ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Getinge socken : Halmstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 220 Naturnamn : 247 Bebyggelsenamn : 168 Naturnamn : 113
Getinge sn /Se Aaengen Saknas Getinge sn sn Bjursåker åker
Getinge sn *Aaengen f. äng Getinge sn Björkalsjön sjö
Getinge sn Allmänning Saknas Getinge sn Björkasjön sjö
Getinge sn *Becken bäck Getinge sn Bolseslätt slätt med dansbana
Getinge sn *Biers ager åker Getinge sn Brattor berg
Getinge sn Biörka siö Saknas Getinge sn Bratter, el. Brattaböke berg
Getinge sn sn Björka sjöen Saknas Getinge sn Bårarpsåsen ås
Getinge sn sn Björkasjön sjö Getinge sn Dalahagarna bokskog
Getinge sn Björkasjön sjö Getinge sn Dyvor sankmark o. bäck
Getinge sn Björke Sjöberget Saknas Getinge sn Eskilstorpsån, se Suseån å
Getinge sn Blåkullaberg berg Getinge sn Fästumpen berg
Getinge sn Boaberget berg Getinge sn Getingeberg berg
Getinge sn /Se Boare Berget Saknas Getinge sn Getinge berg berg
Getinge sn Bockaberget berg Alekärret gård Gubben flyttblock
Getinge sn sn Bondabäcken bäck Alekärret gård i Uppnora Gubben stenblock
Getinge sn Brattor höjd Bengtansgård gård Gubben flyttblock
Getinge sn Bro engenn Saknas Bengtasgård hemman Gubben, se Gubben och Käringen stenblock
Getinge sn Brännvinsbäcken bäck Berg by Gubben och Käringen stenblock
Getinge sn Buske eng Saknas Berg, Lilla gård Gubben och käringen flyttblock
Getinge sn *Bro engenn f. äng Lilla Berg gård Gullelycke åker
Getinge sn *Buske eng f. äng Berg, Lilla Saknas Hålldammssjön sjö
Getinge sn Espis Egre Saknas Berg, Stora gård Hålldammssjön sjö
Getinge sn Espis engen Saknas Berg, Stora Saknas Hästaskallarna hallar
Getinge by o. sn /Se *Espis Egre f. äng Berg Lilla och Stora Saknas Högåsasten flyttblock
Getinge sn /Se *Espis engen f. äng Blixgård gård Högåsen berg
Getinge sn /Se Falkberget berg Blixgård Saknas Iglasjö sjö
Getinge sn /Se *Femsjön? sjö Blommegård, se 2 Öppnora Saknas Iglasjön sjö
Getinge sn /Se Flammen åker Blommegård gård i Uppnora Iglasjön sjö
Getinge sn /Se *Flammen f. åker Bolet gård Ilasjön sjö
Getinge sn /Se Flams engen Saknas Bolet Saknas Iglasjön sjö
Getinge sn /Se *Flams engen f. äng Brogård gård Iglasjön sjö
Getinge sn /Se Flaten lokal Brogård gård Karetestenen karetformig sten
Alekärret gd /Se Flyelskullen berg Brogård Saknas Karetestenen karetformig sten
*Apelgården Saknas Frostorpa skog skog Brogården gård Karetstenen sten
Berg, Lilla o. Stora Saknas Fästampen höjd Börsingagård, se 5 Öppnora Saknas Klevaberg berg
?Berg gd »Gresskiifftedtt» Saknas Börsingagård gård i Uppnora Klevaberg berg
Berg by *Gresskiifftedtt f. äng Djäknebolet gård i Getinge Klevabjär berg
Berg Saknas Gräsäta Lien höjd Djäknebolet, se 4-5 Getinge Saknas Klämman vägpass
Berg, Lilla Saknas Hagaberget berg Eskilstorp by Kohagen förr hage, nu skog
