ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skällinge socken : Himle härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 452 Naturnamn : 375 Bebyggelsenamn : 181 Naturnamn : 52
Skällinge sn /Se Almingeåsen ås Skällinge sn Barkarås berg
Skällinge sn Barkarås ås Skällinge sn Bonnakärr sjö
Skällinge sn Barnekowstenen sten /Se Skällinge sn Fexen, Lilla o. Stora sjöar
Skällinge sn *Björnön ö Skällinge sn Fixesjö, Lilla sjö
Skällinge sn Björnåsen berg Skällinge sn Fixesjö, Stora sjö
Skällinge sn *Björnåsa kärr kärr Skällinge sn Gubberedsjön sjö
Skällinge sn *Björnås lider berg Skällinge sn Gubberedsjö sjö
Skällinge sn Björnö kulle Smäderamsa förteckning Guldkistebäcken bäck
Skällinge sn *Björnön höjd Smäderamsa förteckning Gällarpesjön sjö
Skällinge sn *Blåkulla berg Smäderamsa förteckning Himleån å
Skällinge sn Blåkulla höjd Smäderamsa förteckning Himmelsberg berg
Skällinge sn Bockasten sten Aledal torp Himmelsbjär berg
Skällinge sn Bondakärr kärr Annestorp nr 1, Olof Larsgård bebyggelse Hinnasjön=?Hunnakärr sjö
Skällinge s:n Bondakärr sjö Annestorp gd Holken sumpmark
Skällinge sn /Se Bonnakärr sjö Arvids gd Horsabäcken biflod
Skällinge sn /Se Bramskullen kulle Aspelundas gd Hunnakärr sjö
Skällinge sn /Se Brattås ås Attarp by Kleven berg
Skällinge sn /Se Bredamossen mosse Attarp nr 1, Anders Olsgård bebyggelse Korpabjär berg
Skälinge sn /Se Bråtaråsen ås Attarp nr 2, Olof Olsgård bebyggelse Kungastenen flyttblock
Skällinge sn /Se Brödberget berg o triangelpunkt Attarp nr 3, Atte Tolfsgård bebyggelse Kölery hed
Skällinge sn /Se Brödberget berg o. triangelpunkt Attarp nr 4, Börje Esbjörnsg. bebyggelse Kölery hed
Skällinge sn /Se *Bösarp hult skog Attarp by Lyngås berg
Skällinge by o. sn /Se *Bösarp hult skog Baggagården gård Lyngås triangelpunkt
Annestorp gd Bösteberg berg Baggagården gd Madkärr sankmark
Annestorp gd *Ebbe måssen Saknas Barkaråsen lht Madkärrsbäcken bäck
Annestorp gd Egaredås ås Bengts gd Mjälksjö sjö
Annestorp gd Fexen, Lilla tjärn Björkås nr 1, Bengt Torbjörnsg. bebyggelse Mjälkå bäck (å)
Annestorp gd Fexen, Stora gränssjö Björkås gård Mjälkån å
Saknas Saknas Fexen, Stora sjö Björkås gd Mäsen sjö
Annestorp gd Stora Fexen gränssjö Bos gd Mäsen sjö
Annestorp gd Fexen, Stora sjö Brattelid lht Lilla Neden sjö
Annestorp gd Fexen, Stora tjärn Brostorp by Neten, Lilla sjö
Annestorp gd Fexesjöberg berg Brostorp nr 1, Anders Andersg. bebyggelse Neten, Stora sjö
Annestorp gd *Fixsjön sjö Brostorp nr 2, Börje Håkansg. bebyggelse Neten, Stora sjö
Annestorp gd Fixsjön, se Fexen, Stora sjö Brostorp by Nycklemossen mosse
Annestorp by /Se Fjädermossen mosse Bräcke lägenhet Nycklamossen mosse
Annestorp gd:ar /Se Fläskens grotta grotta Bräcke längenhet Nösslinge sjö sjö
Attarp by Fläskilsmossen mosse Börjes gård Pukaredbäcken bäck
Attarp by Fläsviken vik Börjes gd Sigen vattningsställe
Attarp by *Fröabäcken bäck Bösarp by Skottsjön sjö
Attarp by Fröabäcken bäck Bösarp nr 1, Anders Nilsg. bebyggelse Skottsjö sjö
Attarp by Fröabäcksliden höjd Bösarp nr 2, Per Svensgård bebyggelse Skottsjö, Stora sjö
