ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Slöinge socken : Årstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 118 Naturnamn : 115 Bebyggelsenamn : 106 Naturnamn : 22
Slöinge sn *Aale sti äng Slöinge socken sn Bjälkakärr odlat kärr
Slöinge sn *Aale sti f. äng Slöinge sn Gåsaspjället åker
Slöinge sn *Aalycken åker Slöinge sn Intaget nyodling
Slöinge sn *Aa lyckenn f. åker Slöinge sn Kleven berg
Slöinge sn *Abille ager åker Slöinge sn Kleven Saknas
Slöinge sn, by *Abille agger f. åker Slöinge sn Lundbyberg berg o. triangelpunkt
Slöinge by, sn »Almends mark» allmänning Slöinge sn Lundbyberg triangelpunkt
Slöinge sn *Arpebro bro Slöinge sn o. jvst. Lundby-berg berg
Slöinge sn Saknas äng Slöinge sn Lundbybjär berg
Slöinge sn *Arpe engenn f. äng Slöinge sn Maden åker
Slöinge sn *Aspe eng äng Bergagård gd Odlingen nyodling
Slöinge sn *Aspe eng f. äng Bergagård Saknas Odlingen, Översta nyodling
Slöinge sn *Borgere led åker Bergagård Saknas Saxeberg berg
Slöinge sn /Se *Borgere leed f. åker Bergagård gård Skarpan åker
Slöinge sn /Se *Bredingen åker Bergagård gd Stenstorpaberg berg o triangelpunkt
Slöinge sn /Se *Bredingenn f. åker Boarp Saknas Stenstorpaberg triangelpunkt
Slöinge sn /Se *Dals ager åker Boarp by Stenstorpaberg berg
Slöinge sn /Se *Dals ager f. åker Boarp by Suseån å
Bergagård gd Degne backe äng Britteslätt stuga Suseån å
Bergagård gd *Degnne Backe f. äng Broen gd Tollastorps mosse mosse
Bergagård gd *Ege aas ås Broen Saknas Vårhögen berg
Bergagård Saknas *Eege Aass ås Broen gd Vårhögsbjäret höjd
Bergagård gd /Se *Egebiergs ager åker Bäckagård Saknas  
Boarp by *Egebiergs agger f. åker Bäckagård, se Slöinge Bäckagård nr. 1 o. 2. Saknas  
Boarp by *Espis engen äng Bäckagård gård  
Boarp by *Espis engenn f. äng Bäckagård bebyggelse  
Boarp by *Gadis ager åker Bäckagård, se 1-2 Slöinge Saknas  
Boarp Saknas *Guldring åker Bänarp by  
Boarp by /Se *Guldring f. åker Bänarp Saknas  
Broen Saknas *Hakull berg Bänarp by  
Broen gd /Se *Hellebiergs eng äng Bärte Saknas  
Bäckagård bebyggelse *Hellebiergs eng f. äng Bärte by  
Bäckagård gd *Heste haffuen äng Berte herrgård  
Bäckagård Saknas *Heste haffuenn hästhage Bärte Saknas  
Bäckagård gd /Se Himmelsberg berg Bärtekvarn bebyggelse  
Bäckagård gd /Se Himmelsberg berg Bärtekvarn Saknas  
?Bänarp by Himmelskullen höjd Bärtekvarn Saknas  
?Bänarp Saknas *Härlekull berg Gåsabol gård  
Bänarp by /Se *Högs ager åker Gåsabol Saknas  
Bänarp by /Se *Högs ager f. åker Gåsabohl gd  
Bärte by *Kiers ager, Lille åker Gåsabol Saknas  
Bärte gd /Se *Kiersager, Store åker Gästgivaregården bebyggelse  
Berte by /Se *Kiers agir, Store och Lille f. åkrar Heden hmd  
Bärte gd /Se *Kircke murs ager åker Hunnakull bebyggelse  
Bärte kvarn Saknas *Kircke murs agger f. åker Hunnakull gd  
Bärtekvarn kvarn *Kohaffs engen äng Hunnakull gård  
Bärtekvarn gd /Se *Kohaffs engen f. äng Hunnakull gd  
Gåsabol Saknas *Kohaffue kohage Kleven gdr  
Gåsabol gd /Se Kong Zigfridz Bergh berg Knavagård gård  
Hunnakull gd *Kroppedamms enge äng Knavagård gård  
Hunnakull gd *Kroppedams enge f. ängar Kräinge Saknas  
Hunnakull Saknas *Kulakull berg Kräinge by  
