ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Falkenbergs stad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 208 Naturnamn : 49 Bebyggelsenamn : 106 Naturnamn :
Falkenberg stad *Bockesten råst Falkenberg stad  
Falkenberg stad »Bouensbierg» Saknas Falkenberg stad  
Falkenberg stad *Bouensberg Saknas Falkenberg stad  
Falkenberg st. *Degne ageren åker Falkenberg stad  
Falkenberg stad *Degne Ageren f. åker Falkenberg stad  
Falkenberg stad *Eda älv å Falkenberg stad  
Falkenberg stad *Eva eller Edra älv samt Edra å å Falkenberg stad  
Falkenberg stad Falkaberget bortsprängt berg /Se Falkenberg stad  
Falkenberg slott Falkberget berg /Se Falkenberg stad  
Falkenberg stad ?*Falkenbergs bro bro Falkenberg stad  
Falkenberg stad Falkenbergs bro Saknas Falkenberg stad  
Falkenberg stad Falkenbergs bro bro Falkenberg stad  
Falkenberg stad Falkenbergsmossen mosse Falkenberg stad  
Falkenberg stad *Falkenbergs sand landområde Falkenberg stad  
Falkenberg st. o. sl. *Falkenbergs sand slättmark Falkenberg stad  
Falkenberg stad Falkenbergsån å Falkenberg stad  
Falkenberg stad Falkenbergsån å Anderstorp Saknas  
Falkenberg stad Falkenbergsån eller Ätran å Anneberg hus  
Falkenberg slott Falkenbierg aae flod Annedal hus  
Falkenberg slott Furet park? Annelund hus  
Falkenberg stad *Garss agir Saknas Aspeåkern, se 11-12 Boberg Saknas  
Falkenberg f. slott, nu stad *Gaasse agir f. åker Augusttorp hus  
Falkenberg stad Gruebäck bäck Backagård, se 9 Skrea Saknas  
Falkenberg st. Gruebäcken bäck Betel hus  
Falkenberg stad *Gruenacke Saknas Boberg Saknas  
Falkenberg stad (fordom fästning) *Holmarör ell. Holmarörsvägg råst Boberg Saknas  
Falkenberg st. *Hösesten råst. Boberg Saknas  
Falkenberg st. *Kurre lycken Saknas Boberg Knappagård, se 2 Boberg Saknas  
Falkenberg slott och stad *Kurrelycken f. åker Broslätt hus  
Falkenberg stad Lövstaviken vik Brostugan hus  
Falkenberg stad (fordom slott) *Hedel-klippa berg Bräcke hus  
Falkenberg st. *Nybyes gierde Saknas Bräcke Västerborg hus  
Falkenberg st. *Nybyes gierde f. gärde Båtsmanstorpet, se 30-31 Skrea Saknas  
Falkenberg stad *Rossengård hamn Bäckagård, se 6 Skrea Saknas  
Falkenberg stad (fordom slott) *Rödesten råst. Enebo, se 13 Boberg Saknas  
Falkenberg st. *Rögilse agir åker Fajans tegelbruk lastplats  
Falkenberg stad (slott) *Rögilsse agir f. åker Falkenbergs tegelbruk lastplats  
Falkenberg stad (fordom slott) *S. Gertruds tofft Saknas Fattighemmet hus  
Falkenberg slott Spinkelspänse råst Folkskolehuset hus  
Falkenberg stad Stafsingestrand strand Fridhem hus  
Falkenberg stad *Stetter råm. Furulund, se 32 Skrea Saknas  
Falkenberg stad *Swarte Klippa Saknas Färgarelyckan hus  
Falkenberg stad *Torstenshög bergh. Grönemad hus  
Falkenberg st. *Tröingeberg råm. Hamnhuset hus  
Falkenberg stad Äskebäckswad vägövg. Haraldstorp hus  
Falkenberg stad Ätran flod Herting del av Falkebergs stad  
Falkenberg stad o. slott Ätran flod Herting gård  
Falkenberg stad Ätran å Holgerslyckan stadsdel  
Falkenberg stad Ätran å Johanstorp Saknas  
Falkenberg stad   Jonstorp hus  
Falkenberg stad   Kjellstorp, se Källstorp nr 1 Saknas  
Falkenberg stad   Klofsten hus  
Falkenberg stad   Knappagård, se 2 Boberg Saknas  
