ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gödestads socken : Himle härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 125 Naturnamn : 38 Bebyggelsenamn : 159 Naturnamn : 383
Gödestad sn /Se Bastekullen höjd o. fornlämning Gödestad sn Arvidsgårds intag åker
Gödestad sn Boarhögen fornlämning Gödestads sn Saknas Askevråslyckan åker
Gödestad sn Broåsen ås Gödestad sn Aspehagen åker
Gödestad sn Galgaberget berg, triangelpunkt Gödestad sn Aspelid backe?
Gödestad sn sn Galaberget berg o triangelpunkt Gödestad sn Backahagen åker
Gödestad sn Galgberget berg /Se Gödestad sn Backahagelyckorna åkrar
Gödestad sn Gobjär höjd Gödestad sn Backalyckan åker
Gödestad sn Grushålan grustag Algustorp gård Backalyckan åker
Gödestad sn /Se Gubbelund skogsområde Algustorp gård Backalyckan åker
Gödestad sn /Se Göddestads Bro bro Allgustorp by Backen åker
Gödestad sn /Se Göthviks el. Göthars källa Saknas Algustorp by Bagarbottna åker
Algustorp by Konung Göthviks hög, Göthvikshög ättehög /Se Algustorp gd Bastan f.d. basta
Allgustorp by Göthviksting domarring Algustorp gd Bastekullen kulle
Algustorp by Harabäcken bäck Algustorp gd Bastekullen kulle
Algustorp by Harabäcken bäck Anders Arvidsgård gd Bastugukullen kulle
Algustorp by Himla vatten Anders Persgård gd Baståkrar åkrar
»Algustrup» Saknas Hästaberg berg Anders Svensgård gd Bengtskull kulle
Algutstorp by Hörsingen fornlämning Andreasa gd Bengts mark åker
Algustorp by Klovstenen sten Andreas f.d. gd Bengt Svenslyckan åker
Algutstorp by Källebjär höjd o. fornlämning Arvid Markusgård gd Betet hage
Algutstorp by Lindbjär höjd o fornlämning Arvid Persgård gd Betet åker
Algutstorp by Långåsen ås Arvidsgård gd Björnadala åker
Algutstorp by *Prästvägen väg Arvidsgård gd Bleke hage hage
Algutstorp by Pöla Lundar skogsområde Bagaregården gd Blommakullen höjd
Bron = 8 Gödestad Saknas *Riskullen berg Bagarens gd Boarhögen kulle
Bron = 8 Gödestad Saknas Sjöaberg berg Bengtsa gd Boarehögsdal sänka
Bron = 8 Gödestad Saknas *Sjöamåsen Saknas Bengt-Svens gd Boarekullen kulle
»Broenn» Saknas Slummestenen el. Göthviksten nu försv. rest sten Bengt-Svens gd Bonna åker
Bron Saknas Slummesten bautasten Berghall, se 18 Gödestad Saknas Bonna område närmast Himleån
Bron = 8 Gödestad Saknas Slummesten bautasten Berghäll hus Bottna område
Bron = 8 Gödestad Saknas Slummesten bautasten Bertels f.d. torp Bonnavägen väg
Bron = 8 Gödestad Saknas Spånggårdsbäcken bäck Björn Hansgård gd Bortre lyckan åker
Bron = 8 Gödestad Saknas Tunemad åker /Se Blommas gd Branken beteshage
Bron = 8 Gödestad Saknas Wareberg berg Blommas gd Brattaberg bergklack
Båtsberg by Åsar terräng Broas gd Breaväga åker
Båtsberg by Åsen berg Broas gd Bredemad åker
Båtsberg by Öabäcken bäck Brogård, se Broas gd Broareåkrar åkrar
Båtsberg by Öakullen höjd Brogård gd Brostycket åker
Båtsberg by   Båtsberg by Broängen åker
Båtsberg by   Båstberg gård Brunnalyckan åker
Båtsberg by   Båtsberg gård Brunnlycka åker
»Bussberrigh» Saknas   Båtsberg gård Buskalyckan åker
Båtsberg by   Båtsberg by Båtsbergsvägen väg
Båtsberg by   Båtsberg by Börjeslyckan åker
Båtsberg by   Börjes? gd Damkullen kulle
Båtsberg by   Börjes gård Dansebacken backe
Båtsberg by   Davids f.d. torp Davidslyckan åker
Båtsberg by   Emanuels gd Dungen träddunge
Båtsberg gd /Se   Esbjörn Markusgård gd Dämmet åker
Gödestad by   Gamla Markusa nu försvunnen gd Ekarekullen berg
Gödestad by   Grönkullen gd Elinslycka åker
?Gödestad by   Grönkullen gd Fjärdingen åker
Gödestad by   Gunnes gd Flaten åker
Gödestad by   Gunnes gd Flaterna område
Gödestad by   Gunnes gd Flatevägen väg
Gödestad by   Gunnes gård Floareåkrar åkrar
Gödestad by o. sn   Gunne Tykesgård gd Fornborgen fornborg
Gödestad by o. sn   Gödestad Saknas Framlyckan åker
Gödestad by o. sn   Gödestad Saknas Främre lyckan åker
Gödestad by o. sn   Gödestad Saknas Främre utmarken åker
Gödestad by o. sn   Gödestad gård Fädriften fägata till utj.
