ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Spannarps socken : Himle härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 156 Naturnamn : 85 Bebyggelsenamn : 106 Naturnamn : 101
Spannarp sn *Asbaa gierde Saknas Spannarp sn Bistocksbjär berg
Spannarp sn *Aslaa gierde Saknas Spannarp sn Bistocksberg berg
Spannarp sn sn *Axesten gränssten Abborrens hmd Bistocksbjär berg
Spannarp sn Bistocksbjär höjd Arvas hmd Blåbärakullen höjd
Spannarp sn /Se Blåbärabjär höjd Aspens hmd Blåbärakullen berg
Spannarp sn *Blåbärskullen berg Bengts hmd Blåbärakullen berg
Spannarp sn *Bokeberg berg Berg bebyggelse Bogebjär berg
Spannarp sn Bokebergs Knölen berg Besikens torp Borgeberg Saknas
Spannarp sn Bokebjär höjd Bjäret försv. gdr Borrebjär berg
Spannarp sn *Borreberg berg Björkebol hmd Borrebjär, Lilla, Stora berg
Spannarp sn Borrebjär höjd Björkebol = 22 Spannarp bebyggelse Borrebjär höjd
Spannarp sn Borrebjär, Lilla höjd Björkebol, se Börkabo Saknas Brammaste bjär berg
Spannarp sn Borrebjär, Stora höjd Björs hmd Bramsteberg berg
Spannarp sn *Breamuste Berg berg Brankens hmd Bramastebjär berg
Spannarp sn Bronskullen fornlämning Branken gd Brattesahall berg
Spannarp sn *Brynsten trol. gränssten Brettes hmd Brattesahall höjd
Spannarp sn *Brynsten gränsmärke Bråtens hmd Bronskullen gravhög
Spannarp sn *Brynasten sten och gränsmärke Brödens ställe Bröllansbjär berg
Spannarp sn Brennesberg berg Börkabo = Björkebol hmd Bågebjär berg
Spannarp sn *Lille Bökås berg Börkabo bebyggelse Bågeberg berg
Spannarp sn *Stora Bökås Berg Saknas Börkens hmd Bögåsen höjd
Spannarp sn *Drätte måssen Saknas Börkängens hmd Bökåsen Saknas
Spannarp sn /Se Fjölabrobäcken bäck Börkängens gård i Spannarp Bögåsen höjd
Spannarp sn /Se Gule kulle höjd o. fornlämning Diksens hmd Bönabjär berg
Saknas Saknas *Halla måssen Saknas Egebjär hmd Ekkullen höjd
Berg gdr Hallensbäck bäck Ekeberg lht Gräsberg berg
Björkebol = 22 Spannarp bebyggelse Hallensbäcken bäck Eliasa hmd Gräsberg berg
Björkebol, = 22 Spannarp bebyggelse *Hallensbäckbron bro Enebacka hmd Gräsbjär berg med planterad skog
Björkebol = 22 Spannarp bebyggelse *Harpekulle berg? Enebacka lht Gula kulle berg
Björkebol Saknas *Hulukullen berg Eskils torp Hallensbäck bäck
Björkebol = 22 Spannarp bebyggelse *Högabäcken bäck Eskils kvarn Hallensbäck bäck
Björkebol = 22 Spannarp bebyggelse *Högabäcksbron bro Fjölebron Saknas Hörfröskulle kulle
Björkebol = 22 Spannarp bebyggelse Jättahallar tjärn Fäxens hmd Jättahalla gölar
Björkebol = 22 Spannarp bebyggelse *Kierze måssa Kulle berg Getakulla gård i Spannarp Kallhavabjäret berg
Getakulla = 25 Spannarp bebyggelse *Klefwa Berg Saknas Getakulla lht Kessemässa kulle berg
Getakulla = 25 Spannarp gd *Klockejorden jord Getakulla Saknas Kessemässa kulle berg
Getakulla = 25 Spannarp bebyggelse Knesslebjär höjd Getakulla Saknas Klevarna berg
Getakulla = 25 Spannarp bebyggelse Korsmossen mosse Gröbarns hmd Klevarna berg
Getakulla = 25 Spannarp gd Korsmossen mosse Hansa hmd Kleven berg
Getakulla = 25 Spannarp bebyggelse Kvinnemossen mosse Hindriks hmd Knesslebjär grusås
Getakulla Saknas Kvinnemosse mosse Hjortamossen hmd Korsmossen utdikat kärr
Getakulla = 25 Spannarp bebyggelse Kyrkemossen ägomark Husalyckan gård i Spannarp Kvarnakullen grusås
Getakulla = 25 Spannarp bebyggelse *Kyrkomåssen Saknas Huslyckan gd Kvinnemosse mosse
Getakulla = 25 Spannarp bebyggelse Kyrkmossen mosse Hällekullen bebyggelse Kvinnemosse mosse
Getakulla = 25 Spannarp bebyggelse *Kjälle måssen Saknas Hällekullen gd Kvinnemosse mosse
Getakulla = 25 Spannarp bebyggelse *Lerbäcken bäck Hörbäcks hmd Kyllingakullen berg
Getakulla = 25 Spannarp bebyggelse *Lerbäcksbron bro Intagan hmd Kyrkemossen mosse
Killingebäck = 21 Spannarp bebyggelse Möglaåker marknamn /Se Jans hmd Kyrkogård, Gamla plats med urnfynd
?Killingebäck = 21 Spannarp bebyggelse Nackhällarne berg o triangelpunkt Jons gård i Spannarp Liakullen berg
Killingebäck = 21 Spannarp bebyggelse Nackhälleberg berg med triangelpunkt Jons gd Lunnakullarna berg
?Killingebäck = 21 Spannarp bebyggelse Nackhällebjär berg Jonsgård = Jons Saknas Långabjär höjd
Killingebäck = 21 Spannarp bebyggelse Orekullen, se Örnakullen berg Kallenbergs hmd Långaberg berg
Killingebäck Saknas *Oxesten synbarl. gränssten Karls hmd Långabjär berg
Killingebäck = 21 Spannarp bebyggelse Pixsjö höjd Karsagården gård i Spannarp Nackhällarna = Åsarna Saknas
Killingebäck = 21 Spannarp bebyggelse Pixsjö berg o triangelpunkt Karsagård gd Nackhälleberg bergsrygg
Killingebäck = 21 Spannarp bebyggelse Rommabjär höjd Killingebäck gård i Spannarp Nackhälleberg berg
Killingebäck = 21 Spannarp bebyggelse *Römosse myr Killingebäck gd Nackhällebjär berg
Saknas Saknas Römosse, se Storemosse mosse Klevens gd Nordmossen odlad mosse
Kyrkan kyrka *Skrinnekulle berg Kyllingakullen gd Pansarkärr kärr
Kärragården gd Skruvbjär höjd o. triangelpunkt Kärragården hmd Perigo klippa
*Kärragården gd Skärsik ängsmark Kärragård gd Perigomosse mosse
Kärragård Saknas *Spannarpsvägen Saknas Liagården hmd Pixsjö, se Skruvbjär triangelpunkt
Saknas Saknas *Stenevad vadställe Liagården gd Raggehåla dalsänka
Saknas Saknas *Stenevad vadställe Lillenilsa hmd Rommabjär berg
Saknas Saknas *Stenlund möjl. höjd Lingnas gd Rävastenen berg
*Nackhälle skog Saknas *Stenlund gränshöjd? Lisabets hmd Skrinnehult grusbacke
*Nackhälle skog Saknas Storemosse myr Matsagård gård i Spannarp Skruvebjär berg
Nackhälle by Storemosse mosse Matsagård gd Skruvberg berg
Nackhälla by Storemosse mosse Mårtens hmd Skruvbjär berg
Nackhälle by Store mosse mosse Möllenbergs kvarntomt Skärsig sankmark
Nackhälla by Strömma damm sjö Nackhälle by Slottskullen berg
Nackhälle by Svarte Floe vatt Nackhälle by Sporrabjär berg
Nackhälle by Tvååkers kanal kanal Nackhälle by Stalbjär berg
Nackhälle by *Wea Flaert berg Norby gård i Spannarp Stalberg berg
Nackhälle by *Wisleboa jord Nordby del av Spannarp Stalbjär klippa
Nackhälle by *Vite Klint berg Nordhem, se 67 Spannarp Saknas Store mosse mosse
Nackhälle Saknas Åsarna berg o. triangelpunkt Noregård hmd Store mosse mosse
Nackhälle by *Västra Åsarna berg Noregård gd Store mosse mosse
Nackhälle by *Östre Åsarne med Gräsberg Saknas Ola Börs hmd Stutaslätten område
Nackhälle by Äskebjär höjd Rävåsen gdr Svärdsig Saknas
Nackhälle by *Örekullen, se Örnakullen höjd Saluten hmd Saknas Saknas
Nackhälle by Örnakullen höjd Spannarp by Tobiemad kärr med skog
Nackhälle by Örnakullen berg Saknas hmd Torkelsmad mad
Nackhälle gd Örnakullen berg Spannarp by Valaskulle höjd
Nackhälle by Örnakullen kulle Spannarp Saknas Veaflåt Saknas
Nackhälle by   Spannarp Saknas Vedaflåt höjd
Nackhälle Saknas   Spannarp Saknas Vidaklinten berg
Nackhälle by /Se   Spannarp Saknas Vitaklinten höjd
Norby = 1-2 Spannarp bebyggelse   Spannarp Saknas Vitaklinten berg
Norby = 1-2 Spannarp bebyggelse   Stomgård gd Åsarna berg
Norby = 1-2 Spannarp bebyggelse   Strömma torp Åsarna berg
Norby = 1-2 Spannarp bebyggelse   Strömma nedre kvarn kvarntorp Åsarna höjder
Norby = 1-2 Spannarp bebyggelse   Strömma Nedre kvarn Saknas Åsen höjd?
Prästgården prästgård   Sven Arvids hmd Äbbadalen sänka
Spannarp by o. sn   Sven Pers hmd Äskebjär berg
Spannarp by   Sönnerby del av Spannarp Äskeberg berg
Spannarp by o. sn   Tofta hmd Äskebjär berg
?Spannarp kyrkby & sn   Toften bebyggelse Ögårdsbäcken bäck
Spannarp by   Torbjörns hmd Örnakullen berg
Spannarp by   Torkelsmad hmd Örnakullen berg
Spannarp by   Torsens hmd Örnarekullen berg
Spannarp by   Torstensgård, se 68 Spannarp Saknas  
Spannarp by   Trulsens hmd  
Spannarp by   Vassens hmd  
Spannarp by och sn   Vändalsgård = Vännerdals gd  
Spannarp by o. sn   Vännerdals gd  
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o sn      
Spannarp by o sn      
Spannarp by      
Spannarp by      
Spannarp by      
Spannarp by      
Spannarp by      
Spannarp by      
Spannarp by      
Spannarp by      
Spannarp by och sn      
Spannarp by och sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp by o. sn      
Spannarp Saknas      
Spannarp by      
Spannarp by      
Spannarp by      
Spannarp by      
Spannarp by      
Spannarp by      
Spannarp by      
Spannarp by      
Strömma kvarn      
Strömma kvarn      
Tofta = 21 Spannarp bebyggelse      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
*Åsen gd      
Saknas Saknas      
*Åsen f. gd      
Saknas Saknas      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.