ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Breareds socken : Tönnersjö härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 389 Naturnamn : 947 Bebyggelsenamn : 460 Naturnamn : 1042
Breared sn Abelle agir åker Breared sn sn Abelåker åker
Breared sn /Se *Abelle agir f. åker Breared sn Abelåker åker
Breared sn Alenäshålan vik Breared socken sn Abborrakroken ängsmark
Breared socken Alenäshålan del av sjö Bredared sn Abborrasjön sjö
Breareds sn sn Alenäshålan vik Breared sn Abborrasjön sjö
Breared sn sn *Allenäsberg höjd Breared sn Abborrasjön sjö
Breared sn *Allenäs berg berg? Breared sn Agrakärret mosse
Breared sn *Allesåsen berg Breared sn Alnäsaberg höjd
Breared sn *Allmäns måssen Saknas Breared sn Anisatuvorna åker
?Bårared by Asman å Breared sn Askedalaliden ängsmark
Breared sn Asman å Breared sn Askekärret mosse
Breared sn Asperammsmossen mosse Breared sn och by Askäng åker
Breared sn Assman å Mahultsbo inbyggarbeteckning Aspebacken åker
Breared sn Assman å Skogen Saknas Assman å
Breared sn Assman å Alenäs gd Assman å
Breared sn Assman å /Se Alenäs gd Assman å
Breared sn Attavaramossen mosse Alenäs bebyggelse Attavara siön sjö
Breared sn Attavarasjön sjö Alenäs bebyggelse Attavarasjön sjö
Breared sn Attavarasjön sjö Alenäs gd Attavarasjön sjö
Breared sn Attavarasjön sjö Alenäs by Attavarasjön sjö
Breared sn Attavarasjön sjö Askarebygget bebyggelse Attavarasjön sjö
Breared sn Attavarasjön sjö /Se Askarebygget gd Backalyckan åker
Bredared sn Baggåsen ås Askarebygget gd Backarna åker
Breared sn /Se Baggåsen terräng Askarebygget gd Backen gård
Breared sn /Se Balsiön sjö Attavara by Backåker åker
Breared sn /Se Balasjön sjö Attavara bebyggelse Balasjön sjö
Breared sn /Se Balasjön sjö Attavara gd Barnön ö
Breared by o. sn /Se Barkabackarna backar Attavara gd Bassaltabackarna ängsmark
Breared sn /Se Barnön ö Attavara gd Bassaltabäcken bäck
Breared sn /Se Berna kull skogsparti Attavara by Bastebacken höjd
Breared sn /Se Bie ö, gränsmärke /Se Backen hmd? Bastebacken höjd
Bredared, se Breared sn Bie ö, gränsmärke /Se Bassalt gd Bastebacken ängsmark
Bredared sn /Se Bieöö gränsmärke Bassalt gd Bengsåker åker
Breeri, se Bredared sn /Se Byöö gränsmärke Bassalt gd Bengtskitta ängsmark
Alenäs Saknas *Byeö trol. höjd Bassalt gd Bibacken höjd
Alenäs Saknas Bisteråsen höjd Bassalt by Bisteråsen höjd
Alenäs gd /Se Bjurmossen mosse Bassalt gd Biåker åker
Alenäs gd /Se Bjällebacken höjd Bengt Jons torp torp Bjugghålan åker
»Askarbo» (Askarebygget) by /Se Bjällebjäret berg Betet hmd Bjurmaden åker
Askarebygget Saknas Bjällemossen mosse Betet lht Bjälebacke ängsmark
Askarebygget Saknas *Biö lokalitet Betet gård Bjälemosse mosse
Askarebygget (»Askarbo») by /Se Björkerocknen skogsparti Bexilt by Bjällebacken höjd
Askarebygget gd /Se Björkerocknen terräng Björna lht Bjällemossen mosse
*Attawor Saknas Björnaberget berg Björnö avs. Bjäralyckan åker
Attavara by Björnamossen mosse Björnö lht Bjäret höjd
Attavara Saknas Björnamossen mosse Björnö lht Bjäret backe
Attavara Saknas Björnberget berg Björnön lht Bjäret mosse
Attavara gd:ar /Se Björnberget berg Boberg bebyggelse Bjärsåker åker
Attavara gdr /Se Björnsjö Saknas Boberg lht Bjärsåker åker
Attavara by /Se Björnsjön sjö Bockåsen torp Björdalen sänka
Attavara gd /Se Björnsjön sjö Bolet gd Björkeberg backe
Attavara gd /Se Björsjön sjö Bolet bebyggelse Björkebjär höjd
Bassalt by Björsjön sjö Bolet gd Björke bjär höjd
?Basshult by Blåhålemossen mosse Bolet gd Björkebjärsmosse mosse
Bassalt Saknas Blåviken vik Bolet gd Björkedalen åker
Bassalt by /Se Blötakärr kärr Braalten lht Björkelund gård
Bassalt by /Se *Boabäcksbron bro Breared by o. sn Björkeshaven ängsmark
Saknas Saknas Bobackarna backar Breared by Björkåker åker
Boberg Saknas *Boberg Klippor berg Breared bebyggelse Björkåker åker
Bolet Saknas *Bobergsmåssen Saknas Breared by Björmosse mosse
Bolet Saknas Bockahall berg Brunnshulten lht Björnaltabackarna skogsmark
Bolet gd /Se Bockamossen mosse Brunnshult gård Björnsjön sjö
Bolet gd /Se Bockåsamossen mosse Bråddared Saknas Björsjön sjö
Bolet bebyggelse /Se Bockåsen ås Bråddared gd Björnåker åker
Bolet gd? /Se Bockåsen terräng Broddared bebyggelse Björnön skogsmark
Bolet gd /Se Bodkärren kärr Bråddared bebyggelse Björsjölyckan mosse
*Bordhult ödestorp Bokehultet skog Bråddared gd Björsjön sjö
Saknas Saknas Bokåsen ås Bråddared by Björvasahöltet ängsmark
?Breared by Bolslund ägomark? Brällte lht Blesekullen höjd
?Breared by Borgsiön sjö Brällte gård Blötakärr kärr
Breared Saknas Borstakulla höjd Brännalt gd Boakärr kärr
Breared by Braxsjön sjö Brännalt bebyggelse Boakärrsbackarna ängsmark
?Bredared kyrkby Braxsjön sjö Brännalt bebyggelse Boelsåker åker
Breared by o. sn *Brearedsjön sjö Brännalt gd Bolsåker åker
Brea poststation /Se Brearedssjön sjö Brännalt by Bolet by
?Brennebolitt, nu Brännalt gd /Se Brearedssjön sjö Brännebacka gd Bolet åker
Bråddared Saknas Brearedssjön sjö Brännebacka bebyggelse Bolslannet åker
Bråddared Saknas Brearedssjön sjö Brännebacka bebyggelse Bolsåkrar åkrar
Broddared gd:ar /Se Brearedssjön sjö Brännebacka gd Brantaägra ängsmark
Bråddared gdr /Se Brearedssjön sjö Brännebacka by Braxsjön sjö
?Brännalt Saknas Brebacka skogsparti Bröda by Breareds backar backar
Brännalt Saknas Brobacken backe Bröda Saknas Breareds backar backar
Brännalt (?Brennebolitt) gd /Se Brobacken höjd Bröda gd Brearedssjön sjö
Brännebacka Saknas Broddareds mosse mosse Bröda bebyggelse Brearedssjön sjö
Brännebacka Saknas Broddareds mosse mosse Bröda gd Brearedssjön sjö
Brännebacka gd /Se Brostorpaån å Bröda by Bred stad ängsmark
Bröda Saknas Brostorpaån å Brunnsgård torp Bredestaden åker
Bröda Saknas Browijkan vik Brunnshultatorpet torp Bredåker åker
Bröda by /Se Brända tomten skogsparti Bygget hmd Bredåker åker
Bröda by /Se Brännalteberg berg Bygget hmd Bredåker åker
Bröda by /Se *Brännalte berg berg Bygget lht Bredåker åker
Bröda gd /Se Brännalta mossen mosse Bygget, Lilla Saknas Bredängsmaden åker
Bygget hd Brännaltaryen terräng Bårared gd Brobacken höjd
»Lilla Bygget» (el. Fröböketorp) torp /Se Brännaltasjön sjö Bårared bebyggelse Brobackarna backe
?Bårared gd Brännebacka berg o triangelpunkt Bårared bebyggelse Broåker åker
Bårared Saknas Brännebacka triangelpunkt Bårared gd Brunnsåker åker