Hunnakull gd /Se *Lae agern åker Kräinge by  
Hunnakull gd /Se *Laë agerenn f. åker Kullen hus  
*Klore Saknas *Land leds eng äng Lidbäck gård  
Kreningeboelt Saknas *Land leds eng f. äng Lidbäck gård  
Kräinge by *Leds ager åker Lundby Saknas  
Kräinge by *Leds engen äng Lundby by  
Kräinge Saknas *Leeds ager åker Lundby by  
Kräinge gdr /Se *Leeds agger f. åker Lyckorna hmd  
Kyrkan Saknas *Linora ? bro bro Mossagård bebyggelse  
Lundby by Lundbybjär berg och triangelpunkt Mottagård gård  
Lundby by *Lune eng äng Mottagård gård  
Lundby Saknas *Lune eng f. äng Nordåkra bebyggelse  
Lundby by /Se *Långeberg berg Oktorp by  
Lundby by /Se *Löffuestads eng äng Oktorp Saknas  
Lundby by /Se *Löffuestads eng f. äng Oktorp by  
Mossagård gd Mastorps bro bro Pehrstorp by  
Mossagård gd *Mellum biergs eng äng Pehrstorp by  
Måsagård Saknas *Mellum biergs eng f. äng Pehrstorp by  
Mossagård gd /Se Mostorps bro bro Perstorp by  
*Möllan Saknas Perstorpe gierde Saknas Perstorp Saknas  
?Möllegård Saknas *Raffuille hole Saknas Perstorp by  
Oktorp by *Raffuille holle Saknas Slöinge Saknas  
Oktorp by *Reffs holmen åker Slöinge by  
Oktorp Saknas *Reffs holmm f. åker Slöinge by  
Oktorp by /Se *Röda Klippor »råberg» Slöinge by  
Perstorp by Saxaberg Saknas Slöinge by  
Perstorp by *Skrefhakarne berg Slöinge by  
Perstorp by *Slette engen äng Slöinge Saknas  
Perstorp Saknas *Slette engenn f. äng Slöinge Bäckagård, se 1-2 Slöinge Saknas  
Perstorp by /Se *Spielden åker Sprottarp bebyggelse  
Prästgård kyrkoherdebost. /Se *Spieldenn f. åker Sprottarp gård  
Slynge Saknas *Stenbro ager åker Sprottarp gård  
Slöinge by *Stenbro agir f. åker Sprottarp gd  
Slöinge by *Stenbro engen äng Sprottarp gd  
Slöinge by *Stenkullan berg Stenstorp Saknas  
Slöinge by *Stensager åker Stenstorp by  
Slöinge by *Stensager f. åker Stenstorp by  
Slöinge samhälle o. sn /Se Stenstorpabjär berg Sällora by  
Slöinge gd:ar o. sn /Se Stenstorpabjär berg o. triangelpunkt Sällora by  
Slöingebol Saknas *Stue agern åker Sällora by  
*Slöinge kirke kvarn Saknas *Stue agerenn f. åker Sällora Saknas  
*Slöinge kyrkokvarn Saknas Suseån å Toarp gd  
Sprottarp gd Suseån å Toarp Saknas  
Sprottorp by *Tanholm äng Toarp by  
Sprottarp Saknas *Tanholm f. äng Toarp by  
Stenstorp by *Tofte ager åker Toarp Saknas  
Sprottarp gd /Se *Toffte ager f. åker Tollastorpamossen mosse  
Stenstorp by *Toffte engen äng Tollastorps mosse Saknas  
Stenstorp by *Torns ager, Lille åker Tosta gård  
Stenstorp Saknas *Torns agern åker Tosta gård  
Stenstorp by *Torns agerenn f. åker Vrelyckor hmd  
Stenstorp by *Tregaars ager åker Vårhögen gård  
Stenstorp by *Tregaars ager f. åker Vårhögen bebyggelse  
Stenstorp by /Se *Ulffue halen åker Eskered gård  
Sällora by *Wlffue halen f. äng    
Sällora by *Vieren åker    
Sällora by *Vieren äng    
Sållora by *Wierenn f. åker och äng    
Sällora Saknas *Winberg berg    
Sällora gd /Se *Vinberget Saknas    
Sällora gd /Se *Worhögenn Saknas    
Sällora by /Se *Lilla bråsdam vatten    
Sällora by /Se Vårhögen berg /Se    
Toarp Saknas      
Toarp by /Se      
Vårhögen gd      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.