ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gällareds socken : Faurås härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 307 Naturnamn : 593 Bebyggelsenamn : 279 Naturnamn : 1166
Gällaryd sn Abborrasjön Saknas Gällared sn Abborrabäcken bäck
Gällared sn Abborrasjön sjö Gällared socken Abborrakullarna kullar
Gällared sn Alerännilen bäck Gällared sn Abborramossen mosse
Gällared sn *Alerännilen bäck /Se Anna-Brittas stuga förr en backstuga Abborrasjön sjö
Gällared sn Apelsåker åker Backa, Lilla Saknas Abborrasjön sjö
Gällared sn Apelsåker åker /Se Lilla Backa Saknas Alekriken kärr
Gällared sn /Se Aplalyckan Saknas Backa, Lilla bebyggelse Alekärren två kärr
Gällared sn /Se Aplalyckan trädgårdstäppa /Se Backa, Stora Saknas Alekärret kärr
Gällared sn Argakull skogsmark Backa, Stora bebyggelse Alekärret kärr
Gällared sn Argakullsmosse mosse Stora Backa Saknas Allmänningen äng
Gällared sn *Askebacka sten Backa hage lht And(are)floen vattensamling
Gällared sn *Avebacka råmärke Banvaktsstugan skog Andre rännilen bäck
Gällared sn Backanäs, Lilla Saknas Berg bebyggelse Ankarslyckan åker
Gällared sn *Basse mossen mosse Berg Saknas Anna-Linas lycka Saknas
Gällared sn Bastekullen kulle /Se Berg Saknas Anna-Linas mosse mosse
Gällared sn Baste Maden mad /Se Berg, Yttra bebyggelse Apelåker åker
Gällared by och sn Baståker åker /Se Berg, Yttra bebyggelse Apelåker åker
Gällared sn *Beliakila Saknas Berg, Övra bebyggelse Argakull höjd
Gällared sn Bergsåker åker /Se Berg, Övra Saknas Arvidsö ö
Gällared sn Beteshagen äga /Se Bertilstorp torp Asparemaden mad
Gällared sn *Stora Björkås kulle /Se Björnåsen lht Asparemadsliden lid
Gällared sn Björnabacke höjd Björnåsen, Norra lht Aspekullen höjd
Gällared sn Blådjupabacken Saknas Björnåsen, Södra lht Asperännan kärr
Gällared sn *Blådjupabacken backe /Se Blåsens öde stuga Backarna kullar
Gällared sn Blådjupasjömad mad /Se Bonnaberg bebyggelse Backåker åker
Gällared sn Blådjupa sjön Saknas Bonnaberg Saknas Bassaberg berg
Gällared sn Blådjupasjön sjö Bonnaberg kronoskatte Bassakärr kärr
Gällared sn Blådjupasjön sjö /Se Borås bebyggelse Basshult höjd
Gällared Saknas Bokebacken backe /Se Borås bebyggelse Bastahagen hage
Gällared sn /Se Bokeledet grind /Se Borås Saknas Bastefloen pöl
Gällared sn /Se Bokeledsvägen väg /Se Bredshult bebyggelse Bastekullen höjd
Gällared sn /Se Bokeledsåker åker /Se Bresilt Saknas Bastekullen kulle
Gällared sn /Se *Bolslyckan äga /Se Bresilt Saknas Bastekullen kulle
Gällared sn /Se Brattaråsen ås Bresilt Saknas Bastekullen höjd
Arvids-Petters, se Bäckåsen torp Brattaråsen ås /Se Brobacka tp Bastekullen höjd
Backa gård Bredshultamossen mosse Bråtagärde Saknas Bastekullen kulle
Backa by Bredkärret Saknas Bråtagärde kronoskatte Bastekullen Saknas
Backa by *Bredkärret kärr /Se Bråtagärde Saknas Bastekullsåker åker
Backa by Bredshultamossen mosse /Se Bränningen gård Bastelyckan åker
Backa by Bredshultasjön sjö /Se Buskabygd bebyggelse Bastemaden mad
Backa, Stora Saknas Bredshultavägen väg /Se Buskabygd Saknas Bastmaden mad
Backa Saknas Bredshultsbacken backe /Se Buskabygd Saknas Baståker åker
Backa Saknas Bredsjön sjö Bygget gård Baståker åker
Backa by /Se Bredsjön sjö Bäckagård Saknas Baståker åker
Backa, Lilla o Stora gdr /Se Bredsjön sjö /Se Bäckahed nu öde torp Baståker åker
Backa, Stora o Lilla gdr /Se Bredsjön sjö /Se Bäckarp Saknas Baståker åker
Beliakila, se Kila by *Breholt sten Bäckarp bebyggelse Baståker åker
Berg by Bresbacken, se Risbacken backe Bäckarp Saknas Baståker åker
Berg by Breskullen, se Risbacken o Breskärr kulle? Bäcks namn Bergalyckan åker
Berg Saknas *Breskärr kärr /Se Bäckåsen torp Berget höjd
Berg, Yttra o Övra gdr /Se Bringebärås höjd Bäckåsen torp Bergsåker åker
Berg, Övra o Yttra gdr /Se Broaböket mossbro /Se Bäckåsen lht Bergsåker åker
Berthelstorp ödetorp /Se *Brobackamarken utmark /Se Bökeberg tp Bernts-Anders´ lycka Saknas
Boderås by /Se Brobackamossen mosse /Se Bökeslätt lht Bertilsåker åker
Bonnaberg gd Brobackarna kullar /Se Bökeslätt nu öde backstuga Beteshagen hage
Bonnaberg gd Bråtadalen dal /Se Böket bebyggelse Beteshagen Saknas
Bonnaberg Saknas Bråtasjön sjö Böket bebyggelse Beteshagen hage
Bonnaberg gdr /Se Bråtasjön sjö Böket lht Beteshagen hage
Borås gd Bråtasjön sjö /Se Böket lht Beteshagen hage
Borås gd Brände Backa mosse Dungen öde torp Bistersås ås
Borås Saknas Brännareliden skogsmark Dungen bebyggelse Bjällekulle höjd
Borås gd /Se Brännareliden hygge Ekås bebyggelse Björkekärret kärr
Bredshult Saknas *Brännelids backar berg Ekås bebyggelse Björkesåker åker
Bredshult gd:ar /Se *Brännelids måsse mosse Ekås Saknas Björkåker åker
Bredshult gd:ar /Se *Bränningaberg berg Enebacken Saknas Björkåker åker
Bredsilt,se Bredshult gd:ar Bränningabäcken bäck Enehult öde torp Björkås, Store Saknas
Bresilt gd Bränningadungen område /Se Flankahyttan Saknas Björkåsen ås
Bresilt gd Bränningen äga /Se Flathultet lht Björnabacke höjd
Bresilt gdr /Se Båta sjön sjö Fraxens gård Björnagärdet Saknas
Brobacka f d torp /Se Bäckahed ägomark Förkullen = Jarkulla lht Blådjupasjömad mad
Bråtagärde gd Bäckhultsåker åker /Se Furekull avsöndring Blådjupasjön sjö
Bråtagärde gd Bäckkilarna äga /Se Gallgärde Saknas Blådjupasjön sjö
Bråtagärde Saknas Bäckveken äga Gallagärde bebyggelse Blådjupasjön sjö
Bråtagärde Saknas *Bäckveken äga /Se Gallagärde Saknas Blåsarebacken höjd
Bråtagärde gdr /Se Bälgfors, se Bällfors fors Gethuset öde torp Boabacken backe
Buskabygd gd Bälgsjön, Lilla sjö Gräsåsen bebyggelse Boaberg berg
?Buskabygd gd Bälgsjön, Lilla tjärn Grönakull avs. skog Boabergsmossen mosse
Buskabygd Saknas Bälgsjön, Stora sjö Grönakull lht Bockavad vadställe
