ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Valinge socken : Himle härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 329 Naturnamn : 110 Bebyggelsenamn : 352 Naturnamn : 177
Valinge sn /Se Abborraviken vik Nummerförklaringar föteckning Abborraviken vik
Valinge socken Blåsås ås Nummerförklaringar föteckning Alahagen åker
Hvalinge sn Bokekullen kulle Nummerförklaringar föteckning Alhagalyckan åker
Valinge sn Bonarps berg berg Nummerförklaringar föteckning Anders» lycka åker
Valinge sn *Bållerasrör råm. Nummerförklaringar föteckning Anna-Gretas lycka åker
Valinge sn Bönarp sj. sjö Nummerförklaringar föteckning Bastekullarna terrängförhöjningar
Valinge sn Bönarp sj. sjö Nummerförklaringar föteckning Bastekullen kulle
Valinge sn Bönarp sj. sjö Nummerförklaringar: föteckning Biskopalyckan åker
Hvalinge sn Bönarpasjö sjö Nummerförklaringar: föteckning Bjuggstenarna stenar
Valinge socken Bönarpesjö sjö Valinge sn Bjuggstenarna Saknas
Hvalinge sn Bönarpesjö sjö Valinge sn Bjäret kulle
Valinge sn Bönarpemosse mosse Valinge sn Bondas lycka åker
Valinge socken Bönastenen fornlämning Hvalinge sn Bönarpa berg höjd
Valinge sn *Bönekullen berg Valinge sn Bönarpa berg berg
Hvalinge sn sn Derome-sjön sjö Valinge sn förkortningar Bönarpesjö sjö
Valinge sn Deromesjön sjö Valinge sn förkortningar Bönarpasjö sjö
Valinge sn Deromesjön sjö Valinge sn förkortningar Bönarpesjö sjö
Valinge sn *Ekekullen berg Valinge sn förkortningar Bönarpesjö sjö
Valinge sn *Frimaresbro övergång Valinge sn förkortningar Deromesjön, se Dersbosjön sjö
Valinge sn Fågelsången skogsområde Valinge sn förkortningar Derome sjön sjö
Valinge sn Geta måse mosse Valinge sn förkortningar Deromesjön = Dersbosjön sjö
Valinge sn Grimsgärdesåsen ås Valinge sn Derome sjön sjö
Valinge sn Grotstenen bautasten Valinge sn Deromesjön sjö
Valinge sn Gråkullen höjd lundbo inbyggarbeteckning Derbosjön sjö
Valinge sn Hallagårdsbjär berg marabo inbyggarbeteckning Dersbosjön sjö
Valinge sn Harleksbäcks-röret råm Albanusa gd Eskils lycka tomtområde
Valinge sn Hjortemossen mosse Anders Jutes gård Saknas Eskils lycka tomtområde
Valinge sn Hultasjön sjö Anders-Petters gd Fåglasången förr lövskog
Valinge sn Hultasjön sjö Anna-Gretas ruin efter torp Fåglasångsliden backe
Valinge sn Hundsbjär skogsområde Arvids Saknas Fågleklint höjd
Valinge sn *Hurnaass Saknas Arvids gd Gravet åker
Valinge sn /Se Högaberg berg Arvids gd Grotstenen bautasten
Valinge sn /Se Iglasjön sjö /Se Arvids f.d. gd Gårdstegen åker
Valinge sn /Se *Jättebryggan råm. Attes bebyggelse Hallagårdsbjär berg
Benetorp, se Bönarp by *Jättebryggan råmärke Attes gd Hemmalycka åker
Bennetorp, se Bönarp by Jättegrafwen forngrav Bengt Eskilsgård Saknas Hindriks håla åker
Bönarp by Jättestenen bautasten Berntsa? gd Hultasjön sjö
Bönarp by Jättestenen sten Biskopas lht Hultasjön sjö
