ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kinnareds socken : Halmstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 93 Naturnamn : 95 Bebyggelsenamn : 173 Naturnamn : 89
Kinnared sn /Se *Björnakulle berg Kinnareds sn sn Arramanna höga åkrar
Kinnared sn *Björnåskärr(et) kärr Kinnared sn Björsjöbäck(en) bäck
Kinnared sn Boråskärret kärr /Se Kinnared sn Blackesved åker
Kinnared sn Boråskärret kärr /Se Kinnared sn Blackesved åker
Kinnared sn bögariidzholm, se Böijerosholm gränsmärke Kinnared sn Blackesved åker
Kinnared sn *Bögasten gränsmärke Kinnared sn Boråsbäcken bäck
Kinnared sn Bögasteenn gränsmärke /Se Kinnared sn Boråskärret kärr
Kinnared sn *Bögasten gränsmärke Annelund, se 10 Kinnared Saknas Boråskärret kärr
Kinnared sn Böijerosholm gränsmärke /Se Ballabo by Boråskärret kärr
Kinnareds sn sn Böjereholmen holme, gränsmärke Ballabo Saknas Bäckåker åker
Kinnared sn Böjereholmen, se Böijerosholm gränsmärke Ballabo bebyggelse Bökesjön sjö
Kinnared sn *Bökekjärr sjö Ballabo gård Bökesjön sjö
Kinnared sn Böke Sjö Saknas Ballabo Saknas Dammshultabäcken bäck
Kinnared sn /Se Bökesjön sjö Ballabo gård Dejeröret bronsåldersröse
Kinnared sn /Se Bökesjöbäcken bäck Ballabo bebyggelse Dejeröret bronsåldersröse
Kinnared sn /Se *Böshultsbacke berg Ballabo gård Dungahusagölen göl
Kinnared sn /Se *Danedörr gränssten Ballabo bebyggelse Dängåsen skog
Kinnared sn /Se *Danedör gränsmärke Ballabo by Fröagölen, se Dungahusagölen göl
Kine inbyggarbeteckning *Danedör gränsmärke Ballabo by Fröagölen sjö
Ballabo Saknas *Dane os? gränsmärke Ballabo by Gamlegård nu skifte
Ballabo Saknas Dangeås? ås Berg Saknas Gillesås skogsås
Ballabo Saknas *Drageås? ås Berg gd Hackarerör rösen
Ballabo gd *Drageås? gränshöjd Berg gård Hackarerör rösen
Ballabo by /Se Däjerör rös /Se Berg bebyggelse Hackarerör rösen
Berg gd Dängeåsen ås, gränsmärke /Se Biten torp Hagbäcken bäck
Berg Saknas *Dengeås höjd Björkedal, se 11 Kinnared Saknas Hagbäcken bäck
Berg Saknas *Dengeås berg Björsjö bebyggelse Hästerhultamosse mosse
Berg by /Se Dängåsen skog Björsjö gård Högagärdet gärde
Björsjö gd *Dörasten gränsmärke /Se Björsjö Saknas Kilan å
Björsjö Saknas *Döresten gränsmärke /Se Björsjö gd Kilaån å
Björsjö Saknas eghælsbæc, se Eldsjöbäcken bäck Bohult bebyggelse Kilaån å
Björsjö by /Se eghælsbæc bäck /Se Bohult bebyggelse Kilaån biflod
Bohult Saknas Eldsjöbäcken bäck /Se Bohult by Kinnesten, se Röde sten gränsmärke
Bohult Saknas Fagerhultsbackarna terräng Bohult Saknas Klintamossen mosse
Bohult by /Se fellaas gränsmärke /Se Bohult by Kullsåker åker
Brännegård gårdar *Fly måsen Saknas Bohult, Yttra gd Kållabobäcken bäck
Brännegård gd /Se *Lilla Flys måsen Saknas Bohult, Övra gd Kållabobäck bäck
Damsilt Saknas Fröa Jölen Saknas Brännegård, se 3 Ballabo Saknas Källebacken backe
Dammsilt by /Se Fröagölen sjö Brännegård Saknas Lilla mot åker
Karlsgård gd Fröagölen göl Brännegård gård Lilla mot åker
Karlsgård gd /Se Fröagölen sjö /Se Bubjär backstuga Lille holme(n) holme
Kinnared by Grötås höjdsträckning, gränsmärke /Se Bubjär backstuga Längstebjär berg
Kinnared by o. sn *Haborkulls kärret Saknas Carlsgård gd Längstebjär berg
Kinnared Saknas Helvetesbrundsmåse Saknas Dammshult Saknas Längstebjärsbackarna = Längstebjär backar
Kinnared gd, förut by /Se *Hornberg höjd Dammshult gd Offerkällan, se Åmots källa källa
Kinnared samhälle o. sn /Se *Horneberg berg Dammsilt Saknas Orramaden slåtteräng
Kinnared sn /Se *Horsakullen berg Damsilt bebyggelse Ryafly kärr
Kinnared samhälle /Se *Härje Backarne backar Damsilt Saknas Röde sten gränssten?
