ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eftra socken : Årstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 133 Naturnamn : 101 Bebyggelsenamn : 207 Naturnamn : 113
Eftra sn *Abaggekull berg Eftra sn Saknas Abilds åker åker
Eftra sn *Abilde ager Saknas Eftra sn Axellidarna backar
Eftra sn *Abilde ager Saknas Eftra sn Badskäret udde
Eftra sn Boaberget Saknas Eftra sn Boaberget berg
Eftra sn Boabjäret berg Eftra sn Boaberget udde
Eftra sn Bockkull berg Eftra sn Bödberget berg
Eftra sn *Bratteberg berg Eftra sn Boaberget Saknas
Eftra sn Brändehall fornlämning Brogården inbyggarbeteckning Bodaberget berg
Eftra sn *Bröns ager åker Stämmen inbyggarbeteckning Brunsåker åker
Eftra sn /Se *Bröns ager Saknas Alahagen lägenhet Båtabjäret berg
Eftra sn /Se *Båtehamn hamn Bengtsgård gård Båtskäret udde
Eftra sn /Se Eftra berg Berg gård Dammhagen äng
Eftra sn /Se Eftraberg bergshöjd Berg Saknas Dödingaberget berg
Eftra sn /Se Eftsjön sjö /Se Berg Saknas Dödingaberget berg
Eftra sn /Se Eriksberg berg Berg bebyggelse Eftra högar höjder
Eftra sn /Se *Flataberget Saknas Berg, se 4 Ugglarp Saknas Flakaberget berg
Berg gd /Se Fågelholmen holme Bergagård, se Skällentorp Saknas Flakaberg berg
Bergagård Saknas Fåraviken Saknas Bergagård Saknas Flintaberget berg
Bergagård gd /Se *Fällekull berg Bergagård gård Flintaberget berg
Bärtekvarn Saknas /Se *Få örn ö Bergagård bebyggelse Fågelholmen ö
Børriswreede Saknas Gårnberget Saknas Bergagård, se 10 Skällentorp Saknas Fågelholmen holme
Dala gd Garnbjär berg Bålagård gd Fogelholmen holme
Dala gd Glassvik vik Båtsmanslyckan avs Fågelholmen holme
Dala Saknas Glassvik vik Båtsmanslyckan, se 12 Eftra Saknas Fågelön ö
Dala gd /Se Grosslan höjd Dala bebyggelse Garnberg berg
Dala gd /Se Gårdberget berg Dala gård Garnberg udde
Eftra by *Gåsaheran föremål Wahla gd Garberg berg
Eftra by *Gåsan föremål Dala Saknas Garnberg berg
Eftra by Gåsanabbe udde Dala gd Garnberg berg
Eftra by Gåsanabbe udde Dala gd Glassvik vikar
Eftra by Gåsanabbe udde Drejarens gård Grimsholmsrefvet rev
Eftra by o. sn /Se *Hallarna bro bro Drejarens gd Grosslan skog?
*Efftre Kircke Kuern Saknas Halla ek Bobergs å Saknas Eftra by Grosslan Saknas
Hallarna Saknas Hanarpabjär berg Eftra klockaregård Grosslan berg
Hallarna gd /Se *Himmelsberg berg Eftra by o. sn Grosslan berg
Hallarna gd /Se *Hjortsberget Saknas Eftra Saknas Gåsanabbe udde
Hanarp by *Hålabeck vatten Eftra Saknas Gåsanabbe udde?
Hanarp by *Hårsa måse Saknas Eftra by o. sn Gåsanabbe klippudde
Hanarp Saknas Högasjön sjö Eftra Saknas Gåsanabbe klippudde
Hanarp Saknas *Kallaberget Saknas Eftra Saknas Gåsanabbe udde
Hanarp gdr /Se *Klefberget Saknas Eftra Klockarebol, se 6 Eftra Saknas Gåsevadsbron Saknas
Hanarp gd:ar /Se Klockebjäret berg o. triangelpunkt Ellebäcksdal, se 2 Svenstorp Saknas Hanarpa bjär berg
Hanarp gd:ar /Se Klockstenarna stenar Fnattens gård Himmelkull Saknas
Högen Saknas *Berget Klöf Saknas Gatan lägenhet Horsstall Saknas
Högen Saknas *Knipplekull berg Glassvik lägenhet Saknas Saknas
Högen gd /Se Krontäppet terräng Gänglaråsen torp Högasten Saknas
Kil gd *Sjö i Kwarnebergen Saknas Gärdet gård Jungfruviken vik
Kil gd Kämpabjär berg Hagagård gård Jättaklinten klippformation
Kil gd Ledsängen en kyrkojord kr /Se Hallarna Saknas Klippekulle berg
Kil gd /Se *Lilla siö Saknas Hallarne gd Klockberget berg o. triangelpunkt
Kil gd /Se Lille å Saknas Hallarna bebyggelse Klockberget triangelpkt.