Buskabygd gd /Se Bälgsjön, Stora sjö Grönemad bebyggelse Bokebacken höjd
Buskabygd gdr /Se Bällforsen berg Grönemad lht Bokebacken bokhage
Buskabygd by /Se Bällfors fors Gunlered, Yttra bebyggelse Bokehagen hage
Buskabygd by /Se Bällforsen fors Gunnlered bebyggelse Bokeledet Saknas
Bäckagård bebyggelse Bällforsen fors /Se Gunlered Saknas Bokeledsvägen väg
Bäckagård gd Bällfors(en) vattenfall /Se Gunlered Saknas Bokeledsåker åker
Bäckagård bebyggelse Bällforsen fors /Se Gunlered Saknas Bokeliderna backar
Bäckagård bebyggelse Bökesbackarna kullar /Se Gunlered, Mellan- Saknas Bokslider backsluttningar
Bäckagård (el »Hålan») gd /Se Bökeskullarna Saknas Gunlered bebyggelse Bolslyckan Saknas
Bäckarp gd Bökeskullarna kullar /Se Gunlered, Övra Saknas Boråsastättan stätta
Bäckarp gd Bökeslätt terräng Gunlered Saknas Brattaråsen ås
Bäckarp Saknas Den Norre åker Gunlered, Mellom- bebyggelse Bredakärr kärr
Bäckarp gdr /Se *Den Norre åker /Se Gunlered, Yttra bebyggelse Bredakärr kärrmark
Bäckåsen torp /Se Den Westre åker Gunlered, Övra bebyggelse Bredemad mad
Bökeberg ödetorp /Se *Den Westre åker /Se Gunnahus bebyggelse Bredsjön sjö
Bökeslätt ödetorp /Se Dräjsjö sjö Gunnahus bebyggelse Bredsjön = Bresiltasjön sjö
Böket torp /Se Dunemossen mosse Gunnahus Saknas Breingen mad
Dungen ödetorp /Se Dungarna område /Se Gällared (by) Saknas Breingskullen kulle
Ekås gd Draggsjön sjö Gällared Saknas Bresbacken Saknas
Ekås gd *Drängakammaren äng Gällared frälse Bresiltamossen mosse
Ekås Saknas Dyngelyckan åker Gällared Saknas Bresiltasjön sjö
Ekås gdr /Se *Dyngelyckan äga /Se Gällared bebyggelse Bresiltasjön sjö
Flankahyttan lht /Se Ekekullen kulle /Se Gällared bebyggelse Bresiltavägen väg
?Forsbeck Saknas Ekesiöh Saknas Gällared Bäckagård bebyggelse Breskullen Saknas
Gallagärde by Ekesiön sjö Gällared Klockaregården bebyggelse Breskärr Saknas
Gallagärde by Ekesjön sjö Gällared Klockareboställe bebyggelse Bringebärås höjd
Gallagärde by Ek Sjö sjö Gällared Prestgård bebyggelse Bringesten gränssten
Gallagärde by Eksjön sjö Gällareds Prästgård bebyggelse Broaböket Saknas
Gallagärde Saknas Ekesjön sjö Gällared Stummen Saknas Brobackamarken utmarksstycke
Gallagärde by /Se Eksjö måsse mosse Gällared Saknas Brobackamossen mosse
Gallagärde gd /Se Ekåsa Kullen berg Gällared Saknas Brobackarna kullar
Grönemad torp /Se *Ekåsa Kärret Saknas Gällared Saknas Brobacken backsluttning
?Gunlered by Ekås Tiärn Saknas Gällared stn Saknas Brolyckan åker
?Gunlered by Ekås Tjern sjö Hagaberg stuga Broåker åker
?Gunlered by Enebacken backe /Se Hagen tp Broåker åker
?Gunlered by Enehult f.d. torp Hagen tp Broåker åker
?Gunlered by *Eninga Backar berg Haxered Saknas Brunnalyckan äng
?Gunlered by Enåsen ås /Se Haxered frälse Brunnalyckan ängsbacke
Gunnlered Saknas Fjärhanamosse mosse Haxered Saknas Brunnlyckan äng
Gunlered, Mellom, Övra o. Yttra gdr /Se Flybäcken bäck Haxered ålfiske Bråtadalen dalgång
Gunlered gd /Se Flyet sank mark Haxered Saknas Bråtagärdssjön sjö
Gunlered, Yttra, Mellom o. Övra gdr /Se Flyet kärr /Se Heden öde torp Bråtasjön sjö
Gunlered, Övra, Yttra o. Mellom gdr /Se *Flymaden mad /Se Hejden öde torp Bråtasjön sjö
Gunnahus Saknas *Flymossen mosse Hejden bebyggelse Bråtasjön sjö
Gunnahus gd /Se *Fly måssen mosse Heås Saknas Bräkneskullen höjd
Gällared by Flymossen mosse Heås frälse Brändabackar Saknas
Gällared by Flyrännilen bäck /Se Heås Saknas Brändaberg höjd
Gällared by Flyviken vik Holkakulla Saknas Brännelider lider
Gällared by Flyån vatten Holkakulla bebyggelse Bränneriet Saknas
Gällared by o sn /Se Flyån å Holkakulla Saknas Bränningabron bro
Hagen torp /Se Furesjön, Stora och Lilla sjöar Hult bebyggelse Bränningadungen ljungbränning
Haxered by Furesjön, Stora sjö Hult bebyggelse Bränningarna terräng
Haxered by Fåfängens kulle L. Hult Saknas Bränningen ljungbränning
Haxered gd Fållen åker /Se Hult Saknas Byabäck, Lille bäck
Haxered gd Fähusåker åker /Se Husalycka öde torp Byabäck, Store bäck
Haxered by Fällesåsen ås /Se Huslyckan bebyggelse Byamader Saknas
Haxared by Förkulla terräng Huslyckan lht Byamossen mosse
?Haxered gd Gamle tomt åker Hyttan förr en backstuga Byggesbackar backar
Haxered by Gamle tomt åker /Se Hyttan förr backstuga Byggeåker åker
Haxered by Gatekullen kulle /Se Hålan bebyggelse Bytesåker åker
Haxered Saknas Gatåker åker /Se Hägnen bebyggelse Bytesåker åker
Haxered gd /Se Getaryggarna skogsmark Hägnen lht Byxåker åker
Haxered gård /Se Gisslahult skogsmark Heljared bebyggelse Bäckadalen dalgång
Hedenn Saknas Grenen åker /Se Häljared bebyggelse Bäckadalen dalgång
Heås Saknas Grisalyckan äga /Se Häljared Saknas Bäckensledet led
Heås by *Gropalyckan äga /Se Häljared bebyggelse Bäckhultsåker åker
Heås gd /Se Gropalyckan Saknas Hässelia Saknas Bäckkilarna Saknas
Holkakulla Saknas Gropåker Saknas Hässelia bebyggelse Bäckslid sluttning
Holkakulla gdr /Se *Gropåker åker /Se Hässelia Saknas Bäcksåker åker
Holkakulla gdr /Se *Gropängen äng /Se Hökåsen bebyggelse Bäcksåker åker
Holkakulla gård /Se Gropängen Saknas Hökåsen lht Bäcksåkern åker
Hult Saknas *Yttre o Övre Gräskärr kärr Ingårdsbacke lht Bäckåker åker
Hult gd /Se Gräsåsen ås Intäkten lht Bälgsjön, Lilla sjö
Hyttan lht /Se Grönafly Saknas Jarkulla lht Bälgsjön, Stora sjö
Hyttan lht /Se *Grönafly kärr /Se Johannestorp torp Bällsjö, Lille sjö
Hyttelyckan lht /Se Grönaflykullen Saknas Järekulla avs. Bällsjö, Store sjö
Hyttelyckan ödetorp /Se Grönaflykullen kulle /Se Kappen öde torp Bällfors vattenfall
»Hålan» (el Bäckagård) gd /Se Grönemadsbäcken bäck Kihla Saknas Bälleforsen fors
Hägnen torp /Se Grötahålan kärr, skog Kila Saknas Bällforsen fors
Häljared gd *Grötamåssarna Saknas Kihla Saknas Bökesbackarna kullar
