ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Abilds socken : Årstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 256 Naturnamn : 61 Bebyggelsenamn : 231 Naturnamn : 93
Abild sn Björkbacke sjön Saknas Abild sn Bassaberg berg
Abild sn *Bränningemossen mosse Abild socken socken Bjälkön ö
Abild sn Börseredssjön sjö Abild sn Bjälkön ö
Abild sn sn Börseredssjön sjö /Se Abild sn Bjälkö ö
Abild sn *Dyggerhall bergform. Abild sn Björnön ö
Abild sn Eftaån del av Suseån /Se Abild sn Bökkullen berg
Abild sn /Se Eftsjön sjö /Se Abild sn Börseredssjön sjö
Abild sn Eftsjön sjö /Se Abild sn Börseredssjön sjö
Abild sn Eftsjön sjö /Se Abild sn Dalsjön sjö
Abild sn Elfsiön sjö Abild sn Duggeshall höjd
Abild sn Eftsjön sjö /Se Assarp bebyggelse Dunkershall berg
Abild sn St. Ekeberget berg Assarp gd Dunkershall höjd
Abild sn Elmberg, se Älmeberg Saknas Assarp bebyggelse Dunkershall, se Duggeshall höjd
Abild sn Elmås, se Älmås Saknas Backen gård Flatskogen skog
Abild sn *Gatekärret kärr Backen Saknas Flatskogen skog
Abild sn *Gripåsen berg Backen gård Flatskogen skogsmark
Abild sn Hjuleberg berg Backen Saknas Flatskogen skog
Abild sn Humselyngasjöarna sjöar Björkebacken torp Fäåsen höjdsträckning
Abild sn Humselyngasjöarna sjöar /Se Björkbacken Saknas Gräsberg berg
Abild sn Härbillingen sjö Borgared Saknas Humselyngasjöarna sjöar
Abild sn Höga berger berg Borgared gd Humselyngasjöarna sjöar
Abild sn *Högsjön Saknas Borgared gd Hyltorna skog
Abild sn Hög sjön sjö Brogård Saknas Hålsjön sjö
Abild sn Högsjön sjö Brogård gd Högaberg berg o. triangelpunkt
Abild sn /Se *Hökabäcken Saknas Brogård gård Högaberg triangelpkt
Abild sn /Se *Hökabäcken vatten Brogård gård Kleven berg
Abild sn /Se *Kårkullsmossen mosse Brådden torp Klintaliarna kullar, bergsträckning
Abild sn /Se Kärsåsasjön sjö Brädden Saknas Kärsåsasjön sjö
Abild sn /Se Kärsåsasjön sjö /Se Brädden Saknas Kärsåssjön sjö
Abild sn /Se *Lilla Sjöberget Saknas Bäckagård torp Kärsåsasjön sjö
Abild by och sn /Se mesen, se Måssjö sjö Bökekullen torp Lillsjön sjö
Abild by o. sn /Se Mossjön sjö Bökekullen Saknas Lillesjö sjö
Abild sn /Se Mossjön sjö Börsered gd Lindesbjäret berg o. triangelpunkt
Abild sn /Se Måssjö sjö Börsered Saknas Lindesbjäret triangelpkt
Abild sn /Se Norrskogen skogsmark Börsered Saknas Mittsund sund
Abild sn /Se *Roflös kjärret Saknas Bössegård Saknas Mokullen berg
Abild sn /Se Ryds sjö Saknas Bössegård gård Mossjön sjö
Apell, se Abild sn Ryds sjön Saknas Bössegård gd Mossjön, Måssjön sjö
Abild by o. sn Ryds-sjö sjö Bössegård Saknas Måssjö sjö
Abilds by Saknas /Se Rydssjön sjö Dalstorp torp Nordhagasjön sjö
Abild sn /Se Sjögärdesjön sjö Dönjelt Saknas Risön ö
Assarp gd /Se Sjösgärdessjön sjö /Se Dänjelt gd Risön ö
Backen gd /Se *Skäraberg berg Dönjelt Saknas Risön ö
Björkbacken torp /Se Slien bäck Efshult Saknas Risö ö
Björnared by *Slättaberg berg Efshult Saknas Rydssjön sjö
Borgared Saknas Solakull höjd o. triangelpunkt /Se Efshult gd Rydssjön sjö
?Borjand by Suseån å /Se Eften Saknas Sjösgårdesjön sjö
Borgared gd /Se Svartasjön sjö Efshult by Skåraberg (med Hyltorna) berg
Brogård gd /Se Svinsjön sjö Eften gd Solakull berg o. triangelpunkt
Brädden torp /Se Söderskogen skogsmark Eften gård Solakull triangelpkt
Bökekullen torp /Se Tvättesjön sjö Eften Saknas Solakull berg
?Börsered by Ålasjön sjö Elmeberg Saknas Stockbrofallet fall?
