ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Slättåkra socken : Halmstads härad : Hallands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 27 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Blåfors fors    
  *Blåfors fors    
  *Blåforsen fors    
  *Brakebäcks fly förmodl. sumpmark    
  *Draereds fiske fiskeplats    
  *Duvemossen myr    
  *Fiskeforsen fors    
  *Fiskeforsen fors    
  *Fjälljäme skog skogsparti    
  *Gäddehölgsfors fors    
  *Gäddehölsfors fors    
  *Gäddehölsforsen fors    
  Hasslesjön sjö    
  *Marberg höjd    
  *Marberg berg    
  *Maredsfors fors    
  *Maredsfors fors    
  *Mareforssen fors    
  *Markesten gränssten    
  Slien å    
  *Spenshultefors fors    
  *Spenshultafors fors    
  *Spenshulteforsen fors    
  *Tangarpeforsen fors    
  *Tangarpe Höllsfors fors    
  *Trollgölen virvel i Nissan    
  *Tångarpehölsfors fors    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.