*Kirckebooll Saknas *Höge kärret kärr Damsilt gård Röde sten gränssten?
Kyrkan Saknas Höggalten skogsmark Davidshus, se 12-13 Kinnared Saknas Rönnsåker åker
Kyrkebol Saknas *Hörnebergsbrunn bottenlös göl, gränsmärke /Se Dungahuset torp Smedamaden ängsbit
Kyrkobol Saknas Hörnebergzbrund gränsmärke /Se Dungatorpet, se Dungahuset torp Smedamaden ängsbit
Kyrkobol stomhmn /Se Kattestensmåse Saknas Ebeneser, se 14 Kinnared Saknas Stora mot åker
Kyrkobol gd /Se Kilan å Ebeneser Saknas Stora mot åker
Kållabo gd Kilaån biå Friaborg, se 15-16 Kinnared Saknas Store holme(n) holme
Kållabo Saknas Kilaån, se Kilan å Furulund, se 17 Kinnared Saknas Svalefly kärr
Kållabo Saknas Kilaån å Göleberg torp Svedbäcken bäck
Kållabo Saknas *Kilebro ?bro Haga, se 18-22 Kinnared Saknas Svedlyckan åker
Kållabo by /Se Kinnæ sten sten /Se Jennyhill, se 23 Kinnared Saknas Tjyvakärr skogsparti
Lillegård gd /Se Kinnare åh, se Kilaån Saknas Johanslund, se 24 Kinnared Saknas Tovaredsbacke, se Tovaredsberg berg
Maås gd *Kinnhultamåssen mosse Johansslätt, se 25-26 Kinnared Saknas Tovaredsberg berg
Maås Saknas Kinnæsten gränsmärke /Se Karlsgård bebyggelse Tovaredsberg berg
Maås Saknas kyndesten gränsmärke /Se Karlsgård gård Tovaredsberg berg
Maås by *Kjällås berg Kinnared by Tovaredsbjär berg
Maås by /Se *Ljudberget Saknas Kinnared bebyggelse Tovaredsbäck bäck
Nädilt by Längstaberg skogsmark Kinnared bebyggelse Tovaredså bäck
Nädilt Saknas Lövekulle terräng Kinnared bebyggelse Törakärrsgölen sjö
Nädilt by Motet ägomark Kinnared Saknas Vadsåkern, Lille åker
Nädhult Saknas Ryabäcken bäck Kinnared Saknas Vadsåkern, Store åker
Nädilt Saknas Ryamossen mosse Kinnared Saknas Västerån å
Nädilt by *Möhlna Kullen berg Kinnared Saknas Västerån å
Nädilt by /Se Räfwebergs måse Saknas Kinnared Saknas Vesterån källflod
Ry Saknas Röde sten sten /Se Kinnared Saknas Västerån å
Ry Saknas Saxastråken å /Se Kinnared Saknas Åholmen holme
Ry by /Se Saxen å /Se Kinnared Saknas Åhylteås bergås
Tovared Saknas saxæwich gränsmärke /Se Kinnared Saknas Åhylteås skogsås
Tovared Saknas Skjettne Bro Saknas Kinnared Saknas Åmots källa offerkälla
Tovared by *Säwück »sankmark vid en åkrök» /Se Kinnared Saknas Åmots källa offerkälla
Tovared by /Se thiuffuavadtt gränsmärke /Se Kinnared Saknas Åmots källa offerkälla
Yttergård gd /Se *Tjufvakärr kärr Kinnared Saknas Åängen åker
Åhylte Saknas Tjuvavadet gränsmärke Kinnared Saknas Ärramanne gärde
Åhylte Saknas Tora Kjärs sjö Saknas Kinnared Saknas Ävjan vik
Åhylte by Sovaredsbacke berg o triangelpunkt Kinnared Saknas Ävjan vik
Åhylte by Västre å å Kinnared Saknas Ödegärdet åker