Gödestad by o. sn   Gödestad gård Fäkulla höjd
Gödestad Saknas   Gödestad gård Första åsalyckan åker
Gödestad by o. sn   Gödestad gård Galgeberget berg
Gödestad by o. sn   Gödestad gård Galgaberget berg
Gödestad by   Gödestad gård Galgaberget berg
Gödestad by   Gödestad gård Galgabjär berg med fornborg
Gödestad by   Gödestad gård Gamla Kålhagen åker
?Gödestad by   Gödestad by Galgabjär berg
Gödestad by   Gödestad by Gatan parti
Gödestad by   Gödestad gård Gatebacken landsvägsbacke
Gödestad by o. sn   Gödestad gård Getamarken åker
Gödestad by o. sn   Gödestadsmarken, kyrkojord Saknas Gobergsåkrar åkrar
Gödestad by o. sn   Gödestad vid bron gd Gobjär bergknalle
Gödestad by   Hakvins hus Godberg bergknalle
Gödestad by   Handlarens f.d. affär Godbergsåkrar åkrar
Gödestad by   Jons gd Godbjär berg
Gödestad by   Jonsgård gd Grimsholmen åker
Gödestad by   Karlsro gd Grubbaslyckorna åkrar
Gödestad by   Krigas f.d. torp Grunnarpalyckorna åkrar
Gödestad by   Krusagården hmd Grushålan grustag
Kyrkan kyrka   Krusagård gd Grushålet grustag
Ljungstorp by   Kvegas gd, förr Grönegata åker
Ljungstorp by   Kåerns gd Gubbelund dunge
Ljungstorp by   Kåragården = Kårens gd Gubbelundsbiten åker
Ljungstorp by   Kåragården gd Gulldal åker
Ljungstorp by   Kårens gd Gunneslyckan åker
Ljungstorp by   Lars Andersgård gd Gåramad åker
Ljungstorp by   Lars Jeppesgård gd Gårdlyckan åker
Ljungstorp by   Linsetorpet f.d. torp Gårdslyckan åker
Ljungstorp by   Ljungberga gd Gåsaspjället åker
Ljungstorp by   Ljungstorp by Gällsbacka åker
»Linngstrup» Saknas   Ljungstorp gård Gärdesvägen väg
Ljungstorp by   Ljungstorp gård Gödestadsmarken område
Ljungstorp by   Ljungstorp gård Götarskälla källa
Ljungstorp by   Ljungstorp gård Götrikshög hög
Ljungstorp by   Ljungstorp by Götrikssten »stenvård»
Ljungstorp by   Ljungstorp by Hampelyckan åkerstycke
Ljungstorp by   Lunden gd Harabäcken bäck
Långås gdr   Långås gård Harabäcksplöjningar åkrar
Långås by   Långås gård Himla ån å
Långås gd, by   Långås by Himleån å
Långås by   Långås by Holka åker
Långås by   Långås gd Holkalyckan åker
?Långås by   Långås gård Holmen åker
»Linngaass» Saknas   Mada = Maden Saknas Husalyckan åker
Långås by   Mada gd Hyttehålan jordstycke
?Langaas Saknas   Maden gdr Hålgruvet åker
?Långås by /Se   Maden gd Hägnen åker
Långås by   Malis gård Hällebjär bergknalle
Långås by   Markusa gd Hästalyckan beteshage
Långås by   Markusa gd Hästavallen åker
Långås by   Markusa försvunnen gd Hästberg skogsklädd kulle
Långås Saknas   Moberg avs. Hästbergslyckan åker
Långås by   Moberg gd Hästbergsåker åker
Långås by   Monvells gd Hästkälla åker?