Börsered by Älmeberg höjd och gård Elmås, se Älmås Saknas Suseån å
?Bescherøed by Älmås höjdsträckning Frogård Saknas Svartasjön sjö
Börsered gdr /Se Ävsjön, Stora sjö Frogård gd Svarta sjön sjö
Bössgård gd *Öraberg berg Frogård Saknas Svartasjö sjö
Bössgård gd Örbäckasjön, Öra sjön Saknas Glimmingen torp Svinsjön sjö
Bössegård gd Örbäckasjön sjö Glimmingen t Svinsjön sjö
Bössegård gd Örsjön sjö Glimmingen Saknas Svinasjön sjö
Bössegård gd /Se Örsjön sjö /Se Grinnared Saknas Såberg berg
Dönelt Saknas Örbäckasjön sjö Grinnared by Såberg höjd
Dönjelt gd /Se   Grinnared Saknas Såberg berg
Efshult Saknas   Grinnared Saknas Såbjär backe
E(l)fshult by /Se   Hagalyckan torp Tattraliden backe
Efshult gdr /Se   Hallagård gd Tjörklebackorna höjdsträckning
Efshult by /Se   Hallagård Saknas Trössla berg berg
Eften Saknas   Hallagård gård Tvättesjön sjö
Eften gd /Se   Hallagård Saknas Tvättesjön sjö
Eften gd /Se   Hallstorp Saknas Ulvön ö
Eften gd /Se   Hallstorp gd Ulvön ö
Forsakvarn gd /Se   Hallstorp, Stora Saknas Ulvön ö
Frogård lhtr /Se   Hallstorp, Lilla Saknas Ulvön ö
Glimmingen Saknas   Hallstorp Saknas Ålasjön sjö
Glimmingen torp /Se   Hallstorp torp Ålasjön sjö
Grinnared by   Heden Saknas Åsberg berg
Grinnared Saknas   Heden Saknas Åsberg höjd
Grinnared by   Heden Saknas Åsberg berg
Grinnaryd by   Hjuleberg Saknas Åsbjär höjd
Grinnared by /Se   Hjuleberg gård Äsjön sjö
Hallagård gd /Se   Hjuleberg gods Ävsjön, Lilla sjö
Hallstorp, Lilla o. Stora gdr /Se   Hjuleberg säteri Ävsjön, Lilla sjö
Hallstorp, Stora o. Lilla gdr /Se   Hjuleberg säteri Ävsjön sjöar
Heden gd /Se   Hjuleberg gd Ävsjön, Stora sjö
*Himmelsberg? by   Hjuleberg Saknas Ävsjön, Stora sjö
Hjuleberg herrgård   Hjuleberg gd Örbäckamossen mosse
Hjuleberg hg   Holmia by Örbäcksmossen mosse
Hjuleberg hg   Holmia gård Örbäcksmossen mosse
Hjuleberg hrrgd   Holmia Saknas Örbäckasjön sjö
Hjuleberg hg /Se   Holmia, Lilla Saknas Örbäckasjön sjö
Hjuleberg Saknas   Holmia, Stora Saknas Örbäckasjön sjö
Hjuleberg Saknas   Hultet t. Örsjön sjö
Hjuleberg hg   Hultet Saknas Örsjön, se Örsåsasjön sjö
Hjuleberg hg   Humselynga gård Örsåsasjön sjö
Hjuleberg hg   Humselynga Saknas  
Hjuleberg Saknas   Humselynga Saknas  
Hjuleberg hg   Högahage torp  
Hjuleberg gd   Högelid Saknas  
Hjuleberg hg   Högelid gd  
Hjuleberg hg   Högelid Saknas  
Hjuleberg herrg.   Ingelstorp, se Prästgården Saknas  
Hjuleberg hg   Ingelstorp prästgd  
Hjuleberg hg   Ingelstorp Saknas  
Hjuleberg hg   Kamper torp  
Hjuleberg hg /Se   Kranstorp torp  
Hjuleberg hg   Kråkegård gd  
Hjuleberg hg   Kråkegård Saknas  
Hjuleberg Saknas   Kråkegård Saknas  
Hjuleberg hg   Krämarebohl gd  
Hjuleberg gd   Krämarebol Saknas  
Hjuleberg Saknas   Krämarebol Saknas  
Hjuleberg hg   Kullagård torp  
Hjuleberg hg   Kullen Saknas  
Hjuleberg hg   Kullen t.  
