ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dagsås socken : Faurås härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 173 Naturnamn : 77 Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 32
Dagsås sn *Axesten gränssten Backen torp Byasjön sjö
Dagsås sn Bråkops Berget Saknas Dagsås sn Byasjön sjö
Dagsås sn *Brynsten trol. gränssten Dagsås sn Dagsåsabjär berg
Dagsås sn *Brynsten gränsmärke Dagsås sn Dagsåsån å
Dagås sn *Brynesten Saknas Bråtared Saknas Drängabjär, Lilla berg
Dagsås sn /Se *Brännesberg berg Bråtared bebyggelse Drängabjär, Stora berg
Dagsås sn Saknas *Brännet berg Bråtared bebyggelse Enemosse mosse
Dagsås sn Byasjön sjö Bökås torp Grönsbjär berg
Dagsås sn Byasjön sjö Dagsås Saknas Humbäcken bäck
Dagsås sn Byasjön sjö Dagsås bebyggelse Humsjön sjö
Dagsås sn Bysjön, se Ottersjön sjö Dagsås bebyggelse Högamosse mosse
Dagsås sn *Böke Berg Saknas Dagsås bebyggelse Högaråsen berg
Dagsås sn Dagsåsabjär höjd Dagsås bebyggelse Högåsen berg
Dagsås sn *Dagsåsvägen väg Dagsås bebyggelse Lampefors fors
Dagsås sn Dagåsån å Dagsås bebyggelse Lysered åker
Dagsås sn Enemossen mosse Dalen lht Ottersjön sjö
Dagsås sn Enemossen mosse Enebacken rivet torp Skrevareklippan berg
Dagsås sn *Eskära backar berg Granet lht Skrubjär berg
Dagsås sn *Gränsberg Saknas Grottan lht Skärsjön sjö
Dagsås socken socken Grönsbjär höjd Grushålan torp Skäresjö sjö
Dagsås sn /Se *Gubben bergtopp Grönsberg lht Skärsjön sjö
Dagsås sn /Se Hallen höjd Humbäcksmad torp Stega sjön sjö
Dagsås sn /Se Humsjön sjö Karlsfred, se 3 Ögärde Saknas Stegasjön sjö
Dagsås sn /Se *Högaheller berg Karlsro, se 1 Ögärde Saknas Stegasjön sjö
Dagsås sn /Se Högamossen mosse Klev Saknas Stegasjön sjö
Bageröe Saknas Högamosse mosse Klef bebyggelse Trollabjär berg
Bråtared g *Högaråsen berg Klef bebyggelse Vasaledet grind
Bråtared torp *Högåsen berg Klockarejorden Saknas Vasen sankmark
Bråtared tp Högåsen ås Kärramosse hmd Vassgärdesåsar berg
?Bråtared (by) Hökåsen berg Mästergården gd Värnbäcken bäck
Bråtared gd Ingasmossen mosse Nabben rivet torp Äskåsen berg
Bråtared gd *Klefwaberg berg Ottersjö Saknas Österön halvö
Bråtared gd Klockarejorden boställsjord /Se Ottersjö säteri  
Bråtared gd *Klövesten gränsmärke Rulleröd hmd  
Bråtared by Ottersjön sjö /Se Råmärket torp  
Bråtared by Ottersjön sjö Rävhalla torp  
Bråtared by Ottersjön sjö Rör Saknas  
Bråtared by Ottersjön sjö Rör bebyggelse  
Bråtared gd Ottersjön sjö Skogen torp  
Bråtared gd Ottersjön sjö Skygge Saknas  
Bråtared gd Ottersjön sjö /Se Skygge bebyggelse  
Bråtared by Ottersjön sjö /Se Skåre Saknas  
Bråtared Saknas *Oxesten gränssten Skåre bebyggelse  
Bråtared gd Rullerna berg Tabo lht  
?Bråtared gd Råmärket torp? Tillstorp torp  
Bråtared by Rååskullan berg Tubbered lht  
Bråtared gd *Röda Hall Saknas Vassgärde Saknas  
Bråtared Saknas *Siös gierde f. gärde Vassgärde bebyggelse  
Bråtared gdr /Se Skottesten sten /Se Ås Saknas  
Bråtared gd /Se *Skrams Eng f. äng Ås bebyggelse  
Dagsås by *Skrams eng äng Ögärde Saknas  
Dagsås by o. sn Skrufberget Saknas Ögärde bebyggelse  
Dagsås by o. sn *Skygge Berg Saknas Ögärde bebyggelse  
Dagsås by Skärsjön sjö Ögärde bebyggelse  
Dagsås by Skärsjön gränssjö Ögärde bebyggelse  
Dagsås by o. sn Skärsjön sjö Öströ Saknas  
Dagsås by o. sn *Lilla Stallberget Saknas *Öströ säteri  
Dagsås by Stega Sjöhall berg Öströ säteri  
Dagsås Saknas Stegasjön sjö Öströ bebyggelse  
Dagsås Saknas Stegasjön sjö    
Dagsås Saknas Stegasjön sjö    
Dagsås by o. sn /Se Stegasjön sjö    
Hostre, se Öströ hg Stegasjön sjö    
Høstre, se Öströ hg *Stenlund möjl. höjd    
Klev gd *Stenlund gränshöjd?    
