ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torpa socken : Himle härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 112 Naturnamn : 102 Bebyggelsenamn : 187 Naturnamn : 64
Torpa sn /Se Balgö ö Torpa sn Barebjär berg
Torpa sn Balgö ö Torpa sn Bodarna, se Möster utmark
Torpa sn Bareberg berg Torpa sn Borgeberg berg
Torpa sn Bjälleberg berg Torpa sn Borrebjär höjd
Torpa sn *Bjälleberg berg Torpa sn Brända bodarna, se Möster utmark
Torpa sn *Blearåsen berg Andersa gd Holmen udde
Torpa sn *Bratteshall berg Annersa gd Holmen udde
Torpa sn *Brombergshallar berg Balg by Horsakullen höjd
Torpa sn Bya rös fornlämning på höjd Balg by Horsakulla berg
Torpa sn Byggeslätt ägomark Banken lägenhet Hällebergsdiket? Saknas
Torpa sn Dareberg berg Bankens t Hällebergsdiket bäck
Torpa sn *Flasme Bergen berg Bankens försv. torp Häradsbäcken bäck
Torpa sn Flasmes Berg berg Bengts gd Kattekulle plats i sn
Torpa sn Flasmeberg bergsparti Bernts gd Katteskär skär
Torpa sn Flasmen mossig sjö Björs gd Katteskär skär
Torpa sn *Funeberget berg Björs hmd Kråkebjär berg
Torpa sn Furuberget berg Björs-Bengts hmd Kråkeberg berg
Torpa sn /Se Fyrstrandsvik vik Bryggeras gd Kråkholmen holme
Torpa sn /Se *Fårakullsliden höjd Bryggaras gd Kråkeholmen holme
*Backegård gd Galgeberget berg Bärns hmd Kärrastrand vik
Balg by Gamlemossen mossig sjö Börjes gd Lerhålebjär berg
Balg by Gamle Måsse Berg berg Börjes gd Långkullen höjd
?Balg by *Grisa Kullarne berg Börkekullen lht Långkullen berg
?Balg by Grönekulle kulle Börkekullen försv. lht Mickelsbjär berg
Balg by Haraberget berg Börs hmd Mickelsberg berg
?Balg by Holmen halvö Börs gd Munkån å
Balg by *Hossberg berg Dammet hmdr Munkån å
Balg by Stora Hossberg berg Dammet lhtr Möster utmark
Balg by Häradsbäcken bäck Dägornas stuga, borta Nissebäck bäck
Balg by *Store Häikle kulle, *Lille Häikle kulle berg Edla-Brittas försv. stuga Nissebäck bäck
Balg by Hästskodalsbäcken bäck Eriks gd Nisebäck bäck
Balg by Hästskodalsmosse mossig sjö Eriks? gd Nisedamm nu åker, förr damm
Balg by Igelmossen mosse Eriks försv. gd Nisseholm udde
Balg Saknas Jordbro Kulle berg Eriks gd Nisseholmen bergudde
Balg by Katteskär halvö, (f d holme) Eriks gd Nisseholm udde
Balg by Klefva Berg berg Esbengs? lht Nisseängar ängar
Balg by *Klefwa måsse mosse Esbjörns gd Nordmossa utmark, område
Balg by Klåback ö Esbjörs gd Per på Horskullen, se Horsakullen fornlämning
Balg by Kråkeberg berg Fyrkanten gd Päar på Horsakulla bautasten
Balg by Kråkeberg bergsparti Fyrkanten lht Skepphall berg
Balg gd /Se Kråkebäcken bäck Getalyckan lht Skepphall berg
Balg by /Se Kråkeholmen holme Gidalyckan lht Skiftakulle berg
Balg by /Se Kråke Tånge udde Gläshålan avs. Skiftakulle berg
Gläss håla tp /Se Kråkholmen holme Gläshålan torp Smörkullen höjd
Grisagården = 5 Torpa bebyggelse Kråkeholm ö Grisagården gdr Smörkullen berg
Kollehyttan lht /Se Kråkholmen ö Grisagården gd Stallberget berg
Kyrkan kyrka *Kvarnebergen berg Grushålan t. Stallberget berg
Kärra by Käringörat, Lilla udde Grushålan lht Stenskär, se Tånga Stenskär Saknas
Kärra by Käringörat, Stora udde Grönalund hmd Svinabjär berg
Kärra by Kärrafjorden havsvik Grönalund gd Svinaberg berg
Kärra by Kärra strand strandparti Grönkulle torp Torstakullen höjd
?Kärra by Kärra udde udde Grönekulle gd Torstakullen berg
Kärra by Kärringe Örat udde Haga lht Tånga Stenskär skär
?Kärra by Lerhåleberg, Lårhåleberg berg Hallagården gd Ulvabjär berg
Kärra by Lerviken vik Hansa gd Ulvaberg berg
Kärra by Like måse Saknas Hansa gd Ulvaberg berg
Kärra by Mickelsbjär berg Haralds gd Ulvabjär berg
Kärra by Munkån å Haralds gd Vildåsen ås
Kärra by Möster el. Bodarne el. Brända Bodarne ställe Hilles gd Vildåsen berg
Kärra by Nisebäck bäck Hilles gd Vildåsen = Vilåsen ås
Kärra by *Nissebron bro Häcklekulle gd ?Vilås ås, utmark
Kärra by Nissebäck bäck Häcklekulle lht Vården berg
Lillebacka by *Nisse Holm bergudde Hästskodal t. Åttabjär berg
Lillebacka gd Nisse ängar ängsmark Hässkodal försv. torp Åttaberg berg
Lillebacka by Ollaberg berg Högen lht  
Lillabacke by Per på Horskullen bautasten Jordbro avs.  
