ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vessige socken : Årstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 216 Naturnamn : 185 Bebyggelsenamn : 193 Naturnamn : 101
Vessige sn *Aas eng äng Vessige sn sn Abborrasjön sjö
Vessige sn /Se Abborrasjön sjö Vessige sn Abborrasjön sjö
Vessige sn Agnsjön sjö Vessige sn Abborrasjön sjö
Vessige sn *Allmendingem allmänning Vessige sn Agnsjön sjö
Vessige sn Barnasjön sjö Vessige sn Asklinten berg
Vessige sn *Becke eng äng Vessige sn Askome Varberg berg
Vessige sn *Beeke eng f. äng Vessige sn Barnasjön sjö
Vessige sn /Se *Biernneskow skog Amundsgård gd Barnasjön sjö
Vessige sn /Se ?*Bjärrome skog skog Backagård bebyggelse Baruasjön sjö
Vessige sn Björbäcken bäck /Se Backagård, se 6 Bjerrome bebyggelse Bjerrome kanal bäck
Vessige sn *Björkesbackarne Saknas *Ballalyckan Saknas Björbäcken bäck
Vessige sn Lille Björnsjön sjö Berg bebyggelse Björnsjön sjöar
Wessige sn Store Björnsjön sjö Berg, se 11 Sörby Saknas Björseredssjön sjö
Vessige sn sn Björseredssjön sjö Bjerrome by Björseredsjön sjö
Vessige sn Björseredssjön sjö /Se Bjerrome by Brända berg berg
Vessige sn sn *Borgarekullen Saknas Bjerrome by Ekeberg berg
Vessige sn sn *Brobacken berg Bjerrome bebyggelse Grimshultasjön sjö
Vessige sn *Brogenn äng Bjerrome bebyggelse Gunnarstorpaberg berg
Vessige sn sn *Brogenn f. äng Bjerrome bebyggelse Gunnarstorpaberg höjd
Vessige sn *Dagsåsmåse Saknas Bjerrome bebyggelse Gunnarstorpaberg berg
Vessige sn *Dalsbackeager åker Bjerrome bebyggelse Gunnarstorpabjär berg
Vessige sn *Dals backe ager f. åker Bjerrome bebyggelse Hoseberg berg
Vessige sn *Dalsbackeager, Lille åker Bjerrome Backagård, se 6 bjerrome bebyggelse Häljassjön sjö
Vessige socken *Dals backer backar Bjerrome Friborg, se 3 Bjerrome bebyggelse Härbillingen sjö
Vessige sn *Dals backer backar Bjerrome Hedåker, se 10 Bjerrome bebyggelse Härbillingen sjö
Vessige sn *Drenge skammelen äng Bjerrome Korsgård bebyggelse Härbillingen sjö
Vessige sn *Drenge skammelen f. äng Bjerrome Korsgård, se 5 Bjerrome bebyggelse Häståsaberg berg
Vessige sn *Egekullen kulle Bjerrome Lij, se 9 Bjerrome bebyggelse Häståsaberg berg
Vessige sn *Ege kullen kulle Bjerrome, Lilla gd Häståsaberg höjd
Vessige sn *Egre, Lille f. äng Bjerrome, Lilla, se 2 Bjerrome bebyggelse Häståsaberg, se Häståsen berg
Vessige sn *Ellekierseng äng Björbäcksered bebyggelse Häståsasjön sjö
Vessige sn *Ellekiers eng f. äng Björbexered gd Häståsasjön sjö
Vessige sn *Enge ager, Lille åker Björbäcksered Saknas Häståsasjön sjö
Vessige sn *Enge ager, Lille åker Björbäcksered Saknas Häståsen berg
Vessige sn *Enge ager, Lille f. åker Björket hmd Ilaskärssjön sjö
Vessige sn *Enge agger, Store och Lille f. åkrar Björsered gd Jungfruhäll ö
Vessige sn *Enge ager, Store åker Björsered gd Jungfruhäll häll
Vessige sn /Se *Enge agre åkrar Björsered gd Jungfruhall grund
Vessige sn /Se *Enge aggre f. åkrar Brogård hmd Kaneberg berg
Vessige sn /Se *Espe Saknas Bräcke Saknas Klangeberg berg
Vessige sn /Se *Espe Saknas Bräcke gd Kärrebäck bäck
Vessige sn /Se *Flakeberg berg Bräcke gd Kärrsjön sjö
Vessige by o. sn /Se *Floen Saknas Bygatan avs. Kärrsjön sjö
Vessige sn /Se *Forsekullen berg Eriksdal hmd Lillesjön sjö
Vessige sn /Se *Fällesbacka skogsm. Fnattagård gd Lillesjö sjö
Aksted Saknas *Gader langenn f. åker Friborg bebyggelse Lillsjön sjö
Backagård Saknas *Gatlangen åker Friborg, se 3 bjerrome bebyggelse Lillsjön sjö
Backagård gd /Se *Geris bron bro Glostorp gd Lilla å å
Berg gd *Geris broenn bro Glostorp gd Lillaån å
Berg gd /Se *Glimmingen berg Glostorp gd Lillån å
Bijden Saknas *Gresskifte äng Grimshult by Lillån å
Bjärrome by *Gresskiiffte f. äng Grimshult by Lillån å
Bjärrome by *Gryde wads eng äng Grimshult by Lillån å
Bjärrome by *Gryde wads eng äng Gunnarstorp bebyggelse Lunnaberg berg
Bjärrome by *Gryde wads eng f. äng Gunnarstorp bebyggelse Lundaberget höjd
Bjärrome by *Grydis eng äng Gunnarstorp gd Lunnaskallen berg o triangelpunkt
Bjärrome, Lilla gd *Grydis Eng f. äng Gunnarstorp bebyggelse Lunnaskallen triangelpkt.
