ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stafsinge socken : Faurås härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 187 Naturnamn : 74 Bebyggelsenamn : 128 Naturnamn : 16
Stafsinge sn Agervik vik Stafsinge sn Agervik vik
Stafsinge sn *Agerörsmalen udde Stafsinge socken Flårevet rev
Stafsinge sn Agerörsmalen ägomark Stafsinge sn Gärdesmossen mosse
Stafsinge sn /Se Bollträt bautasten /Se Stafsinge sn Karlsmossen mosse
Stafsinge sn Flårevet rev Stafsinge socken Krokamossen mosse
Stafsinge sn /Se *Gruenacken laxfiske Agerör bebyggelse Linneskogsmossen mosse
Stafsinge sn *Gruenacken f. laxfiske Åkerör gård Rammsjön nu torrlagd sjö
Stafsinge sn Gröna kulle gravhög Åkerör gård Rammsjö utdikad sjö
Stafsinge sn Gärdesmossen mosse Agerör bebyggelse Ramsbjär berg
Stafsinge sn Gärdesmossen mosse Agerör by Sandstensrevet rev
Stafsinge sn Hästhagsudden udde Ambjörnsgård gd Skomakarehamn ankarplats
Stafsinge sn *Höga Kull berg Ambjörnsgård gd Skälören(?) udde
Stafsinge sn Högsgård åker /Se Arvidstorp bebyggelse Smittinsmossen mosse
Stafsinge sn Högåsen ås Arvidstorp bebyggelse Stuten skär
Stafsinge sn Karlsmossen mosse Arvidstorp bebyggelse Utmarksmossen mosse
Stafsinge sn Karlsmossen mosse Arvidstorp bebyggelse Öströsjön sjö
Stafsinge sn Korset vägkorsning /Se Arvidstorp by  
Stafsinge sn Korshamn hamn o. vik Arvidstorp by  
Stafsinge sn Krokamossen mosse Arvidstorp bebyggelse  
Stafsinge sn Krokamossen mosse Arvidstorp by  
Stafsinge sn *Lindelycke ängsmark *Backene gård  
Stafsinge sn /Se Lindelycke äng /Se Bengtesgård gd  
Stafsinge by o. sn /Se Linneskogmossen mosse Bernhardsro, se 8 Olofsbo bebyggelse  
Stafsinge sn /Se Linneskogsmossen mosse Bjernhult bebyggelse  
Stafsinge sn /Se Malen udde Björnhult bebyggelse  
Stafsinge by o. sn /Se Momps Tånge udde Björnhult bebyggelse  
Stafsinge sn /Se Murarelyckan utjord /Se Björnhult gård  
Stafsinge sn /Se *Orrhane Kullen berg Saknas gård  
Agerör gd Oxhuvudet berg o triangelpunkt Eneskogstorp bebyggelse  
Agerör gd Oxhuvudet triangelpunkt Eneskogstorp bebyggelse  
Agerör gd Rammsbjär höjd o. triangelpunkt Eneskogstorp bebyggelse  
Agerör gd Ramsberg höjd Eneskogstorp bebyggelse  
Agerör gd /Se Ramsberg höjd Eneskogstorp bebyggelse  
Agerör gd /Se *Ramsberg berg Eneskogtorp bebyggelse  
*Anders Judisgaardtt f. gd Ramsberg berg och triangelpunkt Eneskogtorp by  
Arvidstorp by Ramsjökanalen kanal Eneskogstorp, se 1-18 Skogstorp bebyggelse  
Arvidstorp by Ramsjömarken uttorkad sjö Hallagård gård  
Arvidstorp by Ramsjömarken ängar? Hamringen bebyggelse  
Arvidstorp by Ramsjön sjö Hermansgård Saknas  
Arvidstorp by Ramsjö sjö Hindersgård gård  
Arvidstorp by Ramsjön igenväxt sjö Holmarör bebyggelse  
Arvidstorp by *Ramsiöö sjö Holmerör bebyggelse  
Arvidstorp by Ramsjön f.d. sjö Holmarör bebyggelse  
Arvidstorp gdr /Se Ramsjön sjö Holmerör by  
Saknas Saknas Ramsiön sjö Hässleholm gd  
Bjärnhult gd Ramsiö sjö, nu kärr Hässleholm gård  
Björnhult gd Ramsjön Saknas Hässlås bebyggelse  
Saknas Saknas Ramsjö sjö Hässlås bebyggelse  
Bjärnhult gd /Se Ramsjön f.d. sjö Hässlås bebyggelse  
Eneskogstorp by Ramsjön sjö? Hässlås bebyggelse  
Eneskogstorp by Sandstensrevet rev Hässlås bebyggelse  
Eneskogstorp by Själören halvö Hässlås bebyggelse  
Eneskogtorp by *Skintemakulle Saknas Hässlås by  
Eneskogstorp by Skomakarehamn vik Hässlås bebyggelse  
Eneskogstorp Saknas Skomakarehamn hamn Högalund, se 7 Hässlås bebyggelse  
Eneskogtorp el. Skog(s)torp gdr /Se Skomakarerevet rev Högen gd  
Holmasör by *Skraperör höjd Högen gd  
Holmarör gd *Skraperör höjd Högsgård åker  
Holmarör by *Skålön ö *Krämaregård gård  
Holmarör by Sloalyckan kyrkojord /Se Lindelycke bebyggelse  
Holmarör gdr /Se *Stafsinge vålhög berg Linnelycke Saknas  
Holmarör gd /Se Stomma kulle gravhög Lindelycke äng  
Hässlås by Stomma kulle höjd /Se Lindhult bebyggelse  
Hässlås by Stutarna holmar Lindhult gård  
