ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Svartrå socken : Faurås härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 78 Naturnamn : 154 Bebyggelsenamn : 68 Naturnamn : 39
Svartrå sn *Al(l)farabacke berg Svartrå sn Saknas sjö
Svartrå sn /Se Stora Angsiö sjö Svartrå sn Angsjö, Lilla sjö
Svartrå sn *Lilla Angsiö sjö Svartrå socken Angsjö, Stora sjö
Svartrå sn Store Angsiö sjö Backom gd Angsjöö ö
Svartrå sn Angsjön, Stora och Lilla sjöar Barkhult bebyggelse Barkhultaberg berg
Svartrå sn Agnsjön, Lilla sjö Barkhult bebyggelse Saknas sjö
Svarterå sn Agnsjö, Stora sjö Betesåsen friköpt torp Björksjön sjö
Svartrå socken Angsiö sjö Björsagården gd Björkasjö sjö
Svartrå sn Agnsjöås ås Borsthult bebyggelse Boksjön sjö
Svartrå sn /Se *Bellesmåse Saknas Borsthult bebyggelse Bonnamossen mosse
Svartrå sn /Se Björkasjö sjö Bron lht Flybäcken bäck
Svartrå sn /Se Björk sjön sjö Bråtadal f.d. båtsmanstorp Fröasjön sjö
Svartrå sn /Se Björksjön sjö Båtsmanstorpet, se 4 Släryd bebyggelse Högshultasjön sjö
Svartrå sn /Se Björk sjön sjö Båtsmanstorpet, se 12-13 Svartrå bebyggelse Högsjön sjö
Svartrå sn /Se Björkasjön sjö Fagerhult lht Högvadsån å
Barkhult gdr »Björkåsen berg Flathultet lht Ilasjön sjö
Barkhult gdr /Se Boke sjö Saknas Floastad bebyggelse Kalvsjön sjö
Barkhult by /Se Boksjö sjö Floastad bebyggelse Kattsjön sjö
Borsthult gdr Boksjön sjö Flyarna lht Kinnadungasjön sjö
Borsthult gdr /Se Boksjön sjö Gröneslätt obebodd lht Kroksjön sjö
Floastad gdr Bonnamossen mosse Gunna gd Lillå å
Floastad gdr /Se Bråboberget höjd Heden = 1 Svenstorp bebyggelse Lunnaberg berg
Floastad by /Se Brännaråsen ås Högshult bebyggelse Lyngen Saknas
Floastad gd /Se *Bällesmåse Saknas Högshult bebyggelse Mellsjön Lilla sjö
Floastad gdr /Se *Djupenaås skog Kinnadungen lht Mellsjön, Stora sjö
Heden el. Svenstorp gd /Se Fjättrahall höjd Kogstorp bebyggelse Pipesjön sjö
?Högshult gd *Flathultsmåse Saknas Kogstorp bebyggelse Pipesjön sjö
?Högshult gd *Flathults måse Saknas Korsagården gd Pärlån biflod
Högshult gd *Flintakullen berg Korsagård gård Rammberg berg
Högshult gd Flybäcken bäck Kyrkobacka bebyggelse Rullasjön sjö
Högshult gd /Se Flygölen göl Kyrkobacka bebyggelse Skrabbabjär berg
Saknas Saknas *Flykullen berg Ljungholmen lht Svarten sjö
Kogstorp gd Flysjön sjö Lyngen = 1 Skinnarlyngen bebyggelse Svarten sjö
Kogstorp gd *Freakiärsåhs berg *Lyngen gård Svarten sjö
Kogstorp gd Fröasiö sjö Mossaställena lhtr Svartån biflod
Kogstorp gd Fröasjön sjö Porsmad lht Svartån = Lillån å
Kogstorp gdr /Se Fröasjön sjö Råbogården bebyggelse Uvberg berg
Kyrkan kyrka Fröasjön sjö /Se Skinnarlyngen bebyggelse Vårdhögen berg
Kyrkobacka gd *Frökiärr Saknas Skinnarlyngen bebyggelse Vårdhögen höjd
Kyrkobacka prästgård Frökerrsmåse Saknas Skinnarlyngen bebyggelse  
Kyrkobacka prästgård *Furuhult berg Skinnarelyngen Saknas  
Kyrkobacka gdr /Se *Gieresmåse Saknas Skinnarlyngen stn.  