Bårared Saknas Buskastycket betesmark Bårared by Brännaltarye(n) ås
Bårared Saknas Byasjön sjö Bäckalt bebyggelse Bränningen åker
Bårared gdr /Se *Byggesbron bro Bäckalt by Brännaltaryet skogsmark
Bårared gdr /Se *Bytesjön (=Högsjön?) sjö Bäckalt Saknas Brännaltsmossen mosse
Bäckalt Saknas *Byttesjön sjö Bäckalt by Bränneribacken backe
Bäckalt Saknas Bäckakanalen kanal Bäckalt by Brömannamosse, Stora mosse
Bäckalt by /Se *Bäckåsen berg Bäxilt gdar Brödkorgen åker
Bäxilt Saknas *Lilla Böke berg Bexilt gd Brödåker åker
Bäxilt Saknas Bölabokärret mosse Bäcksilt Saknas Byggeliderna höjd
Bäxilt gd /Se Saknas åker Bäcksilt bebyggelse Byxorna åker
Bäcksilt gdr /Se Saknas f. åker Bäxilt gd Båssåker åker
?Bögilt by Daals ager åker Bäxilt by Bäckåker åker
Bögilt Saknas *Daabs ager f. åker Bäcksilt by Bärarestättan kärr
Bögilt gdr /Se Dansarliderna terräng Bögilt bebyggelse Bäckamoåkrar åker
Böshult Saknas Danska fall fors Bögilt gd Bästäng åker
Böshult Saknas Degnne krogenn äng Bögilt gd Bästerfars killa källa
Böshult by /Se Djupadal dalgång, gränsmärke /Se Bögilt gd Bävrahyljen mosse
Böshult by /Se »diupedall» gränsmärke Bögilt by Böckarebacken ås
*Degnne gaardenn f. klockaregård Djupadal dalgång, gränsmärke /Se Böshult by Böckarebacken skogsmark
Djäknebol Saknas Diupedall gränsmärke Böshult by Böckareliden slänt
Djäknebol (el. »Klockaregården») klockarboställe /Se »Diupedal röresten Saknas Böshult by Böckare åker åker
Dottrabol Saknas *Djurehall synbarl. höjd Böshult bebyggelse Bögarisadalen sänka
Dottrabol Saknas *Djurehall höjd Böshult Saknas Bögedalen sluttning
Dottrabol gd /Se Dockhultabackarna backar Böshult by Bögehultet skogsmark
Dottrabol gd /Se *Dråttninge Källran f.d. gränssten Böshult by Bögiltabacken skogsmark
Dottrabol gd /Se Dunge, Lille höjdparti Djäknabol gd Bögiltaklippor klippor
Dottrabol gd /Se Dunge, Store höjdparti Djäknebol gd Bögåsen höjd
Dottrabol gd /Se Duvberget berg Djäknebol gd Bölabackarna ängsmark
Flaalt Saknas Duvberget berg Djäknebol bebyggelse Bölabokärret mosse
Flaalt gdr /Se Dufve måse mosse Djäknebol Saknas Bönåker åker
Flaalt gd /Se *Duvemosse mosse Dottrabol gd Böshulta mossen mosse
Fröböke Saknas Dyängsmossen mosse Dottrabol gd Buskåker åker
Fröböke Saknas Dörastenen sten Dottrabol bebyggelse Dalabacka höjd
Fröböke by /Se Döselten höjd Dottrabol Saknas Dalfallet fors
Fröböke by /Se Ekekullen kulle Dottrabol gd Dalsåker åker
Fröböke by /Se Ekåsamossen mosse Dottrabol by Dalsåker åker
Fröböke by /Se Ekön skogsparti Ekelid gård Dammsängarna ängsmark
Fröböke by /Se Ekön terräng Eskilt by Danska fallen fall
Fröböke by /Se Ekön skogsområde Espered by Danska fall fall
Fröböketorp Saknas Elnabäck vatten Flaalt by Djuphöltaliden skogsmark
Fröböketorp (el. »Lilla Bygget») torp /Se *Elnabäck bäck Flaalt bebyggelse Drömkullen höjd
Fägrilt Saknas *Elnas måsse Saknas Flaalt gd Duggaman åker
Fägrilt Saknas *Eske engen f. äng Flaalt Saknas Dungabacken ängsmark
Fägrilt by /Se Esme krogenn Saknas Flaalt gd Dyngåker åker
Fägrilt by /Se *Esme krogenn f. äng Flaalt by Dyängsmossen mosse
*Gartrudebolo Saknas Esmån å Fröböke Saknas Dällen dalsänka
*Gertrudebol by Esmån å Fröböke bebyggelse Dörastenen offersten
Grove Saknas *Espeberg höjd Fröböke by Ekebacken ängsmark
Grove Saknas Farvalsbron bro Fröböke by Ekebacken ängsmark
Grove gdr /Se Fieder kuls mosse Saknas Fröböketorp Saknas Ekebergaliden slänt
Gyltige gd Fieder kuls enge äng Fröböketorp torp Ekedalen ängsmark
Gyltige Saknas *Fieder kuls enge f. ängar Fröböketorp torp Ekehavarna ängsmark
Gyltige Saknas *Fiederkuls mosse f. mosse Fållaled torp Ekeledsstätta ängsmark
Gyltige gdr /Se Flaskebro bro Fägrilt bebyggelse Ekesåker åker
Gyltige gd /Se *Flatön ö Fägrilt gd Ekesåker åker
Gyltige by /Se *Flatön ö Fägrilt gd Ekåsamossen mosse
Göphult Saknas Floarna kärr Fägrilt gd Ekön höjd
Göphult Saknas Floen sjö Fägrilt by Elvaliar backar
Göphult gd /Se Flyet sankmark *Gertrudebol försv. beb /Se Emmefloe å
Göphult gd /Se Flyängen ängsmark Grofve by Enebacke mosse
Göphult by /Se Flyängsbäcken bäck Grove gd Enebacken ängsmark
Hjälmsryd Saknas Fogdeklippan höjd Grove bebyggelse Enegärdet ängsmark
Hjälmsryd Saknas Frillebäcken bäck Grove bebyggelse Enekrok ängsmark
Hjälmsryd gdr /Se Frillen Stora sjö Grove gd Essman å
Hjälmaryd gd /Se Stora Frillen sjö Grove by Fabetet ängsmark
Hule Saknas Frillen (resp. Frillen, St.) sjö Gustavslund gård Falkaboet skogsmark
Hule Saknas Frillen, Stora sjö Gyltige gd Farvalls backarna skogsmark
Hule gd /Se Frillen, Stora sjö Gyltige bebyggelse Farvallsbron bro
Hule gd /Se Frillen sjö Gyltige Saknas Fiskesbacken höjd
Hulegården Saknas Frillen sjö Gyltige gd Fiskeshölorna sänkor
Saknas Saknas Frillen sjö Gyltige by Fjeramossen mosse
Hylteberg Saknas Frillen sjö Göphult gd Flaskebro bro
Hylteberg Saknas Frillen, Stora sjö Göphult gd Floe å
Hylteberg gd /Se Frillen, Stora sjö Göphult bebyggelse Floen bäck
Håralt by *Frillen (resp. Frillen, St.) sjö Göphult Saknas Floe sjö
Håralt by Frillen sjö Göphult gd Floåker åker
Håralt Saknas Frillen, Lilla o. Stora sjöar Göphult by Flybacken mosse
Håralt by *Fröböke åsar åsar Hjälmsryd gd Flybacken ängsmark
Håralt Saknas Frökullarna berg Hjälmsryd bebyggelse Flybacken höjd
Håralt by /Se Frökullen berg Hjälmsryd Saknas Flyen kärr
Håralt by /Se Saknas gränsmärke /Se Hjälmsryd by Flyet åker
Håralt by /Se Fule egenn äng Hule gd Fly ängen ängsmark
Hästilt gd *Fule engenn f. äng Hule Saknas Flyängsbackarna höjder
Hästilt gd /Se Fulla ån å Hule gd Fläden åker
Högalt by Fulleån å Hule bebyggelse Flädåker åker
Högalt Saknas Fullhofda siö gränsmärke Hule gd Fogdeklippan höjd
Högalt Saknas *Fullhovdarör lokalitet Hule by Forsaredsmaden, Stora mosse
Högalt by /Se Fullhövden sjö Hulegården gd Frehaven ängsmark
Högalt by /Se Fullhövden sjö Hultastugan torp Frillen S Saknas
Högaryd Saknas Fullhövden sjö, gränsmärke /Se Hultet lht Frillen sjö
Högaryd Saknas Fullhöfden sjö Hultet gård Frillen sjö
Högaryd by /Se Fullhövden sjö Hylteberg gd Frillen sjö
Ingemansbo by Fallhöfden sjö Hylteberg bebyggelse Fröhaven åker
Ingemansbo Saknas Fullhövden sjö Hylteberg Saknas Frökullen höjd
Ingemansbo by /Se Fullhöfden sjö /Se Hylteberg gd Frökullen berg
