ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Drängsereds socken : Årstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 214 Naturnamn : 156 Bebyggelsenamn : 223 Naturnamn : 141
Drängsered sn Axesjön sjö /Se Drängsereds sn sn Axetsjön sjö
Drängsered sn /Se Saknas bäck Drängsered sn Axetsjön sjö
Drängsered sn Back eng äng Drengsered sn sn Axjesjön sjö
Drängsered sn *Back eng f. äng Drängsered socken Björsjön, Lilla sjö
Drängsered Saknas Ballebo Kiärr sjö Drängsered sn Björsjön, Stora sjö
Drängsered sn St, L. Björnsjön Saknas Drängsered sn Bockasten gränsmärke
Drängsered sn *Björnåskärr(et) kärr Drängsered sn Bockasten gränsmärke
Drängsered sn /Se Björsjön, Stora och Lilla sjöar Drängsered sn Bokelund skog
Drängsered sn /Se Bleckis eng äng Drängseryd, Drängsered sn Brattølid berg
Drängsered sn *Bleckis eng f. äng Drängsereds sn sn Brännvinsgölen göl
Drängsered sn /Se Blegebecks haffue hage Drängsered sn Dalsjön sjö
Drängsered sn *Blegebecks haffue f. hage Drängsered sn Dammen damm
Drängsered sn Bollebeck bäck Axet Saknas Davresjön sjö
Drängsered by *Bollebæck bäck Axet Saknas Davresjön sjö
Drängsereds sn Saknas Bollebeck naturnamn? /Se Axet by Drängsjön sjö
Drängsered sn Bollebeck bäck /Se Axet gd Drängsjön sjö
Drängsered sn Bulss eng äng Baskered Saknas Drängsjön sjö
Drängsered sn *Bulss eng f. äng Baskered Saknas Dungahusgölen göl
Drängsered sn Bulss eng ängsmark? /Se Baskered by Fagerhultaberg berg
?Drängsered sn Dammen sjö Baskered gd Floen göl
Drängsered sn Davresjön sjö Baskeredsfallet avs. Flugeberg berg
Drängsered s:n Drängsjön sjö Bästhult Saknas *Flysjön sjö
Drängsered sn Drängsjön sjö Bästhult gd Flysjön sjö
Drängsered sn /Se Drängsjön sjö Bästhult by Grepperedsgölen göl
Drängsered sn /Se Drängsjön sjö Bästhult Saknas Gässjön sjö
Drängsered sn /Se Drängsjön sjö Bökstorp Saknas Gölen göl
Drängsered sn /Se Drängsjön sjö /Se Bökstorp Saknas Gölen sjö
Drängsered sn /Se Eftsjön sjö /Se Böxtorp gd Gölen göl
Drängsered sn /Se Egebacks agir åker Bökstorp by Gölen göl
Drängsered sn /Se *Egebackisager f. åker Bökstorp Saknas Halsbobäcken bäck
Drängsered sn /Se Elfsiön sjö Bökstorp by Hammaren sjö
drängsebo inbyggarbeteckning *Elkiers eng äng Bönabol Saknas Hammaren sjö
Axet by /Se *Elkiers eng f. äng Bönabol by Heljasjön sjö
Axet gd /Se *Eskilte Beck bäck Bönabol Saknas Heljasjön sjö
Axet by /Se Flakjär sankm. Bönabohl gd Herregård(?) berg
Baanaryth gd Floen sjö Drängsered by o. sn Hyltesjön sjö
Backebol Saknas Flysjö Saknas Drängsered Saknas Hylte sjö sjö
Baskered Saknas Flysjön urtappad? sjö Drängsered Saknas Hyltesjön sjö
Baskered by /Se *Frillebo led Saknas Drengsered by Hålsjön sjö
Bästhult by Grepperedsgölen sjö Drängsered by o. sn Holsjön sjö
Bästhult by Gässjön, Jess sjö sjö Drängsered Saknas Hålsjön sjö
Bästhult Saknas Gessiö sjö sjö Drängsered Saknas Hålåsen bergsträckning
Bästhult by Gässjön sjö Drängsered, Lilla Saknas Hålåsen berg
Bästhult by /Se Gässjön sjö /Se Drängsered Lilla, se 2 Drängsered Saknas Hålåsen höjd