Attarp by Fröamossen mosse Bösarp nr 3, Gunne Olsgård bebyggelse Skällingesjön sjö
Attarp by Furukulla skogsområde Bösarp by Skällingesjö sjö
Attarp by Fäxsjöbäck bäck /Se Dala avs. Släne skog bergstrakt
Attarp by Fäxsjö sjö /Se Djupedal torp Stålberg berg
Attarp by »fexassiö» gränsmärke Dämmet lht Svarten sjö
Attarp by Fäxsjön el. Fäxssjön gränsmärke /Se Egared by Svarten sjö
Attarp by Fäxsjön el. Fäxesjön gränsmärke /Se Egared nr 1, Anders Börjesg. bebyggelse Söfteshall berg
Attarp by Fägsiö gränsmärke Egared gd Toarpesjö sjö
Attarp by Fexen, St. sjö Eskils gd Åsen berg
Attarp Saknas Fixe siöö sjö Frägnared by Älledal trakt
Saknas Saknas Fox-siön sjö Frägnared nr 1, Mårten Olsgård bebyggelse  
Attarp by Fäxsjö sjö /Se Frägnared gd  
Attarp by Fexen, Stora och Lilla sjöar Glimmingagärdet lht  
Attarp by Saknas riksgränsmärke Grubbagården gård  
Attarp by Fäxsjöbäck el. Fäxesjöbäck gränsmärke Grubbagården gd  
Attarp by Fägsiöbeck gränsmärke Grönedal lht  
Attarp by *Fläskets dal mark Gubbered by  
Björkås gd *Fläskets mosse mosse Gubbered bebyggelse  
Björkås gd Färesjöarna Saknas Gubbered gd  
Björkås gd Getaberget höjd Gunnes gd  
Björkås gd Gubberedsjö sjö Gällarp by  
Björkås gd /Se *Grytås måse Saknas Gällarp bebyggelse  
Brostorp by Gräsåsen ås Gällarp gd  
Brostorp by *Grönängsliden höjd? Gällarpeslätten lht  
Brostorp by Gubberedsjön sjö Hagen gd  
Brostorp by Gubberedsjön sjö Hallen gd  
Brostorp by Gullkistebäcken bäck Hansa gd  
Brostorp by Gällarpasjön sjö Himmelsbjär lht  
Brostorp by Gällarpesjön sjö Hindriks gd  
Brostorp by Gjellsjö sjö Hult gård  
Brostorp by Gällarpasjön sjö Hult nr 1, Mårten Nilsg. bebyggelse  
Brostorp by Himleån å Hult gd  
Brostorp by Himmelsberg Saknas Höjerör lht  
Brostorp by Himmelsberg berg Jons gd  
Brostorp by Hinnasjön sjö Klockaregården gd  
Brostorp by Hjortemossen mosse Klockemakarens gd  
Brostorp by Hjortåsamossen mosse Kroppedämmet lht  
Brostorp by Hundakärr sjö Kullen lht  
Brostorp by Hundakärr tjärn Kulparp nr 1, Nils Olsgård bebyggelse  
Saknas Saknas Hundemossen mosse Kulparp nr 2, Tore Olsgård bebyggelse  
Brostorp by Hålsbjär berg Kulparp nr 3, Sven Persgård bebyggelse  
Brostorp by *Håobäcken bibäck Kulparp by  
Brostorp by *Håobäcksbron bro Kvarnastugan lht  
Brostorp by hängekvabb moras Kälingaryd ställe  
Brostorp by *Högare Åsa Kärr kärr Lia by  
Brostorp by *Högare Åsen berg Lya Nedra nr 1, John Esbjörnsg. bebyggelse  
Brostorp by /Se Högåsamossen mosse Lia Nedra gd  
Saknas Saknas Iglasjön sjö Lya Öfra nr 2, Lars Andersg. bebyggelse  
Bösarp by *Ingeborgs damm damm? Lia, Övra gd  
Bösarp by Lille Jolare Åhsen berg Lia Nedra Saknas  
Bösarp by *Kalfwen sjö Lia Övra Saknas  
Bösarp by *Kalfwen sjö Liagärde nr 1, Sven Börsgård bebyggelse  
Bösarp by Kalven sjö Liagärde gård  
Bösarp by Kalven sjö Liagärde Saknas  
Bösarp by Kavlebromossen mosse Liagärde gd  
Bösarp by Kleven bergstopp med fornlämningar Lygnagärdet gd  
Bösarp by *Kongsstallet ställe Långemossen lht  
Bösarp by Korpaberg berg Ma by  
Bösarp by Kroksjö Saknas Mad nr 1, Olof Jönsgård bebyggelse  
