ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gunnarps socken : Faurås härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 238 Naturnamn : 670 Bebyggelsenamn : 218 Naturnamn : 108
Gunnarp sn Abborrasjön sjö Gunnarp sn Alvhagasjön sjö
Gunnarp sn Abborrasjön sjö Gunnarp socken Alvhagasjön sjö
Gunnarp sn /Se Abborrasjön sjö Gunnarp sn Ankesten klippa
Gunnarps sn Abborrasjön sjö /Se Gunnarp sn Arvegårds berg berg
Gunnarps sn sn *Agnesten, se Ankesten gränsmärke Gunnarp sn Barmen Saknas
Gunnarp sn Alhagasiön sjö Gunnarp sn Blåbäcken bäck
Gunnarp sn Alvhagasjön sjö Abborrakull bebyggelse Bocksj. sjö
Gunnarp sn Alvhagasjön sjö Abborakull bebyggelse Bollas vad vad
Gunnarp sn Anderstorp skogsmark Abborrakull bebyggelse Bos sjön sjö
Gunnarp sn Angsjön sjö Alfhaga bebyggelse Bossjön sjö
Gunnarp sn Angsjön sjö Alvhaga bebyggelse Bos sjön sjö
Gunnarp sn *Angsten, se Ankesten holme Alvhaga bebyggelse Bråtasjön sjö
Gunnarp sn Angsten, se Ankesten sten Backagård gård Byasjön sjö
Gunnarp sn Ankesten sten Björshult bebyggelse Byasjön sjö
Gunnarps sn Ankesten el. Tärnesten klippa Björshult bebyggelse Bålabäcken bäck
Gunnarp sn Ankesten el. Tärnesten klippa Björshult bebyggelse Bålaredbäck bäck
Gunnarp sn Ankesten holme (kobbe), gränsmärke Björshult gård Bålaredgöl sjö
Gunnarp sn Ankesten holme Björshult gård Böste sjö sjö
Gunnarp sn Ankesten sten Bossflat gård Dalsliden lid
Gunnarp sn Ankesten gränsmärke Bossflaten gård Fegen sjö
Gunnarp sn Ankesten ö Bossflaten gård Fegen sjö
Gunnarp sn Ankesten sten Bråtaböke lht Flybäcken bäck
Gunnarp sn Apelasjön sjö Bygget Saknas Fursjön sjö
Gunnarp socken Apelatjärnen tjärn Bålabron torp Lille Fursjön sjö
Gunnarp sn Backamossen mosse Bålabron friköpt torp Store Fursjön sjö
Gunnarp sn Backavik vik Bäckåsen torp Furesjön, Stora sjö
Gunnarp sn Backavik vik Bälshult gård Furö ö
Gunnarp sn /Se Backavik vik Bälshult bebyggelse Getbjörnasjön sjö
Gunnarp sn /Se Backavik vik Yttra Bälshult bebyggelse Gransjön sjö
Gunnarp sn /Se Barmen sjö Bälshult bebyggelse Grytåsen höjd
Gunnarp sn /Se Barmen del av Strätteboviken Bälshult, Mellom hmd Gunna sjö sjö
Gunnarp sn /Se Saknas riksgränsmärke Bälshult, Yttra bebyggelse Gunnasjö sjö
Gunnarp sn /Se barna förr riksgränsmärke Bälshult, Övra hmd Gärdessjön sjö
*Abbekull by *Barná förr riksgränsmärke /Se Bälshult bebyggelse Hulkasjön sjö
Abborrakull by *Barn gränsmärke /Se Bälshult Yttre, se 2 Bälshult bebyggelse Hultaås berghöjd
Abborrakull by barnsbæc Saknas Bälsäng bebyggelse Hults dalar dalgång
Abborrakull by /Se barnsbæc riksgränsmärke Bälsäng lht Hunnakullsgölen (-arna) sjöar
Alvhaga by Bergabäcken bäck Djuparp gård Hunnakulls sjö sjö
Alvhaga by Björkasjön sjö Djuparp gård Hålesjön sjö
Alvhaga by *Björkesjö sjö, gränsmärke /Se Djuparp Håla bebyggelse Hälleberg berg
Alvhaga gdr /Se Björksjön sjö Djuparp, Håla bebyggelse Hälleberg berg
Backagård gd Björksjön sjö Djuparp bebyggelse Hälleberg berg