Hjuleberg hg   Kullen Saknas  
Hjuleberg gård   Kärret avs.  
Hjuleberg hg   Kärret torp  
Hjuleberg herrg.   Kärret Saknas  
Hjuleberg hg   Kärsås Saknas  
Hjuleberg gd   Kärsås Saknas  
Hjuleberg hg   Kjersås gd  
Hjuleberg hg   Kärsås Saknas  
Hjuleberg hg   Lanstorp torp  
Hjuleberg hg   Li Saknas  
Hjuleberg hg   Li Saknas  
Hjuleberg hg   Lij gd  
Hjuleberg hg   Li Saknas  
Hjuleberg hrrgd   Lunnarne Saknas  
Hjuleberg hg   Lunnarne gd  
Hjuleberg hgd   Lunnarna Saknas  
Hjuleberg hg   Lyngen gd  
Hjuleberg hg   Lyngen bebyggelse  
Hjuleberg hg   Lyngen Saknas  
Hjuleberg hg   Lyngen gård  
Hjuleberg hg   Moshult Saknas  
Hjuleberg hg   Mosilt Saknas  
Hjuleberg hg   Mosilt Saknas  
Hjuleberg hg   Mosilt by  
Hjuleberg hg   Mosilt Saknas  
Hjuleberg hg   Mosilt, se 1-2 Moshult Saknas  
Hjuleberg herrg.   Måsagård gd  
Hjuleberg hg   Måsagård Saknas  
Hjuleberg hg   Måsagård Saknas  
Hjuleberg hg   Mållan gd  
Hjuleberg hg   Möllan Saknas  
Hjuleberg hrgd   Möllan Saknas  
Hjuleberg hg   Nordhagen torp  
Hjuleberg hg   Nygranna gd  
Hjuleberg hg   Nygranna Saknas  
Hjuleberg hg   Nygranna Saknas  
Hjuleberg hg   Perstorp gd  
Hjuleberg hg   Perstorp Saknas  
Hjuleberg hrgd   Perstorp Saknas  
Hjuleberg hrgd   Pilagård Saknas  
Hjuleberg hg   Pilagård gd  
Hjuleberg hrgd   Pilagård Saknas  
Hjuleberg hg   Prästgården Saknas  
Hjuleberg hg   Ingelstorp Saknas  
Hjuleberg hrgd   Prästgården Saknas  
Hjuleberg hg   Prästgården, se 1 Ingelstorp Saknas  
Hjuleberg hg   Pugabol Saknas  
?Hjuleberg hrgd   Pugabohl gd  
Hjuleberg hg   Pugabol by  
Hjuleberg hg   Pugabol Saknas  
Hjuleberg hg   Ryd by  
Hjuleberg hg   Ry gd  
Hjuleberg gd /Se   Ry Saknas  
Hjuleberg herrgård /Se   Ry Saknas  
Hjuleberg gods /Se   Råsen torp  
Hjuleberg gd /Se   Sjöred Saknas  
Hjuleberg gd /Se   Sjöred gd  
Hjuleberg gd   Sjöred Saknas  
Holmia Saknas   Sjöred Saknas  
Holmia lht /Se   Sjöred by  
Lilla Holmia gd /Se   Sjöstugan t.  