Bökstorp Saknas Gölen sjö Drängsereds Prästgård, se 1 Drängsered Saknas Häljstens sjö sjö
Bökstorp Saknas Gölen sjö Dämhult Saknas Höghultasjön sjö
Bökstorp by /Se Hammaren, Sandsjön sjö Dämhult Saknas Höghulta sjö sjö
Bökstorp gd /Se Hammaren sjö Dämhult Saknas Höghultasjön sjö
Bönabol Saknas Heljasjön skogssjö /Se Dämhult by Hönhult berg o triangelpunkt
Bönabol by Hermands agir åker Dämhult by Hönhult triangelpkt
Bönabol by /Se *Hermands agir f. åker Ekhult Saknas Gätteberg berg
Bönabol by /Se Horneberg bergf. Ekhult gd Kammarebo höjd? o triangelpunkt
Drängsered by Hornås gränsmärke Ekhult Saknas Kammarebo triangelpkt
Drängsered by, sn *Horssås ås, f. gränsmärke /Se Ekhult by Kammsjön sjö
Drängsered by o. sn horssåss gränsmärke /Se Fagerhult Saknas Kilaån å
Drängsered by o. sn /Se Huldtt agir åker Fagerhult gd Kilaån å
Drängsered by o. sn /Se *Huldtt agir f. åker Fagerhult by Kilaån å
Drängsered by /Se Hull eng äng Fagerhult Saknas Kilaån bäck
Lilla Drängsered gd /Se *Hull eng f. äng Frillebo Saknas Kvarndammen sjö
Drängsereds Prästgård kyrkoherdeboställe /Se Hundals agir åker Frillebo gd Kvarndammssjön sjö
*Dummekull Saknas *Hundals agir f. åker Frillebo Saknas Kvarnsjön sjö
Dummakull (el. Gunnakull) gd /Se Hÿlckis eng äng Frillebo by Kärrsjön sjö
Dämhult gdr /Se *Hylckis eng f. äng Galtabo Saknas Kär(r)sjön sjö
Ekhult Saknas Hyltesjön, Hultsjön sjö Galtabo by Kärrsjön sjö
Ekhult gd /Se Hyltesjön sjö Galtabo Saknas Kärrsjön sjö
Ekhult gd /Se Hyltesjön? sjö Glöshult Saknas Kärrsjön sjö
Fagerhult Saknas Hyltesjön sjö Glöshult by Kärrängsgölen göl
Fagerhult gdr /Se Hålsjön sjö Glöshult Saknas Lerhoen sjö
Frillebo Saknas Höghultasjön sjö Glöshult by Lerhoen sjö, jöl
Frillebo gd /Se Kammsjön sjö Grytebruket t. Lillasjön sjö
?Futthultbol Saknas *Stora Kampesiön sjö Gunnakull Saknas Lillasjön sjö
Galtabo Saknas *Kila Bro bro? Gunnakull Saknas Lyngsjön sjö
Galtabo by /Se Kilaån å /Se Gunnakull gd Lyngsjön, Ljungsjön sjö
Glöshult Saknas Store kille liis agir, Lille kiille liis agir åkrar Gångarebo Saknas Långesjön sjö
Glöshult by *Kille lüs agir, Store och Lille f. åkrar Gångarebo Saknas Långesjön sjö
?Glöshult by Kircke eng äng Gångarebo gd Mossaredklint berg
Glöshult by *Kircke eng f. äng Gångarebo by Mossaredklint höjd
Glöshult by /Se Kircke murs agir åker Gässelia Saknas Mossaredklint berg
Gunnakull Saknas *Kircke murs agir f. åker Gässelia Saknas Nannanesjön sjö
Gunnakull Saknas *Klere Bäck bäck? Gässelia gd Nytorpasjön sjö
Gunnakull (el. Dummakull) gd /Se Kloftesten råmärke /Se Gesselia by Porssjön sjö
Gångarebo Saknas *Qwarnabäcken vatten Gässelia Stora och Lilla Saknas Rammsjön sjö
Gångarebo by Kvarndammen sjö Holmelia Saknas Rammsjön sjö
Gångarebo by /Se Kvarndammssjön sjö Holmelia Saknas Ramsjön sjö
Gässelia Saknas *Källebäck bäck Holmelia gd Rammsjön sjö
Gässelia Saknas *Kiersgiöll vatten Holmelia by Ramnaredklev berg
Gässelia, Lilla o. Stora gdr /Se Kärrsjön sjö Holmelia by Ramnaredklev höjd?