Backegården gd Björsegölen göl Djuparp, Höga bebyggelse Hällebjär berg
Backen (el. Ängatorpet) gd /Se Björseviken sjö Djuparp Nedra bebyggelse Hällebergsö ö
Saknas Saknas Blackesjön sjö Djuparp, Nedre bebyggelse Hässleöar öar
Björshult by Blackesjön sjö Djuparp bebyggelse Hättesmäcken del av dalgång
Björshult by Blekebackarne berg Djuparp bebyggelse Höghulta hög berg
Björshult by Blådjupasjön sjö Djuparp bebyggelse Hökabäck bäck
?Björshult by Blådjupasjön sjö Djuparp håla, se 2 Djuparp bebyggelse Hökasjö sjö
Björshult by /Se boghsyo Saknas Djuparp höga, se 3 Djuparp bebyggelse Jättesten flyttblock
Bossflaten gd Bocksjö sjö Djuparp nedre, se 1 Djuparp bebyggelse Kalven sjö
Bossflaten gd Bocksjön sjö /Se Däntershult bebyggelse Kalvsjön sjö
Bossflaten gdr Bocksjön sjö Dintershult gård Kalvsjön sjö
Bossflaten gdr Bock-sjön sjö Däntershult bebyggelse Karsåsen höjd
Bossflaten gdr /Se Bocksjön gränssjö Ekängen gård Saknas revel
Bosseflaten gd /Se Bocksjön sjö Ekängen gård Korpaklinten berg
Bälshult by Bocksjön sjö /Se Ekängen gård Kroksjön sjö
Bälshult Saknas Bocksjön sjö /Se Ekängen Saknas Kroksjön sjö
Bälshult by /Se Bocksjön sjö Ekängen bebyggelse Krokåsen berg
Bälshult, Mellom o. Övra samt Yttra gdr /Se Bocksjön sjö Ekängen gård Krokåsen höjd
Bälshult, Yttra, Mellom o. Övra gdr /Se *Bockskog(en) bergs-o. skogstrakt Ekängen gård Kvarnsjön sjö
Bälshult, Övra o. Mellom samt Yttra gdr /Se *Boghsyo, se Bocksjön sjö Ekängen, Yttre bebyggelse Kvarnsjön sjö
Bälsäng lht /Se *bogh ås riksgränsmärke Ekängen yttre, se 3 Ekängen bebyggelse Kvarnsjön sjö
Djuparp by *Bogh ás förr riksgränsmärke Ekängen, Övre bebyggelse Kärnebyån å
Djuparp by /Se bogh as f. riksgränsmärke Ekängen övre, se 1 Ekängen bebyggelse Lommasjön sjö
Djuparp, Nedra gd /Se boghsyobec bäck Enet torp Lunnasjön sjö
Djuparp, Håla o. Höga gdr /Se *boghsyobec riksgränsmärke Esered gård, by Lyckesjön sjö
Djuparp, Höga o. Håla gdr /Se *Boghsyobec bäck /Se Eseryd bebyggelse Långasjön sjö
Saknas Saknas Bokebäcken bäck /Se Eseryd bebyggelse Långasjö sjö
Däntershult by *Bokæbækker bäck /Se Eseryd bebyggelse Långasjö sjö
*Deghnistrugxhulte Saknas Bolsteråsen ås Eseryd by, gård Mjällsjön sjö
Deghnistrugxhulte Saknas *Bonnaberg berg Eseryd, Yttra bebyggelse Mjällsjön sjö
Däntershult Saknas Bossjön sjö Eseryd, Övra bebyggelse Mjöasjön sjö
Däntershult gd Bossjön sjö /Se Fileslätten torp Mulen sjö
Däntershult gd Bossjön gränsmärke Fileslätten torp Myllen = Mulen sjö
Däntershult gd /Se Bos sjön sjö Forshult bebyggelse Pipesjön sjö
Däntershult gd /Se Bossjön sjö, gränsmärke /Se Forshult bebyggelse Prästholmen äng
Ekängen by Bossjön sjö Granhuset lht Pukaberget berg
Ekängen, Yttre gd Bossjön sjö Gravia gård Pukaberg bergshöjd
Ekängen, Övre gd Bossjön gränssjö Grytåstorpet torp Pukabjär berg
Ekängen gd Bossjön sjö Gunnarp Trädgård bebyggelse Pukaberget berg
Ekängen by Bossjön sjö Gunnarp bebyggelse Pukatjärn sjö
Ekängen by Bossjön sjö Gunnarp bebyggelse Pukatjärn sjö
