebyggelse  
Västerby- Kullagård (el. Kullagård) gdr /Se   Skintaby Svallebo, se 4 Skintaby Saknas  
Västergård = 4 Harplinge Saknas   Skintegård bondgårdar  
Västergård gd /Se   Skintegården, se 16 Skintaby Saknas  
*Åkre Saknas   Skipås Saknas /Se  
Österby-Kullagård (el. Kullagård) gd /Se   Skoegård, se 2 Skee Saknas  
    Skogagård, se 7 Harplinge Yttra gård  
    Skogagård gd  
    Skogagård gårdar  
    Skräddaregården, se 4 Lyngåkra Saknas  
    Skräddaregård gård  
    Skräddaregården gård  
    Skälvik lht  
    Skäpparp by  
    Skäpparp Saknas  
    Skäpparp by  
    Slätter gård  
    Slätter gdr  
    Slätter gårdar  
    Smedegård bebyggelse  
    Smedgård, se 6 Skintaby Saknas  
    Smedgård gårdar  
    Snippen avs  
    Stabbens gård  
    Stenrör nu hmd  
    Storegård gårdar  
    Storegård bebyggelse  
    Storegård, se 2 Skintaby Saknas  
    Storegård, se 2 Skintaby Saknas  
    Sundslätt hus  
    Svallebo bebyggelse  
    Svallebo, se 4 Skintaby Saknas  
    Svallebo gårdar  
    Svallebo, se 4 Skintaby Saknas  
    Sven Bengtsgård, se 2-3 Särdal Saknas  
    Svälemaden stuga  
    Särdal Saknas  
    Särdal eller Gubbilt by  
    Särdal by  
    Särdal gård  
    Särdal Saknas  
    Särdal gård  
    Särdal gård  
    Särdal gård  
    Särdal gård  
    Särdal gård  
    Särdal gård  
    Särdal gård  
    Särdal gård  
    Särdal Saknas  
    Särdal Saknas  
    Särdal Saknas  
    Särdal Saknas  
    Särdal Saknas  
    Timmersjö Saknas  
    Timmersjö by  
    Timmersjö gård  
    Tittut hmd  
    Tittut torpställe  
    Toftagård, se 8 Skintaby Saknas  
    Toftagård gård  
    Tyskatorpet torp  
    Vekahögslid hus  
    Vibäck lht  
    Viken bebyggelse  
    Villshärad Saknas  
    Villshärad by  
    Vilshärad by  
    Villshärad Saknas  
    Villshärads kronoflygsandsfält, se 6 Villshärad Saknas  
    Vårhögen, se 23 Särdal Saknas  
    Vägen, se 24 Särdal Saknas  
    Västerby, se 1-16 Skintaby by  
    Västerby Kullagård, se 5 Skintaby Kullagård Saknas  
    Västergården Saknas  
    Västergård gårdar  
    Åsängen hmd  
    Åtäppet hmd  
    Österby, se 1-16 Skintaby by  
    Österby Kullagård, se 12 Skintaby Kullagård Saknas  
    Överås ställe  

  ^  

Hallands läns socknar m.m.