Ingemansbo by /Se Fullhövden sjö /Se Hylteberg by Frökullen ås
Klerekull Saknas Fullhövden sjö /Se Håralt by Fuladalen ängsmark
Klerekull Saknas Fullhövden sjö /Se Håralt by Fullhövden sjö
Klerekull gd:ar /Se Fullhövden sjö /Se Håralt bebyggelse Fullhöfden S Saknas
Klerekull gdr /Se *Fura måssen Saknas Håralt Saknas Fullhövden sjö
Klerekull gd:ar /Se Furet terräng Håralt by Fullhövden sjö
»Klockaregården» (el. Djäknebol) klockarboställe /Se Fyllebåg gränsmärke Håralt by Fullhövden sjö
Kullen Saknas Fylleån å Hästilt gd Fureberg höjd
Kull(en) gdr /Se Fylleån å Hästilt Saknas Fylleån å
Kyrkan Saknas Fylleån å Hästilt gd Fyllan å
*Lenom Saknas Fylleån å Hästilt Saknas Fylleån å
Lillared Saknas Fylleån å Hästilt gd Fyrkanten åker
Lillared by Fylleån å Hästilt by Fållabacken ängsmark
Lillared Saknas Fylleån å Högalt by Fållabacken åker
Lillared gdr /Se Fylleån å /Se Högalt by Fållsåker åker
Linghultshus Saknas Fylleån å Högalt Saknas Fållsåker åker
Linghultshus torp /Se *Fårehall höjd Högalt by Fårablötet ängsmark
Linghultshus Saknas /Se *Fårehall höjd Högalt by Fårudden åker
Lingilt Saknas Fähusberget berg Högaryd gd Fägatan åker
Lingilt Saknas Fällesåsen ås Högaryd Saknas Fälad utmark
Lingilt by /Se Fänadebacken backe Högaryd gd Fäladsbackarna ängsmark
Lingilt gdr /Se Föröhn ö Höjden lht Fällslyckan åker
Lingilt by /Se *Förön möjl. f.d. holme Ingemansbo by Fänademossen mosse
Lingiltabygget torp? /Se *Förön f.d. holme Ingemansbo gd Färgareliden väg
Maalt Saknas Galla giöll gränsmärke Ingemansbo Saknas Fölahasen väg
Maalt (el. Mahult) samhälle /Se Gallagöl göl Ingemansbo gd Förebacken höjd
Mahult samh. /Se Gallagöl göl Ingemansbo by Förefloe å
Mahult (el. Maalt) samhälle /Se Gallagöl sjö, f. gränsmärke /Se Jyngen torp Gadebackarna ängsmark
Mjöalt Saknas *Gallegiöl vatten Jöns Arvidsgård gård Gadebacken åker
Mjöalt Saknas Gallagölen sjö Jönstorp lht Gadebjäret höjd
Mjöalt gd /Se Gallagöl sjö Kannesten stuga Gadekärringen åker
Mjöalt gd /Se Gallagölen göl Karlstorp lht Gadetegen åker
Mjöalt by /Se Gallagölen sjö Kilastugan gård Gallagölen göl
Mosilt Saknas Gallagöl sjö Killeberg lht Gallagöl göl
Mosilt Saknas Gallagöl tjärn Klerekull by Galtalyckan åker
Mosilt gd /Se Gallagöl sjö Klerekull gd Gatebacken åker
Mörkaveka Saknas *Gallegiölana sjö Klerekull by Gatelyckan åker
Mörkaveka Saknas Gallagöl sjö Klerekull Saknas Gatelyckan åker
Mörkaveka gd /Se Gallagölen sjö Klerekull gd Gatelyckan åker
Mörkaveka gdr /Se Gallagöl göl Klerekull by Gatelyckan åker
Mörkaveka gd /Se Galla giöll sjö /Se Klockaregården gd Gatelyckan åker
Norregården Saknas Galla giöll sjö /Se Kockalyckan torp Getabacken åker
Nybygget Saknas Gallagöl sjö *Kulalt Saknas Getabohultet skogsmark
Nybygget by *Gallaryd f.d. gränsmärke Kull by Getabohölta mosse mosse
Nybygget Saknas Gallery gränsmärke Kullen gd Granen abben åker
Nybygget gd /Se *Gallerÿ råm. Kullen Saknas Granmaden åker
?Ørebro gd Gallaryd lokalitet Kullen gd Grysjöbäcken bäck
Orrabo Saknas *Galleri höjd? Kullen gd Grytan mosse
Orabo Saknas *Galleri höjd Landala lht Grytan åker
Orrabo gd:ar /Se *Gallery gränsmärke Larspetterslycka torp Grytemaden mosse
Orrabo gdr /Se *Galleri gränsmärke Laängen Saknas Gryteman mosse
*Peder Skrams gaardtt f. gd Gallered gränsmärke Lillared by Grytsjöbäcken bäck
Pickelsbo Saknas Galtegöl sjö Lillared Saknas Grytsjömossen mosse
Pickelsbo Saknas *Galtegöl sjö Lillared gd Gräingshiet åker
Pickelsbo by /Se *Galtery föremål Lillared by Gräingskärret kärr
Pladebol Saknas Galtåsen ås Linghultshus torp Gräingsåsen ås
Pladebol by /Se Galtön terräng Lingilt by Gränsabjäret höjd
Pladebol gd /Se Galtön skogsparti Lingilt Saknas Gränsåsen skogsmark
Prästgården Saknas Galtön terräng Lingilt by Gräsbjäret höjd
Prästgården prästgård Gatebacken odlad mark Lingilt by Gräsrås ängsmark
Prästgården gd /Se Greskiifftetf äng Lingilt by Grönedal sänka
Riskull Saknas Getabacken backe Lurehus torp Grönehöla mosse
Riskull Saknas Getamossen mosse Luretorpet torp Grötabiten åker
Riskull gdr /Se Granitberget berg Lyngen torp Gröten åker
Ry Saknas Granön ö Lämmen torp Gubbalyckan skogsmark
Ry Saknas Grenabacken höjdsträckning Lämmen lht Gubbens lycka åker
Ry by /Se *Greskiifftett f. äng Maalt by Gubbåker åker
Ry gd /Se Grisabjär berg Maalt by Gubbåker åker
Röskebo Saknas *Grytaliesberg höjd Maalt Saknas Gubbäng ängsmark
Röskebo Saknas Grytelida skogsparti Maalt gd Gullklippan backe
Röskebo gdr /Se Grytelida terräng Magnusabjär torp Gunless åker
Simlångsdalen jvgstation /Se *Grÿtelÿberg berg Mahult jvst Gyltigesjön sjö
Skallinge Saknas *Grytelyberg berg Mahult jvst. Gyltigesjön sjö
Skallinge Saknas Grytsjömossen mosse Mahult by Gyltigesjön sjö
Skallinge gd:ar /Se Grytsjön Saknas Mahult gd Gyltigesjön sjö
Skallinge gdr /Se Grå hall gränssten Mahult by Gåstamaden åker
Skallinge hemman /Se Grå hall gränssten Matsgård gd Gåstamaden åker
Skallinge by /Se Gråsten gränssten Mattsgård gård Gåsåker åker
Skallinge gd /Se Gräingsåsen ås Mellgården gd Gärdesåker åker
Skavbo Saknas Gränsåsen höjd Mellomgården gd Gärdet åker
Skavbo by /Se Gränsåsen höjd Mjöalt by Gärdetegen åker
Skavbo by /Se Grävingskärret kärr Mjöalt by Gölabacken mosse
Skiftebo Saknas Gullklippan höjd Mjöalt Saknas Gölamossen mosse
Skiftebo gd /Se Gummenamosse mosse Mjöalt by Gölen göl
Skioldaas, se Skällås gd *Gyltigebäcken bäck Mjöalt by Gölen göl
Skäftebo Saknas Gyltige sjöö sjö Mjöhult by Gölen sjö
Skäftebo gd /Se Gyltigesjön sjö Mosilt gd Göphulta sjö sjö
Skäftebo gd /Se Gyltigesjön sjö Mosilt Saknas Hackan åker
Skällås by Gyltige-sjön sjö Mosilt gd Haflyet mosse
Skällås gd Gyltige sjön Saknas Mosilt by Hallabacken ängsmark
Skällås by Gyltigesjö sjö Mossabygden Saknas Hallsryen åker
Skällås Saknas Gyltigesjön sjö Mossastugan gård Hallåker åker
Skällås Saknas Gyltigesjön sjö Mörkaveka by Hampelandet ängsmark
Skällås gd /Se Gyltigessjön sjö /Se Mörkaveka gd Hanabacken väg
Skärkered Saknas Gåstastenen sten Mörkaveka Saknas Hanladaåker åker
Skärkered Saknas *Gälegiöl vatten Mörkaveka gd Harabacken ängsmark
Skärkered by /Se Gölen sjö Nilstorp gård Harahöltet ängsmark
Skärkered by /Se Göphultasjön sjö Norregård Saknas Hasjön sjö
»Skärkestorp Saknas *Göjshultesjö sjö Norregård Saknas Hasjön sjöar
Snäckhult Saknas Göphultsjön sjö Norregård gd Hasjön sjö
