ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Träslövs socken : Himle härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 226 Naturnamn : 88 Bebyggelsenamn : 308 Naturnamn : 112
Träslöv sn *Alzöön ö Träslöv sn Algotshög kulle
Träslöv sn /Se *Akersbro bro Träslöv sn Algotskulle kulle
Träslöf sn *Alsön holme Träslövs sn sn Algotskulle ättehög
Träslöv sn Apelvik vik Träslövs sn sn Algotskulle höjd
Träslöv sn Apelviken, S. vik Träslövs sn sn Bastebro bro?
Träslöv sn Apelviken, Södra havsvik Träslövs sn sn Borgeberg berg
Träslöv sn Apelviken vik Träslövs sn sn Borrebjär berg
Träslöv sn Bergskullen, Stora sandbacke Träslöv sn Borråsastenen sten
Träslöv sn Stora Bergskullen sandbacke Träslöv sn Borråsen grusås
Träslövs sn sn Björn-Skomakarehyttan åker /Se Träslöv sn Brearemossen mosse
Träslöv sn Borrebjär höjd Träslöv sn Brearemossen mosse
Träslöv sn Bussöre bukt Albertinas gd Bussöre vik
Träslöv sn Stora Danaskam berg Albrekts gd Börkebjär ås
Träslövs sn sn lilla Danaskam berg Alfredsa gd Clashögen, se Klaskullen ättehög
Träslöv sn Ekeberg berg med fornlämningar Anders-Pettsa = Store-Karlsa Saknas Danaskam, Lilla o. Stora berg
Träslöv sn Erlesdal dal Anna-Beatas gd Egebjär berg
Träslöv sn Erles dahl plats Antonesa hmd *Erlesdal »envigsbana»
Träslövs sn sn Erles Plats plats Apelbergs? hmd? Gammals-kulle ås
Träslöv sn Galtabecks Skäret Saknas Appelbergs gd Gammelskulle ås
Träslöv sn Havåsen ås Backagården bebyggelse Gammelskulle höjd med fornminnen
Träslöv sn Helgesbjär höjd Backagården gd Gubbaron ställe
Träslöv sn Himleån å Backalyckan stuga Havåsen grusås
Träslöv sn *Histerlid höjd? Barnakulla bebyggelse Helgesberg höjd?
Träslöv sn sn Hovstenarna fornlämning /Se Barnakulla bebyggelse Häljesberg berg
Träslöv sn Jättestenar stenar Bengts gd Helgesbjär berg
Träslöv sn Knarråsen berg o triangelpunkt Bengtsa hmd Hockstenarna bautastenar
Träslöv sn Knarråsen höjd o triangelpunkt Bengtsa-Kalles-Johans gd Hovstenarna fornlämning
Träslöv sn Koggabäcken bukt Börkebjär hmd? Hälleberg berg
Träslöv sn Kohall udde, tidigare holme Björkeberg = Börkebjär Saknas Hälleberg höjd?
Träslöv sn Kohall udde Björnskomakarehyttan åker Hällebjär berg
Träslöv sn Kohall ö Björn-Skomakarelyckan Saknas Höjdet ås
Träslöv sn Korsgata plats Björn-Skomakarelyckan åker Hölasset flyttblock
Träslöf sn Korsgatan höjdsträckning med fornlämningar Björn-Skomakarelyckan Saknas Killingakullen berg
Träslöv sn /Se Korssåsen Saknas Björs bebyggelse Killingakullen berg
Träslöv sn /Se Krokarör stenrör Björs bebyggelse Klashögen gravhög
Träslöv sn /Se Krokarör stenrör Björs gd Klaskullen ättehög
Träslöv sn /Se Lagmanshällen sten Björs gd Klaskullen ättehög
Träslöv sn /Se Lerbecksbroen Saknas Björs bebyggelse Knarråsen höjd
Barnakulla = 1 Klastorp bebyggelse Linnaberg, lilla och stora berg Björsgård bebyggelse Koggabäcken? bäck och vik
Barnakulla = 1 Klastorp bebyggelse Linnaberg berg Björsgård = Björs gd Korsbjärsliden vägbacke
Barnekulla gd Lunnaberg berg Borgas bebyggelse Korsgatan väg?
Barnekulla Saknas Mabäcken bäck Borgasgården gd Korsgata vägskäl
Barnekulla gd Mabäcksmossen äng? åker? Borrebjärens gd Korsgata korsväg
Barnekulla gd Mjöle udde Bosa-Alfridens gd Korskullen höjd?
