ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vinbergs socken : Faurås härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 273 Naturnamn : 16 Bebyggelsenamn : 139 Naturnamn : 5
Vinberg sn *Hertingsfallet fors Vinberg sn Blackeberg berg
Vinberg sn Himble berg berg Vinberg sn Töringeberg berg
Vinberg sn Kroken kyrkojord kr. /Se Vinberg sn Ståbjär berg
Vinberg sn *Lyckenn f. åker Vinberg sn Vinan å
Vinberg sn *Lÿckenn Saknas Vinberg sn Ättehögen höjd
Vinberg socken Pyrte åker kr. /Se Vinberg socken  
Vinberg sn *Spange baneke f. äng Andrisagård gd  
Vinberg sn *Spange baneke äng Bengtsgård gd  
Vinberg sn Stafsinge kyrkojord äng kr. /Se Bengtsgård gd  
Vinberg sn /Se Ståberg berg och triangelpunkt Blackeberg bebyggelse  
Vinberg sn Vinån å Blackeberg bebyggelse  
Vinberg sn *Windboledtt äng Båtsmanstorpet avs.  
Vinberg sn *Windboledtt f. äng Båtsmanstorpet, se 10 Faurås hd bebyggelse  
Vinberg sn Vindbolet äng /Se Båtsmanstorpet, se 18 Tröinge bebyggelse  
Vinberg sn Vindbolet äng /Se Börjasgård gd  
Vinberg sn sn Åttehögen berg o. triangelpunkt Dalen gård  
Vinberg sn   Faurås bebyggelse  
Vinberg sn sn   Faurås by  
Vinberg sn   Faurås bebyggelse  
Vinberg sn   Faurås bebyggelse  
Vinberg sn   Faurås bebyggelse  
Vinberg sn   Faurås bebyggelse  
Vinberg sn   Faurås bebyggelse  
Vinberg sn   Faurås bebyggelse  
Vinberg sn   Faurås bebyggelse  
Vinberg sn   Faurås bebyggelse  
Vinberg sn   Faurås bebyggelse  
Vinberg sn   Grubbagård gd  
Vinbergs sn sn   Grustaget avs.  
Vinberg sn   Grustaget, se 16 Töringe bebyggelse  
Vinberg sn   Hallagård gd  
Vinberg sn   Hallagård, se 6 Töringe bebyggelse  
Vinberg sn   Hansagård gd  
Vinberg sn   Hertingsfors laxfiske  
Vinberg sn   Holmagård bebyggelse  
Vinberg sn   Holmagård gård  
Vinberg sn   Holmagård bebyggelse  
Vinberg sn   Hällingens gd  
Vinberg sn   Jonstorp bebyggelse  
Vinberg sn   Johnstorp bebyggelse  
Vinberg by   Johnstorp bebyggelse  
Vinberg sn   Johnstorp bebyggelse  
Vinberg sn   Johnstorp bebyggelse  
Vinberg sn   Johnstorp bebyggelse  
Vinberg sn   Klockaregården bebyggelse  
Vinberg sn   Knavagård hmd  
Vinberg sn   Knavagård gård  
Vinberg sn   Knavens hmd  
Vinberg sn   Lillegård bebyggelse  
Vinberg sn   Lillegård bebyggelse  
Vinberg sn   Lissgård Saknas  
Vinberg sn   Lyckan Kroken kyrkojord  
Vinberg sn   Lyckan, Kroken, se 2 Pyrte bebyggelse  
Vinberg sn   Prästgården bebyggelse  
Vinberg sn   Pyrte bebyggelse  
Vinberg sn   Pyrte åker  
Vinberg sn /Se   Pyrte bebyggelse  
Vinberg sn /Se   Ringsås bebyggelse  
Vinberg sn /Se   Ringsås by  
Vinberg sn /Se   Ringsås bebyggelse  
Vinberg sn /Se   Ringsås bebyggelse  
Vinberg sn /Se   Ringsås bebyggelse  
Vinberg sn /Se   Sannagård bebyggelse  
Vinberg sn o by /Se   Sannagård gård  
Vinberg sn /Se   Sannagård bebyggelse  
Andersgård gd   Sannagård kyrkojord  
Bengtsgård gd   Slätteberg bebyggelse  
Blackeberg gd   Slätteberg gård  
Blackeberg by   Slätteberg bebyggelse  
Blackeberg by   Smensgård Saknas  
Blackeberg gdr /Se   Snaragård gd  
*Degnegården gård   Stenastorp bebyggelse  
*Degnne gaardenn f. klockare gård   Stenastorp gård  
Farthæs by   Stenastorp bebyggelse  
Faurås by   Stenastorp gård  
Faurås by   Ståby bebyggelse  
Faurås by   Ståby bebyggelse  
Faurås by   Torsholm bebyggelse  
Faurås by   Torsholm gd  
Faurås by   Torstorp bebyggelse  
Faurås by   Thorstorp gårdar  
Faurås by   Thorstorp bebyggelse  
Faurås by   Thorstorp bebyggelse  
Faurås by   Thorstorp bebyggelse  
Faurås by   Tröinge bebyggelse  
Faurås by   Tröinge by  
Faurås gdr   Tröinge bebyggelse  
Faurås by   Tröinge bebyggelse  
Faurås by   Tröinge bebyggelse  
Faurås by   Tröinge bebyggelse  
Faurås by   Tröinge bebyggelse  
Faurås by   Tröinge bebyggelse  
Faurås by   Tröinge bebyggelse  
Faurås by   Tröinge bebyggelse  
Faurås by   Tröinge bebyggelse  
Faurås gdr /Se   Tröinge bebyggelse  
Faurås by   Tröinge bebyggelse  
Faurås by   Tågarp bebyggelse  
Faurås by   Tågarp by  
Faurås gdr   Tågarp bebyggelse  
Faurås by   Tågarp bebyggelse  
Faurås by   Tågarp bebyggelse  
Faurås by   Tågarp bebyggelse  