Snäckhult Saknas Gössweken udde Nybygget gd Hasjön, stora sjö
Snäckhult gd /Se Habacken odlad mark Nybygget Saknas Hasselåker åker
Snäckhult gd /Se Hagahultet berg Nybygget gd Havabackamaden åker
Snäckhult gd /Se Hagalund höjd Orrabo gd Havabacken ängsmark
Solviken jordlht /Se Hagamossen mosse Orrabo gd Havaliden ängsmark
Sperlingsholmslyckan bebyggelsenamn /Se Hagbackarna höjdsträckning Orrabo Saknas Havaman ängsmark
Stenlian Saknas Hagen terräng Orrabo gd Have trädgård
Stenlia Saknas Hagesjön sjö Orrabo by Havebäcken bäck
Stenlian gdr /Se Hallabackarna skogsparti Pickelsbo by Havehöltet ängsmark
?Sundsbol Saknas Hallabackarna terräng Pickelsbo Saknas Have, Lille åker
?Sundsbol gd *Hallabäcksbron bro Pickelsbo gd Havelandet åker
Sundsbol Saknas *Hanabäcksbron bro Pickelsbo by Havemaden åker
Sundsbol Saknas Hanakullarna kullar Pickelsbo gd Haven ängsmark
Sundsbol (el. Sundsholm) gd /Se Harabacken backe Pickelsbo by Haven ängsmark
Sundsbol (numera Sundsholm) gd /Se Hasjön, Lilla sjö Platebol by Haven åker
Sundsholm (el. Sundsbol) gd /Se Hasjön, Lilla sjö Pladebol gd Have, Store åker
Sutarebo gd Lille ell Norre Hassjö sjö Pladebol Saknas Havrabacken åker
Sutarebo by Hasjön, N. sjö Pladebol gd Havåker åker
Sutarebo Saknas Hasjön, St. sjö Pladebol by Hejdahultet åker
Sutarebo Saknas Hasjön sjö Pryssavrån torp Hinnaklo triangelpkt
Sutarebo gd /Se Store Hassjö sjö Prästgården gd Hinnaklo höjd
Sutarebo gd /Se Hasjön, Stora sjö Prästgården gd Hinnaklo höjd
Sutarebo gd /Se Hasjön, Stora sjö Prästgården gd Hinstestuåker åker
Sutarebo gd /Se Hejdabacken höjd Prästgården gd Hjortronkärret mosse
Sutarebo gd /Se *Hemholmen trol. f.d. holme Riskull by Hjälmamossen mosse
Svalhult by *Hemholmen f.d. holme Riskull gd Hjälmängarna ängsmark
Svalilt by Hiellemgrye engh äng Riskull Saknas Hjärtasjön sjö
Svalilt Saknas *Hiellemgrye engh f. äng Riskull gd Hjärtasjön sjö
Svalilt Saknas Hillesberget berg Riskull by Hjärtavad vadställe
Svalilt by /Se Hinnaklo berg o triangelpunkt Risåsen lht Hjärtavad förr vadställe
Svalilt by /Se Hjortavad vadställe? Ry gd Hjärtavadsbro bro
Svalilt by /Se Hjälm, Lilla terrängparti Ry Saknas Hjärtavads bro bro
Sefsered Saknas Hjälm, Stora terrängparti Ry gd Hjärtevadslider bro
Sävsered Saknas Hjälmamossen mosse Ry by Holmarna ängsmark
Sävsered by /Se Hjälmamossen mosse Ryaberg station Hulebäcken å
Timbrilt by Hjärtabjäret berg Ryhultet lht Hulelyckan åker
Timbrilt by Hjärtasjön sjö Ryhultet gård Hulestad ängsmark
Timrilt by Hjärtasjön sjö Röskebo gd Hulestycket åker
Timbrilt Saknas Hjärtasjön sjö /Se Röskebo Saknas Hultåker åker
Timbrilt Saknas Hjärtevad nat.-namn /Se Röskebo gd Hultåkersbacken ängsmark
Timbrilt by /Se Hjärtevad förr vadställe /Se Sefsered by Hultåkershultet skogsmark
Timrilt by /Se Hjärtevadsbro f.d. vadställe Skafbo by Humlagärdet åker
Timbrilt by /Se Hjärtevadsbro bro /Se Skallinge gd Humleåker åker
Teppakull Saknas *Holka måssen Saknas Skallinge gd Hunnabacken ängsmark
Tippakull Saknas *Hopa måssen Saknas Skallinge Saknas Hunnakullabackarna höjder
Tippakull gd /Se Hordabergh gränsmärke /Se Skallinge gd Hyltebjärslien åker
Torlabo Saknas Horsabäcken bäck Skallinge by Hyltorna backe
Torlabo Saknas Horsön skogsparti Skallingeros förr stuga Hynnaklo berg
Torlabo by /Se Horsön skogsparti Skattagården gd Hynnaklo berg
Torlabo by /Se Huittehall gränsmärke /Se Skavbo by Hynnaklo = Pålabacken berg
Utskiftsängen jordlht /Se Hulkarna terräng Skavbo gd Håbjärsåker åker
Veka by? *Hulteberg berg Skavbo Saknas Hålabjär höjd
?Veka by *Humblebergh berg Skavbo gd Hålledammen sjö
?Veka by Hyltan höjd Skavbo by Hålledammsbackarna backe
Veka by Hyttesjön sjö Skeftebo, se Skäftebo Saknas Håraltssjön sjö
?Veka by Hålakärret kärr Skerkered, se Skäckered Saknas Håraltasjön sjö
Veka by *Hålkiärr mosse Skiftebo, se Skäftebo Saknas Håraltssjön sjö
Veka Saknas Hålledammen terräng Skiftebo by Hällabäcken bäck
Veka Saknas Håraberg berg o. gränsmärke Skogen beb. Hällabäcken bäck
Veka by /Se Håraltasjön sjö Skogen avs. Hällabäcken å
Veka by /Se Håraltssjön sjö Skogen lht Hällabäcken å
Veka by /Se *Hårdaberg f.d. gränsmärke Skogen gård Hälsingekärret mosse
Veka by /Se Hårdaberg berg, gränsmärke /Se Skåttalyckan torp Hängeflyet mosse
Veka by /Se Hordabergh gränsmärke Skäftebo gd Hässleliden ängsmark
Vinnalt Saknas Hårdaberg berg, gränsmärke Skäftebo Saknas Hästabacken ängsmark
Vinnalt Saknas Hårdebergh gränsmärke Skäftebo by Hästhage ängsmark
Vinnalt by /Se *Hårdaberg höjd Skällås gd Hästalia åker
Vinnalt by /Se Hårdaberg berg Skällås Saknas Hästarumporna kärr
Årnaböke Saknas Hårdaberg gränsmärke /Se Skällås gd Hästasvängen ängsmark
Årnaböke Saknas Hårda bjärsmossen mosse Skällås by Högahult skogsmark
Årnaböke by /Se Hägnademossen mosse Skärkered by Högahultsbacke triangelpkt
Årnaböke by /Se Hällabäcken bäck Skärkered Saknas Högahultsbacke höjd
Årnabö (trol. avses Årnaböke) by /Se Hällabäcken bäck Skärkered by Högahöltet mosse
Årnaböke by /Se Hällabäcken bäck Skärkered by Högakull ängsmark
Årnaböke by /Se *Härstena sten? Slättahult torp Högaltagärdet skogsmark
Elmåhs Saknas Hässlebacken höjd Slätten torp, lht Högalts kvarn kvarn
Eskhult? Saknas Hässlidarna terräng Slätten gård Högarydsås triangelpkt
?Eskhult by Hästaromparna terräng Snäckhult gd Högasjön sjö
?Äskilt by Hästbromossen mosse Snäckhult gd Högasjö f.d. sjö
Eskhult Saknas Hästilt berg o triangelpunkt Snäckhult Saknas Högebacke höjd
Äskilt by *Högahultet Saknas Snäckhult gd Högebacken höjd
Äskilt Saknas Högahult höjd Snäckhult by Högebacken åker
Äskilt Saknas Högahultsbacke berg o triangelpunkt Stenlian gd Högemosse mosse
Äskilt by /Se Högahultsbacke triangelpunkt Stenlian Saknas Högenyåker åker
Äskilt by /Se Högarydsås triangelpunkt Stenlian gd Höjden åker
Äspered Saknas *Högasjö sjö Stenlia by Höjden skogsmark
?Espered gård Högasjön sjö Stenstorp torp Höjderna ängsmark
Äspered Saknas Högasjö f.d. sjö Stenö lht Höjderna skogsmark
Äspered gdr /Se Högebacke backe Stenö torp Höjderna åkrar
*Öringe Saknas Högekleffs enge ängar Stättan lht Hökabjäret höjd
Örnås gd *Högekleffs enge f. ängar Stättan torp Hölakärret kärr
Örnås by Högmossen mosse Sudebohus gård Hölavegen ängsmark
Örnås Saknas ?Högsjön sjö Sundsbol Saknas Hölehave åker
