ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Krogsereds socken : Årstads härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 130 Naturnamn : 139 Bebyggelsenamn : 123 Naturnamn : 108
Krogsered sn /Se Abborragölen sjö Krogsered socken socken Abborragölen, Lilla göl
Krogsered sn sn Abborrasjön sjö Krogsered sn Abborrasjön sjö
Krogsered sn *Abborra Kjern, Store, Lille vatten Krogsered sn Abborrasjön, Abborrekärr sjö
Krogsered sn Annekull ssiö sjö Krogsered sn Abborratjärn sjö
Krogsered sn *Annekull ssiö sjö Krogsered sn Backagölen göl
Krogsered sn Apelåsen ås Krogsered sn Barshulta sjö eller Linesjö sjö
Krogsered sn Backagölen sjö Krogsered sn Bockön ö
Krogsered sn Bockön kärr Krogsered sn Bockön ö
Krogsered sn Bokåsen ås Allbäckshult Saknas Boltasjön sjö
Krogsered sn Boltasjön sjö Allbäckshult Saknas Brattagölen göl
Krogsered sn Bratte Gölen vatten Allbexhult gd Brattagölen sjö
Krogsered s:n socken Brattagölen sjö Allbäckshult Saknas Brattagölarna gölar
Krogsered sn /Se Bredmadsmossen mosse Barshult Saknas Brännevinsgölen sjö
Krogsered sn /Se Brumannahåla hage /Se Barshult gd Fjolen del av Vismen
Krogsered sn /Se Brännvinsgölen sjö Barshult bebyggelse Fursjön sjö
Krogsered sn /Se Dungen skogsglänta Boa Saknas Föresjön sjö
Kruxrödt, se Krogsered sn *Elsmåssen mosse Boa by Getån bäck
Allbäckshult by *Fjära måssen mosse Boa Saknas Getån å
Allbäckshult by /Se Fursjön sjö Brännhult Saknas Getån å
Barshult bebyggelse Furusjön sjö Brännhult Saknas Getån å
Barshult bebyggelse Furusjön sjö Brännhult bebyggelse Gudvarsbultahult höjdsträckning
Barshult gdr /Se Furusjön sjö /Se Brännilt gd Gärdessjön sjö
Stora Boa, Lilla Boa bebyggelse *Galafloarsbackar berg Bökhult Saknas Gärdessjön sjö
Boa gårdar *Gatekärret kärr Bökhult gd Gärdssjön sjö
Boa bebyggelse *Grisa Böker Backe backe Bökhult bebyggelse Gölen göl
Boa bebyggelse *Grönekärr kärr Elmilt, se Älmhult Saknas Gölen, Lilla göl
Boa, Lilla o. Stora gdr /Se Gärdssjön sjö Forshult Saknas Hagasjön sjö
Boa, Stora o. Lilla gdr /Se *Gåsakulls Liden berg Forshult Saknas Hagasjön sjö
Brännhult Saknas Gärdissjön sjö Forshult Saknas Hagasjötjärnen sjö
Brännhult Saknas Gölen sjö Forsilt gd Hagasjötjärnen tjärn
Brännilt gd /Se Gölen, Lilla sjö Givhult Saknas Holmsjön sjö
Bökhult g Hagasjön sjö Gifhult by Holmsjön sjö
Bökhult gd Holmsjön sjö Givhult Saknas Holmsjön sjö
Bökhult gd /Se *Hylte måssen mosse Greppered Saknas Holmsjön sjö
Forshult Saknas *Hällabäcks bro bro Greppered Saknas Hällåsegölen göl
Forsilt gd /Se Hällåsa Gölen vatten Greppered gd Härtebäcken bäck
Givhult by Hällåsegölen sjö Gräppered by Krogseredssjön sjö
Givhult by /Se Hässlebäcken bäck Gudvarshult Saknas Krogseredsåkern åker?