Barnekulla gd Mjölksk(är) Saknas Bosas gd ?Korskullen berg
Barnekulla gd Mobäcken bäck Bosas gd Korskullen höjd
Saknas Saknas Mobäcken bäck Britta-Lenas gd Korsåsen ås
*Gammalby Saknas Nabben udde Bunt-Andersa gd Kyrkekullen höjd
Gamla Köpsta by Penningebecken Saknas Bunte-Johans gd Lassabacka, se Strandbacka Saknas
»Gamla köpstaden» gd *Prästvägen väg Buntens gd Lerbäck, se Lårbäck bäck
»Gamla köpstaden» gd Ramneliar lid Båtsmanstorpet, se 44 Träslöv Saknas Lerbäcksbron bro
Gamla Köpstad by Rödskär udde Börjas bebyggelse Lidarna jordbit
Gamla Köpstan by Rödskär udde Börkebjär gd Loen undervattensgrund
Gamla Köpstan by Rödskär ö Börkebjär gd Loen undervattensgrund
Köpstad, Gamla by Rödskär skär Börjesa gd Loen grund
Gamla Köpstad by *Röslär, se Rödskär udde Dalhem, se 86 Träslövsläge Saknas Lundabjär, se Massabjär Saknas
Köpstad, Gamla by Sandkulle berg Dalhem avs. Lundabjär berg
Köpstad, Gamla by Sandkulle berg Didriks-Hans = Hansa gd Lårbäck bäck
Köpstad, Gamla by Segersnäs udde Eddes gd Mabäck allmänning
Köpstad, Gamla by Sjöbjär terräng Erlands? hmd? Mabäcken bäck
Gamla Köpstad Saknas *Skitnody kärrm. Erlands gd Mabäcks mosse mosse
Köpstad, Gamla by Skrivarevreten terräng Eskils hmd? Massabjär höjd?
Köpstad, Gamla by Spångarebäcken bäck Eskils gd Massabjär berg
Köpstad, Gamla by Spånggårdsbäcken bäck Eskils Karlsa bebyggelse ?Matsaberg berg
Köpstad, Gamla by /Se Stenhall udde Eskils-Karlsa gd Mjölkskär skär
Köpstad, Gamla by /Se Stenstugan »altarkummel» Falkas stuga Märlingaledet grind
Köpstad, Gamla by /Se Svarthall udde Finnagården = Finnas gd Märlingaliden vägbacke
Köpstad, Gamla by /Se Svartskär ö Finnas bebyggelse Nilsabjär, se Massabjär Saknas
Gårdakrik = 13 Klastorp by Svartskär holme Finnas gd Penningebäcken bäck
Gårdakrik gd Svartskär ö Fiskeläget Saknas Pengabäcken bäck
(Gordekrigh) = 13 Klastorp g. Svartskär ö Fiskeläget Saknas Portagatan väg
Gårdakrik gd Svartskär holme Fiskläget Saknas Porten vik
Gårdakrik gård Svartskär holme Fridhem, se 87 Träslövsläge Saknas Rannelid backe
Gårdakrik gd Svarteskär skär Frikhem avs. Revlarna grund
Gårdakrik gd Svartskär ö Gadens gd Runnli backe
Gårdakrik gd Svartskär ö Gamla Köpstad Saknas Runnlid backe
Saknas Saknas *Tinghåsfloen mosse Gamleskräddarens gd Runnli backe
Klastorp by *Tingsvägen väg Gammels bebyggelse Rännelid, Lilla vägbacke
Klastorp by *Trasle kärr sankmark Gammels bebyggelse Ränneliden vägbacke
Klastorp by *Träslöf kärr vatten Gunnas bebyggelse Rödskär skär
Klastorp by »Träzlekier vatten Gunnas gd Rödskär skär
Klastorp by Träslöv berg o triangelpunkt Gustafsberg, se 88-89 Träslövsläge Saknas Rödskär skär
Klastorp by Träslövsläge vik Gustavsberg avs. Sanden plats där man brukade dansa
Klastorp by Träslövs tångallmänning strandområden Gårdakrik bebyggelse Sarsbäck bäck
Klastorp by Vrångabäcken bäck Gårdakrik bebyggelse Siggesnäs förr »hamn»
Klastorp by Vårabjär berg med fornlämningar Gäddas hmd? Siggesnäs Saknas
Klastorp Saknas Vårdabjär höjd Gäddes gd Spångarebäcken bäck
Klastorp by Äkragårdsfloe Saknas Hagadal = Hagas Saknas Spängerna väg
Klastorp by   Hagas gd Spängerne nu väg
Klastorp by   Hagen jord Stenstugan altarkummel
Klastorp by   Hagen jordlht Stenstugan stendös
Klastorp by   Hansa hmd? Strandbacka Saknas
Klastorp by   Hansa gd Stutarna stenar
Klastorp by   Havås gd Stutarna stenar
Klastorp by   Helges hmd? Svarthalsstranden strand
Klastorp by   Helges lht Svartskär skär
Klastorp by   Heljasgård bebyggelse Svartskär skär
Klastorp by   Hindrika-Kalles gd Svarteskär skär
Klastorp by   Hjältens gd Syaregatan väg
Klastorp by   Holmen gd Sälsnäs? udde
Klastorp by   Husas ställe Tattarekullen kulle
Klastorp by   Hålegården bebyggelse Ulmebjär höjd?