Örnås Saknas Högsjön sjö Sundsbol, se Sundsholm Saknas Hölehave ängsmark
Örnås gdr /Se ?Högsjön sjö Sundsbol by Höljanabben ängsmark
Örnås gd /Se Högsjön sjö Sundsholm gd Höljanabben ängsmark
Örnås gd /Se *Högö möjl. f.d. holme Sundsholm gd Hölmarna öar
Östergården gd /Se *Högön f.d. holme Sundsholm by Höltakärret mosse
  Hökakärret kärr Sutarebo gd Höltan skogsmark
  Hölebäcken bäck Sutarebo gd Höltet ängsmark
  Hölebäcken bäck Sutarebo Saknas Hölåker åker
  Hönekulla höjdparti Sutarebo gd Höläng ängsmark
  Höstahultet ängsmark /Se Sutarebo by Hölängsbacken höjd
  Jildened marck enge äng Svalilt by Hönebacken åker
  *Jildened marck enge f. äng Svalilt gd Hönåker åker
  Ingärdsäng ängsmark Svalilt Saknas Hörsabäcksman ängsmark
  Intaget mosse Svalilt gd Hörsamaden åker
  Intagsbäcken bäck Svalilt by Höstahultet ängsmark
  Jonsmossen mosse Säterstugan torp Iglahultsbacken mosse
  Jonsön terräng Sefsered gd Iglahyljen mosse
  Jutabacken skogsbacke Sävsered Saknas Intaget mosse
  Jutabacken terräng Sävsered gd Intäktabacken höjd
  Jättastugan skogsomr. Sävsered by Intäppet åker
  Kale mosse mosse Teppakull, se Tippakull Saknas Ivansle åker
  Kallabjäret berg Teppakull by Jons mosse mosse
  Kallahagen hage Timbrilt by Jumsakärret kärr
  Kallsjön sjö Timbrilt Saknas Jylareängen ängsmark
  Kircke agir åker Timbrilt by Jungarna skogsmark
  *Kircke agir f. åker Timbrilt by Jämnabacken mosse
  Kistebacken skogsparti Timbrilt by Järnsalyckan ängsmark
  Kistebacken terräng Timmerhult by Jöbiltahölt backe
  Kistebjär berg Tippakull gd Jöbiltasjö sjö
  Kleven berg Tippakull gd Jöbilten backe
  Klintamossen mosse Tippakull by Jönsäng ängsmark
  Klinten höjd Tippakull Saknas Kajåker åker
  Klippan terräng Torlabo by Kallabacken höjd
  *Klippemåsen mosse Torlabo by Kallalyckan åker
  Klockarbacken backe Torlabo Saknas Kallgårdsåker åker
  *Klohall gränsmärke /Se Torlabo by Kallgårdsåker åker
  Klohall gränsmärke Torlabo by Kallgårdsåker åker
  Kloholme huffuedtt gränsmärke Torparegården gd Kallgårdsåker åker
  Kloholmehuvud trol. spets, gränsmärke /Se Vargaslätten villa Kallsåker åker
  Kloholmehuvud trol. spets, gränsmärke /Se Veka by Kalvalyckan ängsmark
  Kloholmehuffwudh gränsmärke Veka Saknas Kalvus åker
  Kloholme hauffeudt gränsmärke /Se Veka gd Kardisserna åker
  *Kloholmshuvud gränsmärke Veka by Katterompan ängsmark
  Kloholmshuvud f.d. gränsmärke Veka gd Katterumpan ängsmark
  Klostenmossen mosse Veka by Kavringen åker
  Klövaberget berg Vekadal lht Kiahaven ängsmark
  Klövaberget berg Vekadal gård Kialiden backe
  Klövabäcken bäck Vinnalt by Killebackahålan åker
  Klövabäcken bäck Vinnalt by Killemaden åker
  Klövahall terräng Vinnalt Saknas Killemaden åker
  Klövahall terräng Vinnalt by Killemaden åker
  Knektabacken backe Vinnalt by Killemaden ängsmark
  Koberget berg Västerbygden del av sn Killemaden åker
  Koberget berg Yttergård Saknas Killesvennens åker
  Kobäcken bäck Yttergården gd Killingamossen mosse
  *Kohall höjd Yttergården gd Killåker åker
  Kolgors ager åker Årnaböke by Killåker åker
  *Kolgors ager f. åker Årnaböke gd Kilängen ängsmark
  Kolken uttorkad sjö? Årnaböke gd Klintan åker
  Kolken sjö Årnaböke gd Klintarymmarna backar
  Kolken sjö Åsarna torp Klinten berg
  *Korshall gränsmärke Åsen torp, lht Klinten berg
  *Korshall sten, gränsmärke /Se Äskilt by Klinten backe
  *Korsstenen sten, gränsmärke /Se Äskilt Saknas Klippemossen mosse
  Korssesteen gränsmärke Eskilt by Klippliarna ängsmark
  Korumpan halvö Äskilt by Klippåker åker
  Krittaberget berg Äskilt by Klövaberget berg
  Krittabäcken bäck Espered gd Klövaberget berg
  Krittadungarna terräng Äspered Saknas Klöven berg
  Krokarna sank mark Äspered gd Knallsåker åker
  Kruneklippa berg Örnås Saknas Knutsa lycka åker
  Kringlemaden mad Örnås gd Knödehallarna backe
  Kringlemaden ägomark Örnås gd Koamossen mosse
  Krogedabiirk gränsmärke /Se Örnås by Kobackarna mosse
  *Krokig björk gränsmärke Östergården gd Koberget berg
  Kråkesjön sjö Östergården gård Koberget berg
  Kråkön terräng   Koberget höjd
  Saknas sjö   Kobjärsålla dalsänka
  Kroksjön sjö   Kobohölt skogsmark
  Kroksjön sjö   Kohaven åker
  Kroksjön sjö   Kohölorna ängsmark
  Kråksjö Saknas   Komjansbacken ängsmark
  Kroksjön sjö   Komossen mosse
  Kronomossen mosse   Korsvägsbacken ängsmark
  Kronomossen mosse   Korumpan åker
  Kroppeflon tjärn   Krigadalen sänka
  Kroppeflon göl   Krigåker åker
  Krunan odlad mark   Kringelmaden åker
  Kråkemossen mosse   Kringelmaden ängsmark
  Kullaryen terräng   Kringelåker åker
  Kullås ås   Kringelåker åker
  Kvarnabäcken bäck   Krittadungarna ängsmark
  Kvarnamossen mosse   Krokabackarna skogsmark
  Kvarnamossen mosse   Kroken å
  Kårsshall gränsmärke   Kroken ängsmark
  Kårsshall gränsmärke /Se   Kroksjön sjö
  *Kårstenbyö f.d. gränsmärke   Kroksjön sjö
  *Kälsbäck bäck   Kroksjön sjö
  Käringaberget berg   Krokåker åker
  Käringagölen göl   Krokåker åker
  Käringaåsen ås   Krokåker åker
  »Käringen, Stora sjö   Krokåker åker
  *Käringerör f.d. gränsmärke   Krokåkersdalen ängsmark
  Kiärringrör väl ett gränsrör   Kronan åker
  Kölles bäck bäck   Kronebacka ängsmark
  Kölsbäcken bäck   Kroneklippa sten
  Kölsbäcken bäck   Kråkebolet höjd
  Kölsbäcken bäck   Kråkebackarna mosse
  Labackarna skogsparti   Kråkön mosse
  Labacken höjd   Kråppefloe å
  Labjär berg   Krösnakullorna ängsmark
  Labolet terräng   Kull, lille åker
  Ladängen mosse   Kull, store åker
  Ladängen ängsmark   Kullalien höjd
  Lahyltan terräng   Kullarna ängsmark
  Laängen ängsmark   Kullen gård
  *Lillareds måsse Saknas   Kullerbyttamaden åker
  Lillasjön sjö   Kullsåker åker
  Lillasjön sjö   Kullsåkersdalen ängsmark
  Lillasjön sjö   Kullsåker åker
  *Lillehagsjön sjö   Kullsåker, lille åker
  Lillesjön sjö   Kullåker åker
  Lillesjön sjö   Kullåker åker
  Lillesjön sjö   Kvarnabacken höjd
  Lillgölen sjö   Kvarnabäcken å
  Lillsjön sankmark   Kvarnabäcken bäck
  Lillån Saknas   Kvarnafallet fors
  Lillån å   Kvarnahagen åker
  Lillån å   Kvarnahaven åker
  Lillån å   Kvarnakullen åker
  Lillån å   Kvarnalannet åker
  Lindesåsen ås   Kvarnaledsåker åker
  *Lindholmen holme   Kvarnamossen mosse
  *Lingilts bron bro   Kvarnamossen mosse
  Lingonhyltan skogsområde   Kvarnåker åker