Ekängen by Bossjön sjö Gunnarp bebyggelse Ryasjön sjö
Ekängen by Bossjön sjö /Se Gunnarp Backen bebyggelse Ryasjön sjö
Ekängen by /Se *Botn sjö Gunnarp bebyggelse Saxsjön sjö
Ekängen, Yttre o. Övre gdr /Se Boxsjön sjö Gunnarp, Kullagård bebyggelse Saxesjön sjö
Ekängen, Övre o. Yttre gdr /Se Bratsberg berg Gunnarp bebyggelse Skantö ö
Esered by Brattaråsen ås Gunnarpsbro poststn. Skärsjön sjö
Esered by Bratteberg berg Hinngården gd Spikån å
Esered by *Bredön ö Hult gård Spikån = Kärnebyån å
Esered by Brudön ö Hult bebyggelse Spikån å
Esered by Byasjön sjö Hult bebyggelse Storaberg berg
Eseryd gdr /Se Byasjön sjö Hult gård Strätteboviken vik
Eseryd, Yttra o. Övra gdr /Se Byasjön sjö Hult gård Svansjön sjö
Eseryd, Övra o. Yttra gdr /Se Saknas vatten Hult, Mellan del av Hult Svansjön sjö
*Eurape gd Bålaredsgölen göl Yttre Hult gård Svartaberg berg
Fegen jvstn /Se Bålaredsgölen sjö Hult, Yttra gård Kärnesjön sjö
Forshult gd *Bålåsen skog Hult övre (yttre?), se 3 Hult gård Tjärnesjön sjö
Forshult gd /Se Böstesjö sjö Övre Hult gård Tjärnesjön sjö
Granhuset torp /Se Diupe sundh, se diupekiär gränsmärke Öfva Hult bebyggelse Tokalynga sjö sjö
Gunnarp by *Djupekärr kärrsjö /Se Hult, Övra gård Ulaberg berg
Gunnarp by Djupekärr, se diupekiär gränsmärke Hunnakull bebyggelse Varberg berg
?Gunnarp by *Djupesund el. *Djupemossen gränsmärke /Se Hunnakull bebyggelse Vassasjön sjö
Gunnarp by Drottningrör fornlämning Höghult gård Vinteröar öar
Gunnarp by efyuos Saknas Höghult gård Åse sjö sjö
Gunnarp by *Efyu ós bäckmynning /Se Höghult bebyggelse Örsjön Öresjön sjö
?Gunnarp by o. sn efyu os mynning /Se Höghult gård Örsjön sjö
Gunnarp by o. sn Ekängen, Yttre ängsmark Joarsbo bebyggelse  
Gunnarp by o. sn Ekängen, Övre ängsmark Joarsbo bebyggelse  
Gunnarp by och sn Enesmossen mosse Konarp bebyggelse  
Gunnarp Saknas Esereds sjö sjö Konarp bebyggelse  
Gunnarp by o. sn /Se Eseredsjön sjö Kornarp bebyggelse  
(Gunnarp) Kullagården gd Eseredssjön sjö Kornarp bebyggelse  
Gunnarpsbro poststation /Se Eseredsjön sjö /Se Kornarp bebyggelse  
Gunnarpsstom poststation /Se Saknas Saknas Kornarp bebyggelse  
Hult by Fegen sjö Kornarp bebyggelse  
Hult by Fegen sjö /Se Kullagården bebyggelse  
Hult by Fegen sjö Kvarnlyckan torp  
Hult by Fegen sjö Kärnebygd gård  
Hult by /Se Fegen insjö Tjärnebygd gård  
Hult, Yttra o. Övra gdr /Se Fegen sjö Kärnebygd gård  
Hult, Övra o. Yttra gdr /Se Fegen sjö Kärnebygd bebyggelse  
Hunnakull gd Fegen sjö Kärnebygd bebyggelse  
Hunnakull gd Fegen sjö Kärnebygd bebyggelse  
Hunnakull gd /Se Fegen sjö Kärnebygd gård  
Hyttan lht /Se Fegen sjö Lia gård o. järnvägsstation  
Håla Saknas Fegen sjö Lia gård o. järnvägsstation  
Höghult by Fegen sjö Liden torp  
Höghult by Fegen sjö Lunnagård bebyggelse  
Höghult gd /Se Fegen sjö Lunnagård bebyggelse  
Joarsbo gd Fegen sjö Lunnagård bebyggelse  
Joarsbo by Fegen sjö Lusaklon torp  
Joarsbo gd Fegen sjö Lusaklon torp  