Berg (Lilla o. Stora) gdr /Se *Heslebacke f. ängsmark Eskilstorp by Kolsjön sjö
Blixgård Saknas *Hestebackis Egre f. äng Eskilstorp gård Kålsjön sjö
Blixgård lht /Se *Hestehaffue f. hästhage Eskilstorp Saknas Kolsjön sjö
Blommegård gd /Se Hettenn Saknas Fröllinge gård Kolsjö sjö
Bolet Saknas Hettenn Saknas Fröllinge herrgård Kroksjön sjö
Bolet lht /Se *Hettenn f. äng Fröllinge gård Kroksjön sjö
Bolet bebyggelsenamn /Se *Himmelsberg höjd Fröllinge Saknas Kroksjö sjö
Bolet gd /Se *Himmelsberg höjd Fästumpen torp Kroksjö sjö
*Brearpp Saknas *Himmelsberget berg? Fästompen t Kålsjön, se Kolsjön sjö
*Brearp Saknas Hålldammssjön sjö Fästompen torp Käringasjön sjö
Brogård Saknas Hålldammssjön sjö Galtaberg gård Käringasjön sjö
Brogård gd /Se Hålorna terräng Galtaberg gård Kärringasjön sjö
Börsingagård gd /Se Heslebacke äng Galtaberg gård Käringasjön sjön
*Dael by *Häsle äng äng Galtaberg gård Käringen flyttblock
Dal gd Hästaskallen höjd Galtaberg Saknas Käringen, se Gubben och Käringen stenblock
Dal Saknas Hestebackis Egre Saknas Gatan Saknas Kärrsjön sjö
*Degnnegaardenn f. klockaregård Höghalla berg Getinge by Kärrsjön sjö
Djäknebolet = 4 Getinge Saknas Högåsen berg Getinge gård Kärrsjö sjö
Djeknebohlet gd /Se Hökberget berg Getinge gård Kärrsjön sjö
Djäknebolet gd /Se Iglasjön sjö Getinge Saknas Mostorpsån, se Suseån å
Eskilstorp by Iglasjön sjö Getinge Saknas Pellafloe vattensamling
Eskilstorp Saknas Iglasjön sjö Getinge gård Ryttraledet förr grind
Eskilstorp Saknas Ilasjö Saknas Getinge gård Rövaredalen berg
Eskilstorp by Hasjön sjö Getinge, Lilla gård i Getinge Rövaredalen berg
Eskilstorp by Ilasjö Saknas Getinge kommuns lertäkt, se 10 Hörsås Saknas Rövaredalen dal
Eskilstorp Saknas *Imsjön, se Kärringasjön sjö Getinge Prästgård gård Sagnabacken, se Socknabacken kulle
Eskilstorp by *Imsjön(?) sjö Getinge Prästgård, se 1 Getinge Saknas Socknabacken kulle
Eskilstorp Saknas Ingels agir Saknas Hem Saknas Sotäppet skogstrakt
Eskilstorp by /Se Karetstenen sten Hem gård Sotäppet skogstrakt
»Forsøe» Saknas *Lilla Karishult skog Hem gård, by Sotäppet sumpmark
Fröllinge hg Kavelmossen mosse Kållinge gd Stora Såt skogstrakt
Fröllinge Saknas Kiellis agir Saknas Hem Saknas Suseån å
Fröllinge hg *Kiellis agir f. åker Hönryd gård Suseån å
Fröllinge Saknas *Kircke ager f. åker Hönryd by Suseån å
Fröllinge gd kircke lÿckenn åker Hönryd Saknas Sået, Stora skogstrakt
Fröllinge Saknas *Kircke lyckenn f. åker Hörsås by Tingshögen Saknas
Fröllinge gd Kircke maë Saknas Hörsås by Tingshögen gravhög
Fröllinge hrgd *Kirckemaë f. äng Hörsås gård Tingshögen gravhög
Fröllinge hrgd Kiörnings agir Saknas Hörsås Saknas Tylabjäret berg
Fröllinge hrgd *Kiörnings agir f. åker Hörsås Saknas Tyllabergshagen Saknas
Fröllinge Saknas *Klefvabetet hage Jensagård gård Ulvaberget berg?
