ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Övraby socken : Halmstads härad : Hallands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 15 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Ekebergsli synbarl. höjd    
  *Ekebergsli förmodl. höjd    
  *Fotstad fiske fiskeplats    
  *Göl eller Hölg föremål    
  *Linnefors fors    
  *Linneforsen fors    
  *Linneforsen fors    
  *Oroberget höjd    
  *Pråmhusbacka höjd    
  *Skackelfors fors    
  *Skackelfors fors    
  *Skakelforsen fors    
  *Sperlingsholms kohagsgrund holmar    
  *Spånstali trol. höjd    
  *Spånstali förmodl. höjd    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.