Långås by   Murarhyttan f.d. stuga Hästkällsäng äng
Prästgården prästgård   Månsa gd Högakulla kulle
Spångk gård gård   Månsagården gd Högarör åker
»Spange gaardenn» Saknas   Nailsa gd Högärdesvägen åker
Spånggård gd   Nermansgården gd Hörsingalyckan åker
Spånggård gd   Nilsa gd Hörsingen område
Spånggård gd   Nilsa gd Hövalla åker
Spånggård gd   Nils Gunnesgård gd Intaget åker
Spånggård gd   Nils Nilsgård gd Intaget åker
    Nils Persgård gd Intagskullen kulle
    Nolsa = Nilsa gd Intagsäng åker
    Nolsa gd Jons mark åker
    Olas fd. gd Jordbromaden åker
    Paders gd Jönsalyckan åker
    Per Nilsgård gd Kalvalyckan åker
    Per Torbjörnsgård gd Kalvhagen hage
    Petters gård Kalvhagslyckan åker
    Pölen gd Kalvhagslyckan åker
    Pölen gd Kampen åker
    Pölen gd Kanalen bäck, å
    Simons gd Kilen åker
    Simons gd Kilen åker
    Skomakarns f.d. torp Kilen åker
    Skräddarns f.d. torp Klastorps gärde åker
    Smedens hus Klovstenen stenar
    Spånggård gd Klovstensliden lid
    Spånggård gård Klåvarelyckan åker
    Spånggård gd Klövstenslyckan åker
    Spånggård gd Knallarna bergssträckning
    Stomgården gd Kohagalyckan åker
    Stommen gd Kohagarna bergshöjd
    Stommen gd Kohagarna betesmarker
    Sumpen bebyggelse Krigängen äng
    Sumpen Saknas Krokskullen kulle?
    Sven Persgård gd Kroks mad åker
    Toften gd Krokåker åker
    Toften gd Kroppedämmet åker
    Tomterna f.d. gd Krusagårds hage åker
    Vreten f.d. stuga Krusagårds intag åker
    Änkas gd Krusagårds tomt åker
    Överstagård gd Krusakullen kulle
    Överstagård gd Krusakullen kulle
    Överstagård gd Krusalyckan åker
      Krämarejorden åker
      Krämarelyckan åker
      Kullajorden åker
      Kullareåkrar åkrar
      Kullbiten åker
      Kullen del av Galgaberget
      Kullen bergsträckning
      Kullen kulle
      Kyrkekulle kulle
      Kyrkestigen stig
      Kyrkoruinen ruin
      Kyrkåker åker
      Kyrkåkrar åkrar
      Kyrkängen äng
      Kålhagen åker
      Kålhagen hage
      Kålhagen åker
      Kårakullslyckan åker
      Källeberg berg
      Källebjär berg
      Källebjärslyckan åker
      Kärrabacka åkrar
      Kärrabacken åker
      Kärraplöjningar åkrar
      Kärrategarna åkrar
      Kärravägen väg
      Kärraängar åkrar
      Kärraängen äng
      Kärren marker
      Kärren åkrar
      Kärren område
      Larsa gärdesgård gärdesgård och hage
      Ledsåkrar åkrar
      Lerkullen åker
      Lerstycket åker
      Leråker åker
      Lessåker åker
      Lessåkrar åkrar
      Lessängen åker
      Liakullen kulle
      Lialyckorna åkerjord
      Liaråkensdal åker
      Liaåkern åker
      Lilla Brattaberg bergklack
      Lilla Lindberg bergknalle
      Lilla lycka åker
      Lille hage hage
      Lillemad åker
      Lindberg bergknalle
      Lindbergaåkern åker
      Lindbergs slätt åker
      Lindbergs åker åker
      Lindbergs äng åker
      Lindbjär bergknalle
      Lindgrenslyckan åker
      Ljungberget del av Galgaberget
      Lundaåkern åker
      Lunden dunge
      Lundsplöjningarna åkrar
      Lusatuvor åker
      Lyckan åker
      Lågekärr åker
      Långakärrsäng åker
      Långaråker åker
      Långa stycket åker
      Långemad åker
      Långåsalyckan åker
      Långåsalyckan åker
      Långåsen bergssträckning
      Långås kullar bergssträckning
      Lögareslätt åker
      Maden åker
      Maderna åkrar
      Maderna åkrar
      Madlyckan åker
      Malishålan åker
      Mamsell Strantzes hage f.d. trädgård
      Markusalyckan åker
      Markusalyckan åker