Bönarp by Jättestugan el. Stenstugan grotta Biskopas ruin efter torp Hultasjön sjö
Bönarp by Kringlemossen mosse Biskopas ruin efter torpstuga Hultasjön sjö
Bönarp by Kronås ås Blåsås t Hundsbjär terrängförhöjning
Bönarp by Kråkarpsmossen mosse Bondas hmd Husbjärs kulle bergshöjd
Bönarp by Kvarnabäcken bäck Bondas gd Håges land badställe
Bönarp by Kvarnabäcken bäck Bonnas gd »Håsten» jättekast
Bönarp by Källeberg berg Borgars bebyggelse »Håsten», Lilla jättekast
Bönarp by *Kåpås berg Borgars? lht Hära kullar terrängförhöjning
Bönarp by *Lefveres mad råm Brännorna Saknas Hära kullar terrängförhöjning
Bönarp by *Lille ö ö Brännorna lht Hästhagen hage
Saknas Saknas Lilla ö ö Båtsmanslyckan, se 11 Lundby Saknas Iglasjön, Igelsjön sjö
Bönarp by Lillö ö Båtsmanstorpet, se 12 Lundby Saknas Iglasjön sjö
Bönarp by *Mellanås-röret råm Båtsmanstorpet avs. Johannas lycka beteshage
Bönarp by Munkekyrkan stensättning Bäcken bs Jonsagata vägavsnitt
Bönarp by *Måsaberg berg Bäcken gml riven ryggåsstuga Jättegraven »något upphöjd jordmassa»
Bönarp by *Namlöskulle råm Bärnsakarls bebyggelse Jättestenen bautasten
Bönarp by Nycklamossen mosse Bönarp by Jättestenen jättekast
Bönarp by /Se Pjuggstenarna Saknas Bönarp nr 4, Olof Persgård bebyggelse Jättestugan, se Stenstugan grotta
Bönarp by /Se *Pleteredsvägen väg Bönarp nr 2, Bengt Olsgård bebyggelse Kalvahagen beteshage
*Degnne gaardenn f. klockaregård Pletered åsen ås Bönarp nr 3, Per Haborgsg. bebyggelse Kanalen = Skuttran å
Gammalsgärde gd Prästgårdsås ås Bönarp nr 4, Anders Pers. bebyggelse Karl-Johans åkerområde
Gammalsgärde gd *Risberg Saknas Bönarp by Karl-Johans åkerområde
Gammalsgärde by Rya sjön sjö Börje Andersgård Saknas Knästycket åker
Saknas Saknas Rya sjö sjö Börjes = Pears gd Korskullarna bergshöjd
Gammalgärde gd Ryasjön sjö Börjes gd Kringele mosse mosse
Gammalsgärde by Ryasjö sjö Börjes gd Kronås bergås
Gammalsgärde by Ryggmossen mosse Börjes-Larsa = Börjes Saknas Kvabalyckan åker
Gammalsgärde by Rävakiste bjär berg Börs? bebyggelse Kvarnabäcken bäck
Gammalsgärde by *Sarsjön vatten Börs bebyggelse Kåbås ås
Gammalsgärde by Skeppsåsen ås Börs? bebyggelse Kärret åker
Gammalsgärde by /Se Skifteskullen kulle Daskens bränt torp Kärret åker
Grimsgärde gd Skogslund skogsområde Dämmet lht Lammhöjden, Främre och Bortre åkrar
Grimsgärde gd *Skumpemåssen mosse Erik Svensgård Saknas Lammhöjden, Främre och Bortre åkrar
Grimsgärde gd Skuttran å Fagerdal, se 13 Lundby Saknas Levande kulle lyckan åker
Grimsgärde by Skuttran bäck Fagerdals lägenhet Levande kullen terrängförhöjning
Grimsgärde Saknas *Skärsiö sjöar Fålabacka t Liden åker
Grimsgärde gd Skärsjön sjö Fålabacka torp Lidhagen hage
Grimsgärde gd Skärsjön, Lilla sjö Gadens bebyggelse Lillebengts lid backe
Grimsgärde by Skärsjön, Stora sjö Gadens ställe Lillebörs gata infartsväg
Grimsgärde by *Småbron, Norra bro Gammalsgärde Saknas Lillebörs gata infartsväg