Häljared gd Gubbens Lycka åker /Se Kihla Saknas Böket terräng
Häljared Saknas Gungemaden åker /Se Kila Saknas Bönebäck bäck
Häljared Saknas Gungemossen hängfly /Se Kila rote del av Gällareds sn Bönåker åker
Häljared by /Se Gungse Bergsstättan stätta /Se Kilahed bebyggelse Dalsåker, Lille och Store åkrar
Häljared by /Se Gunnilshåla fördjupning /Se Klackebo bebyggelse Dammkärret kärr
?Hässelia gd *Gåsabromåssen mossen Klackebo frälse Dammskil åker
?Hässelia gd Gåsakullen Saknas Klackebo Saknas Dansebacken åker
Hässelia Saknas *Gåsakullen kulle /Se Klockaregården bebyggelse Dansebacken Saknas
Hässelia Saknas Gäddebäcken bäck Klockaregården bebyggelse Det stora stycket åker
Hässelia gd /Se *Jädde Fly sank m Klockarens bebyggelse Det stora stycket åker
Hässelia gd /Se *Jädde Ryggen steril mark Knalls hål öde backstuga Djuraberg berg
Hökåsen gård /Se Gärdesbacken backe /Se Knarrhult bebyggelse Djuramossen mosse
Johannestorp torp /Se Gärdesbacken Saknas Knarrhult bebyggelse Djursås ås
?Kila by Gärdesledet Saknas Knarrhult Saknas Doppet mosse
Kila by Gärdesledet grind /Se Krubban öde torp Dräjsjön sjö
?Kila gdar Gärdesvägen Saknas Kullen öde backstuga Dräjsjö sjö
Kila Saknas Gärdesvägen väg /Se Kvarnbacken gård Dräjsjöbergen berg
Kila gdr /Se Gökabackarna Saknas Kvarnabacken lht Dräjsjökullarna höjder
Kila rote del av sn /Se Gökabackarna backar /Se Kvarnplatsen, se 1 Skog Saknas Drängaskammen åker
Kila rote del av sn /Se Gölen sjö Kyrkeböke Saknas Drängaskammen åker
Klackebo by Gölen tjärn Kålahagen bebyggelse Dummemosse mosse
?Klackebo by Hagabackarna backar /Se Källemosse öde torp Dungakullarna kullar
Klackebo by Hagabackarna Saknas Lappen Saknas Dungarna Saknas
(?)Klackebo by Hagabacken Saknas Ledsbacken avs. Dungasten stenblock
Klackebo by *Hagabacken backe /Se Ledsbacken lht Duphornsön ö
Klackebo by Hagabjäret skogsmark Lillahult öde torp Dyngåker åker
Klackebo by Hagahålet sänka /Se Lillaslätt lht Dyngåker åker
Klackebo by Hagakullen kulle Lindeberg avs. lägenhet Ekaråker åker
Klackebo by Hagamossen mosse /Se Lindeberg torp Ekebackaåker åker
Klackebo Saknas Hagåker åker Linnesås bebyggelse Ekekullen höjd
Klackebo gd /Se Hagåker åker /Se Linnesås frälse Ekekullen höjd
Klackebo gårdar /Se Hagäckrorna betesmark /Se Linnesås Saknas Ekesjön sjö
Klackebo gd /Se *Hallka måsse mosse Lunnabohl Saknas Ekestigen stig
Klockareboställe klockarbost /Se *Hallakärret kärr Lunnabol Saknas Ekesåker åker
Klockargården Saknas Hallarna ås Lunnabol Saknas Ekesåker åker
Klockaregården bebyggelse Hampelyckan äga /Se Lyhalla öde torp Ekesåkrar åkrar
Klockaregården gd /Se Handsmossen mosse Låghult Saknas Ekåsamaden mad
Knarrhult Saknas Haranäset landtunga /Se Låghult bebyggelse Ekåsa tjärn sjö
Knarrhult gd Hasselåker åker /Se Låghult Saknas Enebacken höjd
Knarrhult gdr /Se *Hasselåkerslid vägsluttning /Se Löneslätt avs. Enehagen hage
Knarrhult gd:ar /Se Hattasjön sjö Löneslätt lht Enåsen ås
Knarrhult gd /Se Haxeredhöjden backe Lönåsen lht Erikeslyckan åker
Knarrhult gd:ar /Se *Haxeredkärret kärr Lönåsen lht Eriksbacke höjd
Kullen, se Bökeslätt ödetorp Hagsered sjö Maltkärr gård Fiskesåker åker
?Queroldtt Saknas Hagsereds sjön sjö Mallkärr lht Flankabacken höjd
Kyrkan Saknas Haxered skogspark /Se Mannabacke numera öde torp Floalyckan åker
Linnesås by Haxered ålfiske /Se Mellomhultet numera öde torp Floastycket Saknas
Lindaz Saknas Haxeredsjön sjö Månagärde Saknas Floen nu uttorkad vattensamling
Linnesås by Haxeredsjön sjö Månagärde bebyggelse Flybäcken = Flyån Saknas
Linnesås by Haxeredssjön sjö /Se Månagärde Saknas Flybäcken å
Linnesås by Haxeredssjön sjö /Se Normanstorp bebyggelse Flyen kärrmark
Linnesås Saknas Hejdabäcken bäck Normanstorp bebyggelse Flyet sankt område
Linnesås gdr /Se Hesselåsen åker /Se Normanstorp Saknas Flymosse mosse
Lunnabol gd Hestraåker åker /Se Norrmanstorp Saknas Flymossen mosse
Lunnabol gd Hestraåker åker /Se Norrskog Saknas Flyrännilen bäck
Lunnabol Saknas Holkakullaåker åker /Se Norrskog bebyggelse Flyån å
Lunnabol gd /Se Holkakullsbackar Saknas Norrskog Saknas Flyån å
Lunnabol gd /Se Holkakullsbackar backar /Se Orraberget = Löneslätt Saknas Fläskasten sten
Låghult gd Holkamossen mosse Orrahyttan Saknas Forskulle höjd
?Låghult by /Se Holkamossen mosse /Se Prästgården bebyggelse Furdungen skogsdunge
Låghult gd Holken sjö Ryslätt lägenhet Furekullen höjd
Låghult Saknas Holken sjö /Se Sand(en) tp Furesjön, Store sjö
Låghult Saknas Holken sjö /Se Silfvagärde Saknas Fyrkanten åker
Låghult gd /Se Holken sjö /Se Silvagärde bebyggelse Fållen åker
Månagärde gd Holmahall klippa /Se Silfvergärde hpl station Fållsåker åker
Månagärde gd Holma Kullen, se Holmahall klippa? Silvagärde Saknas Fållsåker åker
Månagärde Saknas Holmakullen Saknas Sjöalyckan tp Fårabacken höjd
Månagärde gdr /Se Holmamossen mosse /Se Sjöalyckan tp Fäbrobäcken bäck
Norrmanstorp gd Holmaslätten Saknas Skog bebyggelse Fähusåker åker
Normanstorp by *Holmaslätten äga /Se Skog Saknas Fähusåker åker
Normanstorp Saknas Holmen åker /Se Skog Saknas Fällekullen höjd
Normanstorp by /Se *Hopalyckan äga /Se Skog Saknas Fällemossen mosse
Norrskog gd Hopalyckan Saknas Skog Saknas Fällesåsen ås
Norrskog gd Hultåsen höjd Skog bebyggelse Fällåsen ås
Norrskog Saknas *Husabackarne berg Skjällstorp Saknas Fäön ö
Norrskog gdr /Se Huvudet mosse /Se Skjällstorp Saknas Förste rännilen bäck
Orrahyttan = Löneslätt lht /Se Hyttelyckan äng /Se Skällstorp Saknas Gallagärdes kyrkostig stig
Prästgård gd /Se Hyvelbäcken bäck Skällstorp Saknas Gallagärdessjön sjö
Sand(en) ödetorp /Se Håkesåker åker /Se Skärshult bebyggelse Gamlaböke terräng
Silvagärde gd Hålakärr kärr /Se Skärshult, (Lilla) bebyggelse Gamle gård åker