Joarsbo gd Fegen sjö /Se Lönnegärde gård  
Joarsbo by /Se Fegen sjö Lönegjerde, se Thorsjö Lönegjerde Saknas  
Junkahuset (el. Pinkarehuset) torp /Se Fegen sjö Lönnegärds stuga torpställe  
Junkarehuset (Pjunkarehuset) hmn /Se Fegen sjö /Se Lönegärde bebyggelse  
Karup Saknas Fegen sjö Mjöhult bebyggelse  
Kornarp by Fegen berg o triangelpunkt Mjöhult gård  
Kornarp by Fegen sjö Mjöhult gård  
Kornarp by Fegen sjö Myrebacken torp  
Konarp by Fegen sjö Mölnhult gård  
Konarp by Fegen sjö Mölnhult bebyggelse  
Kornarp by Fegen sjö /Se Mölnhult gård  
Kornarp by Fegen sjö /Se Norrmans torp gård  
Kornarp by Fegen, Ö., se Fegen sjö Pjunkarehuset lht  
Kornarp by *Fejen, se Fegen sjö Rya torp  
Kornarp by *Fejensjön, se Fegen sjö Rörshult bebyggelse  
Kornarp by Fileslätten slätt Rörshult bebyggelse  
Kornarp by *flobæc riksgränsmärke Sjögård bebyggelse  
Kornarp by flo bæc bäck Sjögård gård  
Kornarp by /Se *Flobæc, se Pukabäcken bäck Sjögård gård  
Kullagård gd flobæc bäck /Se Sjögård gård  
Kullagården gd /Se Flybäcken bäck Slätthult gård  
Kyrkan i Gunnarps sn kyrka Flybäcken bäck Slätthult gård  
Kärnebygd by Flyet sank mark Slättild bebyggelse  
Kärnebygd by fugthæsas riksgränsmärkeSaknas Slättild bebyggelse  
Kärnebygd gd:ar /Se »fugthæsås riksgränsmärke Slättilt bebyggelse  
Kärnebygd gdr /Se *Fugthæsås ås /Se Sotanäs bebyggelse  
Lunnagård gd Furebergsviken vik Sotanäs bebyggelse  
Lunnagård gd /Se Furesjön, Lilla sjö Stommen bebyggelse  
Lönegärde gd Furesjön, Stora sjö Storegården gd  
Lönegärde gd /Se Furulund udde Strättebo bebyggelse  
Mjöhult by Furusjön sjö Strättebo Saknas  
Mjöhult gdr *Fyghthi, se Fegen sjö Strättebo by  
Mjöhult gdr /Se fygdhis wiik vik Stänget avs.  
Mölnhult gdr *Fygdis vik vik Sundhult gård  
Mölnhult gdr /Se *Fygdis vik gränsmärke Sundhult gård  
Pinkarehuset (el. Junkahuset) torp /Se *Fäbro mossen råg Sundhult gård  
Pjunkarehuset (Junkarehuset) hmn /Se Fögen Lacus, se Fegen sjö Sundhult bebyggelse  
Prästgården i Gunnarps sn prästgård Fölabäcksviken Saknas Sundhult gård  
Rörshult by /Se Gategöl tjärn Svanshult bebyggelse  
Sjögård gd Getbjörnasjön sjö Svanshult gård  
Sjögård gd /Se Getbjörnasjön sjö Svanshult gård  
Slättilt gd *Geueshalleback bäck, gränsmärke Talgsjö bebyggelse  
Slättilt gd Granbäcken bäck, gränsmärke /Se Talgsjö bebyggelse  
Slättilt gd /Se granebeck bäck /Se Tjärnebygd, se Kärnebygd Saknas  
Sotanäs gd Gransjön sjö Tokalynga bebyggelse  
Sotanäs gd /Se Gransjön sjö Tokalynga bebyggelse  
Strettebo by Gransjön sjö Tokalynga bebyggelse  
Strättebo by Gransjön sjö Torsjö gård  
Strättebo by /Se Gransjön gränssjö Thorsjö bebyggelse  
Sundhult gd Gransjön sjö Thorsjö bebyggelse  
Sundhult gd Gronsiön, se Gransjön sjö Thorsjö bebyggelse  
Sundhult gd Grÿte Huhle sjö Yttre Torsjö gård  
Sundhult gd /Se Grytehööll gränsmärke Torsjö gård  
Svanshult gd *Grytehölj sjö /Se Torsjö bebyggelse  
