ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Steninge socken : Halmstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 97 Naturnamn : 142 Bebyggelsenamn : 140 Naturnamn : 75
Steninge sn /Se Aass aggir åker Steninge sn sn Allmänningaudden udde
Steninge sn Abil de agir åker Steninge sn Björkehagen Saknas
Steninge sn *Abilde agir f. åker Steninge sn Blomberg berg
Steninge sn Agerspieldtt Saknas Steninge sn Blomberg Saknas
Steninge sn *Agerspieldtt f. åker Steninge sn Blombjär berg
Steninge sn sn Alabro bro Ballalyckan, se 2 Äskered Saknas Blombjär höjd
Steninge sn Allmänningaudden udde Ballalyckan t. Blombjärsviken vik
Steninge sn o. by *Biers ager f. åker Ballastugan t. Bokullsåkern Saknas
Steninge sn /Se Bircke heldis eng äng Bäckagård Saknas Bredåker Saknas
Steninge by o. sn /Se *Bircke heldis eng f. äng Bäckagård gård Bruksjorden äng
Steninge sn /Se Bloms Borg märken efter slott Bäckagård gård Bårarpabergen berg
Steninge sn /Se *Bröns agir f. åker Djäknebol Saknas Bökebäcken Saknas
Steninge sn Bögebecks agir åker Elovsgård bebyggelse Djupadalen Saknas
Steninge sn /Se *Bögebecks agir f. åker Elofsgård gård Falkehallar del av Norbjären
Steninge sn /Se Duespieldtt åker Elofsgård gård Gamle kyrkogård jordstycke
Steninge sn /Se *Duespieldtt f. åker Eskered gård Glassvik vik
Steninge sn /Se Egis agir åker Eskeredstorp eller Ballalyckan, se 2 Äskered Saknas Glassvik vikar
Steninge sn *Egis agir f. åker Gatorna utgård Hammarshall del av Norbjären
Ballalyckan (»Ballastugan»), el. Äskeredstorp torp /Se *Elle ness Saknas Hovgård bebyggelse Hulabäckeberg berg
»Ballastugan» (Ballalyckan) el. Äskeredstorp torp /Se *Enng f. äng Hovgård, se Steninge Saknas Hällebergastigen stig
Bruksjorden lht /Se Eskilds gade äng Hovgård gård Högarör bergshöjd
Bäckagård gd /Se Eskilds gierde äng Hovgård gård Högerör berg
*Elle ness Saknas *Eskilds gierde f. gärde Hovgård, se 2 Steninge Saknas Högåsen berg
Elovsgård gd /Se *Eskils gade f. äng Hovgård, se 9 Steninge Saknas Högåsen ås
Glassvik beb /Se Feirenn äng Hulabäck by Högåsen Saknas
Glasvik torp /Se *Feirenn f. äng Hulabäck Saknas Högåsen ås
Glasvikstorpet torp /Se Fürehiörning åker Hulabäck by Hökamossen Saknas
Hovgård bebyggelse *Fiirehiörning f. åker Hulabäck Saknas Klippe kulle bergshöjd
Hovgård = 2 Steninge Saknas Fogelholmen sjö Hulabäck by Kohagabäcken Saknas
Hovgård gd /Se Fågelholmen holme Hulabäck by Kvinnåsen berg
Hulabäck Saknas »föling» åker eller äng Hulabäck Saknas Kvinnåsen ås
Hulabäck by *Föling Saknas Hulabäck Saknas Kyrkogården Saknas
Hulabäck by Gellis engh äng Hulabäck Saknas Käringaberget Saknas
Hulabäck Saknas *Gellis engh f. äng Hulegård bebyggelse Kärråker Saknas
Hulabäck Saknas Glassvik Saknas Hulegård bebyggelse Liabälen backe
Hulabäck by /Se Glassvik vik Hulegård gårdar Lid Saknas
Hulabäck by /Se Glasvik naturnamn /Se Hulegård Saknas Lidabält jordstycke
?Hulegård Saknas Graasteens maë äng Hulegård, se 4 Nortorp Saknas Lillaskär skär
Hulegård gd /Se *Graastens maë f. äng Jeppesgård, se 3 Nortorp Saknas Linåker Saknas