Kilagård gd /Se Lynga sten sten Hallarna gd Klockeberget berg
Klockarebol (el. Klockaregården) klockarboställe /Se *Lyngberget berg Hanarp by Klockeberget berg
Klockarebol lht /Se *Långaberget berg Hanarp Saknas Klockeberget berg
Klockaregården (el. Klockarebol) klockarboställe /Se Långasand kustremsa Hanarp by Klockebjäret berg
Kärragård gd /Se *Långåsen Saknas Hanarp by Klöv berg
Lyckan Saknas Marsten skär Hanarp by Klöv berg
*Mosstugan stuga? Oskarshamn udde Hanarp Saknas Kohagavättnet kärr
Risarp Saknas Pålsvik Saknas Helgas gård Kullaberget berg
Risarp by /Se *Ramberget höjd Hingården Saknas Kullaberget stenbrott
Risarp by /Se *Ramberget höjd Hålan gård Kullaberget berg
Skällentorp by *Räfwa Kiste el Myrekullsbergen Saknas Hög gård Kullaberget berg
Skällentorp by *Rävberget berg Hög bebyggelse Kullabjäret berg
Skällentorp by *Salboudd udde Högen Saknas Kyrkehåla Saknas
Skällentorp by Salleberget udde Högen, se 5 Skällentorp Saknas Lohall lastplats
Skällentorp by Salleberg näs Saknas gård Lotteberg berg
Skällentorp by Sallebjäret udde Kil Saknas Lyngasten sten
Skällentorp by Sand flygsandfält? Kil, se 2 Skällentorp Saknas Lyngasten sten
Skällentorp by Siggaberg berg Kil bebyggelse Långa Sand strand
Skällentorp Saknas Skotthögen gravhög Kil, se 2 Skällentorp Saknas Långasand kustremsa
Skällentorp by Skurvik mindre vik Kilagård gård Långa sand sandstrand
Skällnetorp Saknas /Se Skärverna skär Kilagård bebyggelse Långaveka Saknas
Skällentorp by /Se *Smörstaken föremål Kilagård, se 3 Skällentorp Saknas Märkeskanalen gränskanal
Skällentorp by /Se Stensjöhamn vik Kleven Saknas Norra viken vik
Skällentorp gd /Se *Stensjö mosse mosse Klockaregården gd Råsaberget berg
Stensjö gd *Stångeberg berg Kullen torp Råsaberget berg
Stensjö gd Suseån å /Se Kyrkehåla Saknas Salleberget berg
Stensjö gd Trossnäs näs Kärragård gård Salleberget udde
Stensjö fr. sät. /Se Trösnäs Saknas Kärragård gd Salleberget udde
Stens öö = Stensjö Saknas *Tvärråsen ås i mosse Kärragård, se 1 Risarp Saknas Salleberget berg
?Stämme Saknas Ugglarps havsbad strand Lassagård gård Saltarsviken vik
Stämme gd /Se Undars mossen mosse Ledsängen kyrkojord Saltasviken vik
Stämme gd /Se Warberg, Stora och Lilla Saknas Ledsängen Saknas Sand, Långa strand
Svenstorp Saknas Stora Warberg Saknas Långasand by Skotthögen hög
Svenstorp by /Se Varberg, Lilla berg /Se Mossahagen gård Skäret udde
Torp Saknas Varberg, L:a o. St:a berg /Se Mossahagen bebyggelse Skärvorna skär
Torp Saknas Varberg, Stora berg /Se Norregård gård Skärverna skär
Torp gd /Se Vassvik vik Nygård gård Småris skog
Uddaveka gd /Se Vastadsjön sjö Olasgård gård Stensjö hamn hamn
Uddaveka gd /Se Vessvik (resp Vassvik) vik Parkhagen, se 7 Ugglarp Saknas Strandgärdet Saknas
Uddaveka gd /Se Vessvik (resp. Vassvik) vik Risarp by Stångeberg berg
Ugglarp by *Vesvikshamn hamn Risarp by Stångeberg berg
Ugglarp by *Vesvikshamn hamn Risarp Saknas Södra led grind
Ugglarp Saknas *Vårhögs Berg Saknas Risarp Saknas Tjuvastjärten dunge
Ugglarp Saknas Yabro bergen Saknas Risarp by Trollekull höjdparti
Ugglarp by Åberget Saknas Risarp by Trollkammaren berg
Ugglarp Saknas *Ågårdsmaden sankmark Risarp by Trollkull(en) Saknas