Svanshult gd Grytehölj sjö /Se Thorsjö Lönegjerde bebyggelse  
Svanshult gd /Se *Grytestock bro Torsjö Lönegärde bebyggelse  
Tallsjö Saknas Grytån å Torsjö Lönegärde, se 3 Torsjö bebyggelse  
Talgsjö Saknas Gräsö ö Trädgården bebyggelse  
Talgsjö gd /Se Gräsö ö Tåghult gård  
Talgsjö gd /Se Gröna land holme Tåghult bebyggelse  
Tjärnebygd by *Grönbäck bäck Tåghult gård  
Tjärnebygd by *Grönbäck bäck Tången torp  
Tjärnebygd by /Se *Grönbäck bäck Tången torp  
Tokalynga by Gröne måse Saknas Tången torp  
Tokalynga by *Grönsjön, se Gransjön sjö Ugglebo bebyggelse  
Tokalynga by Grönsjön, se Gransjön sjö Uglebo bebyggelse  
Tokalynga by /Se Gunnarps bro bro Ugglebo bebyggelse  
Torsjö by Gunnarps bro bro Uhlabo bebyggelse  
Torsjö by Gunnarps Bro bro Uhlabo bebyggelse  
Torsjö by Gunnarpa broo Saknas Uhlabo bebyggelse  
Torsjö by *Gunnarps bro bro Ulabo bebyggelse  
Torsjö by /Se *Gunnarps bro bro Vasshult bebyggelse  
Torsjö by /Se Gunnasjö Saknas Vasshult bebyggelse  
Torsjö by /Se Gunnasjö sjö Ågård bebyggelse  
Trädgården gd Gunnasjö sjö Ågård gård  
Trädgården gd /Se Saknas Saknas Ågård gård  
Tåghult gdr Gärdessjön sjö Åkerhuset lht  
Tåghult gdr /Se Gärdessjön sjö Årnahylte bebyggelse  
Ugglebo gd Gärdesön, Lilla ö Årnahylte bebyggelse  
Ugglebo gd /Se Gärdesön, Stora ö Ögärdet bebyggelse  
Ulabo by Göaholmen holme Ögärdet bebyggelse  
Ulabo by Gölen sjö Öfrarp bebyggelse  
Ulabo by /Se Gölen sjö Övrarp bebyggelse  
Ullebo gd /Se Gölen sjö Övre Hult, se 2 Hult bebyggelse  
Vasshult gdr Gölen sjö    
Vasshult gdr Gölen sjö    
Vasshult gdr /Se Gölen sjö    
Ågård gd Gölsjön sjö    
Ågård gd Gölsjön sjö    
Ågård gd /Se Hagamosse mosse    
Årnahylte gd Hagasjö sjö /Se    
Årnahylte gd /Se *Hagasjön, se Gransjön gränssjö    
Årnahylte by /Se Hagasiön sjö    
Årnahylte gd /Se Lille-Hage-siö sjö    
Ätran jvstn /Se Hagen ägomark    
Ätran kommun /Se Hestert utäga /Se    
Ögärdet Saknas Hestert utäga /Se    
Ögärdet gd Hjortronmossen mosse    
Ögärdet gd Holkasjön sjö    
Ögärdet gd /Se Holmamossen mosse    
?Övrarp gd Hornås gränsmärke    
Övrarp by *Horssås ås /Se    
Övrarp by /Se horssåss gränsmärke /Se    
Övrarp by /Se Hulkasjön sjö    
  Hulkasjön sjö /Se    
  Hulkasjön sjö /Se    
  Hultaås berg    
  Hultaås ås    
  ?Hulte dalar dal /Se    
  Hulte dalar dalsänka /Se    
  Hulte dalar dalgång /Se    
  Hunnakullssjön sjö    
  Hunnakullssjön sjö    
  hunshyll vik /Se    
  *Husgjöl vatten    
  Husö ö    
  Hyttan skogsmark    
  Håla Sjö sjö    
  Hålesjön sjö    
  Hålesjön sjö    
  Hällberg berg    
  Hälleberg berg    
  Hälleberg berg    
  Hälle sjö /Se    
  Hällebjär höjd    
  Hängslekärr kärr    
  Hänguddarna uddar    
  Hänguddarna uddar    
  Hänguddarna uddar    
  Hästamossen mosse    
  Hästudden udde    
  Högekulle kulle    
  *Høghæ syo, se Hökasjö sjö    
  Hökabäcken bäck /Se    
  Hökabäcken bäck    
  Hökabäcken bäck /Se    
  Hökab bäck?    