Fröllinge gods /Se Klevabjär berg Kaffatorpet t Ulvaberget Saknas
Fröllinge gd /Se Klockaremossen Saknas Kanegård gård i Uppnora Vagersjön sjö
Fröllinge gd /Se *Klockareskogen skog Karnegård, se 10 Öppnora Saknas Vagersjön sjö
Fröllinge gd /Se Kolsjö sjö Klevastugan t Vagersjö Saknas
Fröllinge gd /Se Kolsjön sjö Knuts gd Vallan, se Vallebäcken bäck
Galtaberg gd Kragebecks engenn Saknas Knölen Saknas Vallebäcken bäck
Galtaberg Saknas *Kragebecks engenn f. äng Korp torp Vallabäcken bäck
Galtaberg gård Krogagir Saknas Krokalyckan gård i Öppnora Vallabäcken el. Vallan bäck
Galtaberg gd /Se *Krogagir f. åker Krut t Vallebäcken bäck
Galteberg gd /Se Krogebecks agir Saknas Kärret, se Öppnora Kärret nr 7 Saknas Vallaån, se Vallabäcken Saknas
»Geddennegge» Saknas *Krogebecks agir f. åker Kärret gård Vallasjöarna sjöar
Getinge förr tingsplats, nu by /Se Krogenn Saknas Lafsared gård Vallsjön, Mellom- sjö
Getinge förr tingsplats *Krogenn f. äng Lassared Saknas Vallsjön, Nedra sjö
Getinge Saknas Kroksjö Saknas Lassared gård Vallsjön, (Nedre) sjö
Getinge sn o. by Kroksjö Saknas Lyckan gård i Uppnora Vallsjö, Norra sjö
Lilla Getinge gd /Se Kroksjö sjö Lyckan, se 6 Öppnora Saknas Vallsjön, Övra sjö
Getinge by /Se Kroksjön Saknas Maderna gård i Öppnora Vallsjön sjöar
Getinge by /Se Kroksjön sjö Mostorp Saknas Vallsjön, Nedre o. Övre sjöar
Hemb Saknas »Kroksjömåssen Saknas Mostorp by Vindelsås höjd
Hemb gd Krångelberget berg Mostorp herregård Vindelsås höjd
Hem Saknas *Kungsbacken höjd Märkesdal torp Vindelsås berg
Hem gd /Se *Kungsbacken höjd? Nobis t Vindelsås höjd
Hemb gd /Se *Kråksjö sjö Norgård gård Vägbro bro?
Hem gd /Se *Kwinnåsen Saknas Nygård gård i Uppnora Vegbro bro
*Himmelsberg? by Käringaberget berg Nygård, se 8-9 Öppnora Saknas Vägbro bro
Hönryd Saknas Kärringasjön sjö Nygård herregård Vägbro bro
Hönryd by Kärringasjön sjö Pilagård, se 3 Öppnora Saknas Örbäcken bäck
Hönryd Saknas Kärringasjön sjö Prästagård gård i Getinge Örnamaden mad
Hönryd gd /Se Kärringasjön sjö Risarp gård Örnamaden mad
Hörsås by Käringasjön sjö Risarp by Örnamaden mad
Hörsås Saknas Kärrsjön sjö Risarp Saknas Örnåsaberget berg
Hörsås by Kärrsjön sjö Skattagård gård i Getinge Örnåsaberget berg
Hörsås by Laae Engenn Saknas Skattegård gård i Getinge Örnåsabjäret berg
Hörsås by *Laae Engenn f. äng Skogsgård gård i Uppnora  
Hörsås Saknas Lassared berg o triangelpunkt Skogsgård, se Öppnora Skogsgård Saknas  
Hörsås by »leer agre» Saknas Skylegård gård, by  
Hörsås gd /Se *Leer agre f. åker Skylegård gård  
Hörsås beb /Se Linds ager Saknas Skylegård Saknas  
Hörsås by /Se *Linds ager f. åker Stålarp gård  
