ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torups socken : Halmstads härad : Hallands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 81 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn :
  Algumssjön sjö Ivebro Saknas  
  *Billesten gränssten    
  *Blackehall gränsmärke    
  *Bockslätten grunduppfyllt område i Nissan    
  *Bokslättefors fors    
  Borgasjön sjö    
  *Boåsskog skogsparti    
  *Bränne fiske fiskeplats    
  *Dronningesjö sjö /Se    
  *Dronningesjön sjö /Se    
  *Forsholm holme    
  *Forsholmen holme    
  Frillen (resp. Frillen, St.) sjö    
  Frillen, L. sjö    
  *Fröslivad vad    
  *Fröslida vad vad    
  *Glassboforsen fors    
  Grissjön, St. sjö    
  Grytsjön sjö    
  *Gråsten gränssten    
  *Gräingaåsen höjd    
  Halarna höjd    
  *Hanebäcken bäck    
  Hasjön, N. sjö    
  *Hjortaskallen höjd    
  *Holmen holme    
  *Högsberg höjd    
  *Högsberg höjd    
  *Högseberg höjd    
  *Högö f.d. holme    
  *Jättegrav föremål    
  *Kaberkulla gråsten höjd    
  *Kalarpe mosse myr    
  *Kallemosse myr    
  *Klövshalsfors fors    
  *Klövehallsfors fors    
  *Knistefors fors    
  *Knistefors fors    
  *Knisteforsen fors    
  *Knisthall trol, höjd    
  *Knistahall höjd    
  *Krabberekulle höjd    
  Kroksjön, St sjö    
  *Kulsberg höjd    
  *Kongssten gränssten    
  *Käglefors fors    
  *Käglefors fors    
  *Kägleforsen fors    
  *Kärneberg höjd    
  *Linnesberg höjd    
  *Linnesströmmen ström    
  *Ljungfors fors    
  *L(ju)ngfors fors    
  *Ljungforsen fors    
  *Ljusholmen holme    
  *Lobebäck bäck    
  *Lobemosse myr    
  Lommagölen göl    
  *Lopereds skog skogsparti    
  *Lusholmen holme    
  *Löbro mosse myr    
  *Mjäla mosse myr    
  Mjälasjön sjö    
  *Mulabergshultet terrängområde    
  Nordsjön sjö    
  *Rydö holmar holmar    
  *Rörås Saknas    
  *Rösandkullen liten höjd    
  *Salleberg höjd    
  Sandsjöån å    
  *Skralsboli höjd    
  *Slättön, St f.d holme    
  Snokamosse myr    
  *Stenö f.d. holme    
  *Storsten höjd    
  Svartesjön sjö    
  *Torups Spångefors fors    
  *Tvärnekulle höjd    
  *Tärnehall gränsmärke    
  Vannsjön sjö    
  *Åkärrsforsen fors    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.