Ugglarp by /Se Ettra ån å Risarp Saknas Trossnäs näs
Ugglarp by /Se *Älptar-a Saknas /Se Risarp Saknas Trossnäs udde
Ugglarp by /Se Ören, Norra ö Risarp Kärragård, se 1 Risarp Saknas Tärneskär skär
Ullarp by /Se Ören, Södra ö Risarp Torp Saknas Ugglarp berg o. triangelpunkt
Ullarp by   Risarp Torp, se 5 Risarp Saknas Ugglarp triangelpkt
Ullarp Saknas   Siggagård gård Vassvik vik
Ullarp by   Skattagård gård Vassvik vik
Varberg Saknas /Se   Skogsbo, se 5 Hanarp Saknas Wessvik vik
Vastad by   Skällentorp by Saknas plats
Vastad by   Skällentorp by Åbergen berg
Vastad herrg.   Skällentorp by Åbergen berg
Vastad by   Skällentorp by Ågårds berg berg
Vastad by   Skällentorp Saknas Åkersvik Saknas
Vastad by   Skällentorp by Åkersvik vik
Vastad by   Skällentorp by Åften Saknas
Vastad hrrgd.   Skällentorp Saknas Örarna öar
Vastad Saknas   Skällentorp Saknas  
Vastad by   Skällentorp Saknas  
Vastad by   Skällentorp Saknas  
Vastad gdr /Se   Skällentorp Saknas  
Vastad by /Se   Skällentorp Bergagård Saknas  
Vastad by /Se   Skällentorp Bergagård, se 10 Skällentorp Saknas  
Vastad by /Se   Skällentorp Högen, se 5 Skällentorp Saknas  
Vastad gd /Se   Skällentorp Kil, se 2 Skällentorp Saknas  
Vreda by /Se   Skällentorp Kilagård, se 3 Skällentorp Saknas  
Vesslunda by   Skällentorp Stämme, se 4 Skällentorp Saknas  
Vesslunda by   Småris lägenhet  
Vesslunda Saknas   Stensjö säteri  
Vässlunda by /Se   Stensjö Saknas  
Vässlunda gd /Se   Stensjö herregårdar  
Vässlunda by /Se   Stensjö gård  
Yabro lht fr. /Se   Stensjö sät.  
Ågård Saknas   Stomgården gård  
Ågård gd /Se   Stomgården bebyggelse  
Äskered Saknas   Stämme gård  
Äskered gd /Se   Stämme bebyggelse  
    Stämme, se 4 Skällentorp Saknas  
    Svenstorp by  
    Svenstorp by  
    Svenstorp gd  
    Svenstorp Saknas  
    Svenstorp Saknas  
    Svenstorp Saknas  
    Svenstorp by  
    Svenstorp Saknas  
    Söndregård gård  
    Torp Saknas  
    Torp gård  
    Torp bebyggelse  
    Tosegård gård  
    Trossnäs Saknas  
    Uddaveka Saknas  
    Uddaveka gd  
    Uddaveka by  
    Uddaveka Saknas  
    Ugglarp Saknas  
    Uglarp by  
    Ugglarp Saknas  
    Ugglarp by  
    Ugglarp by  
    Ugglarp by  
    Ugglarp Saknas  
    Ugglarp Saknas  
    Ugglarp Berg Saknas  
    Ugglarp Berg, se 4 Ugglarp Saknas  
    Ullarp Saknas  
    Ullarp by  
    Ullarp by  
    Ullarp by  
    Ullarp by  
    Vastad by  
    Vastad Saknas  
    Vastad by  
    Vastad herrgård  
    Vastad by  
    Saknas gård  
    Vesslunda by  
    Vreda gd  
    Vreda Saknas  
    Vreda gård  
    Vreda by  
    Vreda Saknas  
    Vässlunda by  
    Vesslunda by  
    Vesslunda Saknas  
    Wesslunda Saknas  
    Vesslunda by  
    Vesslunda by  
    Yabro torp  
    Yabro Saknas  
    Yabro Saknas  
    Ågård Saknas  
    Ågård Saknas  
    Ågård gd  
    Ågård gård  
    Ågård by  
    Ågård Saknas  
    Ågård gd  
    Äskered Saknas  
    Äskered gårdar  
    Äskered by  
    Eskered gd  
    Äskered Saknas  
    Äskered Saknas  
    Öhagen Saknas  
    Öjans stuga  
    Ören, Norra och Södra öar  
    Ören, Norra grund?  
    Ören, Södra grund?  
    Örknersliden backe  

  ^  

Hallands läns socknar m.m.