ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Askome socken : Årstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 51 Bebyggelsenamn : 103 Naturnamn : 54
Askime, se Askome sn *Aborrahögs nabbe berg Askome sn Abborrasjön sjö
Askome sn /Se Abborrasjön sjö Askome sn Abborrasjö sjö
?Askome sn Abrahögs Backen berg Askome sn Abborrasjön sjö
Askome sn *Askudds måsse Saknas Askome Saknas Askomeberg berg
Askome sn *Bastera vad vadställe Askome sn Saknas Askomebjär berg
Askome by och sn (förr »len») Bastevad vadställe Askome sn Askomeberg berg o. triangelpunkt
Askome by och sn (förr »len») *Bokeliden berg Askome by Askomeberg triangelpkt
Askome sn *Broakullarne berg Askome by Flackebergsmossen mosse
Askome sn *Ekorra måssen mosse Askome by Flackebergsmossen mosse
Askome sn *Fylla? bäck /Se Askome by Flathultet trakt
Askome sn *Forsnaberg skog Askome Saknas Fällebacka högsta toppen på Askomeberg
Askome sn *Forsnabergs Kärr Saknas Askome Saknas Hamra berg, åsrand
Askome sn o. by Fällebacka berg Askome Saknas Hansabobäck bäck
Askome sn *Gräfvings Hulte måsse Saknas Askome Saknas Heden äng?
Askome sn *Grönsberget berg Askome Saknas Hjortahallar berg
Askome sn Gölkullen skog Askome Saknas Saknas berg
Askome län län *Gölkullskärr Saknas Askome Saknas Klevaberget berg
Askome sn *Hallena steril mark Askome Saknas Komossen mosse
Askome s:n *Jortåsen skog Askome Dalagård, se 11 Askome Saknas Komossen mosse
Askome sn *Holskogen skogsm. Askome Jutagård, se 5-6 Askome Saknas Lomma sjön sjö
Askome sn /Se *Hule måsse Saknas Askome Kungsbacka Saknas Lunnamossen mosse
Askome sn /Se *Hulskogen skog Askome Kungsbacka, se 1 Askome Saknas Lunnamossen mosse
Askome sn /Se *Hålemåsse Saknas Askome Ledsgård, se 7 Askome Saknas Lunnamossen mosse
Askome sn /Se *Norre Hårsa mosse Saknas Askome Mossagård Saknas Näset skog
Askome sn /Se *Högevad vad Askome Mossagård, se 2 Askome Saknas Näset Saknas
Askome sn /Se *Järnåsen berg Askome Yttregård, se 12 Askome Saknas Näset skog
Askome sn /Se *Kalfhaga Berget berg Askome Yttregård, se 15 Askome Saknas Påskabjär berg
Askome sn /Se *Klefwa Kärr Saknas Backen gård Rigleberg berg
Askome by Lommasjön sjö Bengt-Jo(ha)ns gård Rigleberg berg
Askome by och sn Lommasjön sjö /Se Båtsmanstorpet, se 3 Yngered Saknas Ryssgärdamosse mosse
Askome by *Lortviken Saknas Bökås gd Ryssmossen mosse
Askome by o. sn *Näfverkärret kärr Bökås gård Ryssmossen mosse
Askome by *Rangstad Saknas Bökås Saknas Ryssmossen mosse
Askome by *Räflaflyet sankm. Bökås Saknas Rännebacken berg
Askome by o. sn /Se *Lilla Rörkärr Saknas Dalagård gård Skallaberget berg
Bökås Saknas *Skjeamåsen Saknas Dalagård bebyggelse Skåningeberg berg
Bökås gd /Se Skärsjön Saknas Flathult lht Skärsjön sjö
Bökås gd /Se Skärsjön sjö Fylleklef gd Skärsjön sjö
Dalagård gd /Se Skärsjön sjö /Se Fylleklev gård Skärven å
Fylleklev Saknas Skärven bäck /Se Fylleklev Saknas Skärven bäck
Fylleklev gdr /Se Småsjön, Norra och Södra sjöar Fylleklev Saknas Skärven bäck
Fylleklev gd:ar /Se *Småsiö måsse Saknas Hansabo gd Skärven å
Hansabo Saknas *Stenkärr kärr Hansabo gård Småsjön, Norra o. Södra sjöar
Hansabo gd /Se *Söndagsmåssen mosse Hansabo bebyggelse Storkemosse mosse
Hansabo gård /Se *Söndags åsen berg Hansabo Saknas Stummakulle berg
Hede Saknas *Tufwe måsse Saknas Hede Saknas Yngeredskalle berg
Hede gd /Se Yngeredsfors fors Hede by Yngeredskalle Saknas
Jutagård gd /Se Yxsjön sjö Hede Saknas Yngeredskalle berg
Jutagård (el. Smeagård) gd /Se Yxsjön sjö Heden lht Yngered skalle berg
Klev Saknas Ätran å Jutagård gård Yxsjön sjö
Klev gdr /Se Öksjön sjö Jutagård bebyggelse Yxsjön sjö
Kungsbacka gd /Se   Klef gd Äskåsen berg
Ledsgård gd /Se   Klev gård Äskåsen ås
Lågastorp Saknas   Klev Saknas Äskåsen höjd
Lågastorp lht /Se   Klev Saknas  
Mossagård gd /Se   Kungsbacka gård  
Myckilt Saknas   Kungsbacka bebyggelse  
Myckilt gdr /Se   Kungsbacka, se 1 Askome Saknas  
Myckhult gd:ar /Se   Ledsgård gård  
Ryssgärde Saknas   Ledsgård bebyggelse  
Ryssgärde gdr /Se   Lågastorp Saknas  
Skärvered Saknas   Lågastorp gd  
Skärvered gdr /Se   Lågastorp gård  
Smeagård (el. Jutagård) gd /Se   Lågastorp Saknas  
Tenlingabo Saknas   Lågastorp Saknas  
Tenlingabo gd /Se   Mossagård gård  
?Yngered by /Se   Mossagård bebyggelse  
Yngered Saknas   Myckilt gd  
Yngered by /Se   Myckilt Saknas  
Yngered gd /Se   Myckilt gård, (by?)  
Yttregård gd /Se   Myckilt Saknas  
Ätrafors kvarn - och vattenfall Saknas   Nils-Ols gård  
Överås Saknas   Ryssgärde Saknas  
Överås gd /Se   Ryssgärde gd  
    Ryssgärde gård, (by?)  
    Ryssgärde Saknas  
    Rännebacken gård  
    Rännebacken bebyggelse  
    Skärvered Saknas  
    Skärvered gård, (by?)  
    Sjerfvered gd  
    Skärvered Saknas  
    Skärvered Saknas  
    Smedagård gård  
    Smedagård bebyggelse  
    Stommen gård  
    Tenlingabo bebyggelse  
    Tenlingabo gd  
    Tenlingabo gård  
    Tenlingabo Saknas  
    Vrågård gård  
    Vrågård gd  
    Yngered gård, (by?)  
    Yngered Saknas  
    Yngered gd  
    Yngered Saknas  
    Yngered Saknas  
    Yttregård bebyggelse  
    Ätrafors kvarn och vattenfall, se 16 Askome Saknas  
    Öfverås gd  
    Överås bebyggelse  
    Överås gård  
    Överås Saknas  

  ^  

Hallands läns socknar m.m.