Silvagärde gd Hålgatemossen mosse Skärshult Saknas Garnön ö
Silvagärde Saknas Hållsdammet bäck /Se Smörjebacken torp Gastaberget berg
Silvagärde Saknas Hålshultsmossen mosse Smörjebacken torp Gastakullen höjd
Silvagärde by /Se Hålåkrarna åkrar /Se Spetsebo Saknas Gatebacken Saknas
Silvergärde hpl /Se Hägnagatan fägata /Se Spetsebo frälse Gatekullen höjd
Sjöalyckan ödetorp /Se Hägnastycket åker /Se Spetsebo stn Saknas Gatekullen Saknas
Skog by Hägnen hage /Se Spetsebo Saknas Gatekullen höjd
Skog Saknas Hägnesvägen väg Stenstorp Saknas Gatelyckan åker
Skog gdr /Se Hägnesvägen väg /Se Stenstorp frälse Gatelyckan åker
Skog by *Häljaredmarken område /Se Stenstorp Saknas Gatelyckan åker
Skog by Häljaredvik vik /Se Stenstorp Saknas Gatåker åker
Skog Saknas Hällebrobäcken bäck Stommen Saknas Gatåker åker
Skog by /Se Hässlebäcken bäck Stommen Saknas Gatåker åker
Skyalmstorp, se Skälstorp by Hässlemaden kärr Stormens förr torp Gatåker åker
?Skälstorp by Hässlet område /Se Stupet öde torp Gatåker åker
Skälstorp by Hästhagen äga /Se Svedjorna torp Gatåker åker
Skällstorp by Högfors, se Bällfors fors Svedjorna lht Gatåker åker
Skälstorp by Höjden lid /Se Svensåsen avs. Gatåker åker
?Skälstorp by *Höljsmåssen mosse Svensåsen lht Getahalsen mosse
Skälstorp by Ingersmaden äga /Se Syrhult bebyggelse Getakulla kulle
Skälstorp by Intaget åker /Se Syrhult bebyggelse Getaryggen ås
Skälstorp by Johannesa fly sankmark Syrhult Saknas Geryggen grusås
Skälstorp by Johannestorp torp Tornared Saknas Glähulten höjd
Skällstorp by Jordbromossarna mossar Tornared bebyggelse Gläsbackamossen mosse
Skällstorp by *Järnberg berg Tornared Saknas Granebacken höjd
Skällstorp Saknas Järnvägsmossen mosse /Se Torpet lht Grenen åker
Skällstorp Saknas /Se Kalvanabben näs Torpet tp Grisalyckan Saknas
Skällstorp gd /Se Kalvanabben landtunga /Se Torpet nu öde torp Grytan håla
Skällstorp by /Se Kalvhagamossen mosse Torvbacken bebyggelse Grävlingasten sten
Skärshult gd Kalvhagen äga /Se Tranehult Saknas Grötahålan grop
?Skärshult gd Kassabäcken bäck Tranehult bebyggelse Grötängen äng
Skärshult gd Kastegapet brant /Se Tranehult Saknas Gubbens lycka äng
?Skärshult gd Kerstins kulle höjd Vismered bebyggelse Gudfarslandet åker
Skärshult Saknas Killingsö ö Vismered Saknas Gudmundsled led
Skärshult, Lilla gd /Se Killingsö ö /Se Vismered bebyggelse Gumsekullen höjd
Spetsebo by Killingsö, Lilla ö /Se Vismered gd Gungemaden nu åker
Spetsebo by /Se Killingsö, Stora ö Vismeryd Saknas Gungemossen hängfly
Stenstorp by *Klevsten gränssten Åhstrandsro stuga Gungsebergsstättan förr en stätta
Stenstorp by *Klevsten sten och gränsmärke Åsen hemman Gungsekullen höjd
Stenstorp by Klittamaden Saknas Åsen numera öde torp Gunleredlider Saknas
Stenstorp by *Klittamaden mad /Se Åsen lht Gunnahusa hall berg
Stenstorp by Klitten Saknas   Gunnarsbit åker
Stenstorp by *Klitten backe /Se   Gunnarskälla källa
Stenstorp by Klittåkrar Saknas   Gunnilshåla Saknas
Stenstorp by Klittåkrar äga /Se   Gårdstaåkern åker
Stenstorp by *Klovesten gränssten   Gäddebäck bäck
Stenstorp Saknas *Klofsten sten   Gällaredlider Saknas
Stenstorp Saknas Klofstensnabben berg   Hacket åker
Stenstorp by /Se Knarrhultabackarna backar /Se   Hagaberg berg
Stommen Saknas *Kockenburgs måsse mosse   Hagaberget höjd
Stummen Saknas Kokärret kärr   Hagahorn kulle
Stommen gd /Se *Kolla Backen hage   Hagahålet dalsänka
Syrhult Saknas Kolsjön sjö   Hagakullarna beteshage med lövskog
Syrhult gdr /Se Kolsjön sjö   Hagamossen mosse
Syrhult by /Se Korpabacken backe /Se   Hagamossen mosse
Tornared Saknas *Krika Backen berg   Hagamossen mosse
Tornared Saknas Krokarna ängsmark /Se   Hagen betesmark
Tornared gd /Se Kroksiön Saknas   Hagåker åker
Tornared gd /Se Kroksjön sjö   Hagåker åker
Torpalyckorna torp /Se Kroksjön sjö   Hagåker åker
Torpet, se Johannestorp torp Krokåker åker /Se   Hagåker åker
Torpet ödetorp /Se Krokåkershåla sank äng /Se   Hagäckrorna(?) betesmark
Tranehult Saknas »Kullen backe /Se   Hallaråker åker
Tranehult gd /Se Kullsjön Saknas   Hallåker åker
Vismered Saknas Kullsåker åker /Se   Hampekull åker
Vismered gd:ar /Se *Kvarnabacken backe /Se   Hampelandet åker
Vismeryd gdr /Se Kvarnabäcken bäck   Hampelandet åker
Vismered gd /Se Kvarnamossen mosse   Hampelyckan Saknas
Ätran kommun /Se Kvarnarännilen bäck   Harafloen Saknas
  *Kvarnarännilen bäck /Se   Haralyckorna lyckor
  *Kvarnkullarne Knogåhs Bölebackarne berg   Haranäset landtunga
  Kvarnsjön sjö   Harvakärr, Halvakärr kärr
  Kvarnsjön sjö   Hasselåker åker
  Kvarnåsen ås /Se   Hasslareåker åker
  Kvigåker äga /Se   Haxeredhöjden höjd
  Kvigåkersplåtarna Saknas   Haxeredkull kulle
  *Kvigåkersplåtarna äga /Se   Haxeredsjön sjö
  Kiyrckesiö Saknas   Haxeredsjö sjö
  Kyrkesjön sjö   Haxeredsjön sjö
  Kyrkesjön sjö   Haxeredskärret Saknas
  Kyrkestigen väg /Se   Hedalyckan åker
  Kyrkestigsåker trädgård /Se   Hedalyckan odlat område i skog
  Kålgården inhägnad /Se   Hejdabäcken bäck
  Käbbesfloden vattensamling /Se   Hejdalyckan Saknas
  Käbbesåker åker /Se   Helgaremarken, Heljaredmarken Saknas
  *Källarelyckan äga /Se   Herdahagen betesmark
  *Källarhagen äga /Se   Hesselåkerslid Saknas
  Källekullen kulle /Se   Huselåsen åker
  Källemossen mosse   Hestraåker åker
  Källemossen mosse /Se   Hestraåkers håla håla
  Källåker åker /Se   Heåsakullen höjd
  Källängen äng /Se   Heåsamaden mad
  Käringalandet Saknas   Himåsamossen mosse
  *Käringalandet äga /Se   Himåsen höjdsträckning
  Käringhålorna terräng   Hjortronmossen mosse
  *Kärngesten gränssten   Hjortronmossen mosse
  Laaråker åker /Se   Holkakullaåker åker
  Labacken backsluttning /Se   Holkamossen mosse
  Lalyckan äng   Holkemad mad