Gässelia gd /Se Kärrsjön?, Kjärsjön Saknas Hylte Saknas Ramnared lillå å
Gässelia, Stora o. Lilla gdr /Se Kärrsjön sjö Hylte by Ramnaån å
Hesterhult gd /Se Kärrsjön sjö /Se Hylte Saknas Ramnaån å
Hesterhult gd /Se Kärrängsgölen sjö Hylte gd Ramseredklev berg
Hesterhult gd /Se Lerhoen sjö Hällhult Saknas Rappasjön sjö
?Holmelia gd /Se *Lillesjö Saknas Hällhult gd Rapphålesjön sjö
Holmelia Saknas Lillasjön sjö Hällhult by Rapphålesjön sjö
?Holmelia Saknas Lillsjön sjö Hällhult Saknas Ryssbosjön sjö
Holmelia gd /Se Lyngsjön sjö Hästerhult Saknas Ryssbol sjö sjö
Hylte Saknas Långa sjön sjö Hästerhult gd Ryssbossjön sjö
Hylte gd /Se Muur agir, Longe mur agir åkrar Hesterhult by Sandseredsgölen göl
Hylte gd /Se *Muur agir lille f. åker Hästerhult Saknas Sandsjön sjö
Hylte gd /Se *Mur agir, Longe f. åker Höghult Saknas Sandsjön sjö
?Hällhult Saknas Pors(s)ö gränsmärke /Se Höghult Saknas Sjöbosjön del av Drängsjön
Hällhult by /Se *Porsö f. gränsmärke /Se Höghult gd Sjöbosjön sjö
Hällhult by /Se Ragnsjön sjö Höghult by Skogsgärde skog o triangelpunkt
Hällhult by /Se Rammsjön sjö Hönhult Saknas Skogsgärde triangelpkt
?Hästerhult gd /Se Ramsjön sjö /Se Hönhult Saknas Skogsgärdagölen jöl
Hästerhult Saknas Rapphålesjön sjö Hönhult by Skärsjön sjö
Hästerhult Saknas (Ryssbosjön sjö Hönhult gd Skärsjön sjö
Hästerhult by /Se *Rängnen Saknas Kammarebo Saknas Skärsjön sjö
Hästerhult gd /Se Röde eng äng Kammarebo gd Sköttebol berg o triangelpunkt
?Hästerhult gd /Se *Röde eng f. äng Kammarebo by Sköttebol triangelpkt
Höghult by Sandseredsgölen sjö Kammarebo Saknas Slätthultabäcken bäck
Höghult Saknas Sandseredssjön sjö Kila Saknas Smörkullen berg
Höghult by Sandsjön sjö Kila Saknas Stensjön sjö
Höghult by /Se Sandsjön sjö Kihla gd Stensjön sjö
Hönhult Saknas Sandsjön sjö Kärneböke »gd» Stensjön sjö
Hönhult gdr /Se Sandsjön sjö Kärrshult Saknas Stensjön sjö
Kammarebo Saknas Sandsjön sjö /Se Kjershult by Storsjön sjö
Kammarebo by Sjöbosjön sjö Kjershult by Toasberg berg
Kammarebo by /Se Sjöbodsjön sjö /Se Kärrshult by Toddgölen göl
Kammarebo gd /Se Skogsgärde triangelpunkt Kärrshult Lilla Saknas Toruåsaberg berg
Kila Saknas Skogsgiärdskärr sjö Kärrshult, Lilla Saknas Trankärr kärr
Kila gdr /Se Slien å Kärrshult, Lilla Saknas Treingen sjö
Kila gd /Se Slien bäck med utlopp Kärrshult, Lilla by Trollsjön, Lilla sjö
»Klockaregården» (el. Skogsgård) gd /Se Smedaltt hästhage Kärrshult, Stora Saknas Trollsjön, Stora sjö
Krecke boo Saknas *Smedaltt f. hage Kärrshult Övra Saknas Trollsjön sjö
*Kräckebol försv. ort Stensjön sjö Kärrshult, Övra Saknas Tvärryasjön sjö
Kräckebol Saknas Stensjön sjö Lihult Saknas Töråkärrsgölen sjö
Kräckebol Saknas /Se Stensjön sjö /Se Lihult Saknas Torakärrsgölen göl
Kräckebol Saknas /Se *Stertehall gränshöjd Lidhult by Uttersjön sjö
Kyrkan kyrka Stiis agir åker Lidhult Saknas Utesjön sjö
Kärrshult Saknas (*Stüs agir f. åker Lihult gd Vrån skog
Kärrshult Saknas Storsjön sjö Lihult, se 1 Lidhult Saknas Åkroken udde
Kärrshult by /Se Tiufvebro vägövergång Lomsilt t Åsen berg
Lilla Kärrshult gd /Se Tjuvebro bro Ly Saknas Älgsjön sjö
Övra Kärrshult gd /Se Toddgölen sjö Ly gd Älgsjön sjö
Lihult Saknas Torakiärr sjö Ly Saknas Älmesjön sjö
Lidhult by Tornåsen äng Lid by Äskhult berg o triangelpunkt
