ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skrea socken : Årstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 90 Bebyggelsenamn : 105 Naturnamn : 69
Skrea sn Bengsätt Saknas Skrea sn Björnamad åker
Skrea sn sn *Boberg höjd Skrea sn sn Stora Boberg berg
Skrea sn Boberg berg /Se Skrea sn Boberg, Stora berg
Skrea sn Båtakåsen fiskehamn Skrea sn Bobergs nabbar bergudde
Skrea sn »Drevjan» (el. Planterhagen) flygsandsdriva /Se Skrea sn Brogårds sand sandstrand
Skrea sn *Eda älv å Skrebotasse inbyggarbeteckning Brune kulle bronsåldersgrav
Skrea sn Eftra ån å Tasse inbyggarbeteckning Bräckelid backe
Skrea sn *Eva eller Edra älv å Arvesgård gård Båtakåsen fiskehamn
Skrea sn Falkahålan Saknas /Se Arvesgård bebyggelse Dala sjö utvidgn. av Susån
Skrea sn *Falkenbergs sand landområde Aspåkern Saknas Drevjan, Drivan ås
Skrea s:n *Falkenbergs sand slättmark Aspeåkern utjord Drevjan flygsandsdriva
Skrea sn /Se Falkenbergs sand flygsandsfält Aspåkern Saknas Fäflevik, Lilla vik
Skrea sn /Se Falkenbergsån å Aspeåkern Saknas Fäflevik, Stora vik
Skrea sn /Se Fladen vik Backagård gård Getaberg berg
Skrea sn /Se Lilla Fäflovik Saknas Backagård bebyggelse Grimsholmen näs?
Skrea sn /Se Stora Fäflovik Saknas Backen gård Grimsholmen näs
Aspeåkern lhtr kr /Se Galarkullen gravhög Backen bebyggelse Grusmalen vik med mal
Backagård Saknas *Getaberget berg Barkagård gård Gunnalyckeströmmen ström
Backagård gd /Se Grimsholm holme Barkagård bebyggelse Gunnalyckorna åker
Boberg Saknas Grimsholm holme Berget gård Haganäs näs
Boberg Saknas Grimsholmen holme, forngrav? Berget bebyggelse Haraberg berg
Boberg by /Se Grusmalen Saknas Björsgård gård Harabjär berg
Boberg by /Se *Hallarna bro bro Björsgård bebyggelse Holmaskäret skär
Brogård Saknas Hansagård triangelpunkt Boberg by Kohallen udde
Brogård gd /Se Haranäs udde Boberg by Kumlaberg berg
Bäckagård komministerbost. /Se Holmaskäret skär Boberg by Kyrkeberg berg
Dammet (el. Prästgård) mensalhmn /Se Hårsaprånget fiske? Boberg by Kyrkebjär berg
Gärdesgård gd /Se *Jordsberga näs udde Boberg by Köaberg berg
Gödestorp by *Jordsberga näs udde Bobergs kvarn avs. Laxagårdsströmmen ström
Gödestorp by Jossberg bergf. Bondagård gård Långabjär bergås
Gödestorp by Jossberg berg och triangelpunkt Bondagård bebyggelse Mannaberg berg
Gödastorp Saknas Karingaberget Saknas Brinkendal gård Mannabjär berg
Gödastorp, Lilla Saknas *Krämersberget berg Brogård gd Marsten ö o. fyr
Gödastorp by /Se *Kjällsberget berg Brogård bebyggelse Marsten skär
Hansagård gd /Se *Linnarebäck bäck Brogård Saknas Näskroken vik
Hertinge Saknas *Linnora Bro bro Bron bebyggelse Nöglavarberg, Nyckel(?)-vorberg berg
Hjortsberg nu by Långabjär berg Bräckelid bebyggelse Pilebjäret berg
Hjortsberg by Löfåsberget Saknas Brända lyng bebyggelse Planterhagen flygsandsdriva
Hjortsberg by Mannaberg Saknas Båtsmanstorpet Saknas Prång, Lilla vik
Hjortsberg by Marsten skär Bäckagård gård Prång, Stora vik
Hjortsberg by Marstens kummel ö Bäckagård bebyggelse Prästalien backe
Hjortsberg by Marsten holmar Dammet gård Prästaliden backe