Givhult by /Se Hästabäcken, Stora bäck Gudvarshult Saknas Krogsjön sjö
Givhult, Lilla o. Stora gdr /Se Kirckebecks aallefiskedtt bäck Gudvarshult gd Kroksjön sjö
Givhult, Stora o. Lilla gdr /Se *Kirckebecks Aallefiskedtt bäck Hulegård Saknas Kroppafloen sjö
Greppered by Klimmerna skogsmark Hulegård gd Kroppafloen göl
Greppered bebyggelse *Kranta Backar berg Hulegård Saknas Kvarndamm damm
Greppered by *Kringlekärret kärr Junkagård Saknas Kvarnsjön sjö
Greppered bebyggelse Krogsjö, se Kroksjön sjö Junkagård gd Kvarnsjön sjö
Greppered gdr /Se Krogsjön sjö Junkagård Saknas Kärrsjön sjö
?Gudvarshult bebyggelse Krogsjön sjö Krogsered Saknas Laåsberg berg, höjdsträckning
Gudvarshult gdr /Se Krogsjön sjö Krogsered by Lillesjön sjö
Hulegård gd Krogsiön sjö Krogsered Saknas Lillesjö sjö
Hulegård gd /Se Krogsjön sjö /Se Krogsered Saknas Lillsjön del av Krogsj.
Yunkagård by Kroksjön sjö Krogseredsåkern Saknas Lillån å
Junkagård gdr /Se Kroksjön sjö Krogseredsåkern kyrkojord Lillån å
Krogsered bebyggelse Kroksjön sjö Krogseredsåkern, se 3 Krogsered Saknas Lommaklint berg
Krogsered by Kroxröds enge ängar Kurhult Saknas Lundasjön sjö
Krogsered by o. sn *Kvala Floerna sankm. Kurhult gd Lyngsjön sjö
Krogseredsåkern (el. »Kyrkäckran») kyrkojord kr. /Se Kvarndamm sjö Kurhult bebyggelse Lyngsjön sjö
?Kurhult gård Kvarnryggen kärr Lunden Saknas Lyngsjön, Ljungsjön sjö
Kurhult gård /Se Kvarnsjön sjö Lunden gd Långasjön sjö
Kurhult gd /Se Kvarnsjön sjö Lunden bebyggelse Långasjön sjö
Kurhult gd /Se *Kyrkemåssen mosse Långhult Saknas Långasjön sjö
Kurhult gd /Se Källemossen mosse Långhult Saknas Långhultajölen sjö
Kyrkan kyrka Lille siö Saknas Långhult by Långsjön sjö
»Kyrkäckran» (el. Krogseredsåkern) kyrkojord kr. /Se Lillsjön sjö Långhult by Oksjön sjö
Lunden bebyggelse *Lilla sjökärr kärr Långhult Saknas Oksjön sjö
Lunden skogvaktarbost. /Se Ljungsjön sjö Månsabo Saknas Oksjön sjö
Lunden gd /Se Lommasjön sjö /Se Månsabo gd Rävaberg berg
Långhult by Lundasjön, se Holmsjön sjö Månsabo Saknas Rävaberg höjd
Långhult by Lyngsjön sjö Rya Saknas Räva(berg) berg
Långhult by /Se *Långakärr kärr Rya gd Rörsjön sjö
Övra Långhult gd /Se Långasjön sjö Rya Saknas Rörsjön sjö
Månsabo gårdar Långesjön sjö Rya by o. gästgivaregård Rörsjön sjö
Månsabo gdr /Se Långhultesten, Långhulta kärn Skallekulla Saknas Soliagölen göl
Prästgården prästgård Långhulta Siö sjö Skallekulla gd Stampeån å
Prästgården prästgård Långhulta sjön sjö Skallekulla bebyggelse Stampeån å
Rya by Långsjön sjö Skallekulla by Stensjön sjö
Rya by /Se Långsjön sjö Skog Saknas Stensjön sjö
Skallekulla gd *Mörka Kärr kärr Skog Saknas Stixsjön sjö
Skallekulla gd /Se Nannanesjön sjö Skog gd Sticksjön sjö
Skallekulla gd /Se *Nye Broo Backar berg Skårås Saknas Sutaren sjö
Skog by *Nye Broo måsse mosse Skårås gd Sutaren sjö
Skog by /Se Oksjömossen mosse Skårås Saknas Sutaren, Sutaresjön sjö
Skårås gd Oksjön sjö Slätthult Saknas Svartegölen sjö
Skårås gd /Se Oksjön sjö /Se Slätthult Saknas Svartegöl göl
Slätthult bebyggelse *Pigebergs måssen mosse Slätthult by Sänkesgölen göl
Slätthult, Lilla Saknas Pikemossen mosse Slätthult Saknas Träningen sjö
Slätthult gdr /Se Ramnemossen mosse Slätthult by Träningen sjö
Stixered by Rönnlabäcken bäck Stens gd Träningen sjö
Stixeryd bebyggelse Rörsjön sjö Stixered Saknas Träningsberget berg
Stixered by Soliagölen sjö Stixered Saknas Tångaboån å
Stixered bebyggelse *Stampa kärrena kärr Stixeryd by Tångaboån å
Stixeryd by /Se Stampån å Stixered Saknas Undarsåsen höjdsträckning
Torbjörnhult by Stenbecks wandtt sjö Torbjörnhult Saknas ?Vahult trakt
Torbjörnhult by *Stenbecks wandtt vattendrag Torbjörnhult gd Vismen sjö
Torbjörnhult by /Se *Stenkulla Heden mark Torbjörnhult Saknas Vismen sjö
Torbjörnhult gdr /Se *Sterthall berg Tångabo gd Yered triangelpunkt
Torbjörnhult gdr /Se Stensjön sjö Tångabo Saknas Yered triangelpkt.