Grimsgärde by *Småbron, Södra bro Gammalsgärde gd Lillegårdslyckan åker
Grimsgärde by Spånggårdsbäcken bäck Gammalsgärde nr 1, Börje Persgård bebyggelse Lillö ö
Grimsgärde by Stenstugan el. Jättestugan grotta Gammalsgärde gd Lyckebjärs kulle eller Lyckebjär terrängförhöjning
Grimsgärde by Storahöjden höjd Grimsgärde gd Lyckebjärs lycka åker
Grimsgärde by Store måse mosse Grimsgärde nr 1, Bengt Eskilsg. bebyggelse Långa lyckan åker
?Grunnarp by Store mosse mosse Grimsgärde gd Madliden åker
Grunnarp by Säm berg o triangelpunkt Grubbas bebyggelse Maraboled öppning till infartsväg
Grunnarp by Säm berg o. triangelpunkt Grubbas gd Maraboledlycka åker
Grunnarp by Sämbosjön, Semba sjö Saknas Grunnarp by Maraboledlycka åker
Grunnarp by Sämbosjön, Semba-Sjön Saknas Grunnarp nr 1, Anders Ambjörnsg. bebyggelse Markusa brunn brunn
Grunnarp by Sämbosjön sjö Grunnarp nr 2, Bengt Andersg. bebyggelse Markusa gata infartsväg
Grunnarp by Sämbosjön sjö Grunnarp nr 3, Erik Andersg. bebyggelse Markusa hage del av trädgård
Grunnarp by Sämbosjön sjö Grunnarp by Mellanlyckan åker
Saknas Saknas *Särsjön vatten Gungetorvan t Mittbacka åker
Grunnarp by Särsjön sjö Gungetorvan torp Mose rös bergshöjd
Grunnarp by Sönnerskog skog Gunnas bebyggelse Mosstycket åker
Grunnarp by Toarpebäck bäck Gunnes bebyggelse Munkekyrkan fornlämning
Grunnarp by Toarpebäck bäck Gunnas gd Mörkebjär berg
Grunnarp by Toarpesjö sjö Gunnes gd Nilsalycka åker
Grunnarp by Thore Kulle berg Gustavs gd Nordskogen del av Velinge sn
Gungetorvan lg /Se Torekullen kulle Gärdet bebyggelse Nordskogen skog
Hulta by *Tranemåsse mosse Hallagården bebyggelse Nya lyckan åker
?Hulta gd *Trätte stenar röse Hallagården gd Nycklamossen mosse
?Hulta gd *Trätte-Stättan råst. Hans Jönsgård Saknas Pers stenhagar beteshage
Hulta gd Valinge lyng ängsmark Harasiga bebyggelse Pjuggstenarna stenar
Hulta gd Hwalinge sjön Saknas Harasigen lht Pletered knall höjd
Hulta gd Valinge sjö Saknas Holmen gd Pletereds ås bergshöjd
Hulta gd Valingesjö sjö Hulta gd Pletered ås höjd
Hulta gd Valingesjö sjö Hulta, Trulls Arvidsg. bebyggelse Prästamarken utmark
Hulta gd Valingeås ås Hulta gd Prästgårdsås berg
Häxäng gd /Se *Waråsen berg Husbjär bebyggelse Ryasjö sjö
Kråkarp Saknas *Villängsbro bro Husbjär lht Ryasjö sjö
Kråkarp by   Husbjär gd Ryasjön sjö
Kråkarp by   Husbjär gd Ryasjö sjö
Kråkarp by   Husbjärs kvarn Saknas Ryasjö sjö
Kråkarp Saknas   Håges bebyggelse Ryasjö sjö
Kråkarp by   Håges bebyggelse Rävakisteberg berg
Kråkarp gd   Håges gd Rönnera grustäkt
?Kråkarp gd   Hågås = Högås lht Rören ägomark
Kråkarp gd   Häxäng bebyggelse Sesseles kulle kulle
Kråkarp gd   Häxäng gd Skeppsåsen ås
Kråkarp gd   Häxäng gd Skeppsåsen ås
?Kråkarp gd   Högås lht Skomakare lyckan åker
Kråkarp gd   Ivars på Maderna gd Skomakarelyckan åker
Kråkarp gd   Johannesa gd Skrevlyckan åker