Bjerrome by *Gutterbacken berg Görup gd Lunnaskalle berg
Bjerrome, Lilla gd »Haffuue engenn f. äng Görup bebyggelse Lyckeberg berg
Bjerrome Saknas Heden Saknas Görup Saknas Långasjön sjö
Bjerrome, Lilla Saknas Hedåker jord kr. /Se Hagen hmd Långasjön sjö
Bjärrome by /Se *Heenn Saknas Hallakvarn kvarn Nälleberg berg
Bjerrome by /Se *Härbråten Saknas Havgård, se 4 Sörby bebyggelse Perssjön sjö
Bjerrome gd /Se *Häståsa sjö Hedåker bebyggelse Porssjön sjö
Lilla Bjerrome gd /Se Häståsasjön sjö Hedåker, se 10 Bjerrome bebyggelse Risslabäcken bäck
Björbäcksered Saknas *Hästön ö Holmer hmd Rävdalsberg berg
Björbäcksered gd /Se *Höga Björkes Ö ö Hovgård bebyggelse Sjönevadsborg ö
Björsered Saknas *Högs ager åker Hukered Saknas Sjönevadsborg ö
Björsered gdr /Se *Högs ager f. åker Hukered gd Sjönevadsborg holme
Bräcke Saknas *Jungfruhall holme Hukered Saknas Sjönevadssjön, se Storsjön sjö
Bräcke gdr /Se Jungfruhall grund Järnbo bebyggelse Sjönevadssjön sjö
?Friborg Saknas *Jättebacken berg Jerubo gd Sjönevadsjön sjö
Friborg gd /Se *Jätte Tufvaren berg Järnbo Saknas Sjönevadö holme
Glostorp Saknas *Kiillebeck bäck Jöns-Hansgård gd Sjögästasjön sjö
Glostorp by /Se *Küllebeck bäck Klockarebol, se 2 Vessinge bebyggelse Skärsjön sjö
Grimshult Saknas *Kircke agger f. åker Klockaregården bebyggelse Skärsjön sjö
Grimshult gdr /Se *Kircke stycke åker Kockagård bebyggelse Skärsjö sjö
Grimsende Saknas *Kircke stycke f. åker Kockagård, se 9 Sörby bebyggelse Skärsjön, se Grimshultasjön sjö
Grimarstorp by *Krogager åker Korndal bebyggelse Smeaberg berg
Gunnarstorp by *Krogager f. åker Korndal, se 9 Vessige bebyggelse Snappeberg berg
Gunnarstorp Saknas *Källe bäck vatten Korsgård bebyggelse Storsjön sjö
Gunnarstorp gdr /Se *Källemåssen mosse Korsgård, se 5 Bjerrome bebyggelse Svalåsen berg o triangelpunkt
Görup gd /Se Kärrsjön sjö Kråkgård bebyggelse Svalåsen triangelpkt.