Hässlås by /Se Stutarna holmar Lindhult herregård  
Hässlås by Stutarna ö Lindhult bebyggelse  
Hässlås by Stuten ö o. sjömärke Lindhult gård  
Hässlås by *Sunstensrev grund Lis bebyggelse  
Hässlås by *Svarteflod Saknas Lis stn bebyggelse  
Hässlås by Sågkanalen kanal Lis bebyggelse  
Hässlås by Torsvik Saknas Lis gård  
Hässlås by Torsvik vik Lisa gård gård  
Hässlås by Utmarksmossen mosse Lunden gd  
Hässlås by Utmarksmossen mosse Lunden gd  
Hässlås by   Murarelyckan bebyggelse  
Hässlås by   Murarelyckan utjord  
Hässlås by /Se   Mårtensgård gd  
Högen gd   Mårtensgård gd  
*Högenn gd   Olofsbo bebyggelse  
Högen gd /Se   Olofsbo bebyggelse  
Saknas Saknas   Olofsbo bebyggelse  
Kyrkan Saknas   Olofsbo bebyggelse  
Lindelycke gd   Olofsbo bebyggelse  
Lindelycke gd   Olofsbo åker  
Lindelycke gd /Se   Olofsbo bebyggelse  
Lindhult gd   Olofsbo by  
Lindhult gd   Olofsbo by  
Lindhult gd   Olofsbo bebyggelse  
Lindhult säteri /Se   Olofsbo havsbad poststation  
Lindhult gd /Se   Olofsbäck bebyggelse  
Lis samh.   Olofsbäck bebyggelse  
Lis samh. /Se   Olovsbäck by  
Lis samhälle /Se   Ramsjöholm bebyggelse  
Saknas Saknas   Ramsjöholm hrgd  
Olovsbo by   Skogstorp = Eneskogtorp Saknas  
Olofsbo by   Skogstorp bebyggelse  
Olovsbo by   »Skolhuset i Hässlåsrote» Saknas  
Olovsbo by   »Nya Skolhuset vid Stålgränd Saknas  
Olovsbo by   »Gamla Skolhuset vid Kyrkan» Saknas  
Olovsbo by   »Skolhuset i Eneskogstorp» Saknas  
Olovsbo by   Sloalyckan bebyggelse  
Olofsbo Saknas   Sloalyckan bebyggelse  
Olofsbo Saknas   Smedholm Saknas  
Olofsbo Saknas   Smedjeholmen bebyggelse  
Olovsbo by /Se   Smedjeholmen bebyggelse  
Olofsbäck by   Smedjeholmen by och gård  
Olofsbäck by   Smedjeholm bebyggelse  
Olovsbäck by   Stafsinge bebyggelse  
Olofsbäck by   Stafsinge bebyggelse  
Olovsbäck gd   Stafsinge bebyggelse  
Olofsbäck by   Stafsinge bebyggelse  
Olofsbäck by   Stafsinge bebyggelse  
Olovsbäck gdr /Se   Stafsinge bebyggelse  
Prästgården prästgård   Stafsinge bebyggelse  
»Skogtorp» gdr   Stafsinge bebyggelse  
Skogtorp, se Eneskogstorp gdr   Stafsinge bebyggelse  
Skog(s)torp el. Eneskogtorp gdr /Se   Stafsinge bebyggelse  
Smedjeholm by   Stafsinge bebyggelse  
Smedjeholm(en) gd och by   Stafsinge bebyggelse  
Smedjeholmen by   Stafsinge bebyggelse  
Smedjeholm by   Stavsjö bebyggelse  
Smedjeholmen gd   Stafsjö hrgd  
Smedjeholmen gd   Stålagård gd  
Smedjeholmen gd   Stålagård gd  
Smedjeholmen gdr /Se   Torebo bebyggelse  
Smedjeholmen gd /Se   Torebo gård  
Stafsinge by   Torebo bebyggelse  
Stafsinge by   Torebo gård  
Stafsinge by      
Stafsinge by o. sn /Se      
Stafsinge by o. sn /Se      
Stavsjö gd /Se      
Stavsjö gd /Se      
Stenastorp by      
?Stenastorp by      
Torebo g.      
Torebo hg      
Torebo hg      
?Torebo gd      
?Torebo gd      
Torebo gd      
Torebo gd      
Torebo gd /Se      
Saknas Saknas      
Tröinge by      
Tröinge by      
Tröinge by      
Tröinge by      
Valaklint berg /Se      
Valaklint höjd      
Valaklitt höjd      
Valasjön, Hvalasjön sjö      
Valasjön sjö      
Valasjö sjö      
Vantakullarna berg      
Älvasjön sjö      
Älvasjön, Elvasjön sjö      
Älvasjön sjö      
Sjö bebyggelse      
Sjö bebyggelse      
Skattagård gd      
Skärbäck bebyggelse      
Skärbäck bebyggelse      
Slättan lht      
Stegared bebyggelse      
Stegared bebyggelse      
Svensgård gd      
Sörlunda lht      
Torbjörnsgård gd      
Torgåsen hmd      
Tuvagård gd      
Tögåsen hmd      
Tögåsen, se 14 Gödeby bebyggelse      
Ugglehult bebyggelse      
Ugglehult bebyggelse      
Vagnhalla lht      
Valamosse lht      
Valtersbo bebyggelse      
Valtersbo bebyggelse      
Väg bebyggelse      
Väg, se 15-17 Gödeby bebyggelse      
Ästad bebyggelse      
Ästad bebyggelse      
Ästad bebyggelse      
Ästad bebyggelse      
Ön hmdr      
Övraby gd      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.