Klastorp by   Hålegården gd Ulmeberg berg
Klastorp by   Håles ställe Ulmebjär = Helgesbjär Saknas
Klastorp by   Inge-Brittens gd Utanskogsbygden sockendel
Klastorp by   Jockums-Bengtsa gd Varbekullen höjd
Klastorp by   Jockums-Emilsa gd Vålabjär berg
Klastorp by   Jommens gd Vårdaberg berg
Klastorp by   Jonstaka bebyggelse Vårdabjär berg
Klastorp by   Jonstaka gd Vården höjd
Klastorp by   Jules hmd? Åsarna åsar
Klastorp by   Julles gd Ölmebjär = Helgesbjär Saknas
Klastorp by   Kammas stuga  
Klastorp by   Karl-Gunna gd  
Klastorp by   Karl-Petters = Smedas Saknas  
Klastorp by   Karls Larsa bebyggelse  
Klastorp Saknas   Karls-Larsa gd  
Klastorp Saknas   Karlsro, se 90 Träslövsläge Saknas  
Klastorp by   Karlsro avs.  
Klastorp by   Klasa gd  
Klastorp by   Klasa hmd  
Klastorp by   Klastorp Saknas  
Klastorp by   Klastorp Saknas  
Klastorp by   Klastorp by  
Klastorp by   Klastorp by  
Kuragården gd   Klastorpa-Johans gd  
Kuragården gd   Klastorp Barnakulla, se 1 Klastorp Saknas  
Kvarnagården, se Åbykvarn gd   Klastorp Gårdakrik, se 13 Klastorp Saknas  
Kvarnagården, se Åbykvarn Saknas   Klava-Beates gd  
Saknas Saknas   Klockaregården bebyggelse  
Nygård gd   Klockaregården bebyggelse  
Nygård gd   Konstagården bebyggelse  
Nygård gd   Konstagården gd  
Nygård gd   Korpralsgård, se Gunnas Saknas  
Nygård gd   Korsbjär gd  
Nygård gd   Korskullen gd  
?Näs by   Kristians gd  
Näs by   Kristians-Bengts gd  
Näs by   Kullbergslyckan åkerlycka  
Näs gd   Kullbergslyckan åkerlycka  
Näs Saknas   Kuras bebyggelse  
Näs gd   Kuras gd  
Näs gd   Kura-Svens = Nilsa gd  
Näs gd   Kvarnagården Saknas  
?Svenstorp by   Kvarnagården Saknas  
Svenstorp by   Kvarnagården bebyggelse  
Svenstorp by   Kyrkekulla jordlht  
Svenstorp by   Källbergs gd  
?Svenstorp by   Köpstad, Gamla by  
Svenstorp gd   Köpstad, Gamla by  
Svenstorp gd   Larsapears gd  
Svenstorp by   Lassabacka bebyggelse  
Svenstorp Saknas   Lassabacka allmänning  
Svenstorp by   Leds gdr  
Svenstorp by   Lille-Gunnes hmd?  
Svenstorp by   Lille-Gunnes gd  
Svenstorp by   Lille-Hansa gd  
Svenstorp by   Lille-Nilsa gd  
Svenstorp by   Lillenolsagården bebyggelse  
Traneberg by /Se   Lillenolsagården = Lille-Nilsa bebyggelse  
Träslöv by   Lille-Pers hmd?  
Träslöv by o. sn   Lille-Pears gd  
Träslöv by o. sn   Lillängen jordlht  
Träslöv by o sn   Lugnet lht  
Träslöv by   Lunden bebyggelse  
Träslöv by   Lunden gd  
Träslöv by o. sn   Lyckan jlht  
Träslöv by o. sn   Mabäck förr allmänning, nu gd  
Träslöv by   Malinens bebyggelse  
Träslöv by   Malines gd  
Träslöv by   Malines gd  
Träslöv by o. sn   Malines börsa hmd?  
Träslöv by o. sn   Martins? gd  
Träslöv by och sn   Massa gd  
Träslöv by o. sn   Matsa bebyggelse  
Träslöv by o. sn   Matsagården = Massa Saknas  
Träslöv by o. sn   Midsommar lht  
Träslöv by   Modigagård, se Malinens bebyggelse  
Träslöv Saknas   Modigagården gd  
Träslöv Saknas   Modigas gd  
Träslöv Saknas   Mossagårdarna gdr  
Träslöv by   Månsagården = Månseras gd  
Träslöv by   Månsarnas bebyggelse  
Träslöv by   Månseras gd  
Träslöv by   Märtings gd  
Träslöv by   Mölnebjär gd  
Träslöv by   Nedregård bebyggelse  
Träslövs fiskeläge Saknas   Nedregård bebyggelse  
Träslövs fiskeläge Saknas   Nilsa gd  
Tångaberg, se Traneberg by   Nyens brunnen gd  
Vare by /Se   Nygrannes hmd?  