  *Lalyckan äga /Se   Holken sjö
  Lammaflyet kärr /Se   Holmaberg berg
  Lammakull kulle /Se   Holmaberget berg
  Lammasbacken backsluttning /Se   Holmahall klippa
  Lammashålan sänka /Se   Holmamossen mosse
  Ledsåker åker /Se   Holmarna kullar
  Lenasfly kärr /Se   Holmen åker
  Lillahult f.d. torp   Holmen åker
  *Lille Liammåssen mosse   Holmöar öar i mosse
  Liaråker äga /Se   Horsaböke terräng
  Lillabjär berg   Horsafloar vattensamlingar
  *Lille giöl vatten   Horsafloböke skogsmark
  »Lille giöl Saknas   Horsakull åker
  Lillekrok, se Storekrok åker   Huggebacken backe
  Lillån å   Hulbacken backsluttning
  Lisaslycka äga /Se   Hultabäcksåkern åker
  Lyckan, se Aplalyckan äga   Humlalyckan åker
  Lyckemaden mosse /Se   Hundadalen dalgång
  Lyckåker åker /Se   Hundakärret kärr
  Lyngåsen ås   Hundsmossen mosse
  *Lågakärr kärr /Se   Husalyckeåker åker
  Långaråkern åker /Se   Husberget berg
  Långebacke ås /Se   Husåker åker
  Långåker åker /Se   Huvudet mosse
  Löneberg berg o triangelpunkt   Hyttelyckan ängsmark
  Löneberg berg   Hyttelyckan Saknas
  Lönebergsmosse mosse   Hyvelåker åker
  Madåker Saknas   Håkansåker åker
  Madåker åker /Se   Håkesåker åker
  Mannabacke f.d. torp   Hålaböket terräng
  Mannamosse mosse   Hålaböksberget berg
  Manna måsse Saknas   Hålakärr kärr
  *Manna måssen Saknas   Hålakärr kärr
  Manvardsbacken backe /Se   Hålan håla
  Manvardsbäcken, se Manvarpabäcken bäck   Hålaråker åker
  Manvarpabäcken bäck /Se   Hålaråkern åker
  Mellanholmen åker   Hålgropen mosse
  Mossahalsen mossremsa /Se   Hålhållsmossen mosse
  *Mosstegarna äga /Se   Hållstammet Saknas
  Mossåker åker /Se   Hållstammet bäck
  Musamosse mosse   Hållstammet bäck
  Myrekullen kulle /Se   Hålåker åker
  Månagärdsåsen ås   Hålåkrarna åkrar
  Måsöarna öar   Håläckran äng
  Måsöarna öar   Hägnabäcken bäck
  Måsöarna öar /Se   Hägnadsåker åker
  *Måsön ö /Se   Hägnagatan Saknas
  Måsön, Lille ö /Se   Hägnakullen kulle
  Norhagen hage /Se   Hägnalyckan äng
  Norliden åker /Se   Hägnamaden mad
  Norlyckan äga /Se   Hägnastycket åker
  Norredunge lövskogsdunge /Se   Hägnastättan stätta
  Noråker åker /Se   Hägnen Saknas
  Nyalyckan åker /Se   Hägnen betesmark
  *Nyländet äga /Se   Hägnåker åker
  Nämndemansstenen sank mark   Häljaredvik vik
  Närmstebäck bäck   Häljaredvik vik
  Ormadungarna lövskogsdungar /Se   Hällebrobäcken bäck
  *Ormadungsintagen åker /Se   Hällebron bro
  Ormadungsintagan Saknas   Hässelia bränna terräng
  Orramossen mosse   Hässelia mosse mosse
  Orramossen mosse   Hässelia vase kärr
  Orramossen mosse   Hässlebäcken bäck
  Oxaberget berg /Se   Hässlemaden mad
  Pipsjön, Stora och Lilla sjöar   Hässlet betesmark
  Pipsjön, Lilla tjärn   Hässlet Saknas
  Pipsjön, Stora sjö   Hässleåkern åker
  *Store och Lille Porsmåsse mosse   Hästagärdet område
  Pyttekullen Saknas   Hästahagen hage
  *Pyttekullen kulle /Se   Hästhagabacken höjd
  Raggemosse mosse /Se   Hästhagen hage
  Relleskullarna kullar   Hästhagen hage
  *Relleskullarna kullar /Se   Hästkärret kärr
  Rellesmossen Saknas   Högagärdet odlat område i skog
  *Rellesmossen, se Relleskullarna mosse   Högakull höjd
  Revlarna stenhällar /Se   Högakulla höjd
  Rioledsbackarna backar /Se   Högakulle höjd
  Risbacken backe /Se   Högakullsliden lid
  Rovelyckan åker /Se   Högakullsmossen Saknas
  Ryggarna åsar /Se   Högakullsåker åker
  Ryggen grusås /Se   Högalidsåker åker
  Ryggen ås /Se   Högamosse mosse
  Rävabäcken bäck   Höge Stampe backe
  Rävadalen dal   Höggärdsrumporna åkrar
  Rävatånge näs   Högsåker åker
  *Rävesten gränssten   Högsåker åker
  *Rävesten gränsmärke   Högsåker åker
  *Rävasten sten och gränsmärke   Högåsen höjd
  *Rävasten sten   Höjden Saknas
  Räva Tångaviken vik /Se   Hökakull kulle
  Rävatånge udde /Se   Höljakullen kulle
  *Räflakullsmåssen mosse   Höljen utvidgning i Stampeån
  Rönneviken vik   Hömossarna mossar
  Salesåker åker /Se   Hörnet åker
  Sandkärr kärr /Se   Iaråker åker
  Sandlyckan åker /Se   Iglamossarna mossmark
  Sekalyckan åker /Se   Ingebergsåker åker
  Sersiön, se Tjärnesjön sjö   Ingliastugan terräng
  Sextondelsmossen mosse   Ingärdsmaden mad
  *Sile fly kärr   Intaget åker
  Sjöaliden sluttning /Se   Intaget åker
  Sjöalyckan terräng   Intaget Saknas
  Sjömaden mad /Se   Intaget åker
  Sjöaråker åker /Se   Intaget åker
  Sjöategarna åker /Se   Intaget åker
  Sjöaviken vik /Se   Intäktabäcken bäck
  Skallrahult, Stora skogsmark   Intäktalyckorna åkrar
  Skantö ö   Jernvägsmossen Saknas
  Skantö ö   Jordbro bro
  Skantö ö   Jordbrostycket åker
  Skarvabäcken bäck   Julakakan åker
  Skarvaflyet sank mark   Jättastenar två klippblock
  Skiersjön, se Skärsjön, Stora sjö   Jättastenarna flyttblock
  Skitstycket, se Utstycket utmark   Kalvahagen hage
  Skogsfors fors?   Kalvanabben udde
  Skogsåker åker /Se   Kalvanabben udde
  *Skällstorp bäck Saknas   Kalvhagen hage
  Skärsjön sjö /Se   Kalvhagen hage
  Skärsjön, Stora sjö   Kalvhagen hage
  Skärsjön, Stora sjö   Kalvhagen hage
  Skärsjön, Stora och Lilla sjöar   Kalvhagen hage
  Skärsjön, Stora sjö   Kalvhagen hage
  *Slättekärren kärr /Se   Kampedalen dalgång
  Slättekärren Saknas   Kanalen å
  Smearåker åker /Se   Kanalen kanaliserad bäck
  Smedjekullen kulle /Se   Kappabäcken bäck
  *Småkullarna kullar /Se   Karlatrappan klippa
  Smörjebacken höjd   Kassabäcken bäck
  Solabergslyckan Saknas   Kassabäckskilarna kilar
  *Solabergslyckan äga /Se   Kassabäcksled led (grind)
  Spadakullen åker /Se   Kastegapet hög brant
  Spikån å   Kattefloen nu mosse
  Stampeån el. Tångaboån Saknas /Se   Kattekriken kärr
  Stampån å   Kavlabro broläggning
  *Stenkullen kulle /Se   Kila hed kronopark?