  Hökabäcken bäck    
  *Hökabäcks bro bro    
  høghæsyo riksgränsmärke    
  Hökasjö sjö /Se    
  Hökasjö sjö, gränsmärke /Se    
  Hökasjön sjö    
  Hökasjön sjö    
  Hökasjön sjö    
  Hökasjön sjö    
  Hökasjö sjö /Se    
  Hökasjö sjö /Se    
  Hölen sjö    
  Hölen sjö    
  Höllia vattendrag    
  Höljen utvidgning av å /Se    
  *Hönsasjöbron bro    
  Hönsasjön, se Bocksjön sjö    
  Hönsasjön sjö    
  Hönsasjön sjö    
  Hönsasjön sjö    
  *Ihlabeckssvad väg    
  Kallsjön sjö    
  Kallsjön sjö    
  kalf sjö    
  Kalven sjö    
  Kalven sjö /Se    
  Kalven sjö /Se    
  Kalfven sjö    
  Kalven sjö    
  Kalven sjö    
  Kalven sjö    
  Kalven sjö    
  Kalfwen sjö    
  Kalfwen sjö    
  Kalven sjö    
  Kalven sjö /Se    
  Kalvsjön gränssjö    
  Kalvsjön sjö    
  Kalvsjön sjö    
  Kalvsjön sjö    
  Kalvsjön sjö    
  Kalvsjön sjö    
  Kalvsjön sjö    
  Kalvsjön sjö /Se    
  Kalvsmossen mosse    
  Kilabäcken bäck    
  Kittelsten berg /Se    
  Klackebonabben udde    
  *Kloffsten gränsmärke /Se    
  Klövesten sten?    
  Knattamossen mosse    
  *Knipporna terräng?    
  Knipudden udde    
  *kunnungæwath riksgränsmärke    
  Saknas Saknas    
  kunnungæwath vadställe    
  *Konungavad = Prästvadet vadställe /Se    
  *Konungavad f. gränsmärke    
  Konungavad gränsmärke /Se    
  Kornarp berg o triangelpunkt    
  *Kornarpe siö sjö    
  Kornarpssjön sjö    
  Kornarpssjön sjö    
  Krokhusgölen sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  *Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön Saknas    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Krokåsen berg    
  Kråkehöll utvidgning /Se    
  *Kullskultakall gränsberg    
  *Kullskulta mosse mosse    
  kunnungewath gränsmärke /Se    
  Kvarnabäcken bäck    
  Kvarnabäcken bäck    
  Kvarngölen göl    
  Kvarngölen göl    
  Kvarngölen sjö /Se    
  Kvarnsjöarna (St. o. L. Lommegölen) sjöar    
  Kvarnsjöarna sjöar    
  Kvarnsjön, se Långsjön sjö    
  Kvarnsjön sjö    
  Kvarnsjön sjö    
  Kvarnsjön sjö    
  Kvarnö ö    
  Kiyrcke Siö sjö    
  Kyrksjön sjö    
  Kyrksjön sjö    
  Käringagölen tjärn    
  Käringgölen sjö    
  Käringmossen mosse    
  Käringön. Lilla holme    
  Käringön Lilla ö    
  Käringön, Lilla ö    
  Käringön, Stora ö    
  Käringön, Stora ö    
  Käringön, Stora ö    
  Kärnesjön, se Tjärnesjön sjö    
  Kättilsten gränsmärke /Se    
  Lekaremossen mosse    
  Liden sluttning    
  Linnesåsmossen mosse    
  *Ljusemosse mosse    
  *Ljusmosse myr    
  *Ljusmosse mosse    
  *Ljusemossen mosse    
  Ljusemåsse, Jusemåsse mosse    
  Ljusemossen mosse    
  Lommagölen, Stora och Lilla sjöar    
  *Lommasjöarna sjöar    
  Lommasjön gränssjö    
  St. o L. Lommegölen sjöar    
  Lommasjön sjö    
  Lommasjön sjö    
  Lomsjön sjö /Se    
  Lomsjön sjö    
  Lom. sj. sjöar    
  Lomsjön sjö /Se    
  Lomsiömåse mosse    
  *Lomsjö mosse mosse    
  Lunnasjön sjö    
  Lunnasjön sjö    
  Lunnasjön sjö    
  Lyckesjön sjö    
  Lyckesjön sjö    
  Lyngåsen ås    
  Långasjö sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjön sjö    
  Långasjö sjö    
  Långasjön sjö /Se    
  *Långenäse mosse    
  Långemosse mossig trakt, f.d. mosse    
  ?*Långemåse mosse    
  Långemosse mosse    
  Långeviken vik    
  Långeviken vik    
  Långeviken vik    
  Långsjö sjö    
