ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Holms socken : Halmstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 119 Naturnamn : 97 Bebyggelsenamn : 153 Naturnamn : 39
Holm sn /Se Abilde agir åker Holms sn sn Alebro bro
Holm sn *Abilde agir f åker Holm sn Burakullen kulle
Holm sn Bels ager åker Holm socken Buralyckan åkerlycka
Holm sn *Bels ager f åker Holm sn Grebäck bäck
Holm sn Breingenn åker Holm sn Hasslan bäck
Holm sn *Breingenn Saknas Holm sn Helvetesporten, se Porten Saknas
Holm sn Brenninge Saknas Holm sn Holms vara skog
Holm sn *Brenninge f åkrar Holm sn Holms vara mark
Holm sn Bretoffts Saknas holmingabo inbyggarbeteckning Högabjär höjd
Holm sn *Bretoffts Kier kärrmark Alekärr torp Klammere backe backe
Holm sn Furumossen mosse Alekärrstorp Saknas Klammorbacka backe
Holm sn Furumossen mosse Alekärrstorp torplägenhet Klammerbacke vägbacke
Holms sn sn Gade aggre Saknas Andersagård gård Klavstensåsen, se Klevstensåsen ås
Holm sn *Gade aggre f åkrar Björkebo stuga Klevstensåsen? bergås
Holm sn Grevbäck bäck Björkhem, se 10 Källstorp Saknas Klinten berg
Holm sn Gudabols agir Saknas Bolunda Saknas Kyrkebjär skogskulle
Holm sn »Gudabols agir f. åker Bolunda by Kyrkekull backe
Holm sn *Gudabol åker /Se Bolunda herrgård Långevad odlad mark
Holm sn Halffsting Saknas Bolunda by Långevadsbron Saknas
Holm sn *Halffsting f åker Brödersborg, se 6 Holm gård Långvadsmaden Saknas
Holm sn Hambergs skogsmark Brödersborg gd Möllahög höjd
Holm sn /Se Hasslebäcken bäck Buravrå stuga Nornakull backe
Holm sn /Se Hasslebäcken bäck Djäknebolet, se 3 Holms Klockaregård Saknas Nyran bäck
Holm sn /Se Hasslemossen mosse Dungen lht Nyrebacken backe
Holm sn /Se Helvetesport ravin? Fastarp Saknas Nyrebäcken, se Nyran bäck
Holm sn /Se Holms Maaë äng Fastarp by Nyårsåsen ås
Holm sn /Se »Holms Maaë äng Fastarp herrgård Pettersbacke höjd
Holm sn /Se Holms vara terräng Fastarp by Porten Saknas
Alekärrstorp torp /Se Holms vara terräng /Se Fjällalunda Saknas Stenevad vargpass
Bolunda by Holms vara skogsbacke /Se Fjällalunda by Svalekulla skogskulla
Bolunda by Holms vara gruskulle, gd /Se Fjällalunda gård Svärtesåsen ås
Bolunda Saknas Hullenn Saknas Fjällalunda gård Trollstuberget berg
Bolunda by *Hullenn f åker Fjällalunda gård Trollstuberget berg
Bolunda Saknas Högabjär berg Fjällalunda gård Trollstugan »grotta»
Bolunda gdr /Se Hövra hög höjd Fjällunda by Träckhultet skog
?Fastarp by Iglasjön sjö Furugården gård i Holm Varan Saknas
Fastarp Saknas *Kassakällan vatten Furugården, se 12 Holm gård Varan höjd
?Fastarp by *Kassebäck vatten Gudmundsgård gård i Fjällalunda Älvasjöängen äng
Fastarp by *Kasse Kille Backen berg Gudmundsgård gård Äspelund backe
Fastarp by Kasteberget fornlämning Gudmundsgård gård i Fjällalunda  
Fastarp by Kastebierg Saknas Gävsgård gd  
Fastarp Saknas *Kastebierg Saknas Hallarna hus  
Fastarp gd /Se Kircke agir åker Hallastugan, se Hallarna hus  
Fjällalunda by *Kircke agir f åker Hallastugan hmd  
Fjällalunda Saknas Klavstångsåsen ås Heagård Saknas  
Fjällalunda by krunen Saknas Heagård gård  
Fjällalunda gd *Krunen f åker Heagård gd  
Fjällalunda Saknas *Kråkehallshöjderna berg Heagård Saknas  
Fjällalunda, Gamla o Nya gårdar kulds agir åker Holm pst  
Fjällalunda gdr /Se *Kulds agir f. åker Holm Saknas  
Fjällalunda by /Se Leereng äng Holm by  
Fjällalunda by /Se *Leering f äng Holm by  
Fjällalunda gd /Se Lerpalle Saknas Holm by  
Furugården gd /Se *Lerpalle f. äng Holm Saknas  
*Gudabol åker /Se *Långkällan vatten Holm gård  
Gudmundsgård gd /Se Mickedala ängar ängar Holm gård  
?Heygaard gd Muulegierde Saknas Holm Saknas  
Heagård Saknas *Mulegierdett Saknas Holmagärdet gd?  