  Stenkällehåla sänka /Se   Kilarna ängsmark
  Stenkälleåker åker /Se   Kilarna ängsmark
  Stenkärr kärr /Se   Killingehålan dalsänka
  Stenkärrskullen kulle /Se   Killingsö ö
  Stenlyckan åker /Se   Killingsö ö
  Stenplåten Saknas   Killingsö ö
  *Stenplåten äga /Se   Killingsö, Lilla ö
  Stensjö sjö   Kistebokabacken backsluttning
  Stensiön sjö   Kistebokakärr kärr
  Stensjön sjö   Kivekilarna bäck-kilar
  Stensåker åker /Se   Klackhall klippa
  Stenåker, se Stenlyckan åker /Se   Klackhall berg
  *Stigsåker, se Relleskullarna åker /Se   Klipperslyckan åker
  Stora Lycka åker /Se   Klockarns bro bro
  Storedunge lövskogsdunge /Se   Klockarns dunge terräng
  Storekrok åker /Se   Klockarns lid lid
  Storemans bränning terräng   Knallarepåsen åker
  Store mosse mosse   Knarrhultabackarna backar
  *Storemosse mosse /Se   Knektaskon åker
  Storåker åker /Se   Knogåsen höjdsträckning
  Stubbaråker, se Brattaråsen åker /Se   Koakärret kärr
  Stubbängslyckan Saknas   Kobergsåsen ås
  *Stubbängslyckan, se Gubbens Lycka åker   Kolakulle höjd
  Stupet f.d. torp   Kolamilan åker
  Stängesmaden Saknas   Kolamilen åker
  Stängesmaden, se Stänget mad   Kolsjön sjö
  Stänget äga /Se   Kolsjön sjö
  Stättåker åker /Se   Kolyckan åker
  Sutarebosjön sjö   Korgalyckan(?) åker
  Sutare siö Saknas   Korpabacken höjd
  Svartakärr sjö   Korpalandet åker
  Svartatjärnen tjärn   Kostabackaliderna vägbackar
  Svartemosse mosse   Krampalyckan åker
  Svartemosse mosse /Se   Krikabäcken bäck
  Svedjekärret kärr /Se   Kriken Saknas
  Svedjorna äng   Krikåker åker
  Svensmossabron bro   Krokalyckan åker
  *Svinaberg berg   Krokarelyckan åker
  Svinaberget berg /Se   Krokarna ängsmark
  Svinabergsmossen, se Svinaberget mosse   Krokige-bäck bäck
  *Svinabostens måsse mosse   Kroksjön sjö
  Svinabäcken bäck   Krokåker åker
  Svinabäcken bäck /Se   Krokåker åker
  Svinalyckan äga /Se   Krokåker åker
  *Svinbergskärr kärr   Krokåker åker
  Syrhultsvägen väg /Se   Krokåker åker
  Söggmossen mosse   Krokåker åker
  Tittekullen kulle   Krokåker åker
  Tjuvastenen flyttblock   Krokåker åker
  Tjärnesjön sjö   Krokåker åker
  Tjärnemosse mosse /Se   Krokåker åker
  Tjärnen, Stora och Lilla sjöar   Krokåker åker
  Tjärnesjön sjö   Krokåker åker
  Tjärnesjön sjö   Krokåker åker
  Tjärnesjön sjö   Krokåker åker
  Tjärnesjön sjö /Se   Krokåker åker
  Tjärnet, Lilla tjärn   Krokåkers håla äng
  Tjärnet, Stora sjö   Krokåkers håla håla
  Tjärnet, Västra och Östra sjöar   Krokåkers kulle kulle
  Tjärnet, Västra sjö   Krokån å
  Tjärnet, Östra o. Västra del av sjö /Se   Krubbelyckan åker
  Tjärnet, Västra o. Östra del av sjö /Se   Kråkehåla sänka
  Tjärnet, Västra o. Östra sjöar /Se   Kullamaden mad
  Tjärnet, Östra sjö   Kullsmosse mosse
  Toftängen hage /Se   Kullsåker åker
  Tomtalyckan åker, f.d. torp /Se   Kullsåker åker
  Tomtåker åker, (f.d. torp) /Se   Kullsåker åker
  Tonaland Saknas   Kullyckan åker
  *Tonalandet äga /Se   Kullåker åker
  Toreviken vik   Kumminslyckan åker
  Toreviken vik /Se   Kvarnabackarna backar
  Torparelyckan äga /Se   Kvarnabäcken bäck
  *Torpa vad vadställe   Kvarnabäcken bäck
  Torpbacken backe /Se   Kvarnadammet bäck
  Torpåsen Saknas   Kvarnadammet fördämning
  *Torpåsen ås /Se   Kvarnakärret åker
  Torvmossen mosse /Se   Kvarnaslätten åker
  Trallebacken skogsmark   Kvarnastycket åker
  *Tranbärgås berg   Kvarndammet Saknas
  Tranehult skogsmark   Kvarnsjö sjö
  Trindakärr kärr /Se   Kvarnåker åker
  Trindalyckan äga /Se   Kvarnåker, Lille och Store åkrar
  Trollebjär höjd   Kvarnåsen ås
  *Trollö ö   Kvarnåsen, Lille höjdsträckning
  Trollö ö   Kvarnåsen, Store höjdsträckning
  Trollön ö   Kvarnön ö
  Trulslyckan äga /Se   Kvigåker åker
  Tvillingön ö   Kyrkekullen höjd
  Tyskön ö   Kyrkeledet kyrkväg
  Tångaboån el. Stampeån Saknas /Se   Kyrkeliden lid
  *Ulfvaslätt mark   Kyrkemossen nu odlad mosse
  Utmarkamossen mosse   Kyrkesjön sjö
  Utmarken terräng   Kyrkesjönsflyet fly
  Utstycket utmark /Se   Kyrkestigen gammal stig
  Viggebjäret ängsmark   Kyrkestigsåker nu trädgård
  Viggesjön sjö   Kyrkestocksåker åker
  Viggesjön sjö   Kyrkesåker åker
  Vintervägsmossen mosse   Kyrkevågsåker åker
  *Visma Saknas /Se   Kyrkåker åker
  Vismen sjö /Se   Kyrkåker åker
  Vitamossa Kärret kärr /Se   Kyrkåker åker
  Vättnesdalen dal /Se   Kyrkäckran åker
  Vättneskärret kärr /Se   Kyrkäckran åker
  Wättnesängen Saknas   Kålahaga håla åker
  *Vättnesängen äng /Se   Kålgården Saknas
  Yakullen kulle /Se   Kålgården Saknas
  Yamossen mosse   Kålgården gammal kålgård
  Yamossen mosse   Kålgårdsåker åker
  Yamossen mosse /Se   Kålåker åker
  Yttrebäck bäck   Kålåker åker
  Åratalsklippan vattensklippa /Se   Käbbesfloen nu uttorkad floen
  *Åskullarne berg   Käbbesåker åker
  *Åskärren kärr   Källarekullen höjd
  Äckran äga /Se   Källarekullen kulle
  Äckrorna äga /Se   Källeberg berg
  Älåsafly kärr /Se   Källedraget källa
  Älåsen ås /Se   Källekullen höjd
  Änghagen äga /Se   Källekullen kulle
  Ätran älv   Källelyckan äng
  Ätran älv   Källemaden mad
  Öjareåker åker /Se   Källemossen mosse
      Källemossen mosse
      Källs hage hage
      Källåker åker
      Källåker åker
      Källängen äng
      Käringahålet Saknas
      Käringamossen mosse
      Käringåker åker
      Käringängen äng
      Kärren kärrmark
      Kätteberget höjd
      Köreliden lid
      Körsbärslyckan åker
      La(ar)åker åker
      Laaråker åker
      Laaråker åker
      Laaråker åker
      Laaråker åker
      Laaråker åker
      Laaråker åker
      Laaråker åker
      Labacken backsluttning
      Labacken backsluttning
      Ladlyckan åker
      Ladulyckan åkerlycka
      Lalyckan åker
      Lammaflyet kärr
      Lammakull kulle
      Lammalyckan åker
      Lammasbacken backsluttning
      Lammashålan håla
      Lammhagen hage
      Lammhagen hage
      Landet åker
      Landsvägsstycket åker
      Lantmätarekullen höjd
      Ledsvägen väg
      Ledsåker åker
      Ledsåker åker
      Ledsåker åker
      Ledsåker åker
      Ledsåker åker