Hjortsberg Saknas Marsten holme Dammet bebyggelse Sandberg berg
Hjortsberg by /Se Marstens kummel ö o. sjömärke Grusmalen bebyggelse Skrea berg
Hjortsberg by /Se Medelklippan berg Gärdsgård gård Skrea triangelpunkt
Hjortsberg by /Se *Nyckla Varberg höjd Gödastorp by Skreabacke backe
Häxtinge gd /Se *Nyckla Varberget höjd Gödastorp by Skreaholm holme
Knappagård gd /Se Nögla Warberg berg Gödastorp by Skreanäs udde
?Kull Saknas Planterhagen (el. »Drevjan») flygsandsdriva /Se Gödastorp Saknas Skrea sand sandstrand
Kull gd /Se Sandberg sandkulle? Gödastorp by Skree hall höjdpunkt
Källstorp Saknas Skarvik Saknas Hansagård gård, gårdar Skrie hall höjdpunkt
Källstorp by *Skreaholme holme Hansagård gd Skärvik vik med tångfall
Källstorp gdr /Se Skreaholm holme Hjortsberg by Smörkullen berg o triangelpunkt
Lynga Saknas Skreanäs näs Hjortsberg Saknas Smörkullen triangelpunkt
Lynga gd /Se Skrea sand sandstrand Hjortsberg by Smörkull berg
?Maden Saknas Skärvik vik Hjortsberg by Smörkull berg
?Mossegård Saknas *Smörhögen höjd Hjortsberg by Spjälleberg berg
Prästgård (el. Dammet) mensalhmn /Se Smörkel berg /Se Hålldämme gård Stenvik vik
Skrea by Smörkull el. Smörstacken berg /Se Håldämmet lht Strusskull ström
Skrea by Smörkulleberget berg Kaggagård gård Surbrunnkällan källa
Skrea by o. sn Smörkulleberget berg /Se Kaggagård bebyggelse Svarta klippan bergudde
?Skrea by Smörkulleberget berg /Se Kaggs hmd Tranebjär bergudde
Skrea Saknas Smörkulleberget berg /Se Knappagård gård Traneberg berg
Skrea by o. sn /Se Smörkull triangelpunkt Knappagård gård Tranhamnsviken vik
Veka by /Se Smörkullen berg Knappagård bebyggelse Åoset vik
Veka Saknas Smörkullen folkläger Kull gård Åsen höjdsträckning
Veka gdr /Se Smörkullen berg Kull bebyggelse Ödgärdaberg berg
Veka gd:ar /Se Smörkullen folkläger Kull, Översta bebyggelse Ödgärdabjär berg
Veka by /Se Smörkullen folkläger Källstorp by Öraströmmen ström
Veka gdr /Se Smörkullen höjd Kjellstorp gård  
Yttergård gd Smörkullen höjd Källstorp Saknas  
?Ydergaard gd Smörkullen bergshöjd Källstorp Saknas  
Ågård Saknas Smörkullen bergshöjd Kynga Saknas  
Ågård gd /Se Smörkullen bergshöjd Lunnaslätt t.  
Åstorp gd /Se Smörkullen höjd Lynga gd kr.  
Övrakull gd /Se Smörkullen berg med triangelpunkt Lynga gård  
  Smörkullen triangelpunkt Lynga Saknas  
  Smörkullen triangelpunkt Lövåsen hmd  
  Smörkull berg /Se Maden bebyggelse  
  Smörkull berg /Se Marsten Saknas  
  Smörstacken berg /Se Ringsegård gård  
  Smörstacken el. Smörkull berg /Se Ringsegård gd  
  Smörstacken berg /Se Räkull t.  
  Smörstacken berg /Se Sandslätt gård  
  Stora Boberg berg /Se Skrea Saknas  
  *Tvåhögsberg? berg Skrea by  
  Ungarna öar Skrea by  
  Ätran å Skrea by  
  Ödgärdaberg lght Skrea by  
  *Örnaberget berg Skrea by  
    Sloas hmd  
    Storegård gård  
    Svensgård gård  
    Svensgård bebyggelse  
    Veka Saknas  
    Veka gd  
    Veka by  
    Veka Saknas  
    Ågård Saknas  
    Ågård gård  
    Ågård by  
    Ågård gd  
    Åstorp Saknas  
    Ödgärdet gård  
    Ödgärdet hmd  

  ^  

Hallands läns socknar m.m.