  Låsjö = Kvarnsjön Saknas    
  Långsjön sjö    
  Lönegärde gärde    
  Maltkärr ägomark    
  Massasjön sjö    
  Mjellsiön sjö    
  Mjellsjön sjö    
  Mjällsjön sjö    
  Mjällsjön sjö    
  Mjällsjön sjö /Se    
  Mjällsjön sjö /Se    
  Mjöasjön sjö    
  Mjöasjön sjö    
  *Mjödkälla, se myodkiældæ gränsmärke    
  myodkiældæ gränsmärke    
  »myodkiældæ riksgränsmräke    
  *Myodkiældæ förr punkt för den gamla riksgränsen /Se    
  Mjöasjön sjö    
  myod yrtædal riksgränsmärke    
  myod yrtædal riksgränsmärke    
  ?*Mjödörtedal dal /Se    
  *Mjodyrtædal gränsmärke    
  Saknas riksgränsmärke    
  *Mjödörtedalen, se myod yrtædal gränsmärke    
  Mulen gränssjö    
  Mulen sjö    
  Mulen sjö    
  *Mulløgh, se Myllen sjö    
  »mulløgh riksgränsmärke    
  mullögh Saknas    
  Myllen sjö /Se    
  Siön Mullen sjö    
  Mulmossen mosse    
  Siön Mÿllen vatten    
  Myllen sjö /Se    
  myodkiældæ gränsmärke /Se    
  myod yrtædal gränsmärke /Se    
  Nabben udde    
  *Narrön ö    
  Nervön ö    
  *Normåsen Saknas    
  *Skogen Näset Saknas    
  Näsmossarna mosse    
  Osmåsen o Osflyet Saknas    
  Osbäck vatten    
  Oxelmossen mosse    
  *Pelen Källa vatten    
  Pigstenen sten    
  Pipelid skogsmark    
  Pipesjön sjö    
  Pipesjön sjö    
  Pipesjön sjö /Se    
  pors syo riksgränsmärke    
  pors syo riksgränsmärke    
  *Porsö f. gränsmärke /Se    
  Pors(s)ö gränsmärke /Se    
  Prästamossen mosse    
  præsteholttewadt gränsmärke /Se    
  præsteholttevadtt, se Prästholmsvadet gränsmärke    
  Prästholmavadet gränsmärke /Se    
  Prästhultavad, se Prästholmavadet gränsmärke    
  Prästvadet, se Prästholmavadet gränsmärke    
  Pukaberget berg o triangelpunkt    
  Pukabjär berg o. triangelpunkt    
  ?Pukabäcken bäck /Se    
  Pukabäcken bäck /Se    
  Pukabäcken bäck, som gräns /Se    
  *Pukaos Pukabäckens utlopp i sjön /Se    
  *Puka ooss mynning /Se    
  Puka ooss mynning (som gränsmärke) /Se    
  Pukatjärn tjärn    
  Pukatjärnen sjö    
  Pukåsen ås, gränsmärke /Se    
  pukåss gränsås /Se    
  *qvasta kärr vatten    
  rakiældæ gränsmärke /Se    
  Rammsäng skog    
  Rya sjö sjö    
  Ryasjön sjö    
  Ryasjön sjö    
  Råbäck riksgränsmärke    
  rabæc riksgränsmärke    
  Ramsäng ägomark    
  Råbäck bäck /Se    
  Råbäck bäck    
  Råbäck bäck    
  Råbäck bäck, gränsmärke /Se    
  Råbäck bäck, gränsmärke /Se    
  *Råbäck bäck    
  Råbäck bäck /Se    
  Råbäck gränsbäck /Se    
  *Råbäcks källa, se rakiældæ gränsmärke /Se    
  Rågeta måssen mosse    
  *Råhall lägenhet el. gränsmärke    
  Råkälla gränsmärke    
  »rakiældæ riksgränsmärke    
  *Rakiældæ = Råbäckens källa källa /Se    
  Rågetamossen mosse    
  *Råmåsen Saknas    
  *Råmåseberg berg    
  *Rörsjön sjö /Se    
  Saxe mosse mosse    
  Saxsjön sjö    
  Saxesjön sjö    
  Saxsjön sjö /Se    
  Saxsjön sjö /Se    
  Sersiön, se Tjärnesjön sjö    
  Signalberget berg    
  Silvagärdesmossen mosse    
  Silvagärdesmossen mosse    
  Siön-Fögen, se Fegen sjö    
  Skiersjön, se Skärsjön, Stora sjö    
  Skärsjön, Stora sjö    
  Skärsjön, Stora sjö    
  Snärsåsen ås    
  Spikån å    
  Spikån å    
  (*)Sotanäs udde udde    
  *Sotenäsudde udde    
  *Sotenäsudde udde    
  Spikån å    
  *Startehäll berg    
  Stenkittla bergen jättegrytor, gränsmärke /Se    
  Stenkittla bergen jättegrytor, gränsmärke /Se    