  Linushålan sjö   Kvimosse mosse
  Linushålan sjö   Kyrkebacken höjd
  Linushålan sjö   Kyrkhöltet skogsmark
  *Ljungehögar f. gränsmärke /Se   Kyrkeled väg
  Liungehögar gränsmärke   Kålabron skogsmark
  Liungehögar gränsmärke /Se   Kålhaven åker
  Ljusaberg höjd   Kålhaven åker
  *Ljusholmen udde   Kållemosse mosse
  *Liusholmen ö   Kålåker åker
  *Ljusholmen udde?   Källarebacken ängsmark
  Lommagölen sjö   Källareåker åker
  Lommagölen göl   Källaråker åker
  Lommagölen göl   Källaråker åker
  Långabjär berg   Kärret mosse
  Långabjär berg   Kärringabjäret höjd
  Långakärr kärr   Kärringaklippa sten
  Långakärr kärrmark   Kärringakroken mosse
  Långa mossen mosse   Käringamaden åker
  Långe backe höjd   Kärringaängen ängsmark
  Långebjärsmossen mosse   Kärringäng ängsmark
  Långemaden mad   Kärringagölen mosse
  Långemaden sumpmark   Kärrsåker åker
  Långe mosse mosse   Kölabacken ängsmark
  Lången, se Simlången sjö   Kölabacken kolmila
  Lången (=Simlången) sjö   Kölalyckan ängsmark
  Långhulten triangelpunkt   Kölalyckan åker
  *Långkulls måsse Saknas   Kölsbäcken bäck
  Lämmen terräng   Kölsbäcken bäck
  Løckenn åker   Körnet åker
  *Löckenn f. åker   Laan mosse
  Maden terräng   Labacken ängsmark
  Maeltasjön sjö /Se   Labjärsgärdet åker
  *Marbäck bäck?   Labjärsåker åker
  Mellanryen terräng   Lahölan mosse
  Milapålaryen terräng   Laitesbacken skogsmark
  *Miugrafgraven Saknas   Lammalyckan åker
  *Miúgra Graffuen råmärke   Lammastättan åker
  *Miugra graven råmärke   Larsåker åker
  Mogölen göl   Lassakroksmosse mosse
  Mogölen göl   Laåker åker
  Mogölen sjö   Laåker åker
  Mogölen göl   Laåker åker
  Mogölen sjö   Laåker åker
  Mogölen göl   Laåkrarna åker
  Mogölen göl   Laängen åker
  *Mogölsmosse mosse   Laängen väg
  Moorgiöhl göl   Leabacken höjd
  *Mordgöl sjö   Leabosåker åker
  Mordgöl göl   Ledslyckan åker
  Mordgöl sjö, gränsmärke /Se   Leåker åker
  Mordgiöll gränsmärke   Leåker åker
  Mordgiöll gränsmärke   Leåker åker
  Mordgöl sjö, gränsmärke /Se   Leåkersdalen ängsmark
  Moregöll gränsmärke   Lillanhult skogsmark
  *Mordgiöl vatten   Lillasjön sjö
  Mogölen sjö   Lillasjö sjö
  Mogölen sjö   Lillasjö sjö
  mordgiöll sjö /Se   Lilla sjön sjö
  Mordgiöl måsse Saknas   Lillaå å
  *Mordgölsmosse myr   Lillebredåker åker
  *Mordgölsmosse mosse   Lillesjön sjö
  Moregöll sjö   Lillesjö sjö
  Mosteberget berg   Lillgölen göl
  Mosteberget ägomark   Lillån å
  *Murgraven föremål, möjl. sjö   Lillån å
  *Murgraven möjl. sjö   Lillån å
  *Murgraven dike?   Lilläng ängsmark
  *Murgraven gränsmärke   Liåkern åker
  *Murgraven gränsmärke   Lingehyltan åker
  *Murgrufva bergform.   Lingsåker åker
  *Murgruvan gränsmärke   Lingesmaden mosse
  *Murgraven gränsmärke, möjligen sjö   Linushålan sjö
  ?Muhrgrafwen plats   Linåker åker
  Myråsen ås   Liåker åker
  Märckebäck å   Ljungbacken ängsmark
  Märkesbäcken bäck   Ljungen åker
  Märkesbäcken bäck   Ljungåker åker
  Mölleryggen skogsparti   Lommagölen göl
  Mölleryggen ås   Lommagölen sjö
  Nabben berg   Loviselycka åker
  Nödjebäcken bäck   Lugnabacken åker
  Nödjeflyet terräng   Lurelyckan åker
  Nörbröns enge ängar   Luremaden åker
  *Nörbröns enge f. ängar   Lusakullen ängsmark
  Nörriisze enge ängar   Luseholmstegen åker
  »Nörriisse enge f. ängar   Lyckan åker
  Nötabacken höjd   Lyckan ängsmark
  Odasjön sjö   Lyckan åker
  *Utmarken Ojorne Saknas   Lyckan åker
  Ollonbjäret berg   Lyckegärdet åker
  Ollzberg råg   Lyckemaden åker
  *Olsberg höjd   Lyckemaden åker
  *Ollsberg berg   Lycka, Stora åker
  *Orabokiärret mossäng   Lyckesterten åker
  *Orasjön sjö   Lycketå, Stora åker
  Ormabacken höjd   Lyckåker åker
  Osen vik   Lyckåker åker
  Oxahultet skogsmark?   Lyckåker åker
  Oxakanalen kanal   Lyckåker åker
  Oxakullen höjd   Långakärr kärr
  Oxkärrsmossen mosse   Långakärrsmaden åker
  Pantadala gränsmärke   Långaland åker
  Pantadala terräng /Se   Långebacke mosse
  Pantadala gränsmärke   Långebacke skogsmark
  Pantadala gränsmärke   Långebacke åker
  Pantadala terräng /Se   Långebacken höjd
  Pickelsbohålan sjö   Långebacken ängsmark
  *Pjugghall berg   Långebredestad ängsmark
  *Pjuggehall höjd   Långemosse mosse
  *Pjugghall höjd   Långhultebacken höjd
  *Piukhall gränsmärke?   Långhulten höjd
  Pjukullen höjd   Långåker åker
  Pjukullsbäcken bäck   Långåker åker
  Pladebolssjön sjö   Långåker åker
  *Platebosjö sjö   Långåkersstycket åker
  Platebosjön sjö   Läitesbacken ängsmark
  Porsbjär terräng   Lämmakärret mosse
  Porsbjärsmossen mosse   Maderna ängsmark
  Preste stoff ager åker   Mahultasjön sjö
  *Preste stoff ager f. åker   Mahultasjö sjö
  Pugesten gränsmärke   Malmängsmaden, Lilla mosse
  *Pugesten gränsmärke /Se   Malmängsmaden, Stora mosse
  Päresmadsklippan terräng   Mannaviken åker
  Rammen terrängparti   Marielycka ängsmark
  Ramnasjön sjö   Mellanbacken höjd
  ?Ramnasjö sjö   Mellanbacken mosse
  Ramnasjön sjö   Mellanhultet skogsmark
  Ramnasjön sjö   Mellanmaden åker
  Ramnasjön sjö   Milapålsbacken skogsmark
  *Rampåsen höjd   Mjöaltamossen mosse
  Ringelt terräng   Mogölen göl
  Risbjär höjd   Mogölen sjö
  Risbjär triangelpunkt   Mossabacken skogsmark
  Risbjär, Lilla och Stora höjder   Mosse, Store mosse
  Risbjären sank mark   Mossåker åker
  Risömossen mosse   Mossåker åker
  Risön höjd   Myrbacken åker
  Rocknen höjdsträckning   Myrbacken höjd
  Rocknen terräng   Myrebacken mosse
  Ronasjön sjö   Myredalen mosse
  Ryabackarna gränsmärke   Märkesbacken backe
  Ryabackarna backar   Nabben åker
  Rybackarna skogsparti   Nordlyckan åker
  Ryebacken gränsmärke /Se   Nyeledsbacke ängsmark
  Ryen terräng   Nyllängan åker
  Ryhultet ägomark   Nyllännan åker
  Rykroken terrängparti   Nyponåker åker
  Råhålan terräng   Näsåker åker
  Rävabacken backe   Nödahällarna ängsmark
  Rävabäckshålan mosse   Odasjön, se Yasjön Saknas
  Räva hallar höjd   Odlingen åker
  *Röadre sjö   Ollemosse mosse
  *Röared gränsmärke   Ollonbjäret höjd
  *Röared föremål   Ormabacken höjd
  *Röared gränsmärke   Ormakärret kärr
  *Röaresten gränsmärke   Ormåker åker
  *Röaresten gränssten   Orrabobacken backe
  Röda sten gränsröse   Orrabokärret mosse
  Rödhe Ådra gränsmärke   Orrabovägen väg
  *Rödeådra gränsmärke /Se   Oxabjäret höjd
