ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tvååkers socken : Himle härad : Hallands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 8 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Axsten gränssten    
  Bergs rev, N. o. S. grund    
  *Galtabäcks hamn hamn    
  *Galtabäckshamn hamn    
  *Grubbegrav gränssten    
  *Hattasten gränssten /Se    
  Höråsen bergshöjd    
  *Munkeled föremål /Se    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.