Kanegård gd /Se Lindåsen höjd Stålarp by  
*Kirckegaardtt f. gd med kvarn Lunds engen Saknas Stålarp by  
Kyrkan kyrka Lunds engenn Saknas Stålarp Saknas  
Kärret bebyggelse »Lunds engenn f. äng Tegel, se 3 Öringe Saknas  
Lassared Saknas *Lycke, Norre och Syndre f. åkrar Ulvastock, se Älvastock Saknas  
Lassared gd /Se Lyngemossen mosse Uppnora Saknas  
Lyckan gd /Se Långare Berget Saknas Uppnora by  
Mostorp hrgd Långemosse mosse Uppnora, se 1-10 Öppnora Saknas  
Mostorp hrgd, »Mølle» Lövesåsen berg Uppnora Saknas  
Mostorp Saknas Mamårdsmästen Olarsmåse Saknas Uppnora by  
Mostorp gd *Markesten gränsmärke Uppnora Kärret gd  
Mostorp hrgd Mellom-Vallsjön sjö Uppnora Skogsgård gård  
Mostorp Saknas Mostorps bro bro Vallanäs, Övra gård  
Mostorp gods /Se »Mostorpsån annat namn på Suseån Vallanäs gård  
Mostorp gd /Se Märkesdal dal Vallanäs Saknas  
Mostorp gd /Se *Märkesten gränssten Vallanäs hemman  
Noregård gd /Se *Märkessten gränssten Vallanäs Saknas  
Nygård gd /Se Norde ager Saknas Vallanäs Övra, se 1 Vallanäs Saknas  
Pilagård gd /Se *Norde ager f. åker Vearp gård  
Prästagård gd /Se Norre haffuenn Saknas Vearp by  
Prästgården =1 Getinge Saknas *Norre haffuen f. hage Vearp Saknas  
Prästgården prästgård Norre lÿcke, Sÿndre lÿcke Saknas Väggarp gård  
Risarp gd *Nyhagen hage Väggarp gård  
Risarp Saknas Olasmossen mosse Väggarp Saknas  
Risarp gd /Se *Ornåsen skog Älvastock t  
Risarp gd /Se Portt ager Saknas Ängarna gård  
*Skattegård Saknas *Portt ager f. åker Öinge Saknas  
Skattagård gd /Se Rackabjär höjd Öinge Saknas  
Skogsgård Saknas *Reffuehalle f. äng Öppnora, se Uppnora Saknas  
Skogsgård gd /Se Riiss engenn Saknas Öppnora Skogsgård gård  
Skylegård Saknas *Riiss engenn f. äng Öppnora gård  
Skylegård gd /Se Riiskull Saknas Öppnora gård  
Spånstad by »Riiskull f. ängsmark Öppnora Börsingagård Saknas  
Stålarp Saknas Reffuehalle Saknas Öppnora gård  
Stålarp Saknas Röstare Berget Saknas Öppnora gård  
Stålarp gd /Se Lilla Röstareberg Saknas Öppnora Saknas  
Stålarp gd /Se Salbohult terräng Öppnora gård  
Susegården gods /Se Sedlunds ager Saknas Öppnora by  
Ulvastock tp /Se *Sedlunds ager f. åker Örbäck gård  
Uppnora by Sedwads agir Saknas Örbäck hemman  
Uppnora Saknas *Sedwads agir f. åker Örbäck Saknas  
Uppnora by Sellis agir Saknas Öringe by  
Uppnora by *Sellis agir f. åker Öringe by  
Uppnora by Sellis engenn Saknas Öringe gård  
Oppnora Saknas *Sellis engenn f. äng Öringe Saknas  
Uppnora by Skalleberg Saknas Öringe Saknas  
Uppnora gd Skateberget berg o. triangelpunkt Örnskull gård  
Uppnora by *Skattegaards gierre f. gärde Örnakull Saknas  
