ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Enslövs socken : Tönnersjö härad : Hallands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 59 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Amsjön sjö    
  *Björsforsen fors    
  *Blåfors fors    
  *Blåforsen fors    
  *Bockslätten område    
  *Draereds fiske fiskeplats    
  *Ekeberget höjd    
  *Ferberg berg    
  *Fiskeforsen fors    
  *Fiskeforsen fors    
  *Fjällgime fiske gammal fiskeplats    
  *Fjällsberg höjd    
  *Fjällsberg höjd    
  *Fjällsvad vad    
  *Fotstad fiske fiskeplats    
  *Färgarberget höjd    
  *Grumsille skog skogsparti    
  *Grumfälle skog skogsparti    
  *Gäddehölgsfors fors    
  *Gäddehölsfors fors    
  *Gäddehölsforsen fors    
  *Göl eller Hölg föremål    
  Hasslesjön sjö    
  *Häljarpsforsen fors    
  *Kallemosse myr    
  Kroksjön, St. sjö    
  *Linnefors fors    
  *Linneforsen fors    
  *Linneforsen fors    
  *Långedragsfors fors    
  *Långedragsfors fors    
  *Långadragsfors fors    
  *Langedragsforsen fors    
  *Maredsfors fors    
  *Maredsfors fors    
  *Mareforsen fors    
  *Meyberg höjd    
  *Meyeberg höjd    
  *Pråmlierna skog skogsparti    
  *Skackelfors fors    
  *Skackelfors fors    
  *Skakelforsen fors    
  *Spenshultefors fors    
  *Spenshultafors fors    
  *Spenshultefors fors    
  *Spånstali trol. höjd    
  *Spånstali förmodl. höjd    
  *Spånstali förmodl. höjd    
  *Tangarpe Höllsfors fors    
  *Tangarpeforsen fors    
  *Trollegölen virvel i Nissan    
  *Trolleköl höjd    
  *Tångarpehölsfors fors    
  *Viksforsen fors    
  Virshults hatt höjd    
  *Vårdhögsberg höjd    
  Ältasjön sjö    
  *Ättarp skog skogsparti    
  *Örken skogsparti    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.