  Stenkittlabergen höjder    
  Stenkittla bergen råmärke /Se    
  Stenkittla bergen stenhällar (som gränsmärke) /Se    
  *Stertehall?, se Strättehall gränshöjd    
  *Stertehall gränsmärke    
  *Stertehall gränsmärke    
  Stjärnarpskulle berg o triangelpunkt    
  Stjärnarpskullen berg o. triangelpunkt    
  Store mosse mosse    
  Strätteboviken vik    
  Strätteboviken vik    
  Strätteboviken vik    
  Strätteboviken vik    
  Strätteboviken smalt sund /Se    
  *Strättehall? (Stertehall?) gränshöjd    
  Surkakärret skogsmark    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö /Se    
  Svedjan skogsmark    
  Svedjan skogsmark    
  Svedjorna ägomark    
  Svinabäcken bäck    
  Sågdammen damm    
  Säggmossen mosse    
  Tjärnemossen mosse    
  Tjärnesjön sjö    
  Tjärnesjön sjö    
  Tjärnesjön sjö    
  Tjärnesjön sjö    
  Tjärnesjön sjö    
  Tjärnesjön sjö    
  Tjärnesjön sjö    
  Tjärnesjön sjö    
  Tjärnesjön sjö /Se    
  Tjärnesjön sjö /Se    
  Tjärnet tjärn    
  Toddingasjön sjö    
  Toddingasjön sjö    
  Tokalyngasjön sjö    
  Torasjön sjö    
  Tokalyngasjön sjö    
  Torasjön sjö    
  Torsfly sank mark    
  Torsjön = Mjällsjön? sjö /Se    
  *Torsjösten gränsmärke    
  Trinnemosse mosse    
  Trollegölen sjö    
  Trollgölen göl    
  Trollhättebjär berg    
  thrangæ dal riksgränsmärke    
  *Trångadal riksgränsmärke    
  *Thrangæ dal = Hulte dalar? riksgränsmärke /Se    
  Tjärnemosse mosse    
  Tärnesten, se äv. Ankesten klippa    
  Tärnesten gränssten /Se    
  *Törneberg berg    
  Ubergsmåse Saknas    
  Varberg berg /Se    
  Warbergh berg    
  Varberg berg    
  Varberg berg    
  Varberg berg    
  Varbjär höjd    
  Vassabäcken bäck    
  Vassasjön sjö    
  Vassasjön sjö    
  Vassasjön sjö    
  Vassasjön sjö /Se    
  Vene ek, se Venne eeck gränsmärke    
  *Venne ek träd, försv. gränsmärke /Se    
  *Venne ek träd, försv. gränsmärke /Se    
  Venne eeck gränsmärke /Se    
  Vinterö skogsparti    
  Vitasand vik /Se    
  Yamossen mosse    
  »Yttreberg berg    
  Ålafloen sjö    
  Årnabäck bäck    
  Åtafloen tjärn    
  Älmemosse mosse    
  Ämtasjö sjö /Se    
  Ätran älv    
  Ätran å    
  Ätran älv    
  Äfia broo rågång    
  *Ävje bro bro    
  Äfia Bro rågång    
  Ävjuos, Afju gård, vg.    
  Öra sjön, se Örsjön sjö    
  Ören, se Örsjön sjö    
  *Öresjöbotten vik /Se    
  Örsjön, Öresjön sjö    
  örsyo sjö    
  Öresjö sjö /Se    
  Saknas Saknas    
  Örsjön sjö, gränsmärke    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Öresjön sjö /Se    
  Ör(e)sjön sjö    
  Öresjön gränssjö    
  Öresjö sjö    
  Örsjön sjö    
  Öresjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Öresjön sjö    
  Öresjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Öresjön sjö    
  Öresjön sjö    
  Öresjön sjö    
  Öresjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Örsjön sjö    
  Öresjön sjö /Se    
  Öresjön sjö /Se    
  Öresjön sjö /Se    
  *Örma mosse, se Ørme musæ gränsmärke    
  Ørmæ musæ riksgränsmärke    
  örmæ musæ riksgränsmärke    
  *Ørmæ musæ trol. mosse /Se    
  ørmæ musæ gränsmosse /Se    
  *Örsjö botten riksgränsmärke    
  örsyo botn vik    
  ørsyo botn vik /Se    
  Örsjön sjö    
  *Örsjösten f. gränsmärke /Se    
  *Örsjöstenar gränsmärke    
  Övregården skogsmark    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.