Tränshult gd:ar /Se Sticksjön, Stigsiöh sjö Tångabo gd Ällingasjöarna sjöar
Tångabo gdr Sticksjön sjö /Se Ulaberg Saknas Äskeberg berg
Tångabo gdr /Se Stixsjön sjö Ulabergshus Saknas Äskeberg höjd
Ulabergshus torp /Se Stigsereds å Uhlabergshus t. Äskeberg berg
Vismhult gd Sutaremossen mosse Ulabergshus Saknas Örasjömossen mosse
Vismhult gd /Se Sutaren sjö Ulabergshus, se 1 Ulaberg Saknas Örasjömossen mosse
Vismhult gd /Se Sutaren sjö Vismhult Saknas Örasjön sjö
Vismhult gd /Se Sutaresjön sjö Vismhult Saknas Örasjön sjö
Vismhult gd /Se Sutaresjön sjö /Se Vismhult Saknas Öresjön sjö
Vismilt gd /Se Svansjön sjö Vismilt gd Östersjön del av Vismen
Yered bebyggelse *Svarte Kärr kärr Yered Saknas Österö ö
Yered bebyggelse *Svarte sjö fly kärr Yered by Österö ö
Yered by Svärtemossen mosse Yered Saknas  
Yered bebyggelse Sänkesgölen sjö Åparp Saknas  
Yered by /Se *Tittare måssen mosse Åparp Saknas  
Åparp gdr /Se *Tomte Backarne berg Åparp gd  
Århult by *Tomtemåssen mosse Århult by  
Århult by *Thors Kärr kärr Århult Saknas  
Århult by Treingen sjö /Se Århult Saknas  
Århult by Trollabjär berg Årnakulla Saknas  
Århult by Trälemåsen mosse Årnakulla gd  
Århult, Yttra o. Övra gdr /Se Träningen sjö Årnakulla Saknas  
Århult by /Se Träningen sjö /Se Älmhult Saknas  
Århult, Övra o. Yttra gdr /Se *Tårfwekiärr Lacus sjö Älmhult Saknas  
Öfra Århult, Yttra Århult bebyggelse Vasamossen mosse Elmilt gd  
Årnakulla gdr Vismen sjö Älmhult Saknas  
Årnakulla gdr /Se Wismen sjö Älmhult by  
Årnakulla by /Se Wissmen sjö    
Älmhult by Sjöen Wissmer sjö    
Älmhult by Vismen sjö    
Älmilt gdr /Se Vismen sjö /Se    
Älmilt gd:ar /Se Vismen sjö /Se    
Älmilt gd /Se Vismen sjö /Se    
Ätran kommun /Se Vismen sjö /Se    
  Vismen sjö /Se    
  Vismen sjö /Se    
  Åkärr kärr    
  *Årnakulla Galgebacke avrättsplats    
  *Åske-Berget berg    
  Ätran älv    
  Örasjön sjö    
  Österöh ö    
  *Öfra Hola Drängs Dahlar sk.mark    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.