Kråkarp gd   Jonasa lht Skräddare lyckan åker
Kråkarp gd   Jons bebyggelse Skräddarelyckan åker
Kråkarp gd   Jons gd Skuttran å
Kråkarp gd   Jonsens bebyggelse Skuttraån å
Kråkarp gd   Jonsens gd Skyttehagen jordområde
Kråkarp gd   Jöns Persgård Saknas Skällarelyckan åker
Kyrkan kyrka   Kalles gd Skällaren åker
*Lillgården Saknas   Karl Magnusa gd Små mossakullen kulle
Lundby by   Karls bebyggelse Sollid backsluttning
Lundby Saknas   Karls gd Stenstugan grotta
Lundby by   Karlslyckan lägenhet Storebörs gata infartsväg
Lundby by   Karlslyckan lägenhet Storebörs gräshage tomtområde
Lundby Saknas   Karls på Maderna gd Storebörs gräshage tomtområde
Lundby by   Klockemakarns bebyggelse Storebörs märgelgrav damm
Lundby by   Klockemagarens lht Store kulle kulle
Lundby by   Knektagården bebyggelse Stämmets hage beteshage
Lundby by   Knektagården gd Stämmets hage beteshage
Lundby Saknas   Kohagen lht Svales åkerområde
Lundby by   Kohagen lht Svinaboren hagmark
Lundby by   Krabbas t Sämbosjön sjö
Lundby by   Krabbas lht Sämbosjön sjö
Lundby by   Krafsagården bebyggelse Sämbosjön sjö
Lundby by   Krafsagården gd Sörens dämm damm
Lundby by   Krukmakarens ruin Tjuvadalen dalgång
Lundby by   Kråge rör ruin Tjuva-Pears håla grotta
Lundby by   Krågerör ruin Toarpebäck bäck
Lundby by   Kråkarp gd Toarpasjö sjö
Lundby by   Kråkarp nr 1 bebyggelse Toarpesjö sjö
Lundby by   Kråkarp gd Toarpasjö, Toarps sjö sjö
Lundby by   Kullagården bebyggelse Toarpe sjö sjö
Lundby by   Kullagården gd Toarpeskog skog
Lundby by   Kåbås ställe Torna lyckan beteshage
Lundby by   Larsa gd Trekanten åker
Lundby by   Larsa gd Tröskare kullen kulle
Lundby Saknas   Leds gd Utmarken jordområde
Saknas Saknas   Lille Anders» ruin Valinge ljung [ljunghed?]
Lundby by   Lille-Bengts bebyggelse Valinge ljung hed
Lundby by   Lille-Bengts gd Valinge lyng odlade ljungmarker
Lundby by   Lillebengts gd *Valinge lund Saknas
Lundby by   Lille-Börjes gd Valingesjö sjö
Lundby by   Lillebörs gd Valinge sjö sjö
Lundby by   Lillebörs gd Valingesjön sjö
Lundby by   Lillebörs bebyggelse Valinge ås höjd
Lundby by   Lillegård gd Valinge-ås berg
Lundby by /Se   Lillegård gd Valingeås ås
Lundby by /Se   Liss bebyggelse Valinge ås bergshöjd
Madgården gd   Lommahöja brunnet torp Vegeräng åker
Magård bebyggelse   Lundby Saknas Åldre slätt terrängavsnitt
Magård bebyggelse   Lundby Saknas Ån = Skuttran å
Magården bebyggelse   Lundby Saknas Årikslycka åker
Mornö gård el. lägenhet   Lundby Saknas Åsen bergshöjd
Mölön? gård el. lägenhet   Lundby by Åsgatan åker
Säm Magården bebyggelse   Lundby nr 1, Jöns Persg. bebyggelse Österstebjär berg
Magården bebyggelse   Lundby nr 2, Anders Jutesg. bebyggelse Österstebjär berg
Magården bebyggelse   Lundby nr 3, Hans Jönsgård bebyggelse  
Magården bebyggelse   Lundby nr 4, Börje Andersg. bebyggelse  
Olofstorp by   Lundby nr 5, Mårten Andersg. bebyggelse  