Falkenberg stad   Kristinehög hus  
Falkenberg stad   Kulla, se 1 Skrea Saknas  
Falkenberg stad   Kulla, se 27 Skrea Saknas  
Falkenberg stad   Kullen stadsdel  
Falkenberg stad   Källstorp Saknas  
Falkenberg stad /Se   Liden Saknas  
Falkenberg stad   Lugnet Saknas  
Falkenberg stad   Majhem Saknas  
Falkenberg stad   Mellanlyckan hus  
Falkenberg stad   Myrarelyckan hus  
Falkenberg stad   Måsalyckan stadsdel  
Falkenberg stad   Norra Allmänningen stadsdel  
Falkenberg stad   Nyhem hus  
Falkenberg stad   Planterlyckan Saknas  
Falkenberg stad   Sanddynerna stadsdel  
Falkenberg stad   Sandlyckan stadsdel  
Falkenberg, Gamla stad   Sandslätt hus  
Falkenberg stad   Schubergstorp hus  
Falkenberg st.   Sjöhem hus  
Falkenberg sl. (st.)   Skansen hus  
Falkenberg stad   Skogslund, se 33 Skrea Saknas  
Falkenberg, Ny- Saknas   Skrea Saknas  
Falkenberg, Gamle- Saknas   Skrea Saknas  
Falkenberg st.   Skrea Saknas  
Falkenberg stad   Skrea Saknas  
Falkenberg stad   Skrea Saknas  
Falkenberg st.   Skrea Saknas  
Falkenberg stad   Skrea Saknas  
Falkenberg st.   Skrea Saknas  
Falkenberg stad   Skrea Saknas  
Falkenberg stad   Skrea Saknas  
Falkenberg, Gamla Saknas   Skrea Saknas  
Falkenberg stad   Skrea Backagård, se 9 Skrea Saknas  
Falkenberg stad   Skrea Bäckagård, se 6 Skrea Saknas  
Falkenberg, Ny- stad   Skrea Kulla, se 1 Skrea Saknas  
Falkenberg stad   Skrea Kulla, se 27 Skrea Saknas  
Falkenberg stad   Skrea Prästgård, se 3 Skrea Saknas  
Falkenberg stad   Skrea Prästgård, se 23 Skrea Saknas  
Falkenberg stad   Skrea Åstorp, se 7 Skrea Saknas  
Falkenberg stad   Skrea Övra kull, se 2 Skrea Saknas  
Falkenberg stad   Solvik Saknas  
Falkenberg stad   Strandbygget hus  
Falkenberg stad   Strandhem hus  
Falkenberg stad   Strandpaviljongen hus  
Falckeberg folkläger   Tånga hus  
Falkenberg st.   Vakttorpet hus  
?Falkenberg stad   Vakttorpet, Sjövik hus  
Falkenberg slott   Villabo hus  
Falkenberg stad   Västerborg hus  
Falkenberg stad   Västra gärdet stadsdel  
Falkenberg stad   Åbrinken Saknas  
Falkenberg stad   Åstorp, se 7 Skrea Saknas  
Falkenberg stad   Övra kull, se 2 Skrea Saknas  
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg, Ny- stad      
Falkenberg, Gamla stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
?Falckenberg folkläger      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberrigh Saknas      
Falkenberg stad      
Falkenberb stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad /Se      
Falkenberg stad /Se      
Falkenberg stad /Se      
Falkenberg stad      
Falkenberg stad /Se      
Falkenberg stad /Se      
Falkenberg stad /Se      
Falkenberg stad /Se      
Falkenberg stad /Se      
Falkenberg stad /Se      
Falkenberg stad /Se      
Falkenberg stad /Se      
Falkenberg stad /Se      
Falkenberg stad /Se      
Falkenberg f. slott, nu stad /Se      
Falkenbergs slott f.d. slott /Se      
Falkenberg medeltida fäste      
Falkenbergs slott Saknas      
Helig Kors Kapell kapell      
Herting gd      
Herting Saknas      
Herting gd      
Herting gd      
Herting del av Falkenberg      
Hertinge gd med laxfiske      
Herting gd /Se      
*Korteå f. torp      
Prästgården prästgård      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.