      Mellanlyckan åker
      Mellersta Tomten åker
      Mellomlyckan åker
      Mellersta åsalyckan åker
      Mittbiten åker
      Mittegen åker
      Mittersta utmarken åker
      Mjölkhuslyckan åker
      Murareängen åker
      Murarlyckan åker
      Mysingen utlöpare
      Mysingsdal åker
      Månsalyckan betesmark, åker
      Märgelgravarna märgelgravar
      Märgelgravslyckan åker
      Mönningen kulle
      Nedersta långåsalyckan åker
      Nedragärdet åker
      Nedre hage hage
      Nedre utmarken åker
      Nermans Lunden dunge
      Nilsalyckan åker
      Nordgärdet åker
      Nordintaget åker
      Nordäckra åkrar
      Norra madlyckan åker
      Olas mad åker
      Ormakullen kulle
      Ormakullsåkrarna åkrar
      Oxamarken område
      Palmekullen kulle
      Penningkullen kulle
      Pilalyckan åker
      Plöninglyckan åker
      Potätelyckan åker
      Pölalundar bergshöjd
      Pölalunda berg
      Pöla lundar lund
      Ragården åker
      Riskullen kulle
      Risplöjningar åker
      Risängslyckan åker
      Ronneberg höjd
      Runneberg höjdområde
      Runnebergshålan åker
      Runnebergskullar kullar
      Rörsåkrar åkrar
      Samslåttan åker
      Selakärr åker
      Simons lid backe
      Sjöbjär bergknalle
      Sjön åker
      Sjön åker
      Skolejorden åker
      Skomakarparten åker
      Skreanslyckan åker
      Skrehall åker
      Skräddarlyckan åker
      Skräddarnslyckan åker
      Slaktarelyckorna åker
      Slummestenen »stenvård»
      Smealyckan åker
      Spånggåras åker
      Spånggårdsbron bro
      Spånggårdsbäcken bäck
      Spånggårdsbäcken bäck
      Spånggårdsgata väg
      Spånggårds håla åker
      Spånggårds kulle kulle
      Spånggårdsvägen väg
      Stackkulla kulle
      Stenlyckan åker
      Stjärnhudda åker
      Stockalyckan åker
      Stommens intag åker
      Stora Brattaberg bergklack
      Stora hagen åker
      Stora Lindberg bergknalle
      Storalyckan åker
      Stora lycka åker
      Stora lyckan åker
      Storekullen del av ås
      Store Gobergsåkrar åkrar
      Store hage hage
      Stubbaspjäll åker
      Stövelbiten åker
      Sumpen område
      Svenslycka åker
      Svinahagen hage
      Sågåkrarna åkrar
      Sågäng åker
      Södra madlyckan åker
      Tislatyla åker
      Tjurbackabäcken bäck
      Tjursbacka åkrar
      Toftakullen kulle
      Toften åker
      Toften bergsområde
      Tolftendelen åker
      Tollyckan åker
      Torparelyckan åker
      Tors åker åker
      Torvet åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Tresnippalyckan åker
      Trädgårdsstycket åker
      Tunemad åker
      Tvärgropen dike
      Tvärmad åker
      Ulvakullen kulle
      Tvätteplatsen klappbrygga
      Tvättestället klappbrygga
      Ulvakullslyckan åker
      Under trädgården hage el. åker
      Urgårdsmaden åker
      Utmarken åker
      Utmarken åker
      Valpasjön åker
      Vreterna område
      Vrätten åker
      Vällsmaden åker
      Västerkullen kulle
      Västra Tomten åker
      Yxabiten åker
      Åsalyckan åkrar
      Åsängslycka åker
      Ängen åker
      Ängslyckan åker
      Öa kulle
      Öabäcken bäck
      Öakullen kulle
      Öakärr åker
      Öalyckan åker
      Ögårdslyckan åker
      Ökullen bergknalle
      Ökullslyckan åker
      Öppna utmarken beteshage?
      Östra Tomten åker
      Översgårdsvägen väg
      Överstagårdslyckan åker
      Översta långåsalyckan åker
      Övragärdet åker
      Öängarna åkrar

  ^  

Hallands läns socknar m.m.