Heagård gd /Se Nornakull höjd Holm eller Skatekärr gård  
Holm Saknas Nyrebäcken bäck Holms hed bebyggelse  
Holm by Nyrebäcken bäck Holms Klockaregård gård  
Holm by Nyrebäcken bäck Holms Prästgård gård  
Holm by o sn Nyårsåsen berg Holms prästgård, se 1 Holm Saknas  
Holm by Pettersbacken backe Hästhagen gd  
Holm by *Prästhallan berg Jonsgård gård  
Holm Saknas Preste Moessenn Saknas Jäfsgård gård  
Holm sn o by *Preste Moessenn mosse Jävsgård gård i Fjällalunda  
Holm by o sn /Se *Prästmossen Saknas Kalendebolet Saknas  
Holms prästgård (»Prästagården») komministerboställe /Se Rÿdsseng äng Kallendebolet torp  
Holms vara område /Se »Rydsseng f. äng Kalendebolet Saknas  
Holms vara gruskulle, gd /Se Rörmadtt äng Kalentebolet torp  
Jävsgård gd /Se *Rörmadtt f äng Killedal torp  
Kallendebolet torp /Se Rövarbackarna höjd Klockaregården gård i Holm  
Kallendebolet torp /Se Skene wegs agir åker Klockaregården gård i Holm  
Klockaregård klockarboställe /Se Sko eng äng Knoppagård gård  
Kortabygget gd /Se *Sko eng f äng Knuts gård i Holm  
Kyrkan kyrka *Skow w(o)ngs agir f. åker Knutsegård gd  
Kyrkogården jordlht /Se Spang eng äng Kortabygget Saknas  
Källstorp by »Spang eng f. äng Kortabygget gård  
?Kelstorp Saknas Steens ager åker Kortabygget gd  
Källstorp by *Steens ager f. åker Krikens stuga  
Källstorp Saknas Stutön höjd Kullarna gd  
Källstorp Saknas Svalekullar höjder Kullarna gård  
Källstorp hg och by Svärtesåsen ås Kullarna, se Pålsgård gd  
Källstorp by *Torele lycka Saknas Kyssäng(!), se Ryssängen Saknas  
Källstorp Saknas Tornne agir åker Källedal torp  
Källstorp gd o by /Se *Tornne agir f. åker Källstorp Saknas  
Könarp by Trehiörningh Saknas Källstorp Saknas  
Könarp by *Trehiörningh f. åker Källstorp by  
Könarp by Trollstuguberget berg källstorp herrgård  
Könarp by Träckhultet skog Källstorp gård  
?Könarp by Vapnömosse mosse Källstorp gård  
Könarp Saknas Women äng Källstorp by  
Könarp by *Women f. äng Källstorp Saknas  
Könarp by Äspelundsåsen ås Källstorp Saknas  
Könarp gdr /Se Ørkuls eng äng Könarp Saknas  
Könarp gd /Se *Ørkuls eng f. äng Könarp by  
Mosse Saknas   Könarp by  
Mosse (el. »Mossekvarn») gd /Se   Körnarp gård(ar)  
Nannarp by   Ledstugan stuga  
Nannarp Saknas   Lillehansagård gård i Holm  
Nannarp by   Maksagård gård  
Nannarp by   Masens gd  
Nannarp gd   Mosse Saknas  
Nannarp (Stora o. Lilla) gdr /Se   Mosse Saknas  
»Prästagården» (Holms prästgård) komministerboställe /Se   Mosse gård  
Rosendal Saknas   Mosse gd  
Rosendal gdr /Se   Måsse gård  
Skatekärr bebyggelse   Nannarp inägor  
Skatekärr gd /Se   Nannarp herrgård  
Skepsholm sn   Nannarp Saknas  
Skepsholm, se Holm Saknas /Se   Nannarp by  
Slangemöllan by   Nannarp, Lilla Saknas  
Slangemöllan by   Nannarp, Lilla gd  
Slangemöllan Saknas   Nannarp, Stora inägor  
Slangemöllan Saknas   Nybygget, se 6 Heagård Saknas  
Slangemölla gdr /Se   Prästgård gd  
Trollstuberget berg med grotta /Se   Prästgården gård i Holm  
Trollstugan grotta /Se   Pålsgård gård  
    Pålsgård gård i Fjällalunda  
    Pålsgård gd  
    Ramhög hus  
    Ramshög hus  
    Rosenberg Saknas  
    Rosendal gård  
    Rosendal Saknas  
    Rosendal gd  
    Rosenlund, se 11 Källtorp Saknas  
    Ryssängen Saknas  
    Ryssängen torp  
    Skatekulla arr.  
    Skatekulla gd  
    Skatekulla lht  
    Skatekulla hmd  
    Skatekärr gåd i Holm  
    Skatekärr gård  
    Skatekärr nu försv. lht?  
    Skogslund Saknas  
    Slangemöllan by  
    Slangemöllan Saknas  
    Slangemöllan gård  
    Slangemöllan gård  
    Slangemöllan Saknas  
    Slangemöllan gd  
    Stagaberg gd  
    Stenstorp bebyggelse  
    Susens gård i Holm  
    Susens gd  
    Turasgård gård i Källstorp  
    Turusgård, se 1 Källstorp Saknas  
    Varan = Ledstugan stuga  
    Ängarna = Kalentebolet torp  
    Öparten gård  

  ^  

Hallands läns socknar m.m.