??Varö by   Nygrannes gd  
?Varö by   Nygård gd  
?Vare by   Nygård gd  
Vare by   Näs gd  
Varö by   Näs gd  
Varö by   Näsbo-Karlsa gd  
Varö by   Näsbo-Oskars gd  
Varö Saknas   Pelles hmd?  
Varö by   Pelles gd  
Varö by   Petters stuga  
Varö by   Pettsa-Luddes gd  
Vare by /Se   Pila-Gullmens gd  
Vare gd /Se   Pilagården = Pilas gd  
Vare by /Se   Pilagunmuns hmd?  
Vare by /Se   Pilas gd  
Vare by /Se   Pilas bebyggelse  
Kvarnegården (Åbykvarn) g.   Saknas bebyggelse  
Åby kvarn kvarn och gård?   Prästagården bebyggelse  
Åby kvarn gd   Prästagården bebyggelse  
Åby kvarn gd   Pålses gd  
Åbykvarn gd   Repslagarens gd  
Åby kvarn gd   Riskulla riven gd  
Åby kvarn gd   Ry bebyggelse  
Åby kvarn gd   Ryd bebyggelse  
Åby kvarn gd   Ryd bebyggelse  
Åby kvarn gd   Räkestråket hus  
Åby kvarn Saknas   Ränneliden lht  
Kvarnagården gd   Sandes-Bengtsa gd  
Kvarnagård gd   Sandgatan bebyggelse  
Kvarnagård gd   Sandgatan gd  
Kvarnagården hg   Sannas gd  
Kvarnagården gd   Sares försv. gd  
Kvarnagården gd   Sarsjohannasa hmd?  
Kvarnagården gd   Sars-Johannesa gd  
Kvarnagården gd   Sarslarsa hmd?  
    Sars-Larsa gd  
    Sarsvensa hmd?  
    Sarssvensa hmd?  
    Sars-Svensa = Sars-Larsa bebyggelse  
    Sissebjär gd  
    Sjötorp, se 91 Träslövsläge Saknas  
    Sjötorp avs.  
    Skräddares stuga  
    Skultagården bebyggelse  
    Skultagården bebyggelse  
    Skultens gd  
    Smedas gd  
    Små-Larsa gd  
    Snib(b)e-Karlsa gd  
    Snuse-Börjens gd  
    Snusebörns hmd?  
    Spängerna gd  
    Stenlycke förr hus  
    Stenlycke förr gd  
    Stockarns = Syarens gd  
    Store-Karlsa gd  
    Storens hmd  
    Strandabacken lhtr  
    Styckjunkars gd  
    Stödens gd  
    Svens? bebyggelse  
    Svens-Börjes gd  
    Svenstorp gd  
    Svenstorp gd  
    Sven-Tors gd  
    Syarens ställe  
    Tolls gd  
    Tomtlyckan, se 92-93 Träslövsläge Saknas  
    Tomtlyckan avs.  
    Torbjörns hmd?  
    Torbjörns bebyggelse  
    Tostagården bebyggelse  
    Tostagården gd  
    Tostes hmd?  
    Tostes gd  
    Trulsa gd  
    Trulsa bebyggelse  
    Trulsa stuga  
    Trulsa förr torp  
    Träslöv Saknas  
    Träslöv Saknas  
    Träslöv Saknas  
    Träslöv Prästgård, se 15 Träslöv Saknas  
    Träslöv by  
    Träslöv Saknas  
    Träslövs järnvägsstation Saknas  
    Träslöv Skultagård, 2 Träslöv Saknas  
    Träslövsläge fiskeläge  
    Träslövsläge pst  
    Träslövsläge Saknas  
    Träslövsläge Saknas  
    Träslövsläge Saknas  
    Träslövsläge Saknas  
    Träslövsläge Saknas  
    Träslövsläge Saknas  
    Utanskogs del av sn  
    Utanskogs byar  
    Utanskogs del av sn  
    Utanskogsgårdarna del av sn  
    Valagården bebyggelse  
    Valagården bebyggelse  
    Valagården = Valas gd  
    Valas bebyggelse  
    Valas gd  
    Vare Saknas  
    Vare by  
    Vare by  
    Värö, 1-7 Vare Saknas  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Åby-Kvarn, se 1 Kvarnagården Saknas  
    Åby kvarn Saknas  
    Åby = Kvarnagården Saknas  
    Änga-Johans gd  
    Änga-Oskars gd  
    Ängens gd  
    Ön gd  

  ^  

Hallands läns socknar m.m.