Bösarp by Kroksjön Saknas Mad gd  
Bösarp by Kroksjön sjö Madlid? torp  
Saknas Saknas Kroksjön sjö Mäshult gd  
Bösarp by Kroksjön sjö Mäshult nr 1, Bengt Jonsgård bebyggelse  
Bösarp by Krono Sjö Saknas Mäshult gd  
Bösarp by Krono-sjön Saknas Nilsa gd  
Bösarp by Kronosjön sjö Nordängen gd  
Bösarp by Kruneberg höjd, triangelpunkt Ny-Börjes? gd  
Bösarp by Kruneberg berg o triangelpunkt Orrabäcken lhtr  
Bösarp by Krunesjön sjö Petter-Nilles gd  
Bösarp by Krösekulle mosse mosse Pukared nr 1, Jöns Olsgård bebyggelse  
Bösarp by *Kulla Berg Saknas Pukared by  
Bösarp by Kungastenen sten Pukared gd  
*Degnne gaarden f. klockaregård Kungsröset fornminne Ragnarp by  
Egared gd *Kungsstallet kärr /Se Ragnarp nr 1, Bengt Olsgård bebyggelse  
Egared by Kvarnabäcken bäck Ragnarp nr 2, Anders Bengtsg. bebyggelse  
Egared gd *Kylleredsheden hed Ragnarp nr 3, Gunne Svensg. bebyggelse  
Egared gd Kyllery hed Ragnarp nr 4, Olof Olsgård bebyggelse  
Egared gd Kyllery hee, se Kölery Saknas Ragnarp nr 5, Håkan Svensg. bebyggelse  
Egared gd *Kyrkok. berg Ragnarp by  
Egared gd Kålaviken bergstr Rammhall lht  
Egared gd Kålleviken vik Risera gd  
Egared gd Kållkärrs hall höjd Riserna gd  
Egared gd *Kännekärrs-kullen berg Ryet lht  
Egared gd Kölery slätt Ryrs kullar torpställe  
Egared gdr /Se Kölery planterad hed Rävastorp by  
Frägnared gd *Kölery hed hed Räfvastorp nr 1, Björn Hansg. bebyggelse  
Frägnared gd Kölery terräng Räfvastorp nr 2, Anders Helgesg. bebyggelse  
Frägnared gd Kölery hed hed Rävastorp by  
Saknas Saknas Kölery hed Rödaled se Rödaler lht  
Frägnared gd Kölery skog Rödaler lht  
Frägnared gd Kölery hed /Se Siggebohl nr 1, Sven Torbjörnsg. bebyggelse  
Frägnared gd *Kölesjön sjö Siggebol gd  
Frägnared gd Lilla Kiärr vattendrag Skällinge by  
Frägnared gd Lille sjökullar berg Skällinge nr 1, Håkan Ingemarsg. bebyggelse  
Frägnared gd Lillasjö Saknas Skällinge nr 2, Jöns Gunnarsg. bebyggelse  
Frägnared gd /Se Lillesiö sjö Skällinge nr 3, Capellans h:t Christen Persgård bebyggelse  
Gubbered gd Lillasjö sjö Skällinge nr 4, Anders Larsgård bebyggelse  
Gubbered gd Lillesjön sjö Skällinge by  
Gubbered gd Lillesjön sjö Släne by  
Saknas Saknas Linnemossen mosse Släne nr 1, Sven Larsg. bebyggelse  
Gubbared gd Ljunglid kulle Släne nr 2, Sven Ingemarsg. bebyggelse  
Gubbered gd Lyngås ås Släne nr 3, Anders Larsgård bebyggelse  
Gubbered gd Lyngås berg o triangelpunkt Släne nr 4, Lars Jönsgård bebyggelse  
Gubbered gd Lyngås ås med triangelpunkt Släne by  
Gällarp by Lysekulla höjd Smedas gd  
Gällarp by *Långaberg berg Smedebol nr 1, Olof Börsgård bebyggelse  
Gällarp gd *Långabergs kulle berg Smedjebol Saknas  
Gällarp gd Långemad sank mark Smedjebol gd  
Gällarp by /Se Långesjö Saknas Snödal nr 1, Anders Helgesg. bebyggelse  
Hult gd Långasjö Saknas Snödal by  
?Hult gd Långa siö sjö Snödal Saknas  
Hult gd Långasjö sjö Stomgården gd  
Hult gd Långasjön sjö Svartemossen lht  
Hult gd Långemossen mosse Sölla torp  
Saknas Saknas merckösmist gränsmärke Tolehall avs.  