*Madakärr? gd? Grimmasbäcken bäck Skogen lht  
Skinnarlyngen gd »Grisakullarne berg Skogsäng lht  
Skinnarlyngen gd *Gräfwingemåsen Saknas Släryd bebyggelse  
Skinnarlyngen gd *Gröthålan mosse Släryd bebyggelse  
Skinnarlyngen gd:ar /Se Harakullen kulle Släryd bebyggelse  
Skinnarlyngen gdr /Se *Hålke måse Saknas Släryd bebyggelse  
Skinnarlyngen gd /Se Horsakers måse Saknas Stenbroåsen lht  
Släryd by *Hårsakiärr Saknas Stenhammar lht  
?Släryd by *Humleberg berg Sumpa lht  
Släryd by Högshultasjön sjö Svartrå bebyggelse  
Släryd by Högsjön Saknas Svartrå bebyggelse  
?Släryd by Högsiön sjö Svartrå bebyggelse  
Släryd by »Högsjö sjö Svartrå bebyggelse  
Släryd by Högsjö sjö Svartrå bebyggelse  
Släryd by Högsjön sjö Svartrå bebyggelse  
Släryd by /Se Högsjön sjö /Se Svartrå bebyggelse  
Svartrå by Högvadsån å Svartrå bebyggelse  
Svartrå by *Hölckemåse Saknas Svartrå bebyggelse  
Svartrå by Hasjön sjö Svartrå bebyggelse  
Svartrå by »Kammemåse Saknas Svartrå bebyggelse  
Svartrå by *Kaflebromåse Saknas Svartrå bebyggelse  
Svartrå by *Kaflebromåse Saknas Svenstorp bebyggelse  
Svartrå by Kalvsjön sjö Svenstorp bebyggelse  
Svartrå by Kinnadungasjön sjö Vägghall lht  
Svartrå by *Koaråsen berg Västeråsen lht  
Svenstorp by »Krakekärret Saknas Ängarna lht  
Svartrå by Krokarna mosse    
Svartrå by *Krokemåse Saknas    
Svartrå by Kroksiön sjö    
Svartrå by o sn /Se Kråksiö sjö    
Svartrå(hed) by /Se Kroksjö sjö    
Svenstorp gd »Kroksiökiärr Saknas    
Svenstorp gd Kroksiö måse sjö    
Svenstorp gd Kroksjön tjärn    
Svenstorp el. Heden gd /Se *Zwarna Kullen berg    
Saknas Saknas *Lakullen Saknas    
  »Linnes Berg Saknas    
  *Linnes måse Saknas    
  Linnesmossen mosse    
  Lyngsjön Saknas    
  Långakärr Saknas    
  »Långa Kiärr måse Saknas    
  Långamossen mosse    
  Långåsen ås    
  »Löfwrebergh berg    
  Lilla Melssjö Saknas    
  Stora Mels sjö Saknas    
  Mellsjön, Stora och Lilla sjöar    
  Mellsjön, Lilla sjö    
  Mellsjön, Stora sjö    
  Nordskogen Saknas    
  *Pipekiärr Saknas    
  *Pypekiärr vatten    
  *Pipsjö sjö    
  Pipesjön sjö    
  Pipesjön sjö    
  *Lille Ramberg berg    
  Ramne måse Saknas    
  *Ramne siö Saknas    
  Ranne mosse mosse    
  *Runnemåse Saknas    
  Runne måse Saknas    
  *Råhams måse Saknas    
  *Rålambsmåse Saknas    
  *Räfwahusmåsen Saknas    
  Rävastorpsmossen mosse    
  Sannekulle berg    
  Skinnarlyngen berg o triangelpunkt    
  Skrabbabjär höjd    
  *Skrehallsmåse Saknas    
  Skrahalls måse Saknas    
  *Skräppe måse Saknas    
  *Skäppesiö sjö    
  Slärydsbäcken bäck    
  Småkärrsjön sjö    
  Småkärrsjön sjö    
  Smörkullen fornlämning    
  »Snershultemåse Saknas    
  *Stenbomåse Saknas    
  Svarten sjö    
  Sjön Svarten sjö    
  Swarten sjö    
  Swarten sjö    
  Svarten sjö    
  Svarten sjö    
  *Svarten sjö    
  Swarten sjö    
  Svarten sjö    
  Svarten sjö /Se    
  Svartån å    
  Svartån å    
  Svartån å /Se    
  *Sånnekulle berg    
  *Sälleberg berg    
  Sällebjärshålet sjö    
  Sällebjärshålet sjö    
  Söderberg höjd    
  *Sögge måsse Saknas    
  Sölveskärr kärr    
  »Tommesmåse Saknas    
  *Torpa vad vadställe    
  Tranemosse mosse    
  *Treswads måse Saknas    
  *Tvåkärrsmåse Saknas    
  Varmanshuvud berg    
  *Stora Wattermåse Saknas    
  Vårdhögen berg    
  Vårdhögen höjd, fornlämning    
  *Wäggehult berg    
  *Vägkullen Saknas    
  *Store Wätterö måse Saknas    
  Österbäcken bäck    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.