Lillebacka gd Per på Horsakulla fornlämningar Jordbro lht  
Lillebacka gd Prestskär ö Jutens gård  
Lillebacka gd Pykstenen fornlämning Karis torp  
Lillebacka gd *Råkullen berg Kassakärr hmd  
Lillebacka gd Råkulls Bergen berg Kassakärr gd  
Lillebacka gd Rörviken vik Kattekulle försv. torp  
Lillebacka gd Sadeln ö Klasa lht  
Lillebacka gd *Skepphallsmåse Saknas Klinges gd  
Lillebacka gd Skillnadsmossen mossig sjö Klinges gd  
Prästgården prästgård Smörholken sjö Klockaras gd  
*Skattegården gd *Skörkull Saknas Klockaregärdet gd  
Storegård gd Skörkullen berg Klockaregärdet = Klockaras gd  
Storegård gd *Smedjeberget Saknas Kollehyttan riven stuga  
Torpa by *Småbron, Norra bro Krogroten område  
Torpa by *Småbron, Södra bro Krogs? försv. hmd  
Torpa by Stenskjär ö Kross försv. gd  
Torpa by Stenskär ö Kråkebjär gd  
Torpa by Stenskär, Lilla halvö Kråkeberg lht  
Torpa by o. sn Stenskär, Stora skär Kullen lht  
Torpa by o. sn Svartebäck bäck Kullen lht  
Torpa by o. sn Svineberg berg Kulls bebyggelse  
Torpa by o. sn Sälarevet holme Kulls gd  
Torpa by o. sn *Södra Bergen berg Kärra Saknas  
Torpa by o. sn Tolids Kullen berg Kärra by  
Torpa by Torpafjorden fjord Kärra by  
Torpa by Torpa tånge halvö Kärra by  
Torpa by *Trålla Kulle berg Kärradal hållplats  
Torpa by Trättmossen mossig sjö Kärradal pst  
Torpa by Tångaberg berg Köpenhamn gård  
Torpa by Ulfa Bergen berg Köpenhamn hmd  
Torpa by Vildåsen berg o. triangelpunkt Köpenhamn gd  
Torpa by Vilås ås med triangelpunkt Körsleras gd  
Torpa by Vilåsa mossen mosse Körslaras gd  
Torpa by *Åsaberg berg Lerhålan gd  
Torpa by o. sn »Åsabergs Berg» berg Lerhåle t  
Torpa by o. sn Åttabjär bergsparti Lerhåle torp  
Torpa by o. sn   Lerhåle gd  
Torpa by   Liden försv. t.  
Torpa Saknas   Liden torp  
Torpa by   Lill-Andersa gd  
Torpa by   Lill-Annersa gd  
Torpa by   Lillebacka gd  
Torpa by   Lillebacka gd  
Torpa by   Lille-Bengtsa lht  
Torpa by   Lines-Annersa torp (borta)  
Torpa poststation /Se   Lunden hmd  
    Lunden lht  
    Lundkvistas gd  
    Lämpes gd  
    Lämpes hmn  
    Margretes stuga  
    Mellomkärr gd  
    Mellomkärr gd  
    Mickelsgård bebyggelse  
    Mickelsgård gd  
    Mossa gd  
    Mossagården gd  
    Mossagården gd  
    Mårtensgård gd  
    Mårtensgård gd  
    Märrbosas hus  
    Märrbosas försv. stuga  
    Nordmossa gd  
    Ormansig hmd  
    Pears gd  
    Per Mats? gdr  
    Pers hmd  
    Pilas gd  
    Pilas gd  
    Pockelsmosse gd  
    Postas stuga, försv.  
    Pärma-Johans gd  
    Pärmas gd  
    Pärsekulle t  
    Pärsekulle lht  
    Risbjär försv. lht  
    Ryens gd  
    Ryens gd  
    Rösängs gd  
    Rösäng gd  
    Sares gd  
    Sigen hmd  
    Sigen gd  
    Skeppare-Karlsa stuga  
    Skepparns gd  
    Skepparens gd  
    Speles gd  
    Speles gd  
    Stomgården bebyggelse  
    Stoms gd  
    Stämmet hmd  
    Stämmet hmd  
    Svarte-Klasa gd  
    Svens gård i Kärra  
    Svens gd  
    Tolens avs.  
    Tolens lht  
    Tolunds lht  
    Tolvsgård gd  
    Tolvsgård gd  
    Tores? bebyggelse  
    Tores? gd  
    Torlid, se Tolens bebyggelse  
    Torpa Saknas  
    Torpa by  
    Torpa by  
    Tors-Larsa hmd  
    Tors-Larsa gd  
    Trekanten torp  
    Trekants försv. torp  
    Träskomakarens gd  
    Tyges gd  
    Tyges gd  
    Tykes gård  
    Tångeberg bebyggelse  
    Tången bebyggelse  
    Ulvabjär lht  
    Valls försv. lht  
    Verkstaden, se 20 Kärra Saknas  
    Äckrelund lht  
    Äspängs? försv. torp  

  ^  

Hallands läns socknar m.m.