Hult gd Merkersmist gränsmärke Torgestorp by  
Hult gd merckösmist mosse (som gränsmärke) /Se Torgestorp nr 1, Tore Olsgård bebyggelse  
Hult gd Mese gränssjö /Se Torgestorp gd  
Hult gd Mittsten strandområde? Tors gd  
Hult gd *Miælke sjö /Se Torsa gd  
Hult gd Mjälkesjö sjö /Se Torvmossakullen gd  
Saknas Saknas Saknas Saknas Trulsa gd  
Kulparp by Mjälkesjö sjö, råmärke Tågarp nr 1, Lars Larsgård bebyggelse  
Kulparp by Mjälksjö gränssjö Tågarp nr 2, Helje Persgård bebyggelse  
Kulparp by Mjälksjö sjö Tågarp by  
Kulparp by Mjälksjö gränssjö Uttersten lht  
Kulparp by Mjälksjön sjö Vik gård  
Kulparp by Mjälksjö sjö Vik nr 1, Per Nilsgård bebyggelse  
Kulparp by Mjälkesjön sjö /Se Vik gd  
Kulparp hgd Mjälkesjö sjö /Se Åsen gd  
Kulparp by Mjölkesjön sjö /Se Åvadet lht  
Kulparp by Miälkewadh gränsmärke Älingaberg nr 1, Gunne Svensg. bebyggelse  
Kulparp by Mjälkå gränså (-bäck) Elingaberg gård  
Kulparp by Mjälkån å /Se Älingaberg gd  
Kulparp hgd Saknas Saknas Älmås gård  
Saknas Saknas »myotbæc» riksgränsmärke Älmås nr 1, John Bengtsg. bebyggelse  
Kulparp by Mjällesjö, Mielle siöö Saknas Älmås gd  
Kulparp hgd *Miölck-måsen mosse Övregård gd  
Kulparp hgd *Mjölkemossen gränsmosse Övregård gd  
Kulparp hgd Miölkesjön sjö    
Kulparp hgd Mjölkesjön sjö    
Kulparp hgd Miölk-siön sjö    
Kulparp Saknas /Se Mjölkesjön gränssjö    
Kulparp gd /Se Mjölkesjön sjö    
Kulparp gd /Se Mjölkå bäck, gränsmärke /Se    
Kulparp hgd /Se mielckåå gränsmärke    
Kyrkan Saknas Miölcka ån vattendrag    
Lia by Mjölkeån gränså (-bäck)    
Lia by Mjälkå å    
Lia, Nedra gd Mjölkå bäck /Se    
Lia, Nedra gd Mjölkå vattendrag /Se    
Lia, Nedra gd Mjölkås ås    
Saknas Saknas Mjölkå vad gränsmärke /Se    
Lia, Nedra gd *Lilla Musaberg berg    
Lya, Nedra gd *Stora, Lilla Musaberg berg    
Lia, Nedra gd *Musabergs kärr kärr    
Lia, Nedra gd *Musadalen mark    
Lia, Nedra gd Saknas Saknas    
Lia, Nedra gd *myol syo riksgränsmärke    
Saknas Saknas *märkedals Lider berg    
Lia, Övre gd *Märkedals skog skogsm.    