Li(d)hult by /Se Tornåsen äng Mossared Saknas Äskhultabäcken bäck
Ly Saknas Tornåsen äng /Se Mossared Saknas Äskhultajölen sjö
Ly by /Se Treingen sjö /Se Mossared Saknas Äskhultaklinten berg
Ly by /Se Trollsjön, Stora sjö Måsared by Ävsjön, Stora och Lilla sjöar
Mossared by Tvärryasjön sjö Måsared by  
Mossared Saknas Saknas ström Nannesgård gård  
Mossared (el. Måsared) by /Se *Wderssöe ström Saknas /Se Nilsgård gård  
Måsared (el. Mossared) by /Se undærn as höjd /Se Näs Saknas  
Näs by *Unnasklint bergås, gränsmärke /Se Näs Saknas  
Näs Saknas Vtherssiö, Wderssöe ström sjö Näs gd  
Näs gdr /Se Uttersjön sjö Prästgården Saknas  
Näs Saknas Vismen sjö Ramnared Saknas  
Näs gdr /Se *Ånders klint bergås, gränsmärke /Se Ramnared gd  
Prästgården Saknas Ånders klint höjd /Se Ramnared Saknas  
Prästgården prästgård Ånnasjöbäcken bäck /Se Ramnared by  
Ramnared Saknas Ånnasjön sjö /Se Ramsered gd  
Ramnared by Ävsjön, Stora sjö Ramsered Saknas  
Ramnared by /Se Ävsjön, Eftsjön sjö Ramsered Saknas  
Ramsered Saknas Ävsjön, Eft-sjön Saknas Ramsered by  
Ramsered by /Se   Remaböket t  
Ryssbol Saknas   Ryen torp  
Ryssbol gdr /Se   Ryssbol Saknas  
Ryssbol gdr /Se   Ryssbohl gd  
Sandsered Saknas   Ryssbol by  
Sandsered by /Se   Ryssbol Saknas  
Sandsered by /Se   Sandsered Saknas  
Sjöbol Saknas   Sandsered Saknas  
Sjöbol by /Se   Sandsered Saknas  
Sjöbol by /Se   Sanseryd gd  
Sjöbol gd /Se   Sjöbol Saknas  
Skogsgård Saknas   Sjöbohl gd  
Skogsgård (el. »Klockaregården») gd /Se   Sjöbol Saknas  
Skogsgärde Saknas   Sjöbo by  
?Skogsgärde by   Skogsgård Saknas  
Skogsgärde by /Se   Skogsgård bebyggelse  
Skogsgärde by /Se   Skogsgård gd  
Sköttebol Saknas   Skogsgård gård  
Sköttebol by /Se   Skogsgärde Saknas  
Sköttebol by /Se   Skogsgärde gd  
Sköttebol gd /Se   Skogsgärde Saknas  
Stensered by   Skogsgärde by  
Stensered Saknas   Sköttebol Saknas  
Stensered by   Sköttebol Saknas  
Stensered gdr /Se   Sköttebohl gd  
Stensered gd:ar /Se   Sköttebo by  
Stensered gd:ar /Se   Stensered Saknas  
Tränsilt Saknas   Stensered Saknas  
Tränsilt by /Se   Stensered Saknas  
Ugnhult Saknas   Stenseryd by  
Ugnhult by /Se   Stensered by  
*Utansjö Saknas   Tornåsen Saknas  
bebyggelseUtansio Saknas   Tornåsen kyrkojord  
Utansjö prästgård /Se   Tornåsen Saknas  
*Vtænsyø gd   Tränsilt Saknas  
Vanered by   Tränsilt Saknas  
Vanered Saknas   Tränsilt by  
Vanered Saknas   Tränshult by  
Vanered gd   Tränshult Saknas  
Vanered by   Tränsilt, se 1-2 Tränshult Saknas  
Vanered by   Ugnhult Saknas  
?Vanered gd /Se   Ugnhult gd  
?Vanered by   Ugnhult Saknas  
Vanered by /Se   Ugnhult by  
Ås Saknas   Vanered Saknas  
Åsebol Saknas   Vanered Saknas  
Åsebol gdr /Se   Vanered by  
Åsebol gdr /Se   Vanered gd  
Åsebol gd /Se   Åsebol Saknas  
Älgås Saknas   Åsebohl gd  
Älgås gd /Se   Åsebol Saknas  
Älgås by /Se   Åsebol by  
Älmö Saknas   Älgås Saknas  
Älmö by /Se   Älgås Saknas  
Äskhult Saknas   Älgås by  
Eskhult Saknas   Elgås gd  
Äskhult by /Se   Älgås Saknas  
Äskhult by /Se   Älmö Saknas  
    Älmö Saknas  
    Elmö by  
    Älmö Saknas  
    Elmö by  
    Äskhult Saknas  
    Äskhult Saknas  
    Äskhult Saknas  
    Eskhult by  
    Eskhult by  

  ^  

Hallands läns socknar m.m.