      Ledsåker åker
      Ledsåkrarna åkrar
      Lenasfly kärr
      Liamossen mosse
      Liaråker åker
      Liaråker åker
      Liaråker åker
      Liaråker åker
      Liaråker åker
      Liaråker åker
      Liaråkers håla håla
      Lillabackasjöarna sjöar
      Lilla-Britta åker
      Lille gode åker
      Lillehage hage
      Lillekrok åker
      Lillån å
      Linas vände åker
      Lindareåker åker
      Lindåsen ås
      Linnaråker åker
      Linneshallar berg
      Linneskärr kärr
      Linnesåker åker
      Linnesåsavrån terräng
      Lisas lycka Saknas
      Ljungryggen ås
      Ljungryggsåker åker
      Ljungskintan ljungbevuxet område
      Ljungsåker åker
      Luderbacken backsluttning
      Lunnabolängen äng
      Lunsalyckan åker
      Lusamosse mosse
      Luttebomossen mosse
      Lyckan Saknas
      Lyckan Saknas
      Lyckan Saknas
      Lyckan åker
      Lyckebacken backsluttning
      Lyckemaden Saknas
      Lyckemaden Saknas
      Lyckåker åker
      Lyckåker åker
      Lyckåker åker
      Lyckåkrarna åkrar
      Lyngåsakullen kulle
      Lyngåsamossen mosse
      Lyngåsen ås
      Lågakärr kärr
      Lång-Anders lycka åker
      Långaråker åker
      Långebacke ås
      Långebacke backsluttning
      Långebacke ås
      Långefly numera uppodlad mossmark
      Långeland åker
      Långerås mad
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker åker
      Långåker, Västre åker
      Låteberg berg
      Löneberg(et) berg
      Lönebergsmossen mosse
      Lörsåker åker
      Lörsåkers håla håla
      Madalyckan åker
      Madalyckan åker
      Madastycket beteshage
      Maden mad
      Maden mad
      Mannamosse mosse
      Mansbro bro
      Mansbäck bäck
      Mansstock bro
      Manvardsbacken backe
      Manvardsbäcken bäck
      Manvarpabäcken bäck
      Manvarpen bäck
      Mariemad mad
      Martasåker åker
      Massahage betesmark
      Mellanåker åker
      Mitt för Kålahaga led åker
      Mjölkahacket åker
      Mors åker åker
      Mossahalsen mosse
      Mossakullen kulle
      Mossastycket åker
      Mossen mosse
      Mossåker åker
      Mossåker åker
      Mossåker åker
      Mossön ö i mosse
      Musbacken backe
      Myrehålan fördjupning
      Myrekullen höjd
      Myrekullen höjd
      Myrekullen höjd
      Myrekullen kulle
      Myrekullen höjd
      Måsöarna öar
      Märkesten gränssten
      Mörkakärr kärr
      Mörke dunge terräng
      Mörkeslätten åker
      Möteskullarna, jfr Skelekullen Saknas
      Nerom linjen åker
      Nilsåker åker
      Norgärdena Saknas
      Norgärdet odlat område
      Norgärdsbäcken bäck
      Norhagen hage
      Norliden åker
      Norlidsåker åker
      Norlyckan lycka
      Normanstorpa berg berg
      Norredunge lövskogsdunge
      Norrepart åker
      Norrskogbäck(en) bäck
      Norrskogkull höjd
      Noråker åker
      Nyalyckan åker
      Nyländet åker
      Nyländet åker
      Nylänne Saknas
      Nyodling åker
      nyodling åker
      nyåker åker
      Närmste bäck bäck
      Ormadungarna lövskogsdungar
      Ormakull höjd
      Ormakull höjd
      Ormakullen höjd
      Ormakällan källa
      Orraberget berg
      Orramosse mosse
      Orramossen mosse
      Orrhönemossen mosse
      Osbäcken bäck
      Oxaberget berg
      Oxaberget berg
      Pilalyckan åker
      Pipesjö, Lille sjö
      Pipesjö, Store sjö
      Pipsjön sjö
      Pipesjöbäcken bäck
      Pipesjöhult backar
      Pirkebäcken bäck
      Pirrelyckan åker
      Prästaknatten högsta punkten på landsvägen
      Prästaknatten vägbacke
      Prästens kulle kulle
      Prästgårdshallarna klippiga höjder
      Päarsmaden mad
      Päarsåker åker
      Raggemosse mosse
      Rakan åker
      Rakeledet grind, led
      Ranglakull höjd
      Revbackaliden lid
      Revbackarna backar
      Revlabäcken bäck
      Revlarna stenhällar
      Risbacken kulle
      Riskullen kulle
      Risåker åker
      Robacken backsluttning
      Rovelyckan åker
      Rovelyckan åker
      Rovelyckan åker
      Rovelyckan åker
      Rovelyckan åker
      Rumpan åker
      Rundåker åker
      Ryakullen kulle
      Ryakullmossen mosse
      Ryamossen mosse
      Ryen åker
      Ryggarna grusåsar
      Ryggen ås
      Ryggåsen åker
      Ryttaråker åker
      Ryåker åker
      Råbockamossen mosse
      Råsliden backsluttning
      Rännilamossen mosse
      Rävaberget höjd
      Rävabäcken bäck
      Rävakull höjd
      Rävasten klippblock
      Rävatångaviken vik
      Rävatånge udde
      Rävavrån dalsänka
      Rävkull kulle
      Rävstarr åker
      Rävulbacka Saknas
      Rödarås kärr
      Rönnesåker åker
      Rönnsåker åker
      Rönnsåker åker
      Rönnsåkersöar Saknas
      Rönnåker åker
      Rörmaden mad
      Salesåker åker
      Sandisåker åker
      Sandkärr kärr
      Sandlyckan Saknas
      Savlat åker
      Sekalyckan åker
      Sekalyckan Saknas
      Sekalyckan Saknas
      Sekåker åker
      Sikalyckan Saknas
      Silvagärdeshålorna hålor
      Sjöabäcken bäck
      Sjöaliden sluttning
      Sjöaliden sluttning
      Sjöamaden kärr
      Sjöaråker åker
      Sjöaråker åker
      Sjöategarna åkrar
      Sjöaviken vik
      Sjöekull höjd
      Sjöåker åker
      Sjöåkrarna åkrar
      Skalken åker
      Skaldrahultsmosse mosse
      Skallrahult terräng
      Skammahålorna hålor
      Skammerna åkrar
      Skantö ö
      Skarven bäck
      Skarverbäcken bäck
      Skarverna terräng
      Skarvån, se Skarven Saknas
      Skelekullen kulle
      Skelesten sten
      Skinten ljungbevuxet område
      Skintorna terräng
      Skitna kärr kärr
      Skitstycket, se Utstycket Saknas
      Skogsbäcken bäck
      Skogsfors vattenfall
      Skogsfors fors
      Skogsfors fors, fall
      Skogsmosse mosse
      Skogsåker åker
      Skogsåker åker
      Skogsåkern åker
      Skogåker åker
      Skoklacken åker
      Skolehusabacken backe
      Skoltaledet grind
      Skolten åker
      Skräddaråker åker
      Skrädebacken backsluttning
      Skyttelåker åker