Olofstorp gd   Lundby nr 6, Bengt Eskilsg. bebyggelse  
?Olofstorp by   Lundby nr 7, Erik Svensg. bebyggelse  
Olofstorp by   Lundby nr 8, Björn Larsgård bebyggelse  
Olofstorp by   Lundby by  
Olovstorp by   Lundby by  
Olofstorp by   Lundby allmänning Saknas  
Olofstorp by   Lunden lht  
Olovstorp by   Lunden lht  
Olofstorp by   Lundsberg, se 14 Lundby Saknas  
Olofstorp by   Lyckebjär bebyggelse  
Olovstorp by   Lyckebjär gd  
Olovstorp by   Lyckebjär gd  
Olovstorp by   Lyckebjär gd  
Olovstorp by   Lyckebjär gd  
?Olovstorp by   Lyngalyckan lht  
?Olovstorp by   Maderna bebyggelse  
Olovstorp by   Maderna bebyggelse  
Olofstorp by   Maderna bebyggelse  
Olovstorp by   Maderna gd  
Olovstorp by   Maderna gårdar  
Olofstorp by   Madgården gd  
Olofstorp by   Magården bebyggelse  
Olofstorp by   Malenas bebyggelse  
Olovstorp by   Malines gd  
Olovstorp by   Mansa gd  
Saknas Saknas   Mansa-Bertils gd  
Olofstorp by   Maras gd  
Olofstorp by   Marken bebyggelse  
Olovstorp by   Marken gd  
Olovstorp by   Marken, se Märka gd  
Olovstorp by   Markusa bebyggelse  
Olofstorp Saknas   Markusa gd  
Olovstorp by   Markusa gd  
Olovstorp by   Martin Andersgård bebyggelse  
Olovstorp by   Mårten Andersgård Saknas  
Olovstorp by   Mellomgården bebyggelse  
Pletered by   Mellomgården gd  
Pletered gd   Mornö Saknas  
Pletered gd   Mornö=Mölnö lht  
Pletered gd   Månsa bebyggelse  
Pletered gd   Märka gd  
Saknas Saknas   Mölnö lht  
Pletered gd   Nedregården bebyggelse  
Pletered gd   Nygrannas bebyggelse  
Pletered gd   Nygrannas lht  
Pletered gd   Näregården gd  
Pletered gd   Olas lht  
Prästgården prästgård   Olas gd  
Rya gd   Olovstorp by  
Rya gd   Olofstorp nr 1, Hans Larsgård bebyggelse  
Rya gd   Olofstorp nr 2, Nils Larsgård bebyggelse  
Rya gd   Olofstorp nr 3, Hans Börsgård bebyggelse  
Rya gd   Olofstorp nr 4, Marcus Tolfsg. bebyggelse  
Rya gd   Olofstorp nr 5, Anders Andersg. bebyggelse  
Rya gd   Olofstorp nr 6, Sven Svensg. bebygelse  
Rya gd   Olofstorp nr 7, Tolf Persgård bebyggelse  
Rya gd   Olofstorp nr 8, Jöns Nilsgård bebyggelse  
Rya gd   Olovstorp by  
Rya gd   Pears, se Leds gd  
Rya gd   Pears gd  
Rya gd   Pebers torp  
Rya gd   Pebers t  
Rya gd   Pinnas t  
Rya gd   Pinnas förr torp  
Rygg by   Pletered gd  
Rygg by   Pletered nr 1, Anders Persgård bebyggelse  
Rygg by   Pletered gd  
Rygg by   Prästgården bebyggelse  
Rygg by   Prästgården gd  
Rygg by   Rebeckens gd  
Rygg by   Risängen bebyggelse  
Rygg by   Risängen gd  
Rygg by   Rya gd  
Rygg by   Rya nr 1, Olof Andersg. bebyggelse  
Saknas Saknas   Rya gd  
Rygg by   Rygg by  
Rygg by   Rygg nr 1, Nils Olsgård bebyggelse  
Rygg by   Rygg nr 2, Göthan Eriksg. bebyggelse  
Rygg by   Rygg nr 3, Bengt Olsgård bebyggelse  
Rygg by   Rygg nr 4, Olof Börsg. bebyggelse  
Rygg by   Rygg by  
Rygg by   Sesseles gd  