  Rödhe Ådra gränsmärke /Se   Oxahultet ås
  Rödåre gränsmärke /Se   Oxakullen höjd
  Rönnehultet terräng   Pannekakeslätten ängsmark
  *Röådre föremål, möjl. sjö   Pellahuve åker
  *Röådre gränsmärke   Pellakrok ängsmark
  *Röådre trol. en gränssten   Peresmadklippan höjd
  Saltasjön sjö   Peronebackarna skogsmark
  Saltasjön sjö   Perpellahölorna åker
  Sandabjäret höjd   Pickelsboåker åker
  *Saandager? åker   Pinkebomosse mosse
  *Saandagre f. åkrar   Pladebolssjön sjö
  Sefseredssjön sjö   Portåker åker
  Simlången sjö   Prästolabacken ängsmark
  Simlången sjö   Pugalyckan ängsmark
  Simlången sjö   Pukavrån ängsmark
  Simlången sjö   Pustehöltet ängsmark
  Simlången sjö   Pålabacken triangelpunkt
  Simlången sjö   Pålabacken triangelpkt
  Simlången sjö   Pålabacken, se Hynnaklo Saknas
  Simlången sjö   Pålabacken höjd
  Simlången sjö   Pålabacken höjd
  Simlången sjö   Pårsabacken åker
  Simlången sjö   Pårsamaden ängsmark
  Simlången sjö   Pårsan åker
  Simlången sjö   Pårset ängsmark
  Simlången sjö   Pårset ängsmark
  Simlången sjö   Pårsmaden mosse
  Simlången sjö   Päresmaden åker
  Simlången sjö /Se   Rackarbacken höjd
  Simlången sjö /Se   Rainen åker
  Simlången sjö /Se   Rammakullen höjd
  Simlången sjö /Se   Ramnasjökrokarna åker
  Simlångsdalen sjö /Se   Ramnasjön sjö
  *Siugghall Saknas   Ramnasjö sjö
  Sjötegarna odlad mark   Ramnasjön sjö
  Skabobackarna backar   Rankarakärr kärr
  Skabohult höjdparti   Regnahultet ängsmark
  Skallingeros berg el. skog   Regnare maden åker
  Skameltabacken backe   Rimstockaliden backe
  Skameltamossen mosse   Ringeliåker åker
  Skarskärr odlad mark   Riskullabackarna skogsmark
  Skasjön sjö   Riskullabjäret höjd
  Skasjön sjö   Riskullsåker åker
  Skäftebodasjöen Saknas   Risåker åker
  Skasjön sjö   Risåkersback ängsmark
  Skatekärr mosse   Risåsabacken skogsmark
  Skafsjön sjö   Risåsen ås
  Skavsjön sjö   Risägran åker
  Skafsjön Saknas   Rolåker åker
  Skavsjön sjö   Rompekärret kärr
  Skephulten skogsmark   Rompekärrsbacken höjd
  Skienden äng   Rumpekärret kärr
  *Skienden f. äng   Rutsudde udde
  Skifteboån å   Ryabacken åker
  Skifteboån å   Ryaberg berg
  Skifteboån å   Ryaberg berg
  Skifteboån å   Ryarompa kärr
  Skifteboån å   Ryden åker
  Skiifftenn äng   Ryen skogsmark
  *Skiifftenn f. äng   Ryen åker
  Skrabban ängsmark   Ryorna ängsmark
  Skramsgaardtt jord   Ryorna skogsmark
  Skällåsahult skogsområde   Råbacken ängsmark
  Skällåsahult höjd o skogsomr.   Råbockamaden mad
  Skällåsasjön sjö   Råglyckan åker
  Skällåsasjön sjö   Råhavalien backe
  *Skällåsbro bro   Råhålorna ängsmark
  *Skällåsbron bro   Råhölebacken skogsmark
  Skällåssjön sjö   Rångebacken kärr
  Skällåssjön sjö /Se   Rännilen mosse
  Skälvarebjäret berg   Rävabolet ängsmark
  Skärkeredsån å   Rävabjäret höjd
  Skärkån å /Se   Rävastien väg
  *Slättön, L. möjl. f.d. holme   Röaåra bäck
  *Slättön, St. möjl. f.d. holme   Röebräsahult skogsmark
  Släamossen, Lilla mosse   Röelandsåker åker
  Släamossen, Stora mosse   Römnen ås
  Smedbjärsmossen mosse   Rönnesåker åker
  Snibbasjö Saknas   Rörsåker åker
  Snörekullamossen mosse   Röräng ängsmark
  Spiellitt åker   Röräng ängsmark
  *Spiellitt f. åker   Rörängsry backe
  Spirekulle kulle   Röåker åker
  Spårahultet skogsmark?   Saltasjön sjö
  *Stavsberg höjd   Samlakrok åkrok
  Stavsbjär berg   Sandabjäret höjd
  Stengetaberget berg   Sandfallsbacken mosse
  *Stengetabäcken bäck   Sandåker åker
  Stenhellerne gränsmärke /Se   Sandåker åker
  *Stenlibacken berg   Sanhölebacken höjd
  Stensjön sjö   Santussiebacke skogsområde
  Stensjön sjö   Sefsereds sjön sjö
  Stensjön sjö   Silvergrusbacken höjd
  Stensjön sjö   Simlången sjö
  Stensjön sjö   Simlången sjö
  Stensjön sjö   Simlången sjö
  Stensjö sjö   Simlången sjö
  Stensjön sjö   Simlången sjö
  Stensjön sjö   Sjöabjäret höjd
  *Stenskäringen synbarl. holme eller möjl. sten   Sjöamanslugg ängsmark
  Stentjuringen sjö   Sjöan åker
  *Stentjällran gränsmärke /Se   Sjöbackarna höjder
  Stentiellerne gränsmärke   Sjöbacken åker
  Stentjällran gränsmärke /Se   Sjölyckan åker
  Stjärnärpamossen mosse   Sjöalycka, Stora åker
  Stockarenen skogsomr.   Sjömaden mosse
  Storasjön Saknas   Sjömossen mosse
  Storasjön sjö   Sjöåker åker
  Storasjön sjö   Skaboängen ängsmark
  Storesjö sjö   Skallingeros höjd
  Storasjön sjö   Skallingeros skogsmark
  *Storehagsjön sjö   Skallingeslätten ängsmark
  Storemad sank mark   Skallingeån å
  Stormåssen Saknas   Skarsjön sjö
  *Storemosse myr   Skarsjön sjö
  *Storemosse mosse   Skafsiön Saknas
  Store mosse mosse   Skasjön sjö
  Store sten sten   Skasjön sjö
  Storön ö   Skasjön sjö
  Ströhem myr   Skatebacken ängsmark
  Stubbasjön sjö   Skatekärret mosse
  Stubbasjö sjö   Skavsjöhultet ängsmark
  Stälehult skogsmark   Skavsjön sjö
  Sumlången sjö   Skifteboån å
  Sundbergs backe backe   Skifteboån å
  *Sunlången sjö   Skogen skogsmark
  *Sunlångensjön sjö   Skogflyet mosse
  *Sunsbro bro   Skog, Lille ängsmark
  Sunsbro vägövergång   Skogsåker åker
  *Sundsbron bro   Skolelyckan åker
  Sunsiön sjö   Skrabban ängsmark
  Svalehultet berg   Skrabborna höjder
  Svaliltsån å   Skrablemosse mosse
  Svartabäcken bäck   Skrivare-kärret kärr
  Svartabäcken bäck   Skräddarelyckan åker
  Svartabäcken bäck   Skramlehalla skogsmark
  Svartabäcken bäck   Skällåsahult skog
  Svartabäcken bäck   Skällåssjön Saknas
  Svartabäcken bäck   Skällåsasjön sjö
  Svarta klippan höjd   Skällåsasjön sjö
  Svartsjö sjö   Skällåssjön sjö
  Svartasjön sjö   Sköbbelisbacken mosse
  Svartasjön sjö   Slinkabäcken bäck
  Svartesjöbäcken bäck   Släabjäret höjd
  *Svatabäcksbackar berg   Släabjäret höjd
  Svensa, Lille terrängområde   Släa mossen mosse
  Svensa, Lille terräng   Släamossen mosse
  Svinabokärret kärr   Släamossluggen skogsmark
  Sefseredssjön sjö   Slättahult skogsmark
  Säfsereds sjö Saknas   Slättebredestad ängsmark
  Sefseredssjön sjö   Slättåker åker
  Sävseredssjön sjö   Slättåker åker
  Sävseredssjön sjö /Se   Smackhuset åker
  Säfserssjön sjö   Smedalyckan åker
  *Sömlången sjö   Smedjebacken höjd
  Sömlången sjö   Smedåker åker
  Tagmad sankmark   Smedåker åker
  Tasket skogsomr.   Smesingsbacke ängsmark
  Tassakulla höjd   Smörhålan åker