Lia gd *Märkedalsåsar berg    
?Lya Övra gd Märkesmossen gränsmärke /Se    
?Lya, Övre gd Märkesmossen gränsmärke /Se    
Lia, Övre gd *Märkes mosse(n) gränsmosse    
Lia, Övre gd Märkesmossen mosse /Se    
Lia, Övra gd mäsaren Lacus, se Mäsen sjö    
Lya, Övra gd Mäsen sjö, gränsmärke    
Lia, Övre gd Mäsen sjö /Se    
Lia, Övra gd Mäsen sjö    
Lia, Övre gd Mäsen sjö    
Lia, Övra gd Mäsen sjö    
Liagärde gd Mäsen sjö    
Liagärde gd Mäsen sjö    
Liagärde gd Mäsen sjö    
Liagärde gd Mäsen sjö    
Liagärde gd Mäsen sjö /Se    
Liagärde gd Mäsen gränssjö /Se    
Liagärde gd Mäsen sjö /Se    
Liagärde gd Möflo, Lilla sjö    
Liagärde gd Möflo, Stora sjö    
Lidegardt, se Liagärde by Mörtesjön Saknas    
?Liagärde by Mörtsjön sjö    
Liagärde gd Mörtsjön sjö    
Liagärde gd Nabbatorpet terräng    
Liagärde gd Neckas Berg berg    
Liagärde gd Neden (resp. Neten), St. sjö    
Liagärde gd Neden, Stora sjö    
Liagärde gd Neden (resp. Neten), St. sjö    
?Mad gd St. neden sjö    
Mad gd Neden, Stora sjö    
Mad gd neden sjö    
Mad gd *Stora Neden sjö    
Mad Saknas Stora Neden sjö    
Mad gd *Netan sjö    
Mad gd Lilla Neden sjö    
Mad gd Neten, Lilla sjö    
Mad gd Neten, Lilla sjö    
Mad gd Neten, Stora sjö    
Mad gd Neten, Stora sjö    
*Mellomgård gd Neten, Stora sjö    
Mäshult gd Neden, St:a o. L:a sjöar    
Mäshult gd Nycklamossen mosse    
Mäshult gd Nycklamossen myr    
Saknas Saknas Nycklamossen mosse    
Mäshult gd Nycklemossen mosse    
Mäshult gd Nycklamossen mosse    
Mäshult gd Nycklamossen mosse    
Mäshult gd Nycklamossen mosse    
Mäshult gd Nycklamossen mosse /Se    
Mäshult gd Näckens grotta grotta?    
Mäshult gd /Se Nöslingen, se Neden, Stora sjö    
Mäshult gd /Se Olassjön sjö    
Prästgården prästgård Olassjön tjärn    
Pukared gd Orraberget berg    
Pukared gd Orrabjär höjd    
Pukared gd Orrabäcken bäck    
Pukared gd Orra måssen mosse    
Pukared gd Orramossen mosse    
Ragnarp by Oxaröset fornlämning    
Ragnarp by Porsudden udde    
Ragnarp by Pukaredbäcken bäck    
Ragnarp by Pukaredsbäcken bäck    
Ragnarp by *Raggstens mossen mosse    
Ragnarp by Ragnarpsmossen mosse    
Ragnarp by Rammhall höjd    
Ragnarp by Randals mosse mosse    
Ragnarp by *Renle mosse mosse    
Ragnarp by *Runnes Kullar berg    
Ragnarp by *Rånakärr kärr    
Ragnarp by *Räf- berg    
Ragnarp by *Lilla Sjökulle berg    
Ragnarp by Sjungarehålan bergsparti    
Ragnarp by *Skallåsar berg    
Ragnarp by Skatesiö ooss gränsmärke    
Ragnarp by *Skatesiö ooss utlopp    
Saknas Saknas *Skatinge skog skog    
Ragnarp by *Skattesjö sjö    
Ragnarp by *Skobomåse Saknas    
Ragnarp by Skottsjöbäcken bäck    
Ragnarp by ?Skottsjön sjö    
Ragnarp by Skottsjön sjö /Se    
Ragnarp by Skottsjön sjö    
Ragnarp by Saknas Saknas    
Ragnarp by /Se Skoggsjön sjö    
Rävastorp by Skottsjön sjö /Se    
Rävastorp by Skottsjön sjö    
Rävastorp by Stora Skottsiö gränsmärke    
Rävastorp by Skottsjön sjö    
Rävastorp by Skottsjö sjö    
Rävastorp by Skottsjön, Stora och Lilla sjöar    
Rävastorp by Skottsjön sjö /Se    
Rävastorp by Skottsjön sjö /Se    
Saknas Saknas Skottsjön sjö /Se    
Rävastorp by Stora Skottsjön sjö    
Rävastorp by Skottsjö os gränsmärke /Se    
Rävastorp by Skällingesjön sjö    
Rävastorp by Skjällinge Sjön Saknas    
Rävastorp by Skällingesjön sjö    
Rävastorp by Skällingesjö sjö    
Rävestorp gd:ar /Se *Skällinge skog skogsparti    
Rävastorp gd /Se *Skällinge skog skogsparti    
Rävastappa by /Se *Skällingeskog skogsterräng    
Rävastappa by /Se Släne mosse mosse    
Rävastorp by /Se Släne skog skog    
Rävastorp by /Se Släne ås ås    
Rävastorp by /Se *Smedjekullarne berg    
Siggebol gd Småsjöarna sjöar    
Siggebol gd Småsjöarna sjö    
Siggebol gd Snödals kullar kullar    
Siggebol gd Starckers vadt gränsmärke    
Siggebol gd Starkärrs tuvor kärrmark    
Siggebol gd *Starkärrs vad gränsmärke    
Siggebol gd *Starrkärrs vad gränsmärke /Se    
Siggebol gd Starckers vadt gränsmärke    
Siggebol gd *Starrkärrs vad gränsmärke /Se    
Siggebol gd Starkärs wadh gränsmärke    
Skällinge by Stekpannan sjö /Se    
Skällinge by *Stenbroliar höjd?    