Kyrkan kyrka Greshiiffte äng Jeppesgård Saknas Mannakull Saknas
?Linnesgård gd *Greskiiffte f. äng Kalles gård Mannakullsviken vik
Linnesgård gd Gulle lÿcke åker Karlslund gård Mellanåsen ås
Linnesgård Saknas *Gullelycke f. åker Kristinelund, se 14 Hulabäck Saknas Mellanåsen Saknas
Linnesgård by haffne lÿcken åkerstycke Lid gård Norbjären berg
Linnesgård Saknas Hallespieldtt åker Lidarna gård Pellakullen berg
Linnesgård gd /Se *Haandöxen f. åker Liana bebyggelse Pilati trappor bergavsatser
Ly Saknas *Haffue lycken f. åker Lidarne gård Rakull(e) åker
Ly gd /Se *Hallespieldtt f. åker Linnesgård Saknas Runhällen, se Skipåsa bälte Saknas
Ly gd /Se Heslings agir åker Linnesgård gård Röret berg
Mannakull torp *Heslings agir f. åker Linnesgård gård Silverbältsliden lid
Mokrik gd /Se Hindbiergis Saknas Linnesgård gård Sjörbagger åker
Nortorp Saknas *Hindbiergis gierde f. gärde Ly gd Skintan bäck
Nortorp by *Hulen f. åker Ly Saknas Skipås berg
Nortorp Saknas Hulerne äng Ly Saknas Skipåsabergen berg
Nortorp by *Hulerne f. ängsmark Ly gård Skipåsabjäret höjd
Nortorp Saknas *Hüfvenääs udde Mokrik bebyggelse Skipåsa bälte gamla ringar i berg
Nortorp by /Se *Häradsbäcken bäck Mokrik gård Skåret bergspass
*Skattegaarden gd Högarör fornlämning Mokrik ställe Skåret pass i berg
Skattagård gd /Se Högåsen berg Mokrik gård Skåret pass
Skipås by Högåsen berg Mossastugen Saknas Skördeåker Saknas
Skipås Saknas Kaufftis lÿcke åker Mossastugan (torp) Snålkobbarna skär
Skipås Saknas *Kieldagre f. åkrar Mosslyckan,se 20 Skipås Saknas Steningeberg triangelpkt
Skipås Saknas Kohaffuen äng Nortorp Saknas Storaskär skär
Skipås gd /Se *Kohaffuen f. äng Nortorp by Svämbohallaudden udde
Skipås gd /Se *Krafftis lycke f. åker Nortorp by Södra viken vik
Skräddaregård gd /Se *Kringelenn f. åker Nortorp by Undarsmosse mosse
Slottet Saknas *Lidsbäcken bäck Nortorp gård Undars mosse mosse
Steninge by Liidabeltt jord Nortorp gård Undars mosse mosse
Steninge by *Liidabeltt jordstycke Nortorp gård Undars mosse torvmosse
Steninge by o sn /Se Lindis åker Nortorp Saknas Undarsmossen mosse
Steninge by /Se *Lindis hulen f. åker Nortorp Hulegård gård Undarsmossen mosse
?Steninge by Lindis ege äng Nortorp Hulegård, se 4 Nortorp Saknas Undarsmosse mosse
Steninge by *Linds egre f. äng Nygård gd Vattenlasse sten
?Steninge by *Lunde krogenn Saknas Nytäppet Saknas Vinstjorden åker
Steninge by o. sn *Lundekrogenn åkermark Ringarebolet gård Vårtoppen berg
?Steninge by Lundis Agger åker Rokärret gård  
?Steninge by *Lundis Agger f. åker Rosenlund, se Mossestugan Saknas  
Steninge by Lille lunds agir, Store lunds agir åker Rosenlund, se 21 Skipås Saknas  
?Steninge by Lunds engenn äng Röda Berg, se 22 Skipås Saknas  
Steninge by *Lunds engen f. äng Skattagård bebyggelse  
Steninge by Marie klaffne äng Skattagård gårdar  
Steninge by *Marie Klaffue f. äng Skattagård gård  
Steninge Saknas Mellanåsen berg Skipås Saknas  
Steninge by Netten den store åker Skipås säteri  