  *Thund, nu Genevadsån å /Se   Smörhålan åker
  Timmersbäcken bäck   Smörkullen backe
  Timmershult terräng   Smörkullsmossen mosse
  Tittebjär berg   Snigabacken ängsmark
  Tjurabacken myrholme   Sniglavrån ängsmark
  Tjurabacken höjd   Snillavrån åker
  Torekulle höjd   Snäckhultagöl göl
  *Tollabo backe rågsröse   Sokullarna åker
  Tollabo måse mosse   Spirebacken höjd
  Abborrasiön Saknas   Sporrahultskärr kärr
  Abborra sjön Saknas   Spåmannen ängsmark
  Torlabosjön sjö   Spökebacken ängsmark
  Trehiörningen åker   Spörahultet ängsmark
  *Trehiörningen f. åker   Stallen skogsmark
  Träskeflyet sankt skogsomr.   Stavsbjär skogsmark
  Tuddesjön sjö   Stavsbjär höjd
  Tuddesjön sjö /Se   Stensjön sjö
  Tudde Öh ö   Stensjön sjö
  Tuviga maden odlad mark   Stigsåker åker
  Tyghe agir åker   Stenabjäret höjd
  *Tyghe agir f. åker   Stenbrobacke höjd
  Töddesjön sjö   Stendalarna åker
  Töddesjön sjö   Stengetabäcken bäck
  Töddesjön sjö   Stenkyrka sten
  Töddesjön sjö /Se   Stenliabäcken bäck
  Ugglemossen mosse   Stenliakrok åker
  Ulvabackarna höjdparti   Stensjön sjö
  Ulvaberget berg   Stensåker åker
  Uracsnesi gränsmärke /Se   Stenåker åker
  Uttramossen mosse   Stenåker åker
  *Vannebäcken bäck   Stockäng ängsmark
  Vargabackarna höjdparti   Storahult skogsmark
  Varöbjär höjd   Storalycka ängsmark
  Varön skogsdunge   Storasjön sjö
  Vasen bäck   Storasjön sjö
  Vekaån å   Storekrok åker
  Vekaån å   Storåker åker
  Videbacken höjd   Storåker åker
  *Vikullen höjd?   Storåker åker
  *Vitamad gränsmärke   Storåker åker
  Vitasten f.d. gränsmärke   Storägan åkrar
  Vitasten gränsmärke   Storåker åker
  Vitesten gränssten   Storåker åker
  Hvitesten punkt   Storåker åker
  Hwitesten gränsmärke   Storåker åker
  Huittehall gränsmärke   Storåker åker
  Vitasten gränsmärke /Se   Storåker åker
  Huithe sten gränsmärke   Storåker åker
  Vitasten gränsmärke /Se   Storåker åker
  *Witesteen röse   Storäng ängsmark
  *Vitasten gränssten   Stribelåker åker
  Vitasten gränsmärke   Strögen mosse
  *Vitemad myr   Stubbasjön sjö
  Vrangsrör gränsmärke /Se   Stubbasjön sjö
  Vrangsrör gränsmärke   Stubbåker åker
  Vrångsnäs gränsmärke   Stubbåker åker
  Vällingahålorna sankmark?   Stugåker åker
  Värslebjäret berg   Stugåker åker
  Yasjön sjö   Stutanabben ängsmark
  Yasjön sjö   Ståmpeliarna backe
  Yasjön sjö   Stälehult skogsmark
  Yasjön sjö   Sundsbolahalla åker
  Yasjön, Oda sjön sjö   Surbrunnsåker åker
  Yasjön sjö   Surjen åker
  Yasjön sjö   Surkladden åker
  Yasjön sjö   Suråker åker
  Yasjön sjö   Svailtsåker åker
  Yarna betesmark /Se   Svaliltsån å
  Yasjön sjö /Se   Svartabjärsåsen ås
  *Åmberg höjd?   Svartabäcken bäck
  Åeltabackarna backar   Svartahöl ängsmark
  Åeltabackarna backar   Svartamosse mosse
  Åsarna åsar   Svartasjön sjö
  Älgåsen ås   Svartasjön sjö
  Älvaresjön sjö   Svinbokärret kärr
  Elfvaresjön sjö   Svinehall klippa
  Älvasjön sjö   Svinahöltet åker
  Älvasjön sjö   Svinahölt backe
  Älvasjön sjö   Svinåsen skogsmark
  Älvasjön sjö   Sävekärr mosse
  Älvasjö sjö /Se   Sävekärret kärr
  Ängabäcken bäck   Sefseredssjön sjö
  *Engemossen mosse /Se   Sävseredssjön sjö
  Engemossan gränsmärke!   Sävseredssjön sjö
  Ärtamossen mosse   Söråker åker
  *Eske engen äng   Söråkersänne ängsmark
  *Äspeberg höjd   Tavlabäck å
  Äspöarna höjder   Tavåker åker
  *Öjasjön sjö   Teppesbacken ängsmark
  *Öjasjön sjö   Timriltabackarna ängsmark
  *Öjasjön sjö   Tippakullhörna skogsmark
  Öija siön sjö   Tistelåker åker
  Örabäckros Saknas   Tomtalyckan åker
  Öradabäcken bäck   Torekulle skogsmark
  Öradebäcken bäck   Torgplatsen åker
  Öradebäcken bäck   Torlabosjön Saknas
  Öraderyd skogsområde   Saknas Saknas
  Örarebäcken bäck   Torlabosjön sjö
  Örasjön sjö   Torlabosjön sjö
  Örasjön sjö   Torlabosjön sjö
  Örasjön sjö   Tornåker åker
  Öra sjö sjö   Torpagården gård
  Örasjön sjö   Torpamaden åker
  Örasjön sjö   Torpåkern åker
  Öringabäcken bäck   Torvlyckan åker
  Öringabäcken bäck   Torvmossen mosse
  *Örnakullen höjd   Torvåker åker
  *Örnakullen höjd?   Tranefloen backe
  Örnakullen kulle   Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trekanten åker
      Trelsåker åker
      Trelsåkersdalen ängsmark
      Tringalann åker
      Trinnakärr kärr
      Trinnamaden ängsmark
      Trollakärret mosse
      Tröskäng ängsmark
      Tuddesjön sjö
      Tuddesjön sjö
      Tuddisjöarna sjöar
      Tuten åker
      Tut, Lille åker
      Tyskamaden ängsmark
      Tyskamosse mosse
      Töddesjön sjö
      Töddesjön sjö
      Töddesjön sjö
      Udden udde
      Ugnen åker
      Uthugget skogsmark
      Utmarken skogsmark
      Utsiktsbjäret höjd
      Uttramossen mosse
      Utängamaden åker
      Vabjäret höjd
      Vanneshöltet skogsmark
      Vargabacka höjd
      Vargabackarna mosse
      Vargaslätten utmarksbete
      Vargaslätten hed
      Vasariset ängsmark
      Vassnäbben åker
      Veka bro, lilla bro
      Veka bro, stora bro
      Vekaån å
      Verslann ängsmark
      Vintermosse mosse
      Vrålandet ängsmark
      Vägabackarna höjd
      Vällingen åker
      Vändesbacke åker
      Vännesäng ängsmark
      Värven ängsmark
      Yarna betesmarker
      Yarna ljunghedar
      Yarna ljunghedar
      Yasjön sjö
      Yasjön sjö
      Yasjön sjö
      Yasjön sjö
      Yasjön sjö
      Yasjön sjö
      Yasjön sjö
      Yasjön sjö
      Yaskiften samfälld mark
      Ynglamosse mosse
      Yngslamosse mosse
      Ytterståker åker
      Åkerliderna ängsmark
      Ållemosse mosse
      Åliarna ängsmark
      Åsabackarna skogsmark
      Älvasjö sjö
      Älvasjön sjö
      Älvasjön sjö
      Älvasjön sjö
      Älvasjön sjö
      Älvasjön sjö
      Ängamossen mosse
      Ängarna ängsmark
      Ännagåren ängsmark
      Ärtamossen mosse
      Eskedalen ängsmark
      Eskåker åker
      Eskåker åker
      Eskäng ängsmark
      Äsman å
      Saknas sjö
      Ön ängsmark
      Öradabäcken bäck
      Öradabäcken bäck
      Öradebäcken bäck
      Örarebäcken bäck
      Örasjön sjö
      Örasjö sjö
      Örasjön sjö
      Örnakullen höjd
      Örnelid väg
      Örnåsen åker
      Österbacke höjd
      Österäng ängsmark
      Östra-stycke åker
      Öåker åker

  ^  

Hallands läns socknar m.m.