Skällinge by *Stenkullen berg    
Skällinge by Stora Kiärr vattendrag    
Skällinge by Storebo berg o triangelpunkt    
Skällinge by Storebo berg o. triangelpunkt    
Skällinge by o. sn *Storemåssen Saknas    
Skällinge by o. sn Storsonsåsen ås    
Skällinge by o. sn Strötte siö, se Skottsjön Saknas    
Skällinge gd Stugebjär höjd    
Skällinge by *Stärke(s)vad vadställe    
Skällinge by o. sn Svalehallarna bergsparti    
Skällinge by Svartadamm sjö    
Saknas Saknas Svartemossen mosse    
Skällinge by Svarten gränssjö    
Skällinge by Svarten sjö    
Skällinge by Svarten sjö /Se    
Skällinge by Svartesjö vik    
Skällinge by *Svarte sjö mosse mosse    
Skällinge by *Svenesjö måse mosse    
Skällinge by *Sågkulls mossen mosse    
Släne by Sättra Berg Saknas    
Släne by Söfteshall skogsområde    
Släne by *Thæchslæbæc, se Fäxsjöbäck bäck    
Släne by *Thæchslæ syo, se Fäxsjö sjö    
Släne by Saknas Saknas    
Släne by *thæchstæ syo riksgränsmärke    
Släne by »thæchslæ syo» gränsmärke /Se    
?Släne by Toarpasjö sjö    
Släne by Toarpesjö sjö    
Saknas Saknas Toftaråsen berg    
Släne by *Toremad terräng    
Släne by Trekantmossen mosse    
Släne by *Trolla mossen mosse    
Släne by Trånghalls mosse mosse    
Släne by Täxlesjö gränsmärke    
Släne by Vita sigen mosse    
Släne by *Hvita sjö Saknas    
Släne by /Se Vita sjö sjö    
Smedebol gd Vitasjön sjö    
Smedebol gd Vålebjär berg    
Smedebol gd Vädermossen mosse    
Smedebol gd Åsen ås    
Smedebol gd Älingabergssjön sjö    
Smedebol gd Älingsbergssjön sjö    
Smedebol gd Äyresjöar Saknas    
Smedebol gd Äspesjöarna sjöar    
Smedebol gd Äspesjöarna sjöar    
Snödal gd Äspesjöarna sjöar    
Snödal gd *Ökullen berg    
Snödal gd »øræ musæ» riksgränsmärke    
Snödal gd Saknas Saknas    
Snödal gd *Øræ mosse förr punkt på riksgräns /Se    
Saknas Saknas *Öremosse gränsmärke /Se    
Snödal gd »øræ musæ» gränsmärke /Se    
Snödal gd Öresjö Saknas    
Snödal gd      
Snödal gd      
Snödal gd      
Snödal gd      
Torgestorp gd      
Torgestorp gd      
Torgestorp gd      
Torgestorp gd      
Torgestorp gd      
Saknas Saknas      
Torgestorp gd      
Torgestorp gd      
Torgestorp gd      
Torgestorp gd      
Torgestorp gd      
Torgestorp gd      
Tågarp gdr      
Tågarp gd      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
?Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
Saknas Saknas      
Tågarp by      
Tårgarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp by      
Tågarp gd /Se      
Vik gd      
Vik gd      
Vik gd      
Vik gd      
Vik gd      
Vik gd      
Vik gd      
Vik gd      
Vik gd      
Vik gd      
Vik gd      
Vik gd      
??Älingaberg gd      
Älingaberg gd      
Älingaberg gd      
Älingaberg gd      
Älingaberg gd      
Älingaberg gd      
Älingaberg Saknas      
Älingaberg gd      
Elingaberg gd      
Älingaberg gd      
Älingaberg gd      
Älingaberg gd      
Älingaberg gd      
Älingaberg Saknas      
Älmås gd      
Älmås gd      
Älmås gd      
Älmås gd      
Älmås gd      
Älmås gd      
Älmås gd      
Älmås gd      
Älmås gd      
Älmås gd      
Älmås Saknas      
Älmås gd /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.