Stora Holmia gd /Se   Sjöstugan Saknas  
Hultet torp /Se   Skipås stuga  
Humselynga gd   Skoggård torp  
Humselynga Saknas   Skåret t.  
Humselynga gdr /Se   Skåret Saknas  
Humselynga gd /Se   Solakull gd  
Högelid gd /Se   Solakull gård  
Ingelstorp Saknas   Solakull bebyggelse  
Ingelstorp prästgd   Solakull Saknas  
Ingelstorp prästgd   Saknas t.  
Ingelstorp prästgd   Stenarne t  
»Ingelstorp» (el. Prästgården) kyrkoherdeboställe /Se   Stenarna Saknas  
Saknas Saknas   Stålered bebyggelse  
Kråkegård gd /Se   Stålered gd  
Krämarebol gd /Se   Stålered Saknas  
Krämarebol gd /Se   Sundet torp  
Kullen torp /Se   Sundet Saknas  
Kärret torp /Se   Sundet Saknas  
Kärsås gd /Se   Torberg gd  
Li gd /Se   Torberg Saknas  
Ly (Lid) gård   Torberg Saknas  
Lunnarna gd /Se   Torsjö avs.  
Lyngen lht /Se   Torstorp lht  
Mosilt Saknas   Tånga gd  
Mosilt by /Se   Tånga gd  
Yttre Mosilt, se Mosilt gd /Se   Tånga Saknas  
Mossagård gd /Se   Ugglebo t.  
Måsagård gd   Ugglebo Saknas  
Måsagård gd   Vallen torp  
Möllan gd /Se   Vasagård torp  
Nygranna gd /Se   Venås gd  
Perstorp by   Venås Saknas  
Perstorp Saknas   Venås Saknas  
Perstorp gd /Se   Årnared, Lilla bebyggelse  
Pilagård gd /Se   Årnared, Stora Saknas  
Prästgården (el. »Ingelstorp») kyrkoherdeboställe /Se   Årnared gd  
Pugabol Saknas   Årnared Saknas  
Pugabol gd /Se   *Älmberg = Elmås? Saknas  
Pugabol gd /Se   Elmeberg gd  
Ry by /Se   Älmeberg bebyggelse  
Ryd by /Se   Älmeberg Saknas  
??Sjöred by   ?Älmberg Saknas  
?Sjöred by   Älmeberg Saknas  
Sjöred by   Älmås Saknas  
Sjöred Saknas   Elmås gd  
Sjöred by?   Älmås Saknas  
Sjöred by /Se   Älmås Saknas  
Sjöred by /Se   Örbäck t.  
Sjöstugan torp /Se   Örbäck Saknas  
Skåret torp /Se   Örsedal Saknas  
Solakull by   Örsedahl gd  
Solakull gd /Se   Örsedal Saknas  
Stenarna+ torp /Se   Örsedala Saknas  
Stålered gd /Se   Örsås Saknas  
Sundet gd /Se   Örsås gd  
Torberg gd /Se   Örsås by  
Tånga gd /Se   Örsås Saknas  
Tånga gd /Se      
Ugglebo torp /Se      
Venås gd /Se      
Årnared Saknas      
Årnared Saknas      
Årnared by /Se      
Årnared, Lilla o. Stora, se Årnared gdr /Se      
Årnared, Stora o. Lilla, se Årnared gdr /Se      
Årnared by      
Årnared gd /Se      
Älmeborg Saknas      
Älmeborg gd /Se      
Älmeberg gd /Se      
?elmeris Saknas      
Älmås gd /Se      
Örbäck torp /Se      
Örsedal by      
Örsedal by      
Örsedal by      
Örsedal by      
Örsedal gd      
Örsedal(a) gd /Se      
Örsås by      
Örsås Saknas      
Örsås by /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.