Åhylte by /Se Västerån å Kinnared Saknas Österhagen åker
Åmot by Västerån å Kinnared Saknas Österån å
Åmot Saknas Åmotabäcken bäck Kinnared Saknas Österån källflod
Åmot Saknas Åmots källa källa Kinnared Saknas Österån å
Åmot by Åmötet vattendr. Kinnared Saknas Österån å
Åmot by /Se Åsbackarna terräng Kinnared Saknas  
Åmot gd /Se Åsbäcken bäck Kinnared Saknas  
Åmot by /Se Äskerydsmossen mosse Kinnared Saknas  
Överstegård gd /Se Österån å Kinnared Saknas  
  Österån å Kinnared, Lilla torp  
  *Siöen Holcken Saknas Kinnared, Lilla gd  
    Kinnared, Stora gd  
    Kinnaredsgård = Kinnared, Stora Saknas  
    Kinnareds kvarn, se 28 Kinnared Saknas  
    Kinnareds kyrkogårds utvidgning, se 27 Kinnared Saknas  
    Kinnareds plantskola, se 29 Kinnared Saknas  
    Kinnareds såg, se 30 Kinnared Saknas  
    Kinnareds ålderdomshem Saknas  
    Kinnareds ålderdomshem, se 31 Kinnared Saknas  
    Klinten torp  
    Kollabo, se Kållabo gård  
    Kollabo Saknas  
    Kyrkebol Saknas  
    Kyrkobol Saknas  
    Kyrkobohl bebyggelse  
    Kyrkobol gård  
    Kållabo Saknas  
    Kållabo gård  
    Kållabo bebyggelse  
    Kållabo, se 1 Kollabo Saknas  
    Lillegård, se 4 Nädilt gård  
    Lillegård gd  
    Lövekulle torp  
    Mariedal, se 32 Kinnared Saknas  
    Marielund, se 33 Kinnared Saknas  
    Maås bebyggelse  
    Maås gård  
    Maås Saknas  
    Maås gd  
    Nygård, se 34-35 Kinnared Saknas  
    Nyhem, se 36 Kinnared Saknas  
    Nyskog, se 37 Kinnared Saknas  
    Nädhult Saknas  
    Nädhult by  
    Nädilt Saknas  
    Nädilt gård  
    Nädilt bebyggelse  
    Nädilt bebyggelse  
    Nädilt gård  
    Nädilt gård  
    Nädilt Saknas  
    Nädilt gård  
    Nädilt bebyggelse  
    Nädilt gård  
    Planen, se Lövekulle torp  
    Rosenberg, se 38 Kinnared Saknas  
    Ry gård  
    Ry Saknas  
    Ry Saknas  
    Ry gd  
    Ryadal rivet torp  
    Smeagård, se 1 Ballabo gård  
    Smedagård Saknas  
    Smedagården gård  
    Sofiero, se 39-40 Kinnared Saknas  
    Stenhyltan torp  
    Storegård, se 1 Nädilt gård  
    Storegård gd  
    Tofvared bebyggelse  
    Tovared gård  
    Tovared Saknas  
    Tovared by  
    Yet gdr  
    Yttergård gd  
    Yttregård, se 2 Nädilt gård  
    Ådalen, se 41 Kinnared Saknas  
    Åhylte bebyggelse  
    Åhylte gård  
    Åhylte Saknas  
    Åhylte gd  
    Åhylte stn Saknas  
    Åminne, se 42 Kinnared Saknas  
    Åmot Saknas  
    Åmot gård  
    Åmot bebyggelse  
    Älvdalen, se 43 Kinnared Saknas  
    Ögärdet gårdar  
    Övarstegård gd  
    Överstegård, se 3 Nädilt gård  

  ^  

Hallands läns socknar m.m.