Uppnora by Skinde maë Saknas Örnakull by  
Uppnora by *Skinde maë f. äng    
Uppnora by Skiollenn Saknas    
Uppnora by »Skiollenn f. äng    
Uppnora by Skoghult terräng    
Uppnora by Smeds ager Saknas    
Uppnora by *Smeds ager f. åker    
Uppnora Saknas *St Spånberg skog    
Uppnora by /Se Stock engenn Saknas    
Uppnora gd /Se *Stock engenn f. äng    
Vallanäs, Östra lht Suseån Saknas    
Vallanäs Saknas Suseån Saknas    
Vallanäs lht /Se ?Suseån å    
Vearp gd Suseån å    
Vearp Saknas Suseån å    
Vearp gd /Se Svalemossen mosse    
Väggarp gd Svalåsen, Lilla höjd    
Väggarp g. Svalåsen, Stora berg    
Väggarp gd Svedaberg höjd    
Väggarp gd Svedjemossen mosse    
Wäggarp by Sÿndre ager Saknas    
»Weggarp» Saknas *Syndre ager f. åker    
Väggarp by Såt, Stora skogsmark    
Väggarp gd Temsiön, se Kärringsasjön? Saknas    
Väggarp Saknas *Tinghöy Saknas    
Väggarp gd /Se *Ting høÿs ager åker    
?Onge Saknas Tinghöÿs ager Saknas    
Öinge by Tinghöÿs ager Saknas    
Öinge by *Tinghøÿs ager åker    
Öinge by *Tinghöys agir f. åker    
Öinge Saknas Tingshögen Saknas    
Öinge gd /Se Tormansberg Saknas    
Örbäck lht /Se Torsberg höjd    
Örbäck gd /Se Torvlademossen mosse    
?Ørebye gd Trädesåsen berg    
?Ørebygge gd *Trälkärr myr    
?Öringe by Trättesåsen ås    
Öringe Saknas *Ture weken äng    
Öringe by Tylabjäret höjd    
Öringe Saknas Tÿlebiergs eng Saknas    
?Öringe by *Tylebiergs eng f. äng    
Öringe gd:ar /Se Ulvagraven terräng    
Öringe gdr /Se Wads agir Saknas    
Öringe gd:ar /Se *Wads agir f. åker    
Öringe gd:ar /Se *Wagersjö sjö    
Öringe by /Se Vagersjön sjö    
Örnakulla by Vagersjön sjö    
Örnakull Saknas Vallabäcken bäck    
Örnakull Saknas Vallabäcken (el. Vallan) bäck /Se    
Örnakull gd /Se Vallan (el. Vallabäcken) bäck /Se    
Örnakulla by /Se Vallebäcken bäck    
Örnakulla by /Se *Vallkärr mosse    
Örnakull gd /Se *Walla Kiärr kärr    
  *Vallkärr sankmark    
  Mellan Wallsjö sjö    
  Nedre Vallsjön sjö    
  Ned Vallsjö sjö    
  Vallsjön, Nedre sjö    
  Nedra Wallsjö sjö    
  Vallsjön, Nedre sjö    
  Vallsjön, Nedre sjö    
  Nedre Vallsjön sjö /Se    
  Vallsjön, Övre och Mellan sjöar    
  Övre Vallsjön sjö    
  Öfra Wallensiön Saknas    
  Vallsjön, Övre sjö    
  *Wallsiöhult skog    
  ?Veggeaa Saknas    
  *Vegeå, se Suseån å    
  Wig eller Wegbro landsvägsbro    
  Vigbro landsvägsbro    
  *Windelaass ås    
  *Vindelas Saknas    
  Vindels Ås berg    
  Vindelsås berg    
  Vägbro landsvägsbro    
  Älgabacken höjd    
  Örnberget berg    
  Örnåsamossen mosse    
  Örnåsen berg    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.