Faurås by   Tågarp bebyggelse  
Faurås by   Tågarp bebyggelse  
Faurås by   Tågarp äng  
Faurås by   Tågarp bebyggelse  
Faurås by   Töringe bebyggelse  
Faurås by /Se   Töringe bebyggelse  
Faurås by /Se   Töringe bebyggelse  
Faurås tidigare by, nu kvarn /Se   Töringe bebyggelse  
Faurås by och hd /Se   Töringe, Stora bebyggelse  
Faurås by /Se   Töringe bebyggelse  
Faurås gdr /Se   Töringe bebyggelse  
Faurås by /Se   Töringe bebyggelse  
Faurås by /Se   Töringe bebyggelse  
Faurås gd:ar o. lht:er /Se   Töringe bebyggelse  
Faurås by /Se   Töringe bebyggelse  
Fawernes, se Faurås by   Töringe, Hallagård, se 6 Töringe bebyggelse  
Friaas Saknas   Töringe Stora åker  
Hallagård gd /Se   Töringe Stora, se 4 Töringe bebyggelse  
Hertingsfors laxfiske kr. /Se   Vinberg bebyggelse  
Holmagård gdr   Vinberg bebyggelse  
Holmagård gdr /Se   Vinberg bebyggelse  
?Hostrup by   Vinberg bebyggelse  
Jonstorp by   Vinberg bebyggelse  
Jonstorp by   Vinberg bebyggelse  
Jonstorp by   Vinberg bebyggelse  
Jonstorp by   Vinberg bebyggelse  
Jonstorp by   Vinbergs Klockarebohl bebyggelse  
Jonstorp by   Vinbergs Klockarebol, se 6 Vinberg bebyggelse  
Jonstorp by   Winbergs Prestgård bebyggelse  
Jonstorp by   Vinbergs Prästgård, se 12 Vinberg bebyggelse  
Jonstorp by   Vinbergs Prästgård, se 5 Vinberg bebyggelse  
Jonstorp by   Vinbergs Stn Saknas  
Jonstorp by   Ålyckan gdr  
Jonstorp by /Se   Åminne hmd  
Klockarebol gd /Se   Åminne herrgård  
Klockarebol el. Klockaregården klockarbost.? /Se   Ögården Saknas  
Klockaregården el. Klockarebol klockarebost.? /Se      
Knavagård hemmansdel      
Knavagård hmd /Se      
Kyrkan kyrka      
Saknas Saknas      
Lillegård gd      
Lillegård gd /Se      
*Nyrup gd      
*Nyrup f. gd      
?Orstequernn Saknas      
»Pilegård» Saknas      
Prästgården prästgård      
Prästgården prästgård      
Prästgården prästgård? /Se      
Ringsås by      
Ringsås by      
Ringsås by      
Ringsås by      
Ringsås by      
Ringsås by      
Ringsås by      
Ringsås by      
Ringsås by      
Ringsås by      
Ringsås by      
Ringsås by      
Ringsås by      
Ringsås by      
Ringsås by      
Ringsås by      
Ringsås by      
Ringsås by /Se      
Sandagård Saknas      
Sannagård by      
Sannagård by      
Sannagård Saknas      
Sannagård by      
Sannagård by      
Sannagård gd      
Sannagård gdr /Se      
Slätteberg by      
Slätteberg gd      
Slätteberg gd      
Slätteberg gård      
Slätteberg gdr /Se      
Stamb Saknas      
Stenastorp by      
Stenastorp by /Se      
Ståby gd      
Ståby gd /Se      
?Torstorp by      
?Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by      
Torstorp by /Se      
Trudinghe, se Tröinge byar      
*Trydhinge, se Tröinge byar      
Tröinge by      
Tröinge by      
Trutunge Saknas      
Tröinge by      
Tröinge by      
Tröinge by      
Tröinge by      
Tröinge byar      
Tröinge by      
Tröinge by      
Tröinge by      
Tröinge by      
Tröinge by      
Trönige by      
Tröinge by      
Tröinge by      
Trönige by      
Tröinge by      
Tröinge by      
Tröinge by      
Tröinge by      
Tröinge by      
Tröinge by      
Tröinge by      
Tröinge by      
Tröinge by      
Tröinge by      
Tröinge by      
Tröinge by /Se      
Tröinge by /Se      
Tröinge gd /Se      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by /Se      
Tågarp by      
Tøllinge Saknas      
Töringe by      
Töringe by      
Töringe gd      
Töringe by      
Töringe by      
Töringe, Stora Saknas      
Töringe, Stora Saknas      
?Töringe by      
Töringe by      
?Töringe by      
?Töringe by      
Töringe by      
Töringe by /Se      
Stora (Töringe?) gd /Se      
Töringe by /Se      
Töringe gd /Se      
Underberg Saknas      
Vinberg by      
Vinberg by      
Vinberg by /Se      
Vinberg by      
Vinberg by      
Vinberg by      
Vinberg Saknas      
Vinberg by      
Vinberg by      
Vinberg by      
Vinberg by o. sn /Se      
Vinberg jvst. /Se      
Vinberg by o. sn /Se      
Aagaard Saknas      
Åminne hmd /Se      
»Øerqvergård» Saknas      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.