      Skårhall berg
      Skårhallsmossen mosse
      Skärsjö sjö
      Skärsjön sjö
      Skärsjön sjö
      Skärsjön, Stora sjö
      Skärån å
      Slottet backsluttning
      Slätavad vad
      Slättalid lid
      Slättåker åker
      Smalevad Saknas
      Smearåker åker
      Smedaliden backsluttning
      Smedjekullen kulle
      Smedjeåker åker
      Smedåker åker
      Smörhålan dalsänka
      Smörhålan fördjupning
      Smörjebackaliderna vägbackar
      Snippen åker
      Snurrebacken backsluttning
      Spadakullen åker
      Spelekullen kulle
      Spelemossen mosse
      Spjället åker
      Spjället åker
      Spökebäck bäck
      Stackakärr kärr
      Stackåker åker
      Stampan terräng
      Stampen ö
      Stampeån å
      Stampeån = Vismeredån Saknas
      Stampor terräng
      Stenakärr kärr
      Stenaråkern åker
      Stenflätan åker
      Stenhammaren hage
      Stenheden hed
      Stenhimmersryggen ås
      Stenhuset terräng
      Stenige bäcken bäck
      Steningen åker
      Stenkullen Saknas
      Stenkällehåla håla
      Stenkälleåker åker
      Stenkärr kärr
      Stenkärr kärr
      Stenkärr terräng
      Stenkärr kärr
      Stenkärrskullen kulle
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åker
      Stenmurebackarna backar
      Stensjö sjö
      Stensjö sjö
      Stensåker åker
      Stenåker åker
      Stenåker åker
      Stenåker åker
      Stigsåker åker
      Stigsåker åker
      Stigsåker åker
      Stigsåker åker
      Stockakilen mad
      Stollberget höjd
      Stommaled led
      Stora-Britta åker
      Storafly fly
      Storalycka åker
      Storeboäng äng
      Storedunge lövskogsdunge
      Storekrok åker
      Storelyckan åker
      Storelyckan åker
      Storelyckan åker
      Storemansbränning terräng
      Storemansbränning skogbevuxet område
      Store mosse mosse
      Storemosse mosse
      Storemosse mosse
      Store stenen sten
      Storgärdet åker
      Storkullsåker åker
      Storlyckan åker
      Stormabäcken bäck
      Stormalyckorna åkrar
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Stridsbacken backsluttning
      Stripen åker
      Stubbaråker åker
      Stugåker åker
      Stugåker åker
      Stugåker åker
      Stänget Saknas
      Stättåker åker
      Stättåker åker
      Stättåker åker
      Sungärdslyckan åker
      Sungärdsmossen mosse
      Sutarebosjön sjö
      Svartafly fly
      Svartahål nu odlat kärr
      Svartakärr, se Svartatjärnen Saknas
      Svarta tjärn sjö
      Svartatjärn tjärn
      Svartemosse mosse
      Svartemosse mosse
      Svartråsabackarna backsluttningar
      Svedjekärret kärr
      Svenska tuvan berg
      Svenska tuvan berg
      Svenskärret kärr
      Svensmossabron bro
      Svensmossabäcken bäck
      Svensmossaliden lid
      Svensmossaliden vägbacke
      Svensmossen mosse
      Svensmossen mosse
      Svinaberget berg
      Svinabergsmossen mosse
      Svinabäcken bäck
      Svinalyckan hage
      Svinåsen ås
      Svälthagen kulle
      Syrhulta tjärn sjö
      Syrhultatjärn sjö
      Syrhultsvägen väg
      Syrhultåker åker
      Sänkelyckan åker
      Sänkemosse mosse
      Sänkeås ås
      Särsåker åker
      Tegarna odlingar
      Tegarna mossodlingar
      Tegen åker
      Tempelmaden mad
      Tistelsåker åker
      Tistlaråker åker
      Tistlaråker åker
      Tistlaråker åker
      Tittekulle höjd
      Tittekullen höjd
      Tjuraflyet fly
      Tjuvastenarna flyttblock
      Tjärnemosse mosse
      Tjärnen sjö
      Tjärnesjön sjö
      Tjärnesjön, Karne sjön sjö
      Tjärnesjön sjö
      Tjärnet sjö
      Tjärnet sjö
      Tjärnet sjö
      Toftåker åker
      Toftängen äng
      Toftängen äng
      Tolvskillingen åker
      Tomtalyckan äng
      Tomtbrinken sluttning
      Tomtåker åker
      Tonalandet Saknas
      Tonalyckan äng
      Toreviken vik
      Torpalyckorna Saknas
      Torparelyckan lycka
      Torpbacken Saknas
      Torvmossen Saknas
      Torvmossen mosse
      Torvmossen mosse
      Tosseberget berg
      Trallebacken backsluttning
      Tranemad mad
      Tredje rännilen bäck
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trindakärr kärr
      Trindalyckan Saknas
      Trindemosse mosse
      Trindåker åker
      Trollakullen höjd
      Trolleberg berg
      Trollön ö
      Trulslyckan åker
      Tvärtomberg åker
      Tvättebäcken bäck
      Tången udde
      Underfall brink
      Underfallet backsluttning
      Urkasten sten
      Useltabacken backsluttning
      Utstycket landområde
      Vadmalskullen höjd
      Vasalyckan åker
      Vasamaden mad
      Vasslyckan Saknas
      Vekamad mad
      Vekeräng Saknas
      Viggeberget berg
      Viggesjön sjö
      Viggesjön = Gallagärdessjön Saknas
      Vinterkullen kulle
      Vismeredhålet dalgång
      Vismeredhålorna hålor
      Vismeredån å
      Vitamossakärret kärr
      Vittjeshålmaden mad
      Vittjesåker åker
      Vråakullarna kullar
      Vrååker åker
      Västergärdet Saknas
      Vättnesdalen dalgång
      Vättneskärret kärr
      Vättnesmaden mad
      Vättnesåker åker
      Yakullen kulle
      Yamossen mosse
      Yamossen mosse
      Yxehagarna terräng
      Åkerliden lid
      Åkroken del av å
      Ålfiskebäcken bäck
      Ålhusabacken backe
      Ålyckan åker
      Ålyckorna åkrar
      Åratalsklippan undervattensklippa
      Åsalyckan åker
      Åsalyckan Saknas
      Åsbacken backsluttning
      Åsen höjdsträckning
      Åsen ås
      Åsen ås
      Åsen höjd
      Åsen ås
      Åsliden sluttning
      Åsåkrarna åkrar
      Åsåker åker
      Åsåker åker
      Åäng, Lilla äng
      Äckran äng
      Äckrorna ängsmark
      Älmemaden mad
      Älåsafly fly
      Älåsen ås
      Änghagen hage
      Änghagen hage
      Änghagen hage
      Änghagen hage
      Änghagen hage
      Änghagen, Lille och Store hagar
      Änkelyckan åker
      Ärtelyckan åker
      Öjareåker åker
      Österbackavrån område
      Övralyckan åker
      Öåker åker

  ^  

Hallands läns socknar m.m.