Stomgården (el. Stommen) stomhmn /Se Den store netten, Den lille netten åker Skipås Saknas  
Stommen, (el. Stomgården) stomhmn /Se *Netten, Stora och Lilla f. åkrar Skeppås gård  
Tagslätt Saknas Norbjären berg Skipås gård  
Tagslätt gd /Se Raakiille agir åker Skipås Saknas  
Tagslätt gd /Se *Raakille agir f. åker Skipås Saknas  
Vinstjorden lht /Se *Raakille agir f. åker Skipås Saknas  
Västergård gd /Se Rödasten sten Skipås Saknas  
Eskered Saknas Saandwads sticke äng Skipås Saknas  
Äskered (el. Stora Äskered) gd /Se *Saandwads sticke f. äng Skogslund, se 23 Skipås Saknas  
Äskered gd /Se Siörbagger åker Skräddaregård bebyggelse  
Stora Äskered (el. Äskered) gd /Se *Siörlagger f. åker Skräddaregård gård  
Äskeredstorp el. Ballalyckan (»Ballastugan») torp /Se *Skebåsaberg höjdsträckning Skräddaregården, se 5 Steninge Saknas  
Öjabro torp *Skebåsaberg, se Steningeberg höjd Skåret bs  
  Skintan åker Skåret Saknas  
  Skipåsabergen berg Solvik, se 15 Hulabäck Saknas  
  Skipåsabergen berg Sotäppet Saknas  
  Skåret bergspass Steninge Saknas  
  Slett åker Steninge by  
  Store smaa eng, Lille smaa eng äng Steninge Saknas  
  *Slett f. åker Steninge Saknas  
  *Smaa eng, Store och Lille f. äng Steninge Saknas  
  Småskjären öar Steninge Saknas  
  Den nörre stenbaltt, Den söndre stenbaltt åker Steninge Elofsgård gård  
  *Stenbaltt, Nörre och Söndre f. åkrar Steninge Glasbruk, se 16-17 Hulabäck Saknas  
  Stenbaltt, Nörre- o. Södre fd åkrar /Se Steninge Hovgård gård  
  Stengaards Lÿckenn åker Steninge Hovgård, se 2 Steninge Saknas  
  *Stengaards lyckenn f. åker Steninge Hovgård, se 9 Steninge Saknas  
  Stengis agir åker Steninge Skräddaregården, se 5 Steninge Saknas  
  *Stengis agir f. åker Steninge Stomgård, se 3 Steninge Saknas  
  Steninge berg berg Steninge Stomhemman gård  
  Steningeberg höjd Steninge gård  
  Steningeberg berg Steninge Skräddaregården gård  
  Steningeberg berg och triangelpunkt Stenkull gård  
  Steningebjär berg o. triangelpunkt Stockabacka lht  
  Steninge bjär berg Stockabacka gård  
  Stenkuld äng Stockabacka gård  
  *Stenkuld Saknas Stockabacka bebyggelse  
  Storaskär skär Stomgård, se 3 Steninge Saknas  
  Strandestis agir åker Stomgård, se 3 Steninge Saknas  
  *Strandestis agir f. åker Stommen bebyggelse  
  Suerting åker Södra Led, se 24 Skipås Saknas  
  Suerting åker Tagslätt Saknas  
  *Suerting f. åker Tagslätt gård  
  Svämbohallaudden Saknas Takslätt gård  
  Undarsmosse mosse Tagslätt gård  
  Undarsmossen mosse Västergård, se 1 Nortorp Saknas  
  Undarsmossen myr Västergård gård  
  Undarsmossen mosse Västergård Saknas  
  Undars Mossen mosse Västigård bebyggelse  
  Undars Mossen mosse Äskered Saknas  
  Undars Mossen mosse Eskered gård  
  Undars mossen mosse Äskered gårdar  
  Undarsmossen mosse Äskered Saknas  
  Undarsmosse mosse Äskeredstorp Saknas  
  Undarsmossen mosse /Se Eskeredstorp torp  
  Undarsmosse mosse /Se Öjabro torp  
  Vårtoppen triangelpunkt    
  *Öija bro Saknas    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.