Rygg gd /Se   Sisseles bebyggelse  
?Ryggebode Saknas   Sisseles gd  
Saknas Saknas   Sjöens lht  
Storgården gd   Sjögrens bebyggelse  
?Säm by   Sjögrens bebyggelse  
Säm by   Sjögrens gd  
Säm by   Skaffarens, se Skogslund torp  
?Säm by   Skeppsås gårdar  
Saknas Saknas   Skeppsås gårdar  
Sämb by   Skifteskullen bebyggelse  
Säm by   Skifteskullen lht  
Säm by   Skogen bebyggelse  
Säm by   Skogen lht  
Säm by   Skogslund t  
Säm by   Skogslund torp  
Säm by   Skomakarens tomt med ruin  
Säm by   Skrevet torp  
Säm by   Skrevet f.d. torp, nu sommarnöje  
Säm by   Skräddarns bebyggelse  
Säm by   Skräddarens gd  
Säm by   Skräddarens, se Karlslyckan lägenhet  
Säm by   Sluerns gd  
Sem by   Slussas husgrund  
Säm by   Slussas husgrund  
Semb by   Smedse-Larsa gd  
Säm by   Smedsens gd  
Säm by   Smissens gd  
Sem by   Småmossa ruin  
Semb rbg   Snippen bs  
Sem by   Snippen backstuga  
Sem by   Stenbro bebyggelse  
Sem by   Stenbro lht  
Sem by   Stenfota bebyggelse  
Säm by /Se   Stenfotas gd  
Sem by /Se   Stenkrig gd  
Säm by /Se   Stjärnekulla gd  
Toarp gd   Storahöjden torp  
Toarp gd   Storahöjden lht  
Toarp gd   Store-Börjes gd  
Toarp gd   Storebörs bebyggelse  
Toarp gd   Store bärs gd  
Toarp gd   Stragens gd  
Toarp gd   Svensa gd  
Toarp gd   Säm Saknas  
Toarp gd   Säm by  
Toarp gd   Sämb nr 1, Anders Börjesg. bebyggelse  
Toarp gd   Sämb nr 2, Jöns Månsg. bebyggelse  
Under åsen gd /Se   Sämb nr 3, Bengt Nilsg. bebyggelse  
Valinge by   Sämb nr 4, Magård Lars Persgård bebyggelse  
Valinge by   Sämb nr 5, Börje Hansg. bebyggelse  
Valinge by   Sämb nr 6, Sven Olsgård bebyggelse  
Valinge by   Sämb nr 7, Per Börjesgård bebyggelse  
Valinge by o. sn   Sämb nr 8, Göthan Eriksg. bebyggelse  
Valinge by o. sn   Säm by  
Valinge by o. sn   Söders, se 1 Båtsmanstorpet Saknas  
Valinge by o. sn   Söders gd  
Valinge by   Sörens? hmd  
Valinge by o. sn   Sörens? ?gd  
Valinge by o. sn   Sörens gd  
Valinge by   Toarp gd  
Valinge by o. sn   Toarp nr 1, Sven Torsg. bebyggelse  
Valinge by   Toarp gd  
Valinge by   Torekullen t  
Valinge by   Torekullen torp  
Valinge by   Torpet bebyggelse  
Valinge by   Torpet torp  
Valinge by /Se   Torsgården bebyggelse  
    Torsgården gd  
    Tubäcken ruin  
    Tubäcken ruin  
    Under åsen bebyggelse  
    Under åsen bebyggelse  
    Underåsen gdr  
    Under Åsen gårdar  
    Under Åsen gårdar  
    Vagn makarens lägenhet  
    Valinge by  
    Hvalinge nr 1, Hans Larsgård bebyggelse  
    Hvalinge nr 2, Börje Hansgård bebyggelse  
    Hvalinge nr 3, Anders Persgård bebyggelse  
    Hvalinge nr 4 prestgård bebyggelse  
    Valinge by  
    Vessigens ställe  
    Vidstedts ruin  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården gd  
    Västergården gd  
    Åriks tomt  
    Övregård bebyggelse  
    Övregård gd  

  ^  

Hallands läns socknar m.m.