Hagen Saknas Kärrsjön sjö Krämarebohl gd Svartasjön sjö
»Hallakvarn» (el. Kyrkkvarnen) kvarn /Se *Laanne wegenn äng Krämarebol bebyggelse Svartasjön sjö
Hovgård gd /Se *Laanne Wegenn f. äng Krämarebol Saknas Svarta-sjön sjö
Hukered Saknas *Laë ager åker Kungsgård hmd Svarta-sjön sjö
Hukered by /Se *Laë agger f. åker Kyrkkvarnen, se Hallakvarn Saknas Svinaberg berg
Järnbo gd /Se *Landager åker Lassagård bebyggelse Tjörkeberg berg
Järnbo Saknas *Landager f. åker Li bebyggelse Tosberg berg
Järnbo gd /Se Lia bro bro Lia bebyggelse Trusslabjär berg
Klockarebol (el. Klockaregården) gd /Se Lia ån vatten Lid gård Trusslasjön sjö
Klockarebol gd /Se *Lille egre äng Lij, se 9 Bjerrome bebyggelse Tussjön sjö
Klockaregården (el. Klockarebol) gd /Se lille sjö sjö Lunden hmd Tussjö sjö
*Knaggegården Saknas Lilla Siö sjö Lundsgård bebyggelse Tussjön sjö
Kockagård gd /Se Lillesjön sjö Lundsgård, se 7 Sörby bebyggelse Tussjö sjö
Korndal bebyggelse Lillån å /Se Lunnabol Saknas Tussjön sjö
Korndal gd /Se Lillån å /Se Lunnabohl gd Tyssjön sjö
Korsegård Saknas Lilla Öh Saknas Lunnabol Saknas Yxsjön sjö
Korsgård gd /Se *Lunden betesm. Lya Saknas Yxsjön sjö
?Krågård bebyggelse *Lunden hagmark Lia Saknas Ätran å
Kråkgård gd *Luns eng äng Lya bgd  
Kråkgård gd /Se *Lunds eng f. äng Lyngen gd  
Krämarebol gd /Se *Lunds eng, Lille äng Lyngen bebyggelse  
Krämarebol gd /Se *Lunds eng, Lille f. äng Lyngen Saknas  
Kyrkan kyrka *Lunds måse Saknas Möllan = 12 Vessige bebyggelse  
Kyrkkvarnen (el. »Hallakvarn») kvarn /Se *Lunn berg Möllebacken Saknas  
Lassagård gd /Se *Lyckebackarne berg Möllegård Saknas  
Lia Saknas Långa sjö sjö Möllegård gd  
Lij gd /Se Långasjön sjö Möllegård Saknas  
Saknas Saknas *Lönn ager åker Nackagård bebyggelse  
?Lundegård Saknas *Lönn ager f. åker Nackagård, se 6 Sörby bebyggelse  
Lundsgård Saknas *Lönn eng äng Nackagård, se 12 Sörby bebyggelse  
Lundsgård gd /Se *Lönn eng, Lille äng Nedramöllan bebyggelse  
Lunnabol gdr /Se *Lönere engen äng Nuered bebyggelse  
Lunnabol gdr /Se *Lönere engen f. äng Nuered, se 2 Torsjö bebyggelse  
Lya by /Se Saknas Saknas Nygård hmd  
Lya by /Se Måsa Giöl Saknas Pilagård, se 2 Sörby bebyggelse  
Lyngen gd /Se *Mölneberg berg Prästgården bebyggelse  
Mölla bebyggelse *Pehrs Kulle berg Rännlarna hmd  
?Möllegård gd Perssjön sjö Rönnebacken, se 8 Sörby bebyggelse  
Möllegård Saknas Porssjön sjö Sjönevad by  
Möllegård gdr /Se Saknas åker Sjönevad Saknas  
Nackagård gd *Rellen f. åker Skönevad Saknas  
Nackagård gd *Rumpebackar berg Sjönevad gd  
*Nackægordh gd *Rydevad vadställe Sjönevad by  
Nackagård gdar *Rågemåse Saknas Sjönevad by  
Nackagård Saknas *Räfwa Puss Backe Saknas Skönevad by  
Nackagård gd /Se *Röde Lunds eng äng Sjönevad by  
Nackagård gd /Se *Röde Lunds eng äng Sjönevad Saknas  
Nedramöllan gd /Se *Röde Lunds eng, Lille äng Sjönevad by  
Nuered gd /Se *Röde lunds engh f. äng Sjösgärde Saknas  
Pilagård bebyggelse *Röringen åker Sjösgärde gd  
Pilagård gård *Røringenn f. åker Sjösgärde gd  
Pilagård Saknas *Rörnabbehult råm. Smedagård bebyggelse  
Pilagård gd /Se *Rörskulle berg Smedgård, se 4 Vessige Saknas  
Prästgården Saknas Sjönevads bro bro Stockabron Saknas  
Prästgården prästgård Sjönevad sjön sjö Svensgård hmd  
Prästgård kyrkoherdebost. /Se Sjönevad sjön sjö Sylagård, se 5 Sörby bebyggelse  
Rännebacken gd /Se Sjönevadsjön sjö Syllagård bebyggelse  
Scønewaht, se Sjönevad by Sjönevadssjön sjö /Se Sörby by  
Sjönevad by Sjönevadssjön sjö Sörby by  
Sjönevad gd:ar /Se Sjösgärdesjön sjö /Se Sörby Saknas  
Sjönevad gdr /Se *Skiollenn åker Sörby Saknas  
Sjönevad gd:ar /Se *Skiollenn f. åker Sörby bebyggelse  
Sjönevad by /Se *Skäningsberg berg Sörby bebyggelse  
Sjönevad gd:ar /Se Skärsjön sjö Sörby bebyggelse  
*Sjönevadsburg förr gd Skärsjön sjö Sörby bebyggelse  
*Sjönevadsburg förr gd *Skjer-sjön sjö Sörby bebyggelse  
Sjönevad Saknas Skärsjön sjö Sörby bebyggelse  
Sjönevad by *Sorby eng äng Sörby bebyggelse  
Sjönevad Saknas *Sorby eng f. äng Sörby bebyggelse  
Skönevad gd /Se *Stiis ager åker Sörby bebyggelse  
Sjönevad gdr /Se *Stüs agir f. åker Sörby Berg, se 11 Sörby bebyggelse  
Sjösgärde Saknas Store sjö sjö Sörby Havgård, se 4 Sörby bebyggelse  
Sjösgärde gdr /Se Svartasjön sjö Sörby Kockagård bebyggelse  
Sjösgärde gd /Se Svartasjön sjö Sörby Kockagård, se 9 Sörby bebyggelse  
Smedgård gd /Se *Sÿllen åker Sörby Nackagård, se 6 Sörby bebyggelse  
Springförbi f.d. backstuga »Syllen f. åker Sörby Nackagård, se 12 Sörby bebyggelse  
Syllagård gd /Se Trankärr sjö Sörby Pilagård, se 2 Sörby bebyggelse  
Sörby by /Se Tussiön sjö Sörby Rönnebacken, se 8 Sörby bebyggelse  
Sörby by Tussjön sjö Sörby Sylagård bebyggelse  
Sörby by *Vasabeck vatten Sörby Sylagård, se 5 Sörby bebyggelse  
Sörby by *Wase engen äng Sörsby Lundsgård, se 7 Sörby bebyggelse  
Sörby by *Wase Engenn f. äng Torshög lht  
Sörby Saknas *Vas engh f. äng Torsjö Saknas  
Sørby Saknas *Webby wege f. äng Thorsjö by  
Sørby Saknas *Wellis beck bäck Torsjö Saknas  
Sörby by *Wellis beck bäck Torsjö bebyggelse  
Sørby Saknas *Vid Vendings backen äng Torsjö Nuered,se 2 Torsjö bebyggelse  
Sörby by »Wendings beckendtt bäck Veneberg hmd  
Sörby by Vessigelund el. Väbylund berg /Se Vessige Saknas  
Sörby by Vesige åån Saknas Vessige by  
Sörby by *Wiggen äng Vessige by  
Sörby by *Wiggenn f. äng Vessige by  
Sörby by *Vretterne? åkrar Vessige Saknas  
?Sörby by *Vretterne f. åkrar Vessige bebyggelse  
Sörby by Väbylund el. Vessigelund berg /Se Vessige bebyggelse  
?Sörby Saknas *Väby wege äng Vessige bebyggelse  
Sörby by /Se Yxsjön sjö Vessige bebyggelse  
Sörby by /Se Yx-sjön sjö Vessige bebyggelse  
Torsjö gd /Se *Åhsen berg Saknas Vessige bebyggelse  
Torshög gd /Se Ätran å Vessige Klockarebol, se 2 Vessige bebyggelse  
Torsjö gd /Se Öksjön, se Yxsjön sjö Vessige Korndal, se 9 Vessige bebyggelse  
Torsjö hmn /Se Örsjön Saknas Vessige Kyrkokvarnen, se 10 Vessige bebyggelse  
Saknas Saknas   Vessige-mölla, se 12 Vessige bebyggelse  
*Undeasæ gd   Vessige Prästgård, se 1 Vessige bebyggelse  
Vessige by   Vessige Smedgård, se 4 Vessige bebyggelse  
Vessige by /Se   Väby by  
Vessige by   Väby Saknas  
Vessige by   Väby Saknas  
Vreby gd /Se   Åhs gd  
Vreby gd /Se   Ås Saknas  
Väby by      
Väby by      
Väby by      
Väby by      
Viby (Väby) by      
Väby Saknas      
Väby by /Se      
Väby by      
Väby by /Se      
Väby by /Se      
Väby gd /Se      
Väby gd /Se      
Väby by /Se      
Väby by /Se      
Ås Saknas      
Ås by      
?Ås by      
Ås by      
?Ås by      
?Ås by      
Ås by      
Ås Saknas      
Ås by /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.