Klev by Strömma damm sjö    
Klev by Ullesjön sjö    
Klev gd *Vassgjerds Åsaberg Saknas    
Klev hrgd Vassgärdesåsar berg    
Klev Saknas »Værmæ bæk» troligen bäck    
Klev hrgd *Værma bäck bäck    
Klev by *Åsarne berg    
Klev Saknas Lilla Äske Berget Saknas    
Klev gd /Se Äske Berget, St Saknas    
Klockarjorden Saknas Äskåsen berg    
Kraft avs. Österön halvö    
Saknas Saknas Öströ förr ö    
Kyrkan Saknas      
Ottersjö gd      
Ottersjö gd      
Ottersjö gd      
Ottersjö hgd      
Ottersjö hrgd      
Ottersjö Saknas      
Ottersjö gd      
Ottersjö gd      
Ottersjö hrgd      
Ottersjö by      
Ottersjö Saknas      
Ottersjö gdr /Se      
Ottersjö gd:ar /Se      
Prästgården Saknas      
Råmärket lht /Se      
Rör Saknas      
Rör gd      
Rör gd      
?Rör gd      
Rör gd      
Rör gd      
Rör gd      
Rör gd      
Rör by      
Rör Saknas      
Rör gd      
Rör gd      
Rör gd      
Rör gd      
Rör Saknas      
Rör gd /Se      
Skygge by      
Skygge Saknas      
Skygge Saknas      
Skygge gd /Se      
Skåre gd      
Skåre gd      
Skåre Saknas      
Skår by      
Skåre Saknas      
Skåre gd      
?Scharøedt gd      
Skåre Saknas      
Skåre gd /Se      
Skåre gd /Se      
Skåre gd /Se      
Vassgärde by      
Vassgärde by      
Vassgärde gd      
Vassgärde gd      
Vassgärde by      
Vassgärde Saknas      
Westergaardt Saknas      
Saknas Saknas      
Vassgärde Saknas      
Vassgärde gdr /Se      
Ångeryd Saknas      
Ås Saknas      
Ås by      
Ås Saknas      
Ås gd /Se      
Ögärde by      
Ögärde Saknas      
Ögärdet by      
Ödgärde gd      
Ögärde Saknas      
Ögärde by      
Ö(d)gärde gdr /Se      
Ögärde gd /Se      
Öströ hg      
Öströ hg      
Saknas Saknas      
Öströ gd      
Öströ hg      
Öströ herrg.      
Öströ hrgd      
Öströ hg      
Öströ herrg.      
Öströ hrgd      
Öströ gd      
Öströ gd      
Öströ gd      
Öströ hrgd      
Öströ gd      
Öströ hrgd      
Öströ hrgd      
Öströ hrgd      
Öströ hrgd      
Öströ herrgård      
Öströ Saknas      
Öströ hg /Se      
Öströ gd /Se      
Öströ säteri /